Registrace | Přihlášení


Otorinolaryngologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Lidské papilomaviry

Autor: Laco Jan

publisher: Galén

4 / 5
15 %
Zhoubné nádory hlavy a krku představují jednu z častějších malignit; u mužů patří tyto nádory mezi deset nejčastějších zhoubných nádorů vůbec. Nejdůležitějšími rizikovými faktory pro vznik karcinomů jsou stále nikotin a alkohol. V současné době se však ukazuje, že neméně významným rizikovým faktorem je orální infekce vysoce rizikovými typy lidských papilomavirů, podle některých autorů lze dokonce

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Rinosinusitidy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Schalek Petr

publisher: Mladá fronta

4.7 / 5
20 %
Rinosinusitidy, díky četnosti svého výskytu a významnému snížení kvality života nemocných představují závažný zdravotní problém, který se rovněž nezanedbatelně odráží v ekonomické zátěži společnosti. Jedná se o heterogenní skupinu onemocnění různých etiologií a patofyziologických mechanizmů, se kterými jsou denně konfrontováni nejen otorinolaryngologové, ale i praktičtí lékaři, pediatři a tato

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře

Autor: Astl Jaromír

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text určený především pro studenty oboru ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě UK v Praze shrnuje základní ošetřovatelské problémy nemocných s chorobami ušními, krčními a nosními tak, aby bylo možné vytvářet plán ošetřovatelského procesu v oblasti

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Dětská otorinolaryngologie

Autor: Kolektiv autorů - Šlapák Ivo, prof. MUDr., CSc.,Urík Milan, MUDr., Ph.D

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Autoři knihy předkládají čtenářům přehledně seřazené aktuální informace, poznatky i zkušenosti týkající se chorob a vývojových vad v oblasti ucha, nosu a paranazálních dutin, hltanu, hrtanu a měkkých tkání krku a rovněž poruch hlasu i řeči, a to jak z hlediska jejich etiopatogeneze, diagnostiky a diferenciální diagnostiky, tak i moderních léčebných postupů. Publikace rovněž

Sleva 21 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Poruchy polykání, 2. vydání

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Porucha prehĺtania (dysfágia) je problém, s ktorým sa viac či menej pravidelne stretávame v ORL ambulanciách a na oddeleniach. V mnohých krajinách sveta sa diagnostika a liečba dysfágie stáva prepracovanou medicínskou disciplínou, vyžaduje spoluprácu mnohých špecializácií, typicky pod vedením otorinolaryngológa a klinického logopéda. Dysfágia môže byť spojená s množstvom chorobných stavov, ktoré

Sleva 11 % z běžně ceny 505 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hahn Aleš

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Cílovou skupinou čtenářů jsou především ORL specialisté, praktičtí lékaři, dále studenti lékařských fakult a lékaři „styčných“ oborů (neurologie, stomatologie, oftalmologie a další). Přináší informace o anatomii ucha, fyziologické akustice, fyziologii a patofyziologii rovnováhy, vyšetřovacích metodách sluchového orgánu a sluchových funkcí, klasifikaci a hodnocení sluchové léze, základech

Sleva 15 % z běžně ceny 645 Kč

Naše cena: 548 Kč

Skladem

Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu + CD

publisher: Galén

0 / 5
22 %
Publikace Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu nabízí nové audiologické vyšetření, které dosud v české podobě chybělo. Obsahuje nejen konkrétní možnosti testování, ale také popis vzniku a užití testu a příklady výsledků u pacientů s poruchami sluchu. Provedení uvedeného testu je možné ve dvou variantách z 2CD, podle typu audiometrického přístroje. Použití testu šumové řečové audiometrie

Sleva 22 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem

Záněty hltanu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tobiáš

0 / 5
Záněty hltanu patří mezi nejčastější choroby člověka. Přestože léčba většiny zánětů hltanu nebývá zpravidla obtížná, i dnes v době širokého užívání anti­biotik stojíme často v praxi před otázkou, jakou léčebnou strategii máme zvolit. Stále se setkáváme se závažnými život ohrožujícími komplikacemi zánětů hltanu. Díky celosvětové migraci populace se opět můžeme setkat s nemocemi, o nichž jsme pouze

Sleva 5 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Foniatrie - Sluch

publisher: Tobiáš

0 / 5
Předkládaná kniha je koncipována jako druhý díl foniatrické trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie a audiologie.

Sleva 1 % z běžně ceny 505 Kč

Naše cena: 499 Kč

Skladem

Karcinomy dutiny ústní a hltanu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tobiáš

0 / 5
Nádorová onemocnění jsou po onemocnění kardiovaskulárního systému druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. V celkovém výskytu nádorů představují v České republice karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu sice jen asi 2,1 % všech zhoubných nádorů u mužů a 0,6 % u žen, ale mají významný vliv na snížení kvality a délky života nemocných. Nádory uvedených lokalizací postihují

Sleva 5 % z běžně ceny 505 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem

Mimojícnové projevy refluxní choroby

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tobiáš

0 / 5
Sleva

Sleva 5 % z běžně ceny 505 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem u dodavatele

Krční metastázy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tobiáš

0 / 5
Monografie pojednávající komplexně o symptomatologii, diagnostice a léčbě uzlinových krčních metastáz je společným dílem otorinolaryngologů, imunologů, patologů, radiodiagnostiků a onkologů.

Sleva 5 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Cholesteatom

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tobiáš

0 / 5
Cholesteatom spánkové kosti je v pořadí již čtvrtá monografie edice Medicína hlavy a krku. Mezinárodní autorský kolektiv se snažil přinést komplexní a mezioborový pohled na etiologii, diagnostiku a léčbu chronického středoušního zánětu s cholesteatomem a jeho komplikace. Kromě otolaryngologů na textu dále spolupracovali radiodiagnostici a patologové. V knize je také začleněna kapitola

Sleva 5 % z běžně ceny 405 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem u dodavatele

Zevní zvukovod

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tobiáš

0 / 5
Kniha přináší komplexní mezioborový pohled na zevní zvukovod nejen otologa, ale i audiologa, patologa, matematika, fyzika, dermatologa, mikrobiologa, rentgenologa a dalších odborníků nejen z České republiky, ale i Slovenska, Švýcarska a USA. Choroby zevního zvukovodu zaujímají díky vysoké četnosti výskytu přední místo mezi onemocněními ucha. Až na výjimky nejde o závažná onemocnění, která by

Sleva 5 % z běžně ceny 405 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem u dodavatele

Otoneurologie a tinnitologie

Autor: Hahn Aleš

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace je určena zejména otorinolaryngologům, neurologům, praktickým lékařům, ale i studentům lékařských fakult – charakter je pre- i postgraduální. Kniha navazuje na úspěšnou a zcela vyprodanou publikaci autora z roku 2004. Byla dopracována podle posledních poznatků v oboru, doplněny jsou nově některé progresivní vyšetřovací metody (např. počítačová posturografie TETRAX), byla zařazena

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Dětská otolaryngologie - nejčastější situace v ambulantní praxi

Autor: Kuchynková Zdeňka

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kolektiv autorů vybral ke zpracování nejběžnější situace, s nimiž se setkali v ambulantní péči o děti s onemocněním uší, nosu a krku, jako je zánět středouší, faryngitida, rinosinusitida, adenoidektomie, tonzilektomie, vyšetření sluchu a infekční onemocnění. Dvě kapitoly se týkají nových informací o poruchách dýchání ve spánku a extraezofageálním refluxu. Témata jsou zpracována na základě

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Nosní polypy

Autor: Kuchynková Zdeňka

publisher: Galén

0 / 5
15 %
Monografie je na našem trhu první publikací zabývající se touto problematikou. Autorka v ní shrnuje základní fakta o nosní polypóze a uvádí některé zcela nové poznatky týkající se horních cest dýchacích. Text je doplněn obrázky a tabulkami, v klinické části pak krátkými kazuistikami. Kniha je koncipována jako učebnice pro postgraduální vzdělávání otorinolaryngologů. Zpracovává téma v širším

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Sluchové postižení a sebereflexe

Autor: Potměšil Miloň

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Předpoklad, že sluchové postižení ovlivňuje negativně vývoj jazyka, řeči a myšlení platí v těch případech, ve kterých vada sluchu svým počátkem spadá do prelingválního období. Pozornost speciálních pedagogů ? surdopedů je spíše upřena na proces vzdělávání, který je významnou mírou negativně ovlivňován nedostatečnými komunikačními kompetencemi dětí, nevyvinutým nebo nepřiměřeně vyvinutým

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Vrozené anomálie hlavy a krku

Autor: Jakubíková Janka

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Vysoce odborná monografie zahrnuje vrozené anomálie v oblasti hlavy a krku, i dosud v literatuře nepopsané, podle nejnovějších poznatků - uvádí etiologii, příznaky, diagnostiku a možnosti léčby. V úvodu každé kapitoly je stručný intrauterinní a postnatální vývoj, protože jeho znalost je důležitá k pochopení vzniku jednotlivých anomálií. U jednotlivých anomálií jsou zařazeny i syndromy, což

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele