Registrace | Přihlášení


Hematologie, onkologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie - Učební texty a ošetřovatelské intervence nejen pro…

Autor: Samuel Vokurka

publisher: Galén

4.5 / 5
17 %
Tato kniha je určena především zdravotním sestrám, které pečují o hematologicko-onkologické pacienty, ale je nesporně užitečnou pomůckou pro všechny zdravotníky účastnící se ošetřovatelského procesu i v jiných oborech. Je rozvržena do čtrnácti kapitol, z nichž každá představuje určitý ošetřovatelský problém, s nímž se ošetřující personál při péči o tyto nemocné setkává. Jednotlivé kapitoly jsou

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Dětská hematologie - Trendy soudobé pediatrie. Svazek 4 - Trendy soudobé pediatrie. Svazek 4

Autor: Jan Starý

publisher: Galén

3.5 / 5
17 %
Rychle narůstající poznatky ve všech oblastech lékařské vědy, rozvoj technologií a dostupnost nových metod zasahují hluboko do pochopení genetických základů a podstaty fyziologických a patologických jevů od prenatálního období přes novorozenecký věk až do dospělosti. Týká se to především pediatrie, která se stala širokým oborem, zahrnujícím stále více mezioborové spolupráce. Rozhodování o

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Karcinom žaludku - Současná diagnostika a léčba

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír kolektiv autorů, Šimša

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Karcinom žaludku zůstává v celosvětovém měřítku po karcinomu plic druhým nejčastějším maligním onemocněním. Předkládaná monografie čtenáře přehledně seznamuje s etiologií, diagnostikou, léčbou a dispenzarizací nemocných s touto závažnou chorobou. Kniha je určena především chirurgům, gastroenterologům a onkologům, kteří se na diagnostice a léčbě nemocných s karcinomem žaludku podílejí nejvíce,

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Autor: Jitka Abrahámová

publisher: Triton

0 / 5
13 %
Kolorektální karcinom patří ke zhoubným nádorům s vysokým výskytem v naší populaci a s poměrně vysokou úmrtností. Zásadní podíl na tomto neutěšeném stavu mají nevhodné stravovací návyky a pozdní příchod pacientů k lékaři, kdy řada nádorů je diagnostikována až v pokročilém stavu. Přitom nádory zachycené včas lze v naprosté většině případů trvale vyléčit. Autorky se v publikaci zaměřují na příčiny

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Vybrané otázky onkologie XVI.

Autor: Jitka Abrahámová

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Sborník vydaný k příležitosti konání 20. onkologicko-urologického sympozia a 16. mamologického sympozia, pořádaných v Praze ve dnech 21.-23. listopadu 2012, obsahuje příspěvky týkající se nových poznatků v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění močového měchýře, ledvin a prsu.

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Neuroendokrinní nádory plic a mediastina

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Černovská,Pavel Horažďovský

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Neuroendokrinní nádory plic a mediastina představují klinicky významnou skupinu neoplazií. Současné studie ukazují, že prevalence těchto tumorů je mnohem častější, než se soudilo ještě např. před 15 lety. Klasifikace, diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů však v praxi naráží na mnohé obtíže, z nichž část vyplývá také z malé informovanosti širší lékařské veřejnosti o významu těchto

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Hematologie a transfuzní lékařství

Autor: Karel Indrák

publisher: Triton

0 / 5
Repetitorium s názvem Hematologie a transfuzní lékařství vychází v edici Lékařské repetitorium nakladatelství Triton jako 11. svazek. Editorem této knižní řady Lékařské repetitorium je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (editor www.medicabaze.cz), a MUDr. Stanislav Juhaňák (koordinátor). Repetitorium Hematologie a transfuzní lékařství sepsalo 40 špičkových

Sleva 8 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 919 Kč

Skladem

Nemoci prsu v každodenní praxi

Autor: Pavel Strnad

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu v každodenní ambulantní i nemocniční praxi. Dominantním tématem je karcinom prsu, jehož vysoká incidence začíná být celospolečenským problémem rozvinutých zemí, včetně České republiky. Symptomatologie nemocí prsu je velmi jednoduchá a uniformní, bohužel, jedná-li se o karcinom prsu, bývá

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Onkologie - minimum pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - Jiří kolektiv autorů, Tomášek

publisher: Axonite

0 / 5
15 %
Publikace je primárně určena lékařům neonkologům, aby se lépe orientovali v onkologických diagnózách a v současných možnostech diagnostiky a léčby. Pomůže najít odpovědi na základní dotazy, které klade pacient při zjištění nádorového onemocnění nebo při podezření na ně. Zajímavá je ale i pro onkology, kteří v obecné části naleznou praktické základy nutriční péče, léčby bolesti, psychologické

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem u dodavatele

Imunitní trombocytopenie

Autor: Tomáš Kozák

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Trombocytopenie patří mezi obávané hematologické poruchy. S poklesem počtu krevních destiček se zvyšuje riziko krvácivých projevů – petechií, hematomů, metroragií, krvácení do GIT, ale též fatálního subarachnoidálního, intracerebrálního či intraretinálního krvácení. Možnosti léčby imunitní trombocytopenie se v posledních 15 letech pronikavě změnily, kromě dnes již tradičních kortikosteroidů a

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Klinická onkologie

Autor: Luboš Petruželka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače lékařských fakult. Obsah: molekulárně biologická hlediska nádorového onemocnění, nádorová epidemiologie, primární a sekundární prevence, diagnosticko-léčebný proces, alternativní léčebné postupy v onkologii, náhlé příhody v onkologii, hematologická nádorová onemocnění, zhoubné nádory centrálního nervového systému, zhoubné nádory ORL a orofaciální oblasti, zhoubné nádory

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných - Historie a…

Autor: Eugen Strouhal

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Podrobná monografie o minulosti nádorů obyvatel Starého světa od odborníků na paleopatologii, moderní multidisciplinární obor na pomezí archeologie, fyzické antropologie a medicíny. V úvodu knihy jsou zařazeny příklady nádorů u zvířat a některých rostlin. Rozsáhlá kapitola je věnována znalostem nádorů ve spisech starého Egypta, Řecka, Byzance, arabsky píšících autorů, středověku a raného

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Klinická onkologie

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Klener,Pavel Klener

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie - obecná a speciální - poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu

Sleva 17 % z běžně ceny 2 200 Kč

Naše cena: 1 826 Kč

Skladem

Mamodiagnostika - Integrovaný přístup

Autor: Miroslava Skovajsová

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Mamární diagnostika se v posledních letech dostala pod drobnohled nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Zájem se zvětšil zejména od té doby, kdy se v České republice zavedl program preventivního vyšetřování prsu, screening nádorů mléčné žlázy.Publikace je určena především radiologům, kteří učinili rozhodnutí úzce se specializovat na diagnostiku prsní žlázy. Jde o první publikaci, ve které je

Sleva 17 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 739 Kč

Skladem

Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů

Autor: Ilona Kocáková

publisher: Galén

0 / 5
17 %
V publikaci jsou popsány obecné principy vzájemného působení cytostatik a ionizujícího záření při současném podání v určitém časovém sledu. Pro tento způsob kombinované terapie se užívá pojem konkomitantní chemoradioterapie (či radiochemoterapie). V monografii jsou dále uvedena rizika toxicity konkomitantní léčby, možnosti radioprotekce a přehled používaných cytostatik v chemoradioterapii.

Sleva 17 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem

Onkolog vzpomíná - Česká onkologie 1945-2003

Autor: Václav Bek

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Kniha docenta Beka je určená nejen onkologům a radioterapeutům, ale celé lékařské obci, historikům a všem laikům, kteří mají zájem o vývoj lékařství. Připomíná nejen osobnosti, jež stály u zrodu onkologické kliniky, postupně se formující pracovní skupiny a děje, které probíhaly v uplynulých třiceti letech, ale líčí veškeré okolnosti, kterými se nejenom klinika, ale celý obor rozvíjely. Připomíná

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Gynekologická cytodiagnostika

Autor: Alena Beková

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Gynekologická cytodiagnostika je na celém světě jediným účinným testem (Papanicolaouovým testem - PAP testem) k odhalení počínajícího zhoubného bujení buněk na děložním hrdle. Základním předpokladem je lege artis provedení všech článků cytodiagnostického procesu, a to od odběru buněk přes správné nanesení na sklo (zhotovení hodnotitelného cytologického obrazu) až po dokonalé a podrobné zhodnocení

Sleva 17 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem

Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie

Autor: Ivan Špička

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Publikace pojednává o jedné z nejčastějších hematologických malignit - mnohočetném myelomu - a současně o dalších příbuzných jednotkách ze skupiny monoklonálních gamapatií (primární amyloidóze, Waldenströmově makroglobulinémii, monoklonální gamapatii nejasného významu aj.). Jejími autory jsou pracovníci předních pražských pracovišť, kteří se na uvedenou problematiku specializují.Kniha má čtyři

Sleva 17 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem

Skeletální postižení v uroonkologii

Autor: Ivan Kolombo

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Vzhledem k biologickému chování řady urologických malignit jsou jedním z nejčastějších a nejhorších projevů nemoci metastázy skeletu a následné komplikace. Moderní léčebné postupy umožňují přežívání nemocných s karcinomem prostaty, ledviny či močového měchýře poměrně dlouhou dobu, což s sebou ale přináší vysoké riziko vzniku skeletových metastáz a kostních komplikací. Skeletální postižení je ve

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Karcinom pankreatu

Autor: Miroslav Zavoral

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Karcinom pankreatu představuje pro svoji narůstající incidenci a neklesající mortalitu významný medicínský problém ve všech vyspělých zemích. Jde o onemocnění současnými prostředky diagnostikovatelné často až v pokročilém stadiu, kdy je naděje na kurativní resekci prakticky nulová. U karcinomu pankreatu bohužel platí, že ani časná stadia onemocnění nemají přes radikální chirurgický výkon dobrou

Sleva 17 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 747 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí