Registrace | Přihlášení


Gastroenterologie, hepatologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Novinky v digestivni endoskopii

Autor: Kolektiv autorů - Urban Ondřej,Špičák Julius

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Digestivní endoskopie je fascinující disciplína svým rozsahem, stálou technickou i klinickou evolucí a dopadem u společensky nejzávažnějších gastroenterologických onemocnění. Česká endoskopie je mimořádně rozvinutá i ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi, ale již po desetiletí tu chybí ucelená monografie, která by přiblížila novinky v digestivní endoskopii domácí rozsáhlé endoskopické komunitě v

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Biologická léčba zánětlivých onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pavelka Karel

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků. Ve své první části obsahuje teoretické předpoklady produkce biologických léků a technické problémy týkající se její výroby, zkoušení a zavádění do praxe. Kniha je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Výživa v medicíně a dietetika

Autor: Kasper Heinrich

publisher: Grada

3.4 / 5
15 %
Seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních. Dále probírá poruchy výživy u onemocnění jednotlivých systémů nebo nozologických jednotek.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 097 Kč

Skladem

Základy praktické proktologie

Autor: Anděl Petr

publisher: Galén

0 / 5
15 %
Publikace poskytuje přehledně uspořádaný soubor všech podstatných a aktuálních diagnostických a terapeutických trendů, které se dnes v proktologii uplatňují. Autoři ji koncipovali s ohledem na ambulantní chirurgy a gastroenterology, kteří se tematikou zabývají, a zvolili tedy záměrně formu manuálu s bohatou obrazovou dokumentací, zahrnující více než 470 fotografií. Kniha srozumitelnou formou

Sleva 15 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Prekancerózy v trávicím traktu

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Základní učebnice gastroenterologie převážně postgraduálního charakteru, kterou ocení kromě gastroenterologů a internistů i endoskopisté, popř. další lékaři z oddělení zobrazovacích metod, dále také patologové. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována. Čtenář v ní najde přes 100 vyobrazení. Problematice prekanceróz trávicího traktu je v poslední době věnována poměrně velká

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Nemoci střev

Autor: Kolektiv autorů - Hoch Jiří,Lukáš Karel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální. Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu, velmi podrobně o symptomatologii a vyšetřovacích metodách. Speciální část je rozčleněna na

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Idiopatické střevní záněty

Autor: Zbořil Vladimír

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 %
Idiopatické střevní záněty se za posledního půl století posunuly z okrajové oblasti gastroenterologie do středu jejího zájmu. Nepochybně k tomu přispěly dva významné faktory. Prvním z nich je dramatický vzestup výskytu těchto onemocnění spolu s posunem počátků nemoci do dětského věku. Tento vývoj je patrný nejen v zemích s tradičně vysokou incidencí. Jako druhý vlivný ukazatel se uplatňují

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 843 Kč

Skladem

Hepatologie

Autor: Kolektiv autorů - Urbánek Petr,Hůlek Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
První publikace Hepatologie vyšla v roce 2010, druhá (pouze v elektronické podobě) v roce 2014, v roce 2018 vychází třetí, přepracované a doplněné vydání. V uplynulých letech prošel obor velkým vývojem a postupně se v souvislosti s rozvojem mnoha dalších medicínských oborů stal součástí „medicíny založené na důkazech“. V textu jsou zahrnuty informace, které jsou často součástí „doporučených

Sleva 15 % z běžně ceny 1 670 Kč

Naše cena: 1 420 Kč

Skladem u dodavatele

Urgentní gastroenterologie

Autor: Kolektiv autorů - Tham Tony C. K.,Collins John S. A.

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace je stručným a přehledným průvodcem pro zvládání urgentních stavů v gastroenterologii a komplikací endoskopických výkonů. Kniha by měla být k dispozici na všech odděleních emergency, endoskopie, interních a chirurgických příjmových odděleních a odděleních urgentní medicíny. Knihu vydalo pod názvem GASTROINTESTINAL EMERGENCIES, third edition nakladatelství Wiley Blackwell. Kniha je

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Plicní postižení

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 %
Tato kniha přináší přehled možných postižení plicní tkáně a cév u systémových nemocí pojiva včetně vaskulitid, u idiopatických střevních zánětů a autoimunitních hepatitid, nechybí ani návod, jak tato postižení diagnostikovat a léčit. Názorná a poutavá publikace je určena všeobecným internistům, pneumologům, gastroenterologům, revmatologům, alergologům a klinickým imunologům i praktickým lékařům.

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

Koloskopie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Falt Přemysl,Urban Ondřej,Vítek Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
V současné době hraje koloskopie nezastupitelnou roli v diagnostice a sledování neoplazií tlustého střeva a stala se i metodou volby v léčbě časných neoplastických lézí. Má také klíčové postavení v diagnostice jiných kolorektálních chorob. Indikace ke koloskopii lze rozdělit na preventivní u pacientů v průměrném riziku kolorektálního karcinomu, dispenzární při zvýšeném riziku a vyšetření u

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Refluxní choroba jícnu - GERD

Autor: Kolektiv autorů - Vela Marcelo F.,Richter Joel E.

publisher: Grada

0 / 5
Sleva
Předkládaná učebnice je určena především žákům oboru ošetřovatel, nicméně ji určitě využijí též žáci příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné díky

Sleva 5 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Farmakoterapie v gastroenterologii

Autor: Dítě Petr

publisher: Galén

0 / 5
15 %
Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových diagnostických metod v gastroenterologické praxi. Tyto nové metody umožňují často nejen upřesnit diagnózu řady chorob, ale následně také volit co nejefektivnější a přitom cílené farmakoterapeutické přístupy. V gastroenterologii má farmakoterapie mezi léčebnými metodami zásadní

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem

Gastroenterologie

Autor: Bureš Jan

publisher: Galén

0 / 5
Publikace si neklade za cíl být vyčerpávající monografií postihující v plné šíři problematiku gastroenterologie a hepatologie, ale chce být přehledným a uceleným zdrojem informací pro rychlou orientaci v klinické praxi. Poslouží také jako základní přehled pro lékaře jiných specializací a jako aktuální shrnutí potřebných znalostí pro pregraduální i postgraduální studenty medicíny.

Sleva 7 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Manuál transanální endoskopické mikrochirurgie

Autor: Anděl Petr

publisher: Galén

0 / 5
Česká republika je zemí s nejvyšším výskytem kolorektálního karcinomu ve světě. Proto operace karcinomu rekta patří na našich pracovištích k operacím hojně prováděným. Pro nízce uložené tumory rekta přicházelo donedávna v úvahu jediné řešení - abdominoperineální exstirpace rekta.Při koncipování tohoto manuálu bycházel autor z téměř desetileté zkušenosti s léčbou onemocnění rekta včetně malignit

Sleva 7 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Gastroenterologická problematika v nefrologii

Autor: Marečková Olga

publisher: Galén

0 / 5
18 %
Gastrointestinální trakt a ledviny jsou metabolicky vysoce aktivní orgány, které ve vzájemné souhře zajišťují řadu vitálních funkcí. Poškození jednoho se může projevit i onemocněním druhého orgánu. Tato ojedinělá publikace nabízí v úvodu přehled onemocnění, která vedou k současnému postižení ledvin a trávicího ústrojí, hlavním tématem monografie jsou však gastroenterologické komplikace u pacientů

Sleva 18 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Trávicí obtíže v lékařské praxi

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Na rozdíl od vědeckých monografií a učebnic se tato příručka zabývá více obtížemi, na něž si pacienti stěžují, než nemocemi, které se zjišťují vyšetřovacími metodami. Zakládá se na vlastních názorech a zkušenostech autora, získaných v praxi u nemocných trpících trávicími obtížemi. Zaujímá kritické hledisko k otázkám, na něž věda dává rozpornou nebo neuspokojivou odpověď. Připomíná, že i v dnešní

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

publisher: Galén

0 / 5
18 %
Zhoubné nádory patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Bezprostřední příčinou úmrtí na nádorové onemocnění je většinou narušení funkce vitálně důležitého orgánu (nejčastěji mozku, plic či jater) nekontrolovaně rostoucí nádorovou masou. Nekontrolovaný růst nádorových buněk v játrech vede tedy ke smrti nemocného i v případě, kdy není přítomno postižení jiných orgánů či jiné komplikace

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem

Karcinom pankreatu

Autor: Zavoral Miroslav

publisher: Galén

0 / 5
Karcinom pankreatu představuje pro svoji narůstající incidenci a neklesající mortalitu významný medicínský problém ve všech vyspělých zemích. Jde o onemocnění současnými prostředky diagnostikovatelné často až v pokročilém stadiu, kdy je naděje na kurativní resekci prakticky nulová. U karcinomu pankreatu bohužel platí, že ani časná stadia onemocnění nemají přes radikální chirurgický výkon dobrou

Sleva 8 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 832 Kč

Skladem

Virové hepatitidy

Autor: Husa Petr

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Virové hepatitidy jsou závažným zdravotnickým problémem - akutní i chronické formy jsou příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. V celosvětovém měřítku jsou akutní virové hepatitidy nejčastějším jaterním onemocněním a jsou příčinou úmrtí 1-2 miliónů osob ročně. Některé viry způsobují chronickou hepatitidu, jejímž následkem pak mohou být jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom.

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele