Registrace | Přihlášení


Medicína - Jindřiška Perušičová

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Diabetické makroangiopatie a mikroangiopatie

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Jindřiška Perušičová

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Přestože farmaceutický průmysl vyvinul v posledním desetiletí řadu nových preparátů pro léčbu diabetu, klinické i epidemiologické studie prokazují stále se zvyšující výskyt cévních komplikací u nemocných cukrovkou. A právě ty jsou hlavní příčinou významně zvýšené mortality diabetiků ve srovnání s nediabetiky. Diabetologové se také snaží inovovat způsob edukace nemocných a hledat způsoby jejich

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a smysly

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Pavlína Piťhová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
O diabetu s oblibou hovoříme jako o nemoci, která postihuje všechny orgány, tkáně i tělesné funkce a která zasahuje prakticky do každého oboru medicíny. Přistupujeme však vždy k nemocnému s tímto vědomím? Jedním z cílů nové edice Současná diabetologie je právě důraz na kvalitu života nemocného s diabetem. Druhý svazek této edice odpovídá na praktickou otázku, jak může diabetes mellitus ovlivňovat

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Co je nového na cestě od diabezity po kardiabetes

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Geum

0 / 5
27 %
Sborník prací předních českých kardiologů a diabetologů věnovaný problematice metabolického syndromu, především obezitě, dyslipidémii, diabetes mellitus a hypertenzi. Autoři zpracovávají jak odborný základ problematiky v podobě genetiky a epidemilogie onemocnění, tak aktuální výsledky a závěry klinických studií a praktické výstupy pro denní lékařskou praxi. Kniha je určena jak praktickým lékařům,

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Léčba inzulínem (závěry pracovních workshopů)

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Geum

0 / 5
27 %
Publikace shrnuje závěry pěti poděbradských workshopů věnovaných inzulínové léčbě obou typů diabetu. Autory připojených komentářů jsou prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Sleva 27 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a reprodukční funkce

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Pavlína Piťhová,Libor Zámečník

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Až do začátku nového tisíciletí byly poruchy sexuálních funkcí u mužů i žen s diabetem spíše přehlíženou problematikou. V posledních letech již je známa řada onemocnění, léků i situací, které přispívají k erektilní dysfunkci. Kromě psychologických onemocnění (deprese, psychózy, úzkostné stavy ap.) jsou to také cévní choroby (periferní vaskulární nemoci a hypertenze), neurologická onemocnění

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a mozek

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus 2. typu je metabolickou nemocí, která postihuje mnoho systémů lidského těla, cerebrálně-nervový systém nevyjímaje. Dnes již existuje velké množství experimentálních i klinických studií a sledování, které každým dnem dokazují a potvrzují spletité vzájemné vztahy mezi symptomy celého metabolického syndromu včetně diabetes mellitus 2. typu s činností mozku. Knížku o diabetu a mozku

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Perorální léčba diabetu 2013 - Průvodce pro každodenní praxi

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Výskyt diabetes mellitus, zejména 2. typu, v současné době stoupá prakticky ve všech vyspělých zemích světa. Proto stále probíhá celosvětová diskuse o tom, jak léčebně přistupovat k nemocným s DM2. Cílem devátého svazku publikace z edice Současná diabetologie je jednak zdůraznit, že nejzásadnějším faktorem ovlivňujícím dlouhodobý výskyt komplikací u diabetiků je včasná diagnostika diabetu a jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Ledviny jsou již mnoho let v centru zájmu diabetologie, zejména s ohledem na závažnost diabetické nefropatie. Vztah diabetu a ledvin je však podstatně komplexnější – ledviny jsou orgánem spolupodílejícím se na manifestaci DM 2. typu., onemocnění ledvin bývá spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob (kardiorenální syndrom). Významnou novinkou posledních let pak je zavedení gliflozinů –

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a endokrinologie

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus a endokrinologie je zcela určitě nejstarším medicínskym interdisciplinárním spojením v historii diabetologie. Publikace je 13. svazkem edice Současná medicína a autorka v ní přináší čtenářům zajímavé informace o tom, jak v minulosti (i dosti vzdálené) lékaři nahlíželi na diabetes ve spojení s postižením dalších žláz s vnitřní sekrecí. V knížce se věnuje především takovým

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem / 2014

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění - Kardiabetes

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Publikace je již 15. svazkem edice Současná diabetologie a věnuje se především problematice vyššího rizika rozvoje koronárních srdečních nemocí, mozkové mrtvice a úmrtí na cévní choroby u nemocných s diabetem v porovnání s nemocnými bez diabetu, pojednává i o jiném typu srdečního onemocnění u nemocných diabetem, a to svalové funkční chorobě, která se nazývá diabetická kardiomyopatie. Autorka se

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Častými komplikacemi u diabetiků jsou zažívací obtíže, které v různém rozsahu a stupni postihují více než polovinu diabetiků. Publikace, která je 16. svazkem úspěšné edice Současná diabetologie, se věnuje všem orgánům a tkáním patřícím do gastroenterologického systému, které jsou přítomností DM2 více či méně ovlivněny. Současná doba je charakteristická obrovským množstvím informací, které jsou

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a respirační systém

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
V již 17. svazku známé edice Současná diabetologie autorka upozorňuje na skutečnost, že nemocní s diabetem mají ve srovnání s nediabetiky 4,4krát vyšší riziko systémových infekcí. Sleduje, zda, a pokud ano, jak plicní nemoci souvisejí s epidemicky rozšířeným onemocněním moderní doby, jakým bezesporu diabetes mellitus je. Publikace je přínosná jak pro internisty, tak pro pneumology.

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Kontroverze v diabetologii

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak jeho aplikací v diagnostice a terapii. Rychlý vývoj poznatků s sebou zákonitě nese řadu protichůdných interpretací, proto již od roku 2006 je kontroverzím v diabetologii jednou za dva roky věnován kongres známý pod zkratkou CODY (Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus v kostce

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Druhé aktualizované vydání úspešné publikace, která vyvolala velkou pozornost mezi diabetology, internisty i praktickými lékaři. V záplavě učebnic diabetologie přinesla tato stručná a přehledná příručka na malém prostoru ty nejdůležitejší poznatky nutné pro praktickou péči o nemocné s diabetem, ale např. i pro složení specializační zkoušky. Struktura 2. vydání zůstává stejná (typy diabetu,

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí