Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Medicína

Urgentní zdravotní péče

Autor: Viliam Dobiáš

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica je určená poslucháčom bakalárskeho a magisterského štúdia. Je zamerná na najčastejšie stavy, ktoré vyžadujú poskytnutie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti človeku postihnutému úrazom alebo náhlou príhodou, a to aj mimo zdravotníckeho zariadenia v improvizovaných podmienkach.

Sleva 22 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Bolesť ako ošetrovateľský problém

Autor: Ivica Gulášová

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Bolesť patrí medzi najčastejšie príznaky, ktoré privedú chorého k lekárovi. Sprevádzaná je nepríjemnými pocitmi rôzneho charakteru, rozličnej intenzity a jej trvanie je takisto variabilné. Dosiaľ neexistuje jednotná definícia bolesti a zrejme ani nikdy nebude jednoznačne definované, čo je bolesť, pretože je to veľmi subjektívny pocit a musíme len veriť tomu, čo nám pacient opisuje. Hodnotenie a

Sleva 22 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Telesné, psychické, sociálne a duchovné aspekty onkologických ochorení

Autor: Ivica Gulášová

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
PREDHOVOR Zhubné nádory sú jedným z najpálčivejších problémov, ktorý musí zdravotníctvo u nás – podobne ako inde vo svete – riešiť. Úspešné zvládnutie onkologických ochorení si však vyžaduje systematické úsilie celej spoločnosti, a preto sa onkologický program stal celospoločenským programom. V širokej verejnosti sa tieto choroby súhrnne nazývajú „rakovina“, aj keď ide o komplex ochorení

Sleva 22 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej staroslivosti

Autor: Ivica Gulášová

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené. V jednotlivých kapitolách sa uvádzajú rôzne aspekty informovaného súhlasu od vysvetlenia, čo vlastne informovaný súhlas je, cez počiatky jeho používania a jeho postupný vývoj, jeho hlavná podstata, jeho význam a jeho prvky. Po všeobecnom rozobratí

Sleva 22 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Pediatrické ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva

Autor: Kolektiv autorů - Mária Boledičová, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie. Obsah a koncepcia učebnice vychádzajú z predpokladu, že študenti majú vedomosti z anatómie a fyziológie, klinických predmetov, najmä pediatrie, psychológie, pedagogiky, ošetrovateľstva a ošetrovateľského procesu.

Sleva 22 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Latinský jazyk

Autor: Jan Kábrt

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica tvorí základ pre povinné štúdium latinského jazyka na všetkých typoch zdravotníckych škôl v prvom ročníku. Učivo je usporiadané tak, aby študenti zvládli väčšinu látky pod vedením učiteľa v škole. Každá lekcia tvorí organický celok alebo časť celku. Jednotlivé lekcie na seba navzájom nadväzujú tematicky i slovnou zásobou a vnútorne sú logicky spojené jednoduchými metodickými zásadami.

Sleva 22 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Urodynamické vyšetrenia - Vysokoškolská učebnica

Autor: Ján Švihra

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Poruchy funkcie dolných močových ciest vyžadujú spoluprácu viacerých odborov i správnu klinickú prax v diagnostike a liečbe. Urodynamické vyšetrenia patria k významným diagnostickým nástrojom na odhaľovanie príčin takýchto porúch. Všeobecné znalosti o poruchách funkcie dolných močových ciest sa rozširujú aj o špecifické poznatky získané objektívnym meraním. Urodynamické vyšetrenia sa stávajú

Sleva 22 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Farmakognózia - Biogenéza prírodných látok

Autor: Kolektiv autorů - Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Enormný nárast poznatkov a potreby praxe inšpirovali autorov tejto novej vysokoškolskej učebnice k jej rozdeleniu do dvoch samostatných zväzkov. Obidva sú napísané s ohľadom na legislatívu SR a EÚ platnú v roku 2011, vrátane aktuálneho Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. V prvom zväzku učebnice sú okrem historických a terminologických údajov podrobne vysvetlené

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Naléhavé stavy v oftalmologii

Autor: Kolektiv autorů - Matthias Sachsenweger, Rudolf Sachsenweger

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Publikácia v krátkosti pojednáva o všetkom, čo každý praktický lekár potrebuje pre diagnózu, prvú pomoc a liečbu týchto naliehavých stavov vedieť. Každá kapitola je uvedená jednak stručným prehľadom Pamätaj, ktorý informuje o základných problémoch príslušnej témy, jednak tabelárnym prehľadom, umožňujúcim u každého ochorenia na prvý pohľad základnú orientáciu o očných príznakoch, o stave zrakových

Sleva 22 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Komunikácia v ošetrovateľstve

Autor: Jarmila Kristová

publisher: Osveta

0 / 5
Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou, pretože jeho komunikačný štýl sa zásadné nelíši od toho, čo si osvojil a používal pred chorobou. Sestra však v prístupe k pacientovi nevystačí s komunikačnými spôsobmi používanými vo vlastnom osobnom živote. Je nevyhnutné, aby si profesionálne komunikačné praktiky cielene osvojila. Komunikačná spôsobilosť predpokladá: Zvládnutie teoretických

Sleva 10 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Prostriedky rozvoja a podpory efektívneho dojčenia

Autor: Mária Boledovičová

publisher: Osveta

0 / 5
Od nepamäti zabezpečovala prirodzená výživa dojčiat prežitie ľudského rodu. Veľmi ťažko sa udržalo pri živote dieťa, ktoré nebolo dojčené. Vďaka modernizácii priemyslu sa podarilo v druhej polovici 20. storočia vyrobiť z kravského mlieka prípravky na výživu dojčiat, ktoré postupne nahradzovali prirodzený a dôležitý spôsob výživy dojčiat. Ženy - matky, ktoré tejto problematike nerozumeli sa

Sleva 10 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Urolitiáza: Etiopatogenéza, diagnostika a liečba - Vysokoškolská učebnica

Autor: Ján Ľupták

publisher: Osveta

0 / 5
20 %
Zavedením moderných liečebných trendov do liečby urolitiázy sa kompletne zmenila liečebná taktika urolitizy od invazívnych (operačných) k neinvazívnym (ESWL, PEK, URS) liečebným postupom. Tiež sa zmenil aj pomer obličkových a konkrementov v močovode v prospech konkrementov v močovode. Odliatkové konkrementy sú zriedkavosťou. Na pracoviskách vybavených najmodernejšou technikou klasická operačná

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

SklademPřihlášení uživatele