Registrace | Přihlášení


Organizace, právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Odběry orgánů k transplantacím

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry orgánů a tkání pro účely transplantace. Tvoří ji dvacet samostatných kapitol, probírajících postupně celou problematiku odběrů: od právních norem potřebných pro diagnostiku potvrzení smrti dárce orgánu přes detailně popsanou péči o dárce a samotné technické provedení odběru až po přípravu odebraných orgánů a

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Klasifikační systém DRG CD

Autor: Kolektiv autorů - Kožený P.,Němec Jiří

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití. Ocení ji odborní pracovníci zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a management zdravotnických zařízení.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Metodologie předklinického a klinického výzkumu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Zadák Zdeněk

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Publikace Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii je v českém písemnictví ojedinělá - je unikátní nejen svou myšlenkou, ale i provedením a vytvořením souboru, který vychází z dlouholetých zkušeností autorského kolektivu. Zkušeností, které se navíc opakovaně prokazatelně osvědčily a potvrdily významnými vědeckými úspěchy a získanými (a

Sleva 12 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 606 Kč

Skladem

Posudkové lékařství

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a použití v souladu s pokroky lékařské vědy. Moderně koncipovaná skripta jsou autorským dílem kolektivu předních českých odborníků z oboru posudkového

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I.

Autor: Mareš Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Autoři učebního textu zpracovávají témata, kterým není věnována pozornost v jiných pracích, jsou nová, došlo u nich k výraznějším posunům, nebo s nimi mají autoři zkušenosti. Publikace se dělí na dvě části: obecnou a speciální. V první předkládají autoři přehled o oboru jako vědní disciplíně i učebním předmětu, věnují se mimo jiné metodám měření zdravotního stavu obyvatel, jeho vývoji,

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

publisher: Karolinum

0 / 5
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, uplatňujících se ve zdraví a nemoci. Tento učební text určený pro studenty Lékařské fakulty UK v Plzni uvádí některé inovované, popř. nové okruhy oboru.

Sleva 6 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

České zdravotnictví: Vize a skutečnost - Složité peripetie od plánů k realizaci

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou částí: Zdravotnictví v historické perspektivě a Zdravotnictví v sociologické perspektivě.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Nemocniční otázka v meziválečném Československu

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Autorka se ve své studii ze sociální historie zabývá systémem nemocnic v Československu v letech 1918-1938, přičemž se neomezuje pouze na období první republiky, ale přináší poznatky také o sociální a zdravotní péči v rakousko-uherské monarchii, která byla pro samostatnou republiku v mnohém východiskem. Čtenář se zde seznámí s budováním nemocniční sítě v ČSR, s vývojem státních i soukromých

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a…

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učebnice je určena studentům nezdravotnických oborů jako základní informace o současné medicíně. Obsahuje kapitoly věnované tématům medicína a zdravotnictví, pojetí současné medicíny, etika a medicína, zdraví a nemoc, diagnostika v klinické medicíně, inte

Sleva 21 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotnická povolání

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 577 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. část - Sociální pomoc a sociální služby

Autor: Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace věnované sociální péči v České republice. Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je druhý díl plně věnován sociální péči. Autorka postupně rozebírá pojem sociálně-zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů.

Sleva 21 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Kniha popisuje právní úpravu povinné mlčenlivosti a praktické problémy vznikající při sdělování údajů o zdravotním stavu a nakládání s nimi. Kniha se tedy soustředí na rozbor pravidel přístupu k údajům zahrnutým ve zdravotnické dokumentaci nebo získaných při poskytování zdravotní péče. Zabývá se jak obecnými dopady právní úpravy a její celkovou filozofií, tak konkrétní kazuistikou. Pozornost je

Sleva 17 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele