Registrace | Přihlášení


Fyziologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyziologie

Autor: Rokyta Richard

publisher: Galén

4.1 / 5
Již třetí vydání oblíbené učebnice fyziologie je určeno medikům, ale je vhodné také pro bakalářské studium ošetřovatelství a pro přírodovědné, pedagogické a tělovýchovné obory. V novém, přepracovaném vydání autoři přehledně a stručnou, přístupnou formou vysvětlují zákonitosti fyziologických pochodů v lidském organismu v normálním i patologickém procesu, a to s využitím nejnovějších výsledků ze

Sleva 10 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

publisher: Karolinum

4 / 5
21 % Sleva
Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi

Autor: Rokyta Richard

publisher: Grada

3.7 / 5
První domácí učebnice a monografie, která propojuje dva základní předměty studia medicíny. Kniha vychází z osnov výuk obou předmětů na lékařských fakultách, ale poukazuje i na jejich praktické využití v klinice. Stává se tak konkurencí všem publikacím s podobnou tematikou na našem knižním trhu.

Sleva 10 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 899 Kč

Skladem

Anatomie a fyziologie lidského těla - Pro humanitní obory

Autor: Orel Miroslav

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace seznamuje se stavbou a fungováním lidského těla v základním rozsahu, který je náplní studia psychologie, pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních (nelékařských) oborů. Text nezabíhá do medicínských podrobností, ale přináší stručné kompendium dvou rozsáhlých teoretických oborů medicíny. Kniha je přehledně strukturovaná a pojímá celé lidské tělo. Přináší základní seznámení s

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Fyzikální léčebné metody pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Navrátil Leoš

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních odděleních, tak v lázních, v rekondičních a fit centrech a mnohdy i v domácí terapii. Aby její využívání bylo skutečně účinné a přínosné, je

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Základy fyziologie člověka pro nelékařské zdravotnické obory

Autor: Petřek Josef

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Předkládaný text není klasickou učebnicí fyziologie v pravém slova smyslu, ale má spíše charakter repetitoria. Jsou v něm shrnuty základní poznatky z fyziologie člověka, které jsou podle názoru autora nezbytné k pochopení aktivity funkčních systémů zdravého člověka. Předností knihy je malý stránkový rozsah – vše podstatné je prezentováno v komprimované formě. Stručnost však není překážkou

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Rehabilitace motoriky člověka - Fyziologie a léčebné postupy

Autor: Švestková Olga

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace, která je výsledkem spolupráce teoretiků a klinických pracovníků, navazuje na tři úspěšná vydání oblíbené a úspěšné knihy FYZIOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE MOTORIKY ČLOVĚKA. Kniha byla aktualizována, v některých oblastech zcela přepracována, doplněna více než 50 novými originálními obrázky, autorský kolektiv byl rovněž zásadně pozměněn. Barevná kniha je dobře dokumentována 150

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Mezi Prahou a Ženevou

publisher: Galén

0 / 5
Kniha českého vědce profesora Petra Jirounka (*1938), který svou životní i vědeckou dráhu spojil s Prahou a Ženevou, v sobě propojuje dva čtenářsky přitažlivé žánry: jsou to jednak vědecko-populární pasáže a články o autorově hlavním oboru - neurofyziologii a interakcích mezi gliovými a nervovými buňkami - a dále kapitoly jeho životních vzpomínek. V jedné knize tak čtenář nalézá nejen pozadí

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Temperament a autonomní nervový systém

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Temperament je součástí naší osobnosti a je asi ze 60 % vrozený. Společně s autonomním nervovým (vegetativním) systémem ovlivňuje naše individuální psychosomatické reakce na stres, léky, fyziatrické procedury, ale také na adaptaci jedince a jeho biopsychosociální interakce. Při zátěži vyvolá autonomní nervový systém různé somatické potíže - u někoho spíše trávicí, u jiného kardiální, u dalšího

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Slovníček lékařské fyziologie

Autor: Langmeier Miloš

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Slovníček lékařské fyziologie nabízí v přehledné a snadno přístupné formě více než 1500 abecedně řazených hesel z oboru, který patří k základním disciplínám v soustavě lékařských věd. Vlastní hesla jsou stručná, aby i při malém rozsahu podávala co nejvíce informací. Snaží se však obsáhnout potřeby a zájmy širokého okruhu specializovaných čtenářů, nejen jako užitečný doplněk pregraduální výuky

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Klinická fyziologie krevního oběhu

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Z předmluvy:Naši civilizaci charakterizuje stoupající výskyt kardiovaskulárních nemocí. V začátku minulého století se onemocnění srdce a cév podílela na celkové úmrtnosti čtyřmi procenty, dnes je to víc než v padesáti procentech. Přispěl k tomu měnící se styl života a prostředí. Změnila se skladba stravy, uspořádání života společnosti, stoupá psychosociální stres, to vše má vliv i na epidemii

Sleva 17 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 739 Kč

Skladem

Nárys fyziologie člověka -Sešit IV. B

Autor: Kittnar Otomar

publisher: Karolinum

0 / 5
15 % Sleva
Učební text probírá základní aspekty funkce ledvin a vývodných cest močových. Začíná stručným přehledem vývoje vylučovacího ústrojí a pokračuje přehledem funkční morfologie ledvin. Podrobně je pak probírána glomerulární filtrace a tubulární resorpce jako dvě hlavní funkce ledvin. Důraz je přitom kladen na řízení těchto funkcí. V následujících kapitolách je rozebrán přínos ledvin pro udržování

Sleva 15 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Praktická cvičení z morfologie a fyziologie

Autor: Hronek Miloslav

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text pro posluchače biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Obsahuje testy a úlohy zaměřené na poznání základních biomedicínských předmětů a na hlubší poznání stavby a funkce lidského těla za normálních podmínek i v období patologických změn.

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologie

Autor: Kolektiv autorů - Kala Petr,Mates Martin

publisher: Maxdorf

0 / 5
Koronární angiografie je dnes základní morfologickou zobrazovací metodou. Přesnější metody, jako je intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT), jsou schopny díky vyšší rozlišovací schopnosti přesněji stanovit stupeň koronárního postižení včetně posouzení složení plátu, jeho délky i objemu. I přesto však některé otázky zůstávají nezodpovězeny. Hlavní otázka totiž zní,

Sleva 10 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele