Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Organizace, právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Právní odpovědnost v medicíně - Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jan Mach,Jitka Stolinová

publisher: Galén

0 / 5
23 %

Sleva 23 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Kniha popisuje právní úpravu povinné mlčenlivosti a praktické problémy vznikající při sdělování údajů o zdravotním stavu a nakládání s nimi. Kniha se tedy soustředí na rozbor pravidel přístupu k údajům zahrnutým ve zdravotnické dokumentaci nebo získaných při poskytování zdravotní péče. Zabývá se jak obecnými dopady právní úpravy a její celkovou filozofií, tak konkrétní kazuistikou. Pozornost je

Sleva 23 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 1. díl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí aktualizované vydání publikace věnované sociálnímu zabezpečení v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení, podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie. Z obsahu prvního dílu: sociální stát a sociální politika, mezinárodní úmluvy v sociální oblasti, sociální politika

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. část - Sociální pomoc a sociální služby

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace věnované sociální péči v České republice. Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je druhý díl plně věnován sociální péči. Autorka postupně rozebírá pojem sociálně-zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice je určena studentům nezdravotnických oborů jako základní informace o současné medicíně. Obsahuje kapitoly věnované tématům medicína a zdravotnictví, pojetí současné medicíny, etika a medicína, zdraví a nemoc, diagnostika v klinické medicíně, inte

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do počítačových simulací - Metody Monte Carlo - Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé doplněné vydání učebního textu pro posluchače Matematicko - fyzikální fakulty UK. Obsah : Úvod, základní pojmy a definice, základy molekulární dynamiky, základy metody Monte Carlo, měření, realizace pseudoexperimentu simulace v jiných souborech, speciální metody a systémy, kinetické veličiny a časově závislé systémy, kvantové simulace, příklady ke studiu, dodatky.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Nemocniční otázka v meziválečném Československu

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka se ve své studii ze sociální historie zabývá systémem nemocnic v Československu v letech 1918-1938, přičemž se neomezuje pouze na období první republiky, ale přináší poznatky také o sociální a zdravotní péči v rakousko-uherské monarchii, která byla pro samostatnou republiku v mnohém východiskem. Čtenář se zde seznámí s budováním nemocniční sítě v ČSR, s vývojem státních i soukromých

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

České zdravotnictví: Vize a skutečnost - Složité peripetie od plánů k realizaci - Složité peripetie…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou částí: Zdravotnictví v historické perspektivě a Zdravotnictví v sociologické perspektivě.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, uplatňujících se ve zdraví a nemoci. Tento učební text určený pro studenty Lékařské fakulty UK v Plzni uvádí některé inovované, popř. nové okruhy oboru.

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autoři učebního textu zpracovávají témata, kterým není věnována pozornost v jiných pracích, jsou nová, došlo u nich k výraznějším posunům, nebo s nimi mají autoři zkušenosti. Publikace se dělí na dvě části: obecnou a speciální. V první předkládají autoři přehled o oboru jako vědní disciplíně i učebním předmětu, věnují se mimo jiné metodám měření zdravotního stavu obyvatel, jeho vývoji,

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Posudkové lékařství

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a použití v souladu s pokroky lékařské vědy. Moderně koncipovaná skripta jsou autorským dílem kolektivu předních českých odborníků z oboru posudkového

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče - Care 2

Autor: Olivier Adam

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví.

Sleva 23 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Metodologie předklinického a klinického výzkumu

Autor: Zdeněk kolektiv autorů

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Publikace Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii je v českém písemnictví ojedinělá - je unikátní nejen svou myšlenkou, ale i provedením a vytvořením souboru, který vychází z dlouholetých zkušeností autorského kolektivu. Zkušeností, které se navíc opakovaně prokazatelně osvědčily a potvrdily významnými vědeckými úspěchy a získanými (a

Sleva 23 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem

Zdravotnická praxe a právo

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Klasifikační systém DRG CD

Autor: Kolektiv autorů - P. Kožený,Jiří Němec

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití. Ocení ji odborní pracovníci zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a management zdravotnických zařízení.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Odběry orgánů k transplantacím

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry orgánů a tkání pro účely transplantace. Tvoří ji dvacet samostatných kapitol, probírajících postupně celou problematiku odběrů: od právních norem potřebných pro diagnostiku potvrzení smrti dárce orgánu přes detailně popsanou péči o dárce a samotné technické provedení odběru až po přípravu odebraných orgánů a

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí