Registrace | Přihlášení


Geriatrie, gerontologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Gerontorevmatologie

Autor: Kolektiv autorů - Jozef kolektiv autorů, Rovenský

publisher: Galén

5 / 5
17 %
Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se zabývá poruchami pohybového ústrojí souvisejícími se stárnutím a stářím. Onemocnění pohybové soustavy mají u jednotlivých pacientů své charakteristické

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Geriatrie pro praxi

Autor: Eva Topinková

publisher: Galén

3 / 5
17 %
Stárnutí v dnešní době přestalo být výsadou několika šťastných, ale je dopřáno většině z nás. Ještě nikdy v historii lidstva se tolik lidí nedožilo vlastního stáří, tedy 80 nebo dokonce 90 let. Také v České republice jsou zřejmé tyto populační trendy a prodlužování střední délky života vykazuje nejrychlejší růst ze všech postkomunistických evropských zemí. Bohužel v současné době je stáří

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Bezpečná mobilita ve stáří

Autor: Jiří Štikar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je věnována postavení seniorů v dopravě, jejich bezpečnosti a mobilitě. Zaměřuje se na tři fáze staršího věku: rané stáří od začátku penzijního věku do 75 let, střední stáří od 75 let do 85 let a vysoké stáří od 85 let výše. Postavení seniorů v dopravě se detailně analyzuje se zřetelem k chodcům i řidičům. Práce přináší množství zajímavých poznatků z mezinárodní literatury i z vlastních

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybově-relaxační programy pro starší občany

Autor: Miroslav Štilec

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
První část učebního textu obsahuje přehled základních teoretických poznatků o stáří. V druhé části je přehled pohybových, dechových a duševně relaxačních cvičebních postupů. Součástí textu jsou klasické prvky kondiční přípravy pro stabilizaci základních pohybových schopností a dovedností, s ohledem na věk a zdravotní stav cvičenců. Text je určen zejména pro posluchače FTVS UK a zájemce z řad

Sleva 15 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Specifické rysy geriatrické farmakoterapie I. Změna terapeutické hodnoty léků ve stáří - Změna…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie je upravenou verzí disertační práce autorky. Uceleně shrnuje epidemiologické aspekty související s racionální geriatrickou preskripcí, farmakologické změny ve stáří a jejich dopad na změněnou terapeutickou hodnotu léčiv. Upozorňuje na rostoucí význam geriatrických a gerontologických znalostí, demografické stárnutí populace a specifika racionální geriatrické preskripce. Předmětem zájmu

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Základy geriatrické farmakologie

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
Učební text určený pro posluchače Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je doplňkem pro výuku farmakologie s ohledem na prodlužující se průměrnou dobu života a stoupající podíl starších občanů v populaci, což se odráží i ve farmakoterapii. Obecná část textu seznamuje se základy geriatrické farmakologie, procesem stárnutí, farmakokinetikou a farmakodynamikou ve stáří. Speciální část

Sleva 15 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Kinezioterapie demencí

Autor: Běla Hátlová

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Demence je syndrom, který postihuje přibližně 5 % obyvatel nad 65 let. Vzniká na základě organického poškození mozku. Řada nemocných s touto diagnózou je hospitalizována. Vzhledem k stárnutí populace bude v dalších letech lidí s demencí přibývat, proto bude nutno vytvořit komplexní systém péče. Kniha vymezuje pojem demence, popisuje formy chování, možnosti nefarmakologické léčby včetně

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Gerontopsychiatrie

Autor: Roman Jirák

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, má ambice stát se základní monografií oboru gerontopsychiatrie, lékařského podoboru psychiatrie, který se zabývá psychickými poruchami souvisejícími se stárnutím a stářím. Gerontopsychiatrie se v tomto knižním zpracování věnuje především diagnostice, terapii, prevenci i výzkumu

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Zlomeniny proximálního femuru

Autor: Kolektiv autorů - Valér Džupa,Martin Krbec,Jiří Skála Rosenbaum

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Zlomeniny proximálního femuru jsou nekončícím evergreenem v traumatologii skeletu. Jejich léčba tvoří denní náplň pracovišť zabývajících se poraněním pohybového aparátu. Vždyť riziko jejich vzniku se ve vyspělých zemích blíží u žen k 50 % a u mužů ke 20 %. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že operační léčba těchto zlomenin je spojena s lepší prognózou a že pouze perfektně provedená operace dává

Sleva 17 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 577 Kč

Skladem

Case management v péči o lidi žijící s demencí - Koordinace péče zaměřená na člověka

Autor: Iva Holmerová

publisher: Univerzita Karlova

0 / 5
15 %
V současné době dochází k významným a rychlým demografickým změnám. S nimi se zvyšuje potřeba dlouhodobé péče a na významu nabývá problematika demencí. Zajištění dobré péče pro lidi žijící s demencí a podpory pro jejich pečující blízké vyžaduje také lepší koordinaci služeb. V České republice se mnohdy považuje case management za jakési panaceum, všelék, metodu, která může vyřešit problémy

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Gerontopedagogika

Autor: Pavel Mühlpachr

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Medicína, alchymie, filozofie i náboženství hledaly od počátku vzniku lidstva příčiny stárnutí člověka a snažily se tuto etapu života usnadnit, ulehčit, přinejmenším odsunout ji v čase. Stárnutí, stáří, umírání a smrt byla témata, která ve všech epochách znepokojovala nejen lidstvo samo, ale i odborníky různých oborů. Stárnutí není záležitostí moderní doby, avšak až v posledním století se stalo

Sleva 23 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Zdraví a nemoc - Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů

Autor: Zdeněk Kalvach

publisher: SUSA

0 / 5
15 %
Autor je známý geriatr. Kniha je přehlednou učebnicí pro nezdravotníky z pomáhajících profesí. Zabývá se pojetím medicíny, zdraví a nemoci, komunikací zdravotníka s pacientem, medicínskou etikou, klinickým vyšetřením, zdravotnickými službami a jejich právní regulací, geriatrií, následnou a dlouhodobou péčí, umíráním, paliativní a hospicovou péčí.

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře

Autor: Kolektiv autorů - Iva Holmerová,Kateřina Macháčková

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Populace naší planety stárne a není pochyb, že je potřeba se k tomuto fenoménu postavit čelem. Kniha Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře je reakcí na aktuální situaci s cílem pomoci nejen odborníkům, ale i každému z nás porozumět komplexní problematice stárnutí a nalézt rovnováhu pro sebe i společnost. Cílem knihy je propojit teoretické poznatky a klinickou praxi, na jejichž základě bude

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Biografie v péči o seniory

Autor: Eva Procházková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha přináší základní orientaci pro práci s životním příběhem – biografií seniora při poskytování péče jako takové. Biografie představuje inovativní prvek pro plánování péče a je důležitou složkou pro celkovou strukturu dokumentace, a to pro péči v terénních službách i v rámci pobytových služeb. Náhled na pro klienta významné příběhy ze života, které dokáže vyprávět, je obohacující hodnotou pro

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Nefarmakologická léčba v geriatrii

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Monografie je zaměřena na nefarmakologickou léčbu ve vyšším věku a navazuje na již publikovanou monografii Farmakoterapie v geriatrii. V této publikaci autoři stručně charakterizují nefarmakologické léčebné postupy a jejich využití v komplexní léčbě seniorů. Uvádějí, které choroby a geriatrické syndromy jsou nejčastěji indikovány k nefarmakologické léčbě a jaké metody této terapie jsou využívány

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí