Registrace | Přihlášení


Fyziologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Somatologie

Autor: Richard Rokyta

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.1 / 5
17 %
Představujeme již sedmé vydání učebnice, která je na mnoha zdravotnických školách důležitou studijní pomůckou již více než 10 let! Somatologie patří k základním předmětům na školách zdravotnického typu. Somatologie je důležitým prostředkem k poznání funkce zdravého těla, a tím i základem k pochopení funkce těla za patologických okolností a podstaty léčení těchto stavů. Shrnuje proto základní

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

Autor: Eva Kohlíková

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů - část I.

publisher: Karolinum

4.1 / 5
20 %
"Druhé vydání učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Publikace obsahuje tři kapitoly, které se věnují regulačním orgánovým systémům: patofyziologie krve a krvetvorné tkáně, patofyziologie cirkulačního aparátu, patofyziologie respiračního

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů 2.

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 %
Druhéhý díl učebnice patofyziologie orgánových systémů se věnuje dalším patologickým stavům, které postihují specifické orgány a orgánové i řídící systémy. Obsah: patofyziologie ledvin, tvorby moče a vyprazdňování močového měchýře, patofyziologie trávicího ústrojí, patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí, patofyziologie nervového systému, patofyziologie kosterních svalů.

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi - Pro klinickou praxi

Autor: Richard Rokyta

publisher: Grada

3.7 / 5
15 %
První domácí učebnice a monografie, která propojuje dva základní předměty studia medicíny. Kniha vychází z osnov výuk obou předmětů na lékařských fakultách, ale poukazuje i na jejich praktické využití v klinice. Stává se tak konkurencí všem publikacím s podobnou tematikou na našem knižním trhu.

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 849 Kč

Skladem

Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kala,Martin Mates

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Koronární angiografie je dnes základní morfologickou zobrazovací metodou. Přesnější metody, jako je intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT), jsou schopny díky vyšší rozlišovací schopnosti přesněji stanovit stupeň koronárního postižení včetně posouzení složení plátu, jeho délky i objemu. I přesto však některé otázky zůstávají nezodpovězeny. Hlavní otázka totiž zní,

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství

Autor: Kolektiv autorů - Olga Kirchnerová-Růžičková,Milan Teřl

publisher: Geum

0 / 5
15 %
V okamžiku, kdy vstoupí do ordinace těhotná žena se zdravotními problémy, má lékař dvojnásobnou starost a zodpovědnost a často ještě více otevřených otázek... Musí mít vždy na zřeteli dva pacienty a ve svém rozhodování vážit přínos svého diagnosticko-terapeutického konání ve prospěch matky s riziky, která zároveň představují pro dítě. S narůstajícími diagnosticko-terapeutickými možnostmi v celé

Sleva 15 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická cvičení z morfologie a fyziologie

Autor: Miloslav Hronek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Obsahuje testy a úlohy zaměřené na poznání základních biomedicínských předmětů a na hlubší poznání stavby a funkce lidského těla za normálních podmínek i v období patologických změn.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Nárys fyziologie člověka - Sešit II - Fyziologie kardiovaskulární soustavy

Autor: Otomar Kittnar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen posluchačům 1. lékařské fakulty UK a představuje fyziologii kardiovaskulární soustavy člověka. Nejprve seznamuje s funkční organizací srdečně-cévního systému, s jeho řídicími mechanismy a s mechanismy řízení činnosti srdce, dále popisuje arteriální a venózní část systémového krevního řečiště, mikrocirkulaci, zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech a také zevní projevy

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Nárys fyziologie člověka -Sešit IV. B - Fyziologie vylučovací soustavy

Autor: Otomar Kittnar

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
Učební text probírá základní aspekty funkce ledvin a vývodných cest močových. Začíná stručným přehledem vývoje vylučovacího ústrojí a pokračuje přehledem funkční morfologie ledvin. Podrobně je pak probírána glomerulární filtrace a tubulární resorpce jako dvě hlavní funkce ledvin. Důraz je přitom kladen na řízení těchto funkcí. V následujících kapitolách je rozebrán přínos ledvin pro udržování

Sleva 15 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Klinická fyziologie krevního oběhu - Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Autor: Ivo Přerovský

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Z předmluvy:Naši civilizaci charakterizuje stoupající výskyt kardiovaskulárních nemocí. V začátku minulého století se onemocnění srdce a cév podílela na celkové úmrtnosti čtyřmi procenty, dnes je to víc než v padesáti procentech. Přispěl k tomu měnící se styl života a prostředí. Změnila se skladba stravy, uspořádání života společnosti, stoupá psychosociální stres, to vše má vliv i na epidemii

Sleva 17 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 739 Kč

Skladem

Slovníček lékařské fyziologie - Druhé, doplněné vydání

Autor: Miloš Langmeier

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Slovníček lékařské fyziologie nabízí v přehledné a snadno přístupné formě více než 1500 abecedně řazených hesel z oboru, který patří k základním disciplínám v soustavě lékařských věd. Vlastní hesla jsou stručná, aby i při malém rozsahu podávala co nejvíce informací. Snaží se však obsáhnout potřeby a zájmy širokého okruhu specializovaných čtenářů, nejen jako užitečný doplněk pregraduální výuky

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Temperament a autonomní nervový systém - Diagnostika, psychosomatika, konstituce, psychofyziologie

Autor: Felix Irmiš

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Temperament je součástí naší osobnosti a je asi ze 60 % vrozený. Společně s autonomním nervovým (vegetativním) systémem ovlivňuje naše individuální psychosomatické reakce na stres, léky, fyziatrické procedury, ale také na adaptaci jedince a jeho biopsychosociální interakce. Při zátěži vyvolá autonomní nervový systém různé somatické potíže - u někoho spíše trávicí, u jiného kardiální, u dalšího

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Mezi Prahou a Ženevou - Neurověda, životní náhody a svobodné zednářství

Autor: Petr Jirounek

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Kniha českého vědce profesora Petra Jirounka (*1938), který svou životní i vědeckou dráhu spojil s Prahou a Ženevou, v sobě propojuje dva čtenářsky přitažlivé žánry: jsou to jednak vědecko-populární pasáže a články o autorově hlavním oboru - neurofyziologii a interakcích mezi gliovými a nervovými buňkami - a dále kapitoly jeho životních vzpomínek. V jedné knize tak čtenář nalézá nejen pozadí

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Rehabilitace motoriky člověka - Fyziologie a léčebné postupy - Fyziologie a léčebné postupy

Autor: Olga Švestková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace, která je výsledkem spolupráce teoretiků a klinických pracovníků, navazuje na tři úspěšná vydání oblíbené a úspěšné knihy FYZIOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE MOTORIKY ČLOVĚKA. Kniha byla aktualizována, v některých oblastech zcela přepracována, doplněna více než 50 novými originálními obrázky, autorský kolektiv byl rovněž zásadně pozměněn. Barevná kniha je dobře dokumentována 150

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Základy fyziologie člověka pro nelékařské zdravotnické obory

Autor: Josef Petřek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Předkládaný text není klasickou učebnicí fyziologie v pravém slova smyslu, ale má spíše charakter repetitoria. Jsou v něm shrnuty základní poznatky z fyziologie člověka, které jsou podle názoru autora nezbytné k pochopení aktivity funkčních systémů zdravého člověka. Předností knihy je malý stránkový rozsah – vše podstatné je prezentováno v komprimované formě. Stručnost však není překážkou

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Psoas trénink - Posilování a zlepšování pohyblivosti bedrokyčelního svalu při sedavém životním…

Autor: Kolektiv autorů - Kristin Adlerová,Arndt Fengler

publisher: Poznání

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Fyzikální léčebné metody pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - Leoš kolektiv autorů, Navrátil

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních odděleních, tak v lázních, v rekondičních a fit centrech a mnohdy i v domácí terapii. Aby její využívání bylo skutečně účinné a přínosné, je

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Anatomie a fyziologie lidského těla - Pro humanitní obory

Autor: Miroslav Orel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace seznamuje se stavbou a fungováním lidského těla v základním rozsahu, který je náplní studia psychologie, pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních (nelékařských) oborů. Text nezabíhá do medicínských podrobností, ale přináší stručné kompendium dvou rozsáhlých teoretických oborů medicíny. Kniha je přehledně strukturovaná a pojímá celé lidské tělo. Přináší základní seznámení s

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí