Registrace | Přihlášení


Neurologie a neurochirurgie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Parkinsonova nemoc - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Roth Jan,Sekyrová Marcela

publisher: Maxdorf

4.8 / 5
17 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

V bludišti jménem Alzheimer

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Čechová Kateřina

publisher: CPress

5 / 5
21 %
Alzheimerova nemoc od A do Z Co je to Alzheimerova nemoc? Jak se pozná? A jak vypadá stárnutí bez této nemoci? Jakým směrem se vydat, když nemoc vstoupí do života? Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí a demencí? Je demence ve stáří nevyhnutelná? Co se s člověkems touto nemocí děje? Co je vidět zvenčí a co uvnitř, téměř na úrovni jednotlivé buňky v mozku nemocného? Existují možnosti pomoci? A

Sleva 21 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 512 Kč

Skladem

Diferenciální diagnostika v neurologii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Herle Petr

publisher: Raabe

4 / 5
12 %
"První díl z ediční řady Diferenciální diagnostika je publikací určenou lékařům všech odborností. Tento díl je zaměřen více na neurologické příznaky, ačkoli některé příznaky mohou být projevem i jiných onemocnění než neurologických, proto přesahuje i do jiných odborností (např. revmatologie, interna, chirurgie). Na vytvoření díla se podílelo devět lékařů a je zde uvedeno devět příznaků: primární

Sleva 12 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Klinická neurologie - speciální část I

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Bednařík Josef

publisher: Triton

4.6 / 5
Speciální část navazuje na úspěšnou část obecnou a přináší systematický a detailní přehled etiopatogeneze, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby a prognózy tradičních nejvýznamnějších typů postižení nervové soustavy: cévních onemocnění, nádorů, úrazů, infekcí, degenerací, epilepsie, poruch spánku, bolestí hlavy, demyelinizací, vývojových a kongenitálních abnormalit,

Sleva 10 % z běžně ceny 2 498 Kč

Naše cena: 2 248 Kč

Skladem

Rehabilitace pacientů v kómatu

Autor: Lippertová-Grünerová Marcela

publisher: Galén

5 / 5
Preklinické i klinické ošetření pacientů v kómatu s těžkým poškozením mozku dnes zahrnuje diferencované interdisciplinární terapeutické přístupy. V těchto oblastech bylo v posledních letech dosaženo značného pokroku, který vedl v první řadě k snížení mortality těchto pacientů. Nové formy rehabilitace, k nimž patří hlavně různé koncepty terapeutické stimulace, již přinesly pozitivní zkušenosti.

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Cévní mozková příhoda

Autor: Feigin Valery

publisher: Galén

4.8 / 5
12 %
Na světě dnes žije 80 milionů lidí, kteří se potýkají s následky iktu - cévní mozkové příhody, přičemž ročně přibývá 13 milionů nových obětí této choroby. Dobrou zprávou je, že iktus lze předvídat a v 85 % případů mu lze předejít nebo účinnou léčbou nyní již podstatně zlepšit jeho dopady.Specialista na mozkové ikty, prof. Valery Feigin, napsal bohatě ilustrovanou příručku pro oběti cévních

Sleva 12 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Soudnělékařská diagnostika poranění CNS

publisher: Karolinum

5 / 5
15 % Sleva
Posuzování úrazů centrálního nervového systému v soudnělékařské diagnostice představuje nejen hodnocení vlastních morfologických nálezů, ale také okolností vzniku poranění mozku a míchy a též biomechaniky traumatu hlavy a páteře. Sama tato diagnostika doznala v poslední době významných zlepšení použitím citlivých metodik imunohistochemie. Ty umožňují sledovat dynamiku rozvoje poranění na buněčné

Sleva 15 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnostická radiologie - Neuroradiologie

Autor: Kolektiv autorů - Seidl Zdeněk,Vaněčková Manuela

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Mimořádná publikace, která v tomto komplexním pojetí, rozsahu a zaměření vychází u nás poprvé. Kniha (s téměř 1700 obrázky) je určena nejen radiologům a neurologům, neurochirurgům, ale i dalším lékařům, kterým pomůže v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 267 Kč

Skladem

Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií + CD-ROM

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Petrovický Pavel

publisher: Triton

3.6 / 5
Kniha je určena zájemcům o neuroanatomii a pro kliniky, kteří dnes neuroanatomii ve svém oboru potřebují. Tomuto cíli slouží i „klinické“ kapitoly vložené těsně za příslušné kapitoly anatomické. V každé kapitole jsou podstatné informace umístěny na začátku a další rozšiřující znalosti pak uvedeny na konci kapitoly jako „Anatomické a funkční poznámky“. Za většinou anatomických kapitol následují

Sleva 8 % z běžně ceny 1 699 Kč

Naše cena: 1 563 Kč

Skladem u dodavatele

Základy speciální neurologie

publisher: Karolinum

3.8 / 5
21 % Sleva
Lékaři Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové v publikaci věnované speciální neurologii poskytují přehled o klinickém obrazu, diagnostice, léčbě i prevenci cévních mozkových příhod, cévních onemocnění míchy, nádorů mozku a míchy, kraniocerebrálních poranění a úrazů páteře a míchy. Dále seznamují s problematikou epilepsie, neuroinfekcí, demyelizačních onemocnění CNS a PNS,

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Neurochirurgie

publisher: Galén

3.4 / 5
17 %
Publikace shrnuje současný stav vědomostí v oboru, který se za poslední dvě až tři desetiletí významně rozvíjel a měnil. Cílem autorského kolektivu je na postgraduální úrovni podat zhuštěnou formou ucelenou informaci o neurochirurgii a o nových názorech a postupech ve všech jejích rychle se vyvíjejících oblastech.Monografie je členěna do čtrnácti kapitol. V nich se nejdříve souhrnně popisují

Sleva 17 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 577 Kč

Skladem u dodavatele

Lumbální spinální stenóza

publisher: Galén

3 / 5
Sleva
Lumbální spinální stenóza je onemocnění, s nímž se setkáváme a budeme setkávat stále častěji. Je to dáno jednak stárnutím populace a jednak zlepšujícími se diagnostickými možnostmi vertebrogenních onemocnění. Monografie pojednává komplexně o tomto onemocnění, přičemž největší pozornost je věnována diagnostice a léčbě, a to jak konzervativní terapii, tak i možnostem operačního řešení. V maximální

Sleva 8 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem

Lumbální punkce a mozkomíšní mok

publisher: Galén

2 / 5
Lumbální punkce patří mezi standardní medicínské metody již více než sto let. Metodika jejího provádění se příliš nezměnila, ale zcela se proměnily podmínky a okolnosti tohoto lékařského výkonu. Indikace nebo kontraindikace lumbální punkce už nebývají posuzovány jen podle klinického neurologického obrazu a nálezu na očním pozadí, ale také podle nálezů zjištěných zobrazením magnetickou rezonancí.

Sleva 8 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem

Neuroendoskopie

Autor: Kolektiv autorů - Novák Zdeněk,Chrastina Jan

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Koncepce minimálně invazivní neurochirurgie je vedoucím principem současného rozvoje neurochirurgické operativy a endoskopická operační technika tuto filozofii dokonale naplňuje. Kromě toho zásadním způsobem přehodnocuje pohled na diagnostiku a terapii patologických procesů, které postihují mozkový systém. Výsledky autorovy práce, opírající se o 10 let zkušeností (z toho sedm let intenzivně) s

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Autor: Kolektiv autorů - Kozák Jiří T.,Slíva Jiří,Černý Rudolf

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 % Sleva
Úspěšná léčba neuropatické bolesti je každodenní snahou a cílem nejenom oboru algeziologie, ale současně i každého praktikujícího lékaře. Zatímco u běžné nociceptivní bolesti si povětšinou vystačíme s paracetamolem či nesteroidními antiflogistiky, v případě bolesti neuropatické jsme většinou odkázáni na využití opioidů a tzv. koanalgetik, zejména pak antikonvulziv či antidepresiv. Pokrok

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Atlas endoskopické neurochirurgie

Autor: Kolektiv autorů - Novák Zdeněk,Říha Ivo,Chrastina Jan

publisher: Maxdorf

0 / 5
Koncepce minimálně invazivní neurochirurgie je vedoucím principem současného rozvoje neurochirurgické operativy a endoskopická operační technika tuto filozofii ideálně naplňuje. Kromě toho zásadním způsobem přehodnocuje pohled na diagnostiku a terapii patologických procesů, které postihují mokový systém. Problematika je zde systematicky zdokumentována nejen názornými schématy a koncizním výběrem

Sleva 10 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 716 Kč

Skladem

Neurodegenerativní onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Matěj Radoslav,Rusina Robert

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 % Sleva
Reedice a aktualizace prakticky zaměřené publikace, která je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům, patologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. V úvodní části jsou představeny obecné etiopatogenetické principy neurodegenerativních procesů. Přehledně a prakticky jsou diskutovány etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické i

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Poranění míchy - Příčiny, důsledky, organizace péče

Autor: Kříž Jiří

publisher: Galén

0 / 5
Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění – od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života. V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data. Hlavní oddíly knihy zpracovávají základní fáze po poranění míchy. Část s názvem Akutní fáze popisuje přednemocniční péči, traumatické a netraumatické

Sleva 10 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 250 Kč

Skladem u dodavatele

Funkční stereotaktická neurochirurgie

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
I když počátky stereotaktické funkční neurochirurgie lze datovat do konce 40. let minulého století, její rozvoj začíná se zavedením spolehlivých implantabilních neurostimulátorů a radiologických technik umožňujících přesnou lokalizaci cílové struktury pro zavedení neurostimulace. Principem lezionální stereotaxe je vytvoření definované léze cílové struktury a i když se v tomto případě jedná o

Sleva 17 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 821 Kč

Skladem

Central Nervous System Overview of Anatomy

Autor: Kolektiv autorů - Valenta Jiří,Fiala Pavel

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Předkládaný anglicky psaný učební text se zabývá anatomií centrálního nervového systému člověka. Je rozčleněn do jedenácti kapitol, které popisují jednotlivé součásti lidského centrálního nervového systému, počínaje obecnou neuroanatomickou a vývojovou kapitolou a konče popisem obalů a cévního zásobení CNS. Výklad látky je také doprovázen hojným počtem ilustrací a tabulek. 2. vydání

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele