Registrace | Přihlášení


Kardiologie a angiologie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Bušení srdce se nezbavíme

Autor: von Borstel Johannes Hinrich

publisher: Esence

5 / 5
18 % 50 % sleva na 2. titul
ABY NÁM SRDCE SLOUŽILO CO NEJDÉLE Zábavnou, ale odborně nezpochybnitelnou formou nás autor provází taji a úskalím našeho zázračného kardiovaskulárního systému. Zevrubně líčí, čím a jak můžeme svému srdci prospět, abychom je udržovali ve formě, přičemž nezapomíná ani na to, že kromě všeobecně známých faktů, jako je zdravá výživa a pravidelný sport, brzdí aterosklerózu, a tím srdci prospívá

Sleva 18 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Klimakterická medicína

Autor: Fait Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Po úspěchu dvou předchozích vydání autor připravil další, opět rozšířené a aktualizované vydání. Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a úvod do kardionefrologie

Autor: Kolektiv autorů - Malík Jan,Malík Jan

publisher: Maxdorf

4 / 5
18 %
Společná témata kardiologie a nefrologie jsou známa již mnoho desetiletí. Avšak s rozvojem obou oborů se jejich vzájemný přesah natolik rozšířil, že se dnes začíná stále více používat pojem kardionefrologie. Předním českým odborníkem v této stále významnější oblasti je kardiolog prof. MUDr. Jan Malík, Ph.D., jehož práce dosáhly mezinárodního věhlasu (viz např. kniha Widmer & Malík, Patient Safety

Sleva 18 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Vaskulární medicína

Autor: Kolektiv autorů - Karetová Debora,Chochola Miloslav

publisher: Maxdorf

5 / 5
19 %
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech. Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl

Sleva 19 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 215 Kč

Skladem

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Špinar Jindřich,Vítovec Jiří,Špinarová Lenka

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku. Monografie autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a obou fakultních brněnských nemocnic je koncipována jako moderní praktická příručka kardiovaskulární farmakoterapie. Jsou zde uvedeny jednotlivé lékové skupiny: léky blokující systém renin-angiotenzin-aldosteron,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Farmakoterapie tromboembolických stavů

Autor: Kolektiv autorů - Karetová Debora,Bultas Jan

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu. Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Diferenciální diagnóza v pediatrii

Autor: Ploier Robert

publisher: Grada

4.3 / 5
15 %
Překlad knihy Roberta Ploiera, kterou vydalo nakladatelství THIEME-VERLAG pod názvem „Differenzialdiagnosen in der Kinder-und Jugendmedizin“. Publikace je po odborné stránce velmi dobře hodnocena. Kniha uvádí též obrazy nemocí, které nejsou časté, a umožňuje tak navazovat i mezioborovou spolupráci s dalšími potřebnými lékařskými obory – propojuje pediatry, všeobecné lékaře, dětské chirurgy a

Sleva 15 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 104 Kč

Skladem

Cévní chirurgie

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Kniha věnovaná problematice cévní chirurgie je určena především pro začínající a méně zkušené cévní chirurgy. Obecná část seznamuje se základními pojmy, instrumentáriem a technickými postupy používanými v cévní chirurgii. Následující kapitoly popisují operace prováděné na břišní aortě a tepnách zásobujících dolní končetiny, na ledvinných tepnách, tepnách zásobujících střevo, informují o operacích

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Srdeční arytmie - Praktické poznámky k interpretaci a léčbě

Autor: Bennett David H.

publisher: Grada

4.7 / 5
15 %
První vydání této úspěšné publikace vyšlo v roce 1981. Tato kniha je překlad již 8. vydání, které bylo přeloženo do pěti jazyků a které vyšlo v nakladatelství WILEY-BLACKWELL. Kniha podává přehledný, stručný, aktuální a praktický návod ke stanovení diagnózy, sledování a léčbě hlavních typů srdečních arytmií s vysvětlením podstaty problému zejména z pohledu praxe. Publikace je sepsána se

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

publisher: Galén

5 / 5
17 %
Monografie je adresována lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu, který se věnuje péči o pacienta v oblasti cévní chirurgie. Obecná část knihy popisuje základní poznatky z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, farmakologii látek používaných v perioperační péči, základy monitorace pacienta, použití zobrazovacích metod a technik regionální anestezie u výkonů cévní chirurgie.

Sleva 17 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 747 Kč

Skladem

Transplantace srdce

Autor: Pirk Jan

publisher: Karolinum

3.7 / 5
21 % Sleva
Další z řady monografických publikací Nakladatelství Karolinum věnovaných jednotlivým oborům transplantační medicíny. Kniha syntetickou formou shrnuje problematiku jednoho z nejnáročnějších lékařských zákroků, počínaje jeho historií, přes klinické aspekty stavu pacientů, techniku a postup operace a pooperační péči, až po speciální případy a aktuální stav výzkumu a praxe. Připravil ji prof. Jan

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Choroby plicního oběhu

Autor: Riedel Martin

publisher: Galén

2 / 5
17 % Sleva
Z úvodu:V posledních 10 letech došlo k explozivnímu přírůstku poznatků o struktuře a funkci plicního oběhu a k vývoji nových diagnostických metod a léčebných postupů. Echokardiografie umožnila screening osob na plicní hypertenzi. Nová klasifikace plicních scintigrafií umožňuje dobře odhadnout pravděpodobnost plicní embolie. Počítačová tomografie významně přispěla k výzkumu i k diagnostice nemocí

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

MRI srdce - praktické využití z pohledu

Autor: Kolektiv autorů - Pleva Martin,Ouředníček Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace poskytuje přehlednou informaci o zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance. Čtenář v ní najde potřebné informace pro její běžné využívání v klinické praxi. Ocení ji zejména kardiologové, internisti a lékaři oddělení zobrazovacích metod. Publikace je bohatě vybavena obrazovou dokumentací - čtenář v knize najde: 17 tabulek, 4 schémata, 19 barevných a 130 černobílých fotografií. Recenze:

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace.V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů,

Sleva 12 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem

Ischemická choroba srdeční u diabetiků

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Danzig Vilém

publisher: Maxdorf

0 / 5
Publikace shrnuje základní poznatky o epidemiologii, diagnostice a terapii ischemické choroby srdeční (ICHS) ve všech jejích formách u pacientů s diabetem mellitem. Důraz je kladen na odlišnosti klinického obrazu nemoci v této populaci a z ní vyplývající specifické léčebné postupy. Důvodem pro zařazení této publikace do edičního plánu byl vzrůstající počet pacientů s diabetem v naší populaci a

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Praktická kardiologie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha Praktická kardiologie je určena především pregraduálním studentům – posluchačům 4. a 5. ročníku medicíny, kteří jsou sice vybaveni teoretickými znalostmi, ale s klinickou praxí teprve začínají. Tato čtenářská skupina se zde může stručně a přehledně seznámit s problematikou kardiologie v celé její šíři. Publikace však přináší studentům mnohem více: seznamuje je s principy klinického

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Chronická tromboembolická plicní hypertenze - Endarterektomie plicních tepen

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Lindner,Pavel Jansa

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je relativně vzácné onemocnění, které vzniká zpravidla u nemocných po opakovaných plicních embolizacích, u nichž nedojde z různých příčin ke kompletní lýze tromboembolu a následně vzniká periferní vaskulopatie, podobně jako u jiných forem chronické plicních hypertenze. Bez léčby je CTEPH onemocněním s velmi špatnou prognózou. Klíčovým

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

Žilní onemocnění v klinické praxi

Autor: Kolektiv autorů - Herman Jiří,Musil Dalibor

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Ojedinělá publikace podrobně a systematicky pojednává o onemocnění žil v různých částech lidského těla. Zevrubný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen bohatou, názornou obrazovou dokumentací a četnými kazuistikami. Je popsáno postižení žilního systému hlavy, krku, horních a dolních končetin, dutiny břišní a pánve i hemoroidy.

Sleva 15 % z běžně ceny 579 Kč

Naše cena: 492 Kč

Skladem

Monitorování krevního tlaku

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Na našem odborném knižním trhu jedinečná publikace, která komplexně zpracovává 48hodinové až 7denní měření krevního tlaku tak, jak je dnes preferováno pro velkou variabilitu na mnoha významných světových pracovištích. Kniha je určena lékařům hodnotícím 24hodinové a delší profily krevního tlaku - internistům, kardiologům a praktickým lékařům. Praktická publikace, která nabízí i mnoho příkladů z

Sleva 15 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem u dodavatele

Novinky v kardiologii 2019

Autor: Táborský Miloš

publisher: Mladá fronta

0 / 5
22 %
Již tradiční publikace Novinky v kardiologii v letošním vydání přináší množství témat podaných tak, aby byla srozumitelná pro každodenní kardiologickou praxi. Podstatná část knihy je věnována nejnovějším doporučeným postupům ESC, dále jsou představeny inovativní terapie jako kardioneuroablace, stimulace z oblasti Hisova svazku, nové technologie mechanických srdečních podpor bez externího

Sleva 22 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele