Registrace | Přihlášení


Ortopedie a revmatologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chirurgie v kostce

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Ferko Alexander

publisher: Grada

3.9 / 5
15 %
Zcela nové, přepracované a aktualizované vydání úspěšné učebnice nakladatelství Grada, které vychází po 13 letech. Zásadních změn doznal i autorský kolektiv pod vedením současných editorů publikace – prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D. a MUDr. Tomáše Dědka, Ph.D. Informace jsou podávány v bodech s důrazem na to, co se na školách přednáší, co se vyžaduje při

Sleva 15 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Parkinsonova nemoc - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Roth Jan,Sekyrová Marcela

publisher: Maxdorf

4.8 / 5
17 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Gerontorevmatologie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Rovenský Jozef

publisher: Galén

5 / 5
Sleva
Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se zabývá poruchami pohybového ústrojí souvisejícími se stárnutím a stářím. Onemocnění pohybové soustavy mají u jednotlivých pacientů své charakteristické

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Biologická léčba zánětlivých onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pavelka Karel

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků. Ve své první části obsahuje teoretické předpoklady produkce biologických léků a technické problémy týkající se její výroby, zkoušení a zavádění do praxe. Kniha je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Ortopedie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Dungl Pavel

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha je zcela nezbytná rovněž pro lékaře a pracovníky v oblasti fyziatrie - léčebné rehabilitace. První vydání monografie bylo oceněno kromě jiného Cenou rektora

Sleva 15 % z běžně ceny 1 950 Kč

Naše cena: 1 658 Kč

Skladem

Lumbální spinální stenóza

publisher: Galén

3 / 5
Sleva
Lumbální spinální stenóza je onemocnění, s nímž se setkáváme a budeme setkávat stále častěji. Je to dáno jednak stárnutím populace a jednak zlepšujícími se diagnostickými možnostmi vertebrogenních onemocnění. Monografie pojednává komplexně o tomto onemocnění, přičemž největší pozornost je věnována diagnostice a léčbě, a to jak konzervativní terapii, tak i možnostem operačního řešení. V maximální

Sleva 8 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem

Poranění míchy - Příčiny, důsledky, organizace péče

Autor: Kříž Jiří

publisher: Galén

0 / 5
Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění – od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života. V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data. Hlavní oddíly knihy zpracovávají základní fáze po poranění míchy. Část s názvem Akutní fáze popisuje přednemocniční péči, traumatické a netraumatické

Sleva 10 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 250 Kč

Skladem u dodavatele

Zlomeniny proximálního femuru

Autor: Kolektiv autorů - Krbec Martin,Džupa Valér,Skála Rosenbaum Jiří

publisher: Galén

0 / 5
Zlomeniny proximálního femuru jsou nekončícím evergreenem v traumatologii skeletu. Jejich léčba tvoří denní náplň pracovišť zabývajících se poraněním pohybového aparátu. Vždyť riziko jejich vzniku se ve vyspělých zemích blíží u žen k 50 % a u mužů ke 20 %. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že operační léčba těchto zlomenin je spojena s lepší prognózou a že pouze perfektně provedená operace dává

Sleva 10 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 710 Kč

Skladem

Revmatologie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pavelka Karel

publisher: Maxdorf

0 / 5
19 %
Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice. I toto vydání, přes další rozšíření, se vyznačuje dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá fakt, že kniha je tištěna plnobarevně na křídovém papíru a obsahuje několik set barevných ilustrací. Prof. MUDr. Karel Pavelka,

Sleva 19 % z běžně ceny 2 195 Kč

Naše cena: 1 784 Kč

Skladem

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Autor: Povýšil Ctibor

publisher: Galén

0 / 5
Úctyhodná monografie shrnuje osobní zkušenosti a komplexní výsledky celoživotní systematické práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfologie chorob lokomočního systému, doplněné o nálezy a obrazovou dokumentaci jeho spolupracovníků. Problematika chorob kostí a kloubů je zde pojednána v celé šíři, tak jak se s ní autor po několik desetiletí setkával při zpracování a

Sleva 10 % z běžně ceny 2 900 Kč

Naše cena: 2 610 Kč

Skladem

Farmakoterapie revmatických onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Pavelka Karel,kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
19 %
Kniha, která bude určovat standard léčby v revmatologii v ČR na několik dalších let. Obor revmatologie a speciálně terapie revmatických onemocnění prodělává vývoj, který lze bez nadsázky nazvat revoluční. Cílem autorů bylo poskytnout lékařům pečujícím o pacienty s revmatickými onemocněními moderní, klinicky orientovaný text, který bude užitečným průvodcem v boji s těmito závažnými chronickými

Sleva 19 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 215 Kč

Skladem

Fasciální osteopatie

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Tato kniha nabízí přehlednou systematizaci fascií, možností jejich diagnostiky a terapie. Najdete v ní všechny informace o fasciích z osteopatického hlediska. Hlavní důraz je kladen na objasnění fascií v souvislosti anatomické, embryologické a histologické a rovněž na diagnostické a terapeutické techniky. Rychlý osteopatický screening vás krok za krokem vede ke správné diagnóze. Systematické

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem

Dupuytrenova nemoc

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Autor uvádí současné poznatky a možnosti nechirurgické léčby, v chirurgické části pak detailně popsaná operační technika odpovídá světovým trendům a umožňuje minimalizovat procento pooperačních komplikací a nedobré dlouhodobé výsledky. Didaktický text je dobře doplněn originální názornou obrazovou dokumentací. Monografie je určena odborné veřejnosti zabývající se touto problematikou: chirurgům

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Artroskopie kyčelního kloubu

Autor: Zeman Petr

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Artroskopie kyčelního kloubu (ASK) je progresivní minimálně invazivní metoda, která umožňuje kromě přímé diagnostiky také bezprostřední terapeutické zákroky. K její rostoucí popularitě v ortopedii a traumatologii přispívá efektivita spojená s rychlým hojením a tedy i s časným návratem pacienta do běžného života. Artroskopie kyčelního kloubu má rovněž velký význam ve sportovní medicíně, a to opět

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem

Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu

Autor: Kolektiv autorů - Koudela Karel jr.,Koudela Karel st.,Koudelová Jana

publisher: Axonite CZ

0 / 5
15 %
Monografie Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu je určena zejména ortopedům, chirurgům a dalším lékařům, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty před plánovanou náhradou kolenního kloubu nebo po ní. Jejím cílem je výrazně snížit patelární komplikace po aloplastice kolenního kloubu totální endoprotézou bez náhrady čéšky s optimálním, tj. individuálním nastavením rotace femorální i

Sleva 15 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem u dodavatele

Parietální osteopatie

Autor: Maassen Andreas

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Kniha je základním přehledem používaných osteopatických technik v oblasti pohybového aparátu cílené na diagnostiku a terapii kloubních struktur a svalů. Parietální osteopatie, nejstarší součástí osteopatie, se zaměřuje na funkci kostí, kloubů, svalů a vazů. Neměla by být chápána jako samostatná terapeutická metoda, protože se do osteopatie se řadí také techniky viscerální manipulace a

Sleva 18 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 485 Kč

Skladem

Diferenciální diagnostika v revmatologii a ortopedii

Autor: Herle Petr

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Pátý díl z ediční řady Diferenciální diagnostika je publikací určenou lékařům všech odborností. Autoři se zaměřili na šest častých příznaků spadajících nejčastěji do oborů revmatologie a ortopedie: bolest v ruce, bolest v loketním kloubu, bolest v oblasti nohy, bolest v kolenních kloubech, bolest v kyčelním kloubu a bolest v rameni. Na vzniku publikace se podíleli specialisté v oboru revmatologie

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Revmatologie - Druhé, přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pavelka Karel

publisher: Galén

0 / 5
Druhé vydání úspěšné stručné a moderní revmatologické příručky je koncipováno s ohledem na lékaře a studenty lékařských fakult, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto základním oboru medicíny. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti pracovníků Revmatologického ústavu dávají záruku, že se publikace opět stane nejen základní učebnicí oboru, ale i praktickou příručkou pro

Sleva 7 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Calcaneal fracture

Autor: Štulík Jan

publisher: Galén

0 / 5
Anglicky psaná monografie je věnována metodě léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti zavřeným postupem. Tato metoda je všeobecně použitelná, má minimum kontraindikací, umožňuje kvalitní repozici a stabilní fixaci a omezuje riziko vzniku infekčních komplikací. Její dokonalé zvládnutí vyžaduje důkladnou znalost anatomie patní kosti i patologicko-anatomické odlišnosti jednotlivých typů zlomenin. V

Sleva 8 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 642 Kč

Skladem

Historie československé, české a slovenské ortopedie

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Knižní almanach vycházející jako zvláštní číslo Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca mapuje vývoj oboru ortopedie v České i Slovenské republice, zachycuje i historii odborných společností oboru a představuje významné osobnosti oboru. Mimořádná publikace vyjde v omezeném nákladu a bude distribuována pouze na základě závazných objednávek.

Sleva 17 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele