Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Organizace, právo

Nejprodávanější v této kategorii

Informovaný souhlas - Proč a jak?

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
31 %
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty

Sleva 31 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V MEDICÍNĚ - Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Stolínová, Jan Mach

publisher: Galén

0 / 5
31 %
Kniha Právní odpovědnost v medicíně vychází již ve druhém, doplněném a přepracovaném vydání. Je určena lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, jakož i právníkům zabývajícím se problematikou medicínského práva a právní odpovědnosti. Pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů a dalších

Sleva 31 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Zdravotnické právo. Pro praxi a posluchače lékařských fakult

Autor: Kolektiv autorů - Hana Kurzová,Kurzová Hana,Lubomír Vondráček

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Učební text seznamuje posluchače lékařských fakult se základy těch právních předpisů, s nimiž se během své lékařské praxe mohou střetnout. Text je členěn podle jednotlivých právních předpisů do více než 40 samostatných kapitol. V závěru je připojeno i několik dokumentů, které se vztahují k právnímu postavení a jednání profesionálů působících ve zdravotnictví (Hippokratova přísaha, etický kodex

Sleva 28 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Druhé aktualizované vydání publikace věnované sociální péči v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociální péče, podává přehled o různých systémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie, přibližuje jeho praktické výhody i relativní nevýhody a naznačuje vývojové trendy. Z obsahu: sociální stát a sociální politika,

Sleva 28 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je tento druhý díl publikace plně věnován sociální péči v České republice. Autorka Anna Arnoldová postupně rozebírá problematiku sociálně zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů. V závěru knihy je připojen obsáhlý slovník pojmů ze

Sleva 28 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Sucharda,Vladimír Pacovský

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Učebnice je určena studentům nezdravotnických oborů jako základní informace o současné medicíně. Obsahuje kapitoly věnované tématům medicína a zdravotnictví, pojetí současné medicíny, etika a medicína, zdraví a nemoc, diagnostika v klinické medicíně, intervence v klinické medicíně, struktura a formy zdravotnické pomoci, zdravotnická dokumentace a informační systémy v medicíně, posuzování kvality

Sleva 28 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do počítačových simulací - Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Nezbeda,Jiří Kolafa,Miroslav Kotrla

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Druhé doplněné vydání učebního textu pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK obsahuje kapitoly, které se věnují základním pojmům a definicím, základům molekulární dynamiky, základům metody Monte Carlo, měřením, realizaci pseudoexperimentu simulace v jiných souborech, dále speciálním metodám a systémům, kinetickým veličinám a časově závislým systémy, kvantové simulaci; obsahuje dále

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Nemocniční otázka v meziválečném Československu

Autor: Hana Mášová

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Učební určený text pro posluchače 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje s vývojem zdravotní a sociální péče a s organizací veřejného zdravotnictví a nemocnic. Autorka informuje o situaci časově vymezené obdobím mezi světovými válkami - popisuje mj. vývoj nemocnic v českých zemích, zejména nemocnic se zvláštním významem pro veřejné zdravotnictví (státní a fakultní nemocnice,

Sleva 28 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Autor: Helena Zavázalová

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, uplatňujících se ve zdraví a nemoci. Tento učební text určený pro studenty Lékařské fakulty UK v Plzni uvádí některé inovované, popř. nové okruhy oboru.

Sleva 28 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Mareš,Lenka Hodačová,Svatopluk Býma

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Druhé vydání učebního textu, v němž autoři zpracovávají témata, kterým není věnována pozornost v jiných pracích, jsou nová, došlo u nich k výraznějším posunům, nebo s nimi mají autoři zkušenosti. Publikace se dělí na dvě části: obecnou a speciální. V první předkládají autoři přehled o oboru jako vědní disciplíně i učebním předmětu, věnují se mimo jiné metodám měření zdravotního stavu obyvatel,

Sleva 28 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Posudkové lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Libuše Čeledová,kolektiv

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a použití v souladu s pokroky lékařské vědy. Moderně koncipovaná skripta jsou autorským dílem kolektivu předních českých odborníků z oboru posudkového

Sleva 28 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče - Care 2

Autor: Kolektiv autorů - Jan Vondráček,Lubomír Vondráček

publisher: Galén

0 / 5
30 %
Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví.

Sleva 30 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení - Praktická příručka nejen pro zkoušející tým a…

Autor: Kolektiv autorů - Anetta Jedličková,Eva Kopečná,Jiří Paseka

publisher: Galén

0 / 5
31 %
"Cílem této publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v České a Slovenské republice. Praktická příručka určená pro zkoušející týmy a monitory účastnící se klinických hodnocení je strukturována do čtyř oddílů.V prvním je popsána historie a základní legislativa spojená s pojmem ""správná klinická praxe"". Druhá část seznamuje s

Sleva 31 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem

Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Květina,Zdeněk Zadák

publisher: Galén

0 / 5
28 % Doprava zdarma
Publikace Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii je v českém písemnictví ojedinělá - je unikátní nejen svou myšlenkou, ale i provedením a vytvořením souboru, který vychází z dlouholetých zkušeností autorského kolektivu. Zkušeností, které se navíc opakovaně prokazatelně osvědčily a potvrdily významnými vědeckými úspěchy a získanými (a

Sleva 28 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem

Zdravotnická praxe a právo. Praktická příručka

Autor: Sovová Olga

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního.V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k

Sleva 22 % z běžně ceny 466 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Autor: Uherek Pavel

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Klasifikační systém DRG

Autor: Kolektiv autorů - Kožený Pavel,Němec Jiří,Kárníková Jana,Lomíček Miroslav

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití. Kniha je doplněna CD s ukázkou dat z údajů Národního referenčního centra. Ocení ji odborní pracovníci zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Základy posuzování invalidity

Autor: Kolektiv autorů - Zvoníková Alena,Čeledová Libuše,Čevela Rostislav

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, popřípadě i revizní lékaře k bližšímu seznámení se základními principy posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k jednotlivým skupinám zdravotních postižení. Přispěje i k lepšímu pochopení zásad Mezinárodní klasifikaci funkčních

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

DRG v praxi - Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2012

Autor: Jiří Šedo

publisher: Galén

0 / 5
29 %
Cílem stručné publikace je zprostředkovat rychlé seznámení se základními principy úhradového systému DRG a jeho implementací v našich podmínkách. Výklad je zaměřen na představení tohoto klasifikačního systému v širších souvislostech, záměrem je především ukázat jeho praktické dopady. Závěr knihy obsahuje několik konkrétních příkladů, na kterých si čtenář může otestovat svoje porozumění pravidlům

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

České zdravotnictví. Vize a skutečnost - Složité peripetie od plánů k realizaci

Autor: Kolektiv autorů - Eva Křížová,Hana Mášová,Petr Svobodný

publisher: Karolinum

0 / 5
28 %
Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou částí: Zdravotnictví v historické perspektivě a Zdravotnictví v sociologické perspektivě.

Sleva 28 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Autor: Pavel Uherek

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Kniha popisuje právní úpravu povinné mlčenlivosti a praktické problémy vznikající při sdělování údajů o zdravotním stavu a nakládání s nimi. Kniha se tedy soustředí na rozbor pravidel přístupu k údajům zahrnutým ve zdravotnické dokumentaci nebo získaných při poskytování zdravotní péče. Zabývá se jak obecnými dopady právní úpravy a její celkovou filozofií, tak konkrétní kazuistikou. Pozornost je

Sleva 21 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta