Registrace | Přihlášení


Infektologie, mikrobiologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena pro zdravotnické obory

Autor: Drnková Barbora

publisher: Grada

5 / 5
Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, což jsou odvětví vzájemně velmi provázaná. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol, kde jsou často tyto obory spojovány do jednoho předmětu – poskytuje tak ucelený přehled dané tematiky. V první části publikace jsou rozděleny a popsány jednotlivé mikroorganismy, jejich

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Infekce v gynekologii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mašata Jaromír

publisher: Maxdorf

5 / 5
Léčba infekcí se v posledních letech stává stále větším problémem, a platí to napříč jednotlivými obory, gynekologii nevyjímaje. Infekce totiž představují jeden z nejčastějších problémů, s nimiž se v každodenní gynekologické praxi setkáváme, ať jde o běžné vulvovaginální infekce nebo hluboký pánevní zánět. Problematika infekčních onemocnění se mění i s dosaženými znalostmi a možnostmi léčby a v

Sleva 10 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena

Autor: Hamplová Lidmila

publisher: Triton

4.4 / 5
27 %
Publikace představuje moderně pojatou učebnici vzájemně souvisejících oborů, a to mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy obecné bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie včetně kultivačních a diagnostických metod. V části zabývající se imunologií je uveden stručný přehled principů protilátkové a buněčné imunity,

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Přírodně ohniskové nákazy

Autor: Daneš Luděk

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Populárně-naučná publikace Luďka Daneše se zabývá infekcemi, které běžně existují v přírodě. Čtenář získá zasvěcené informace o jejich nositelích, přenašečích, způsobu přenosu na člověka, příznacích a možné léčbě. V přehledně členěném textu je mj. popsána borelióza, tularémie, mor, klíšťová encefalitida a horečka Ebola.

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Mimsova lékařská mikrobiologie

Autor: Goering Richard

publisher: Triton

3.5 / 5
Publikace je překladem díla renomovaných autorů MIMS Medical Microbiology, které již v páté verzi vydalo v roce 2013 nakladatelství Elsevier–Saunders. Oproti většině učebnic lékařské mikrobiologie je tato kniha zaměřena hlavně na klinické aspekty mikrobiologie a infekčních onemocnění. Její text sice obsahuje základní údaje o obecných vlastnostech mikroorganismů, hlavní část knihy je však seřazena

Sleva 5 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 225 Kč

Skladem

Meningokokové onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Křížová Pavla,Rožnovský Luděk

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Publikace podává komplexní informace o invazivním meningokokovém onemocnění. Kniha je určena pro široký okruh specialistů, jejichž náplní je kromě jiného i invazivní meningokokové onemocnění, a kteří přicházejí do styku s nemocnými v časných stadiích onemocnění, kdy je velmi obtížné určit jeho diagnózu a dále těm, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí tohoto onemocnění. Publikace je

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

The MicroBook - Clinical Microbiology for Medical Students

Autor: Kolektiv autorů - Melter Oto,Castelhano Rute

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Cílem této učebnice je pomoci studentům lékařských fakult s učením, pochopením a vytvořením přehledu z rozsáhlého oboru lékařské mikrobiologie. Může sloužit také jako praktický společník pro lékaře různých oborů, kteří v ní mohou najít základní informace týkající se diagnostiky nejdůležitějších původců infekčních nemocí. Text je zajímavý tím, že byl napsán pro studenty medicíny samotnými

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Hepatitida C

Autor: Urbánek Petr

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Monografie obsahuje kompletní problematiku týkající se infekce virem hepatitidy C. V úvodu je věnována pozornost historii výzkumu virových hepatitid, historii pátrání po původci non-A, non-B hepatitidy a vlastnímu objevu viru hepatitidy C. Následuje část věnovaná virologii, molekulární genetice a replikačnímu cyklu viru. Dále je pozornost věnována epidemiologii infekce, příčinám rozdílné

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem

Očkování v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Dáňová Jana,Částková Jitka

publisher: Triton

0 / 5
15 %
Tato publikace stručnou formou shrnuje hlavní otázky v oblasti aktivní imunizace. Je určena především praktickým lékařům pro rychlou orientaci v problematice očkování v České republice. Autorky jsou si vědomy, že není možné detailně obsáhnout všechny otázky spojené s vakcinací. Pozornost proto věnovaly především jednotlivým druhům očkování v našich podmínkách dle platné vyhlášky MZ ČR č. 537/2006

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Ekologie mikroorganismů - Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů

Autor: Klaban Vladimír

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Publikace o ekologii mikroorganismů u nás vychází v knižní podobě poprvé. Formou ilustrovaného lexikonu popisuje vlastnosti mnoha důležitých druhů a rodů mikroorganismů nejen ve vztahu k jejich přírodnímu prostředí, ale také k samotnému člověku. Tyto mikroskopické organismy jsou rovněž představeny z hlediska lékařského, přírodovědeckého a zemědělského, včetně jejich technologického využití. Kniha

Sleva 17 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 747 Kč

Skladem u dodavatele

Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty + CD

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Infekce močových cest patří spolu s respiračními infekty k nejčastějším zánětlivým onemocněním, která se vyskytují v průběhu celého života u obou pohlaví. Autoři v této monografii podávají přehledný a ucelený obraz jednotlivých problémů, se kterými se setkávají praktičtí lékaři, urologové, gynekologové, dětští lékaři, infekcionisté, mikrobiologové, lékaři jednotek intenzivní péče i další

Sleva 17 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem

Lékařská protozoologie

publisher: Galén

0 / 5
V české literatuře v této formě dosud nepublikovaná monografie o protozoálních nemocech, které v globálním měřítku představují jednu z nejrozšířenějších příčin ohrožení zdraví světové populace. Jsou tu podrobně popsány protozoózy vyskytující se geopolitně v pásmu mírného klimatu, jako je kryptosporidióza nebo toxoplazmóza, rozšířené převážně v tropických a subtropických oblastech, jako je malárie

Sleva 8 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 832 Kč

Skladem

Virové hepatitidy

Autor: Husa Petr

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Virové hepatitidy jsou závažným zdravotnickým problémem - akutní i chronické formy jsou příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. V celosvětovém měřítku jsou akutní virové hepatitidy nejčastějším jaterním onemocněním a jsou příčinou úmrtí 1-2 miliónů osob ročně. Některé viry způsobují chronickou hepatitidu, jejímž následkem pak mohou být jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom.

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

Záněty plic v intenzivní medicíně

Autor: neuveden

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Záněty plic jsou u nás v současnosti nejčastějšími infekčními chorobami, které mohou způsobit úmrtí, a jsou rovněž nejčastějšími nozokomiálními infekcemi na pracovištích intenzivní medicíny. S rostoucím průměrným věkem obyvatelstva riziko pneumonií narůstá. Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic vyžaduje spolupráci odborníků řady oborů. Na přípravě této monografie se sešel tým zkušených

Sleva 17 % z běžně ceny 1 000 Kč

Naše cena: 830 Kč

Skladem

Alimentární infekce

Autor: Vacek Václav

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Z úvodu:Žijeme v době, poznamenané nejen úspěchy vědy a techniky, ale také již deset až patnáct let trvajícím globálním nástupem infekčních nemocí. Mezi nimi zaujímají významné místo infekce přenášené vodou a potravinami, které v převážné většině postihují trávicí ústrojí. Pojem „bezpečnost potravin“, který by ještě před dvaceti lety nikoho nezaujal, se v poslední době stal nejen jedním z nosných

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Neurologické komplikace HIV / AIDS

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha je určena v prvé řadě neurologům a infekcionistům, kteří pečují o pacienty s HIV/AIDS. Řadu zajímavých informací ale přináší též odborníkům jiných oborů, které se zabývají léčbou imunodeficitních stavů různého původu. Text publikace je dělen do čtyř částí. První část představuje stručný úvod do problematiky HIV infekce (patogeneze, diagnostika, klinická klasifikace HIV/AIDS, antiretrovirová

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Nosokomiální mykózy

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Autorka v monografii věnované nosokomiálním mykózám popisuje zdroje mykotické infekce na různých odděleních nemocnic, rizikové faktory, jež podmiňují vývoj mykóz u hospitalizovaných pacientů, klinický obraz těchto onemocnění i taxonomii původců.

Sleva 21 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Základy lékařské mikrobiologie a imunologie učební text pro bakalařské studium

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Pokyny pro práci v mikrobiologické a imunologické laboratoři

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Nozokomiální nákazy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šrámová Helena

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8–12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7–15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální infekce. Ty jsou příčinou 37 000 úmrtí ročně! Maxdorf Jessenius nyní připravuje třetí, rozšířené, aktualizované a doplněné vydání dnes již klasické příručky věnované nozokomiálním

Sleva 18 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 818 Kč

Skladem

Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim

Autor: Kolektiv autorů - Havlík Jiří,Beran Jiří

publisher: Maxdorf

0 / 5
11 %
Pneumokoky jsou mikroby, tvořící s mnoha dalšími v ústech i celém nosohltanu zdravých dětí i dospělých součást normálního bakteriálního společenství. Pokud u člověka dojde z nějakých důvodů k porušení obranných mechanismů, zabraňujících proniknutí bakterií do míst, které jsou za normálních okolností mikrobů prosté (např. dolní dýchací cesty, obličejové dutiny i oblast středního ucha), pak tam

Sleva 11 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele