Registrace | Přihlášení


Hematologie, onkologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie

Autor: Vokurka Samuel

publisher: Galén

4.5 / 5
15 %
Tato kniha je určena především zdravotním sestrám, které pečují o hematologicko-onkologické pacienty, ale je nesporně užitečnou pomůckou pro všechny zdravotníky účastnící se ošetřovatelského procesu i v jiných oborech. Je rozvržena do čtrnácti kapitol, z nichž každá představuje určitý ošetřovatelský problém, s nímž se ošetřující personál při péči o tyto nemocné setkává. Jednotlivé kapitoly jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Dětská hematologie - Trendy soudobé pediatrie. Svazek 4

Autor: Starý Jan

publisher: Galén

3.5 / 5
17 %
Rychle narůstající poznatky ve všech oblastech lékařské vědy, rozvoj technologií a dostupnost nových metod zasahují hluboko do pochopení genetických základů a podstaty fyziologických a patologických jevů od prenatálního období přes novorozenecký věk až do dospělosti. Týká se to především pediatrie, která se stala širokým oborem, zahrnujícím stále více mezioborové spolupráce. Rozhodování o

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Bajčiová Viera

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onkologie adolescentů a mladých dospělých, přičemž apelují na včasné rozpoznání a zahájení léčby těchto onemocnění – v současnosti jsou nádory na 3. místě v příčinách úmrtí u mladých lidí do 20 let věku. V úvodních kapitolách jsou zdůrazněna specifika nádorů u dospívajících a problematika jejich diagnostiky a léčby

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů

Autor: Kolektiv autorů - Skalický Tomáš,Třeška Vladislav

publisher: Maxdorf

0 / 5
11 %
Česká republika patří mezi státy s nejvyšším výskytem kolorek­tálního karcinomu ve světě. Každý druhý nemocný, který onemocní rakovinou tlustého střeva, je v průběhu choroby vystaven problému s jaterním metastatickým postižením. Jen ma­lé pro­cen­to těchto nemocných je možné radikálně operovat. Kniha se zabývá léčbou této velké skupiny pacientů s ne­resekabilními jaterními ná­dory a poskytnout

Sleva 11 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Neinvazivní karcinomy prsu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pavlišta David

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Kniha je aktuálním souhrnem současných poznatků o vzniku, šíření, diagnostice a léčbě neinvazivních karcinomů. Cílem monografie není jen podat informace o možnostech a standardech diagnostiky, léčby a prognózy u neinvazivních karcinomů prsu v jednotlivých oborech (radiologie, chirurgie, onkologie), ale i přinést kompaktní přehled managementu onemocnění a přiblížit tak problematiku a specifika

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Melanom

Autor: Krajsová Ivana

publisher: Maxdorf

0 / 5
22 %
Melanom je nádor, který v absolutních číslech patří stále mezi vzácnější, snad proto je většina lékařů seznámena s jeho problematikou jen velmi povrchně. Základním předpokladem úspěšné léčby melanomu je přitom jeho včasná diagnóza a odstranění. Cílem knihy je pečlivé a podrobné seznámení lékařské veřejnosti se základními rysy nádoru a informace o současných nejnovějších diagnostických i léčebných

Sleva 22 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 778 Kč

Skladem

Atlas kožního melanomu

Autor: Krajsová Ivana

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Melanom patří mezi velmi závažné kožní nádory. Jeho prognóza přitom zcela zásadně závisí na tom, v jakém stadiu je stanovena diagnóza, resp. na tom, kdy lékař vysloví na tuto diagnózu podezření. Právě v počátečních stadiích může být rozpoznání melanomu dosti obtížné a vyžaduje velkou vizuální zkušenost. S cílem pomoci dermatologům i praktickým lékařům v základní diagnostice tohoto velmi zhoubného

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 724 Kč

Skladem

Sentinelová uzlina

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šimša Jaromír

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Označování lymfatického systému a vyhledávání sentinelových uzlin je novou, rychle se rozvíjející oblastí onkologické chirurgie. Princip metody spočívá v identifikaci lymfatické cesty od primárního nádoru k první uzlině, která se označuje jako sentinelová. Tato uzlina je obecně považována za uzlinu s nejvyšším rizikem metastatického postižení nádorem. Její správné určení a odstranění je důležité

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem

Paliativní péče v onkologii

Autor: Kolektiv autorů - Sochor Marek,Závadová Irena,Sláma Ondřej

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Paliativní péče v onkologii je oblast, ve které jsme v posledních letech svědky dynamického rozvoje, nových informací, postupů a organizačních modelů. Kniha předních českých odborníků shrnuje současné poznatky v oblasti léčby tělesných a psychických symptomů, zásady komunikace o závažných tématech nevyléčitelné nemoci a závěru života a také etické a právní souvislosti paliativní péče. Je určena

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Histologický atlas

Autor: Martínek Jindřich

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Atlas představuje základní učební pomůcku morfologického mikroskopického oboru pro studenty magisterského i bakalářského studia na lékařských fakultách. Stejným způsobem poslouží i studentům vysokých škol zdravotnických s Mgr. a Bc. studijním programem v oborech všeobecná sestra a porodní asistentka, studentům VOŠ zdravotnických s výukou předmětu histologie a histologická technika s teoretickou a

Sleva 15 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Stereotaktická radioterapie

Autor: Kolektiv autorů - Cvek Jakub,Feltl David

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Kniha seznamuje čtenáře s novou léčebnou metodou (nejen) v onkologii. Stereotaktická radioterapie zažívá v poslední dekádě obrovský boom a objevují se stále nové indikace v léčbě zhoubných i nezhoubných nádorů a rovněž u některých nenádorových onemocnění. Autoři představují teoretický základ metody, fyzikální a biologické aspekty stereotaxe, nezbytné přístrojové vybavení a následně podávají

Sleva 21 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 516 Kč

Skladem

Základy moderní pneumoonkologie

Autor: Kolektiv autorů - Kolek Vítězslav,Skřičková Jana

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Stejně jako u prvního vydání je snahou autorů druhého vydání této publikace seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktualním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění. Kniha je komplexním materiálem nejen pro studium výše uvedeného, ale zabývá se hodnocením různých metod a speciálních

Sleva 24 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 677 Kč

Skladem

Molekulární onkologie v kasuistikách

Autor: Kolektiv autorů - Staněk Libor,Gurlich Robert,Tesařová Petra

publisher: Current Media

0 / 5
15 %
Kniha je rozdělena do dvou oddílů, a to do menší části cca 10–15 stran, která se věnuje úvodu do obecné molekulární onkologie. Obsáhlejší oddíl cca 180 stran je zaměřený na speciální molekulární onkologii v kasuistikách. Literární přehled zahrne jak literární, tak internetovou rešerši vždy ke každé kasuistice samostatně. Obecný oddíl by měl čtenáře seznámit s mechanismy buněčného dělení a

Sleva 15 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi

Autor: Kolektiv autorů - Frühaufová Kristýna,Hulvert Jaroslav

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Praktické postupy jak lze zachovat zárodečné buňky (vajíčka, spermie) u těch nemocných (dětských, dospělých, mužů, žen), kteří podstupují protinádorovou léčbu a v budoucnu by chtěli mít děti. Pokroky na poli onkologie vedou ke zvyšování účinnosti protinádorové léčby a zlepšování přežití pacientů s nádorovým onemocněním. Často je však onkologické onemocnění diagnostikováno ve fertilním věku a

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Etické problémy v onkologii

Autor: Opatrná Marie

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Vzácné nádory u dětí a dospívajících

Autor: Bajčiová Viera

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje přehled vzácných onkologických onemocnění (solidních nádorů i hematoonkologických nemocí) v dětském věku a u dospívajících. Jde o velmi širokou škálu různých typů nádorů, jež jsou pro lepší orientaci seřazeny dle anatomických lokalizací. Cílem autorů je podat přehled aktuálních poznatků, perspektiv a směřování výzkumu u

Sleva 21 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Folikulární lymfom

Autor: Procházka Vít

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Folikulární lymfom je jednou ze světově nejrozšířenějších lymfoidních malignit. Obvykle je řazen mezi lymfomy charakteristické indolentním průběhem, část případů je však přesto spojena s agresivním chováním a nepříznivou prognózou. Jde tak o typický příklad nádorového onemocnění, které vyžaduje vysoce individualizovaný a interdisciplinární přístup. Během posledních dekády bylo dosaženo značného

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Melanom - Imunoterapie a cílená léčba

Autor: Kolektiv autorů - Krajsová Ivana,Bauer Jan

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Tato aktuální a praktická monografie uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na pozadí srozumitelného výkladu jeho molekulární biologie a imunologie. Kromě aktuálně užívaných terapeutických postupů kniha popisuje také nejbližší perspektivy imunoterapie a cílené léčby melanomu. V úvodní části knihy se čtenář seznámí s přehledem nejvýznamnějších genetických,

Sleva 27 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem

Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

Autor: Rohoň Peter

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Hematologie je mimořádně dynamické odvětví medicíny především díky novým poznatkům o etiopatogenezi nádorových onemocnění. Chemoterapie, radioterapie nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk v minulosti představovaly jedinou účinnou léčbu pro téměř celé spektrum hematologických malignit a byly spojeny s významnou mírou toxicity. S rozvojem poznatků z molekulární biologie a genetiky se

Sleva 21 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk

Autor: Kolektiv autorů - Cetkovský Petr,Hričinová Marie,Mayer Jiří,Starý Jan

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Moderní historie transplantací hematopoetických buněk (dříve transplantací kostní dřeně) není výrazně dlouhá, od prvních průkopnických prací se však za posledních pět dekád naprosto zásadně změnily postupy a zejména výsledky: u určitých typů transplantací přežívá téměř 90 % transplantovaných. Transplantace hematopoetických buněk se v současnosti provádějí v časnějších fázích chorob a

Sleva 19 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 217 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele