Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Infektologie, mikrobiologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Infekční lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Beneš,Jiří Beneš

publisher: Galén

4 / 5
23 %
Několikasetstránková publikace sestává z pěti hlavních oddílů. V prvním jsou krátce zopakovány základní pojmy a souvislosti z příbuzných oborů - epidemiologie, klinické mikrobiologie a infekční imunologie. Druhý oddíl je věnován antiinfekční terapii. Třetí oddíl je nejobsáhlejší - podává charakteristiku jednotlivých mikroorganismů a nemocí, které vyvolávají. K popisu nemocí jsou připojeny i

Sleva 23 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 155 Kč

Skladem

Mimsova lékařská mikrobiologie

Autor: Richard Goering

publisher: Triton

3.5 / 5
14 %
Publikace je překladem díla renomovaných autorů MIMS Medical Microbiology, které již v páté verzi vydalo v roce 2013 nakladatelství Elsevier–Saunders. Oproti většině učebnic lékařské mikrobiologie je tato kniha zaměřena hlavně na klinické aspekty mikrobiologie a infekčních onemocnění. Její text sice obsahuje základní údaje o obecných vlastnostech mikroorganismů, hlavní část knihy je však seřazena

Sleva 14 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 109 Kč

Skladem

Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený pro posluchače 2. LF Univerzity Karlovy. Druhé vydání zachovává stejnou koncepci jako vydání předchozí (Karolinum, 2003), náplně kapitol však byly nově zpracovány a doplněny nejen o nové klinické jednotky, ale i o současné diagnostické a terapeutické postupy. Skripta jsou zdrojem důležitých informací o charakteru a průběhu infekčních onemocnění. V jednotlivých kapitolách

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Beran,Jiří Havlík

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Pneumokoky jsou mikroby, tvořící s mnoha dalšími v ústech i celém nosohltanu zdravých dětí i dospělých součást normálního bakteriálního společenství. Pokud u člověka dojde z nějakých důvodů k porušení obranných mechanismů, zabraňujících proniknutí bakterií do míst, které jsou za normálních okolností mikrobů prosté (např. dolní dýchací cesty, obličejové dutiny i oblast středního ucha), pak tam

Sleva 32 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Nozokomiální nákazy

Autor: Helena kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8–12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7–15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální infekce. Ty jsou příčinou 37 000 úmrtí ročně! Maxdorf Jessenius nyní připravuje třetí, rozšířené, aktualizované a doplněné vydání dnes již klasické příručky věnované nozokomiálním

Sleva 32 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 677 Kč

Skladem

HIV infekce - Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství - Současné trendy v…

Autor: Kolektiv autorů - David Jilich,Veronika kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Přední čeští odborníci vám po delší době přinášejí komplexní publikaci na téma HIV/AIDS, neboť péče o HIV-pozitivní pacienty se dnes kvůli stále rostoucímu počtu infikovaných netýká jen specializovaných pracovišť, ale čím dál tím více proniká do všech zdravotnických a sociálních zařízení. Autoři si nekladou za cíl podat podrobný přehled dané problematiky, jde především o to srozumitelným způsobem

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Očkování pro a proti - Význam a rizika

Autor: Martin Hirte

publisher: Fontána

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Základy lékařské mikrobiologie a imunologie učební text pro bakalařské studium - Učební texty pro…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Pokyny pro práci v mikrobiologické a imunologické laboratoři

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Nosokomiální mykózy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka v monografii věnované nosokomiálním mykózám popisuje zdroje mykotické infekce na různých odděleních nemocnic, rizikové faktory, jež podmiňují vývoj mykóz u hospitalizovaných pacientů, klinický obraz těchto onemocnění i taxonomii původců.

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodně ohniskové nákazy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Populárně-naučná publikace Luďka Daneše se zabývá infekcemi, které běžně existují v přírodě. Čtenář získá zasvěcené informace o jejich nositelích, přenašečích, způsobu přenosu na člověka, příznacích a možné léčbě. V přehledně členěném textu je mj. popsána borelióza, tularémie, mor, klíšťová encefalitida a horečka Ebola.

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Neurologické komplikace HIV / AIDS

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je určena v prvé řadě neurologům a infekcionistům, kteří pečují o pacienty s HIV/AIDS. Řadu zajímavých informací ale přináší též odborníkům jiných oborů, které se zabývají léčbou imunodeficitních stavů různého původu. Text publikace je dělen do čtyř částí. První část představuje stručný úvod do problematiky HIV infekce (patogeneze, diagnostika, klinická klasifikace HIV/AIDS, antiretrovirová

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie pro studující všeobecného a zubního lékařství

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Text je určen pro studenty 1. lékařské fakulty UK, kterým má sloužit jako průvodce semináři a cvičeními z lékařské mikrobiologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Alimentární infekce

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Z úvodu:Žijeme v době, poznamenané nejen úspěchy vědy a techniky, ale také již deset až patnáct let trvajícím globálním nástupem infekčních nemocí. Mezi nimi zaujímají významné místo infekce přenášené vodou a potravinami, které v převážné většině postihují trávicí ústrojí. Pojem „bezpečnost potravin“, který by ještě před dvaceti lety nikoho nezaujal, se v poslední době stal nejen jedním z nosných

Sleva 23 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Záněty plic v intenzivní medicíně

Autor: neuveden

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Záněty plic jsou u nás v současnosti nejčastějšími infekčními chorobami, které mohou způsobit úmrtí, a jsou rovněž nejčastějšími nozokomiálními infekcemi na pracovištích intenzivní medicíny. S rostoucím průměrným věkem obyvatelstva riziko pneumonií narůstá. Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic vyžaduje spolupráci odborníků řady oborů. Na přípravě této monografie se sešel tým zkušených

Sleva 23 % z běžně ceny 1 000 Kč

Naše cena: 770 Kč

Skladem

Virové hepatitidy

Autor: Petr Husa

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Virové hepatitidy jsou závažným zdravotnickým problémem - akutní i chronické formy jsou příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. V celosvětovém měřítku jsou akutní virové hepatitidy nejčastějším jaterním onemocněním a jsou příčinou úmrtí 1-2 miliónů osob ročně. Některé viry způsobují chronickou hepatitidu, jejímž následkem pak mohou být jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom.

Sleva 23 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Lékařská protozoologie - Protozoální nemoci

publisher: Galén

0 / 5
23 %
V české literatuře v této formě dosud nepublikovaná monografie o protozoálních nemocech, které v globálním měřítku představují jednu z nejrozšířenějších příčin ohrožení zdraví světové populace. Jsou tu podrobně popsány protozoózy vyskytující se geopolitně v pásmu mírného klimatu, jako je kryptosporidióza nebo toxoplazmóza, rozšířené převážně v tropických a subtropických oblastech, jako je malárie

Sleva 23 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 693 Kč

Skladem

Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty + CD

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Infekce močových cest patří spolu s respiračními infekty k nejčastějším zánětlivým onemocněním, která se vyskytují v průběhu celého života u obou pohlaví. Autoři v této monografii podávají přehledný a ucelený obraz jednotlivých problémů, se kterými se setkávají praktičtí lékaři, urologové, gynekologové, dětští lékaři, infekcionisté, mikrobiologové, lékaři jednotek intenzivní péče i další

Sleva 23 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem

Ekologie mikroorganismů - Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů -…

Autor: Vladimír Klaban

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Publikace o ekologii mikroorganismů u nás vychází v knižní podobě poprvé. Formou ilustrovaného lexikonu popisuje vlastnosti mnoha důležitých druhů a rodů mikroorganismů nejen ve vztahu k jejich přírodnímu prostředí, ale také k samotnému člověku. Tyto mikroskopické organismy jsou rovněž představeny z hlediska lékařského, přírodovědeckého a zemědělského, včetně jejich technologického využití. Kniha

Sleva 23 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 693 Kč

Skladem

Očkování v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Částková,Jana Dáňová

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Tato publikace stručnou formou shrnuje hlavní otázky v oblasti aktivní imunizace. Je určena především praktickým lékařům pro rychlou orientaci v problematice očkování v České republice. Autorky jsou si vědomy, že není možné detailně obsáhnout všechny otázky spojené s vakcinací. Pozornost proto věnovaly především jednotlivým druhům očkování v našich podmínkách dle platné vyhlášky MZ ČR č. 537/2006

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Meningokokové onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Pavla Křížová,Luděk Rožnovský

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Publikace podává komplexní informace o invazivním meningokokovém onemocnění. Kniha je určena pro široký okruh specialistů, jejichž náplní je kromě jiného i invazivní meningokokové onemocnění, a kteří přicházejí do styku s nemocnými v časných stadiích onemocnění, kdy je velmi obtížné určit jeho diagnózu a dále těm, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí tohoto onemocnění. Publikace je

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí