Registrace | Přihlášení


Ortopedie a revmatologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chirurgie v kostce

Autor: Kolektiv autorů - Alexander Ferko, kolektiv autorů

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Zcela nové, přepracované a aktualizované vydání úspěšné učebnice nakladatelství Grada, které vychází po 13 letech. Zásadních změn doznal i autorský kolektiv pod vedením současných editorů publikace – prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D. a MUDr. Tomáše Dědka, Ph.D. Informace jsou podávány v bodech s důrazem na to, co se na školách přednáší, co se vyžaduje při klinické

Sleva 15 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Parkinsonova nemoc - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jan kolektiv autorů,Marcela Roth, Sekyrová

publisher: Maxdorf

4.8 / 5
27 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 27 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Ortopedie - 2., přepracované a doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Dungl, kolektiv autorů

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha je zcela nezbytná rovněž pro lékaře a pracovníky v oblasti fyziatrie - léčebné rehabilitace. První vydání monografie bylo oceněno kromě jiného Cenou rektora

Sleva 15 % z běžně ceny 1 950 Kč

Naše cena: 1 658 Kč

Skladem

Biologická léčba zánětlivých onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii - V…

Autor: Kolektiv autorů - Karel kolektiv autorů, Pavelka

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků. Ve své první části obsahuje teoretické předpoklady produkce biologických léků a technické problémy týkající se její výroby, zkoušení a zavádění do praxe. Kniha je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Gerontorevmatologie

Autor: Kolektiv autorů - Jozef kolektiv autorů, Rovenský

publisher: Galén

5 / 5
17 %
Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se zabývá poruchami pohybového ústrojí souvisejícími se stárnutím a stářím. Onemocnění pohybové soustavy mají u jednotlivých pacientů své charakteristické

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Manuální medicína

Autor: Eva Rychlíková

publisher: Maxdorf

4 / 5
27 %
Od prvního vydání této úspěšné a mimořádně užitečné publikace uplynulo již neuvěřitelných 29 let. První vydání vyšlo v roce 1987, ještě v tehdejším Avicenu, následující tři vydání pak vyšla v letech 1994, 2004 a 2008 v nakladatelství Maxdorf. Každé další vydání je pečlivě aktualizováno a doplňováno. Kniha je jedním z nejoblíbenějších praktických průvodců a návodů pro všechny lékaře, kteří se ve

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Lumbální spinální stenóza

Autor: Blanka Mičánková Adamová

publisher: Galén

3 / 5
17 %
Lumbální spinální stenóza je onemocnění, s nímž se setkáváme a budeme setkávat stále častěji. Je to dáno jednak stárnutím populace a jednak zlepšujícími se diagnostickými možnostmi vertebrogenních onemocnění. Monografie pojednává komplexně o tomto onemocnění, přičemž největší pozornost je věnována diagnostice a léčbě, a to jak konzervativní terapii, tak i možnostem operačního řešení. V maximální

Sleva 17 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Biomedicínská informatika II.- Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí

Autor: Jiří Nedoma

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace seznamuje ortopedickou a traumatologickou veřejnost s možnosti matematického modelování a matematické simulace funkce lidských kloubů a jejich náhrad a s možnosti simulace použití vhodných operačních technik ještě před operačním výkonem. Vyplňuje tak prostor mezi ortopedickou praxí, technickou biomechanikou a aplikovanou matematikou a pomáhá nalézt společný dorozumívací jazyk pro

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Klinická revmatologie

Autor: neuveden

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Dosud největší a plně barevná monografie je mimořádným dílem specialistů, kteří propojili poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu s klinickými aspekty revmatických onemocnění. Kniha, která se obsahem i formou vyrovná předním světovým monografiím, pokrývá jak revmatologii obecnou, tak speciální, věnovanou jednotlivým typům onemocnění. Součástí jsou i kapitoly věnované ortopedii, fyziatrii a dalším

Sleva 17 % z běžně ceny 2 000 Kč

Naše cena: 1 660 Kč

Skladem

Moderní léčba syndromu diabetické nohy

Autor: Michael E. Edmonds

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Syndrom diabetické nohy je problematika, se kterou se často setkává ve své ordinaci praktický lékař, internista, diabetolog, chirurg i ortoped. Jde o onemocnění, jež vzhledem ke svému charakteru vyžaduje multidisciplinární péči a u kterého je zvláštní důraz kladen na prevenci. Důsledně aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací v

Sleva 17 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 498 Kč

Skladem

Revizní operace náhrad kyčelního kloubu - Revision hip arthroplasty

Autor: Martin Krbec

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Monografie našich předních odborníků v oboru ortopedie shrnuje současné názory, evropské i celosvětové, na revizní operace kyčelního kloubu a navíc osobní pohledy autorů na tuto problematiku. První část publikace je věnována operačním přístupům jak při primárních, tak revizních operacích endoprotéz kyčelního kloubu, a používaným materiálům s uvedením jejich předností či nevýhod. Autoři dále

Sleva 17 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 996 Kč

Skladem

Syndrom bolestivého kolena

Autor: Karel Trnavský

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Kolenní kloub je největší kloub lidského pohybového aparátu. Je i při běžném pohybu vystaven velkému zatížení, které se zvyšuje při pracovních a sportovních aktivitách. Nemocný přicházející s problémy v oblasti pohybového aparátu do ordinace praktického lékaře, ortopeda, revmatologa i jiných specialistů si stěžuje mimo bolesti páteře nejčastěji právě na bolesti v oblasti kolenního

Sleva 17 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem

Neuromuskulární deformity páteře - Komplexní diagnostické, terapeutické, rehabilitační a…

Autor: Martin Repko

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Problematika neuromuskulárních onemocnění představuje ve své podstatě širokou oblast, na jejímž řešení se podílí řada odborností. Péče o pacienty s těmito onemocněními vyžaduje multidisciplinární přístup nejen zdravotnický, ale i sociální, pedagogický a psychologický. Přidružené deformity páteře, které se u neuromuskulárních onemocnění projevují velmi často, mohou výrazně ovlivňovat nejen kvalitu

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula

Autor: Jan Vavrečka

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v problematice tak závažné, jako jsou poranění pánve.V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest. Jsou popsány různé

Sleva 17 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Historie československé, české a slovenské ortopedie

Autor: Oldřich Čech

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Knižní almanach vycházející jako zvláštní číslo Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca mapuje vývoj oboru ortopedie v České i Slovenské republice, zachycuje i historii odborných společností oboru a představuje významné osobnosti oboru. Mimořádná publikace vyjde v omezeném nákladu a bude distribuována pouze na základě závazných objednávek.

Sleva 17 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem u dodavatele

Calcaneal fracture

Autor: Jan Štulík

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Anglicky psaná monografie je věnována metodě léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti zavřeným postupem. Tato metoda je všeobecně použitelná, má minimum kontraindikací, umožňuje kvalitní repozici a stabilní fixaci a omezuje riziko vzniku infekčních komplikací. Její dokonalé zvládnutí vyžaduje důkladnou znalost anatomie patní kosti i patologicko-anatomické odlišnosti jednotlivých typů zlomenin. V

Sleva 17 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem

Revmatologie - Druhé, přepracované vydání - Druhé, přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Karel kolektiv autorů, Pavelka

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Druhé vydání úspěšné stručné a moderní revmatologické příručky je koncipováno s ohledem na lékaře a studenty lékařských fakult, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto základním oboru medicíny. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti pracovníků Revmatologického ústavu dávají záruku, že se publikace opět stane nejen základní učebnicí oboru, ale i praktickou příručkou pro

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Revmatologie v kostce

Autor: Marta Olejárová

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Revma, revmatismus“ – termín, který dal jméno medicínskému oboru, dnes se však už téměř neužívá. Náplní revmatologie je diagnostika a terapie onemocnění celého pohybového ústrojí, nejen chorob spojených s otokem kloubů. Publikace Revmatologie v kostce nabízí přehled revmatických onemocnění rozdělených podle klasifikace běžně používané v klinické praxi. Kromě charakteristiky jednotlivých

Sleva 27 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Bolesti v kříži - Průvodce diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou pro praktické lékaře -…

Autor: Eva Rychlíková

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Bolesti celého hybného systému, včetně bolestí páteře, jsou celosvětově prakticky nejčastější bolestí, která trápí spoustu nemocných. Jejich počet stoupá i proto, že se prodlužuje věk populace, zdravotní péče je přístupná v daleko širším měřítku nežli v minulosti, a také proto, že se zlepšují i možnosti diagnostiky. Nemalý podíl na vzniku nejrůznějšího postižení celého hybného systému má i

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Autorský kolektiv složený z předních českých ortopedů, i odborníků dalších medicínských profesí, vytvořil rozsáhlou monografii

Sleva 27 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 091 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí