Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Medicína

Kognitivně behaviorální terapie v praxi - Pro terapeuty, studenty a poučené laiky

Autor: Kolektiv autorů - Roman Pešek,Ján Praško,Petr Štípek

publisher: Portál

4 / 5
15 % Doprava zdarma
Autoři, kteří pracují jako kognitivně-behaviorální terapeuti, se do své knihy snažili vybrat informace, jež z hlediska psychoterapeutické praxe pokládají za důležité pro své začínající i pokročilejší kolegy. V knize čtivým způsobem pojednávají o základech KBT, zabývají se terapeutickým vztahem, přenosy a protipřenosy, vyvrací častou domněnku, že se KBT nezajímá o osobní minulost klienta, a

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Přehled psychodynamiky - Funkce psychických poruch

Autor: Stavros Mentzos

publisher: Portál

5 / 5
15 %
Funkce psychických poruch Klasický popisný přístup k diagnostice psychických poruch je pro psychiatra a psychoanalytika Stavrose Mentzose nedostatečný. Mentzos se proto dlouhodobě zabývá psychodynamickými procesy, které jsou v základech symptomů psychických poruch. Z tohoto pohledu hrají ústřední roli intrapsychické konflikty a způsob jejich zpracování. Symptomy je pak nutné chápat nejen jako

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Způsob bytí - Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele

Autor: Carl R. Rogers

publisher: Portál

5 / 5
15 % Doprava zdarma
Carl R. Rogers založil své životní dílo na víře ve schopnost člověka růst. Jeho kniha Způsob bytí obsahuje osobní zkušenosti a reflexe, základní pojmy jeho psychoterapeutické metody i poznatky o výchově a vzdělávání. Jako jedno z poslední děl odráží Způsob bytí autorův osobní i profesionální vývoj od šedesátých do osmdesátých let. Šíří svých témat a zaměřením na pozitivní profesionální vztah bude

Sleva 15 % z běžně ceny 437 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem

100 chyb při péči o lidi s demencí

Autor: Kolektiv autorů - Jutta König, Claudia Zemlin

publisher: Portál

4 / 5
15 %
Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetence i odborné know-how. Právě to je cílem tohoto přehledného, srozumitelného a výstižného rádce. Čtenáři se dozvědí, jakých chyb by se při péči mohli dopouštět. Cílem však je

Sleva 15 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Dětský autismus - Přehled současných poznatků

Autor: Kolektiv autorů - Michal Hrdlička, Vladimír Komárek

publisher: Portál

3 / 5
15 %
Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Psychodiagnostika dospělých

Autor: Kolektiv autorů - Mojmír Svoboda,Pavel Humpolíček,Václav Šnorek

publisher: Portál

2.8 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám psychodiagnostické činnosti, pojednává též o psychologické diagnostice online. V dalším oddílu se věnuje klasifikaci metod, popisuje základní klinické přístupy.

Sleva 15 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

Parkinsonova choroba - rady pro nemocné a jejich blízké

Autor: Anne-Marie Bonnet

publisher: Portál

2 / 5
15 %
Parkinsonova choroba se objevuje u lidí nejčastěji ve věku nad 50–60 let, 10 % onemocnění začíná po 40. roce věku. Jedná se o komplexní neurodegenerativní onemocnění a jako jeho příčina se označuje úbytek buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin; to způsobuje problémy v přenosu povelů z mozku ke svalům. Nemoc lze léčit, lze zpomalit její postup, ale zatím ji nelze vyléčit. Tato příručka

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Krátká dynamická psychoterapie

Autor: Hanna Levenson

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Kniha je fundovanou, srozumitelnou a praktickou knihou pro psychoterapeuty, poradce i lékaře, kteří krátkodobě pracují s pacienty či klienty. Krátkodobá dynamická psychoterapie náleží mezi integrativní přístupy. Zdůrazňuje práci s vymezenou časovou perspektivou, konkrétní témata a práci s cíli, aktivitu terapeuta, terapeutickou alianci, terapeutický kontrakt. Z některých psychodynamických pojmů

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Mám dyslexii

Autor: Kolektiv autorů - Olga Zelinková,Miloslav Čedík

publisher: Portál

0 / 5
15 %
V populaci je minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. Práce s nimi je zatím v počátcích – jsou vytvářena diagnostická kritéria a formy intervence (pomoci). Děti i dospělí s dyslexií často zažívají pocity zahanbení a neúspěch, což představuje dlouhodobou zátěž. Vlivem poruchy podávají výkony horší, než odpovídá jejich možnostem,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

V sevření touhy - Sexuální tajemství v psychoterapii

Autor: Gale Holtz Golden

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha V sevření touhy nabízí čtenářům možnost zažít svět psychoterapeutické práce s klienty se závažným sexuálním jednáním (opakovaná a kompulzivní masturbace, chatování či vyhledávání sexuálních scén či kontaktů na internetu, sex po telefonu, promiskuitní navazování dospělých sexuálních vztahů, nepřiměřeně časté požadování sexuálního kontaktu s partnerem, jež je nekompatibilní s uspokojivým

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

Autor: Kolektiv autorů - Viktor Lechta,Zsolt Cséfalvay

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika jejího diagnostikování. Každý druh narušené komunikační schopnosti je nejprve prezentován v jeho základní charakteristice (vymezení, incidence,

Sleva 15 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním - Příručka pro pracovníky v sociálních službách a…

Autor: Kolektiv autorů - Martina Venglářová,Petr Eisner

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha nabízí informace k problematice sexuality vybraných skupin klientů sociálních a zdravotních služeb. Popisuje základní principy lidské sexuality, specifika vývoje a především omezenou možnost sexuálních kontaktů u lidí s mentálním postižením či duševním onemocněním. Samotné postižení či onemocnění dává vzniknout řadě problémových situací, jako je nepřiměřené sexuální chování, ohrožení

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Cesta psychoterapie - Od magie k vědě

Autor: Wolfgang Schmidbauer

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Jak se přistupovalo k duševnímu utrpení od dob šamanismu, přes antiku až po počátky vědecké psychoterapie? Jak zacházely a zacházejí jiné kultury s psychickým onemocněním? Jak se v průběhu dějin z magických kořenů postupně rozvinula dnešní mnohost psychoterapeutických přístupů? Wolfgang Schmidbauer vypráví ve své knize fascinující příběh psychoterapie od počátků lidstva až po současnost.

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Svět dětské mozkové obrny - Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace

Autor: Miroslav Kudláček

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Život s postižením dětskou mozkovou obrnou má mnohá úskalí. Od formy DMO a včasnosti určení diagnózy se odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběstačné existenci. Komplikovanost určení diagnózy, nároky kladené rehabilitací a vyrovnávání se s vlastním postižením zatěžovaným stigmatizací tuto cestu často znesnadňují. Vzhledem k vrozené povaze onemocnění DMO člověk s tímto

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Dyslexie v předškolním věku ?

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné reedukace případné dyslexie, které si mohou

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Úvod do veřejného zdravotnictví

Autor: Kolektiv autorů - Hana Janečková,Helena Hnilicová

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace seznamuje se základy oboru, který se v ČR od roku 1989 rozvíjí pod názvem veřejné zdravotnictví. Zahrnuje celou řadu disciplín, které ve své syntéze umožňují vnímat zdraví a péči o zdraví jako komplexní systém a poznat nejrůznější vlivy, faktory a podmínky, jež ovlivňují lidské zdraví a péči o ně nejen na úrovni jednotlivce, ale i populačních skupin a celé společnosti. Kniha vysvětluje

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Koktavost - Integrativní přístup

Autor: Viktor Lechta

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Rozšířené a podstatně přepracované vydání knihy předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám terapie s důrazem na

Sleva 15 % z běžně ceny 535 Kč

Naše cena: 455 Kč

Skladem

Didaktika ošetřovatelství

Autor: Helena Kuberová

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Komplexní učebnice didaktiky ošetřovatelství a edukace v celé šíři zdravotnické praxe. Autorka definuje základní pojmy a dále aplikuje obecnědidaktické koncepty, cíle, metody, formy, principy, prostředky a pomůcky pro potřeby oboru. Publikace poskytuje plnohodnotnou teoretickou přípravu nejen učitelům zdravotních škol, ale i zdravotním sestrám, zdravotním asistentům a dalším vzdělávajícím

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Základy moderní lékařské etiky

Autor: Kolektiv autorů - Marek Vácha,Radana Königová,Miloš Mauer

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. V úvodní části autoři pojednávají o samotném způsobu etického uvažování. V logicky navazující části týkající se dějin etiky se čtenář seznámí s klíčovými etickými teoriemi minulosti a jejich dobovou podmíněností. Kapitola je zakončena pohledem na

Sleva 15 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem

Migréna

Autor: Lise Manson

publisher: Portál

0 / 5
15 %
.Kniha pro ty, kteří migrénou trpí, i jejich blízké okolí, jež často nechápe jejich náhlé změny nálady nebo i povahy a neví, v čem tkví. Autorka seznamuje s migrénou, popisuje její možný původ, způsoby, jak se projevuje, představuje různé typy migrén, zaměřuje se na spouštěcí faktory a poskytuje osobám, které migréna zasahuje, rady a doporučení pro každodenní život. V oddílech věnovaných léčení

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Rozumově nadané děti s dyslexií

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Mozek a vnitřní svět - Úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti

Autor: Kolektiv autorů - Mark Solms,Oliver Turnbull

publisher: Portál

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Vnitřní svět a mysl byly v minulosti doménou psychoanalýzy a příbuzných přístupů, čímž stály na okraji vědeckého zájmu. Po dlouhou dobu se zdálo, jako by subjektivní stavy jako vědomí, emoce, snění nepředstavovaly seriózní témata výzkumu mozku. Tato situace na poli neurovědy se v posledních letech – s jistým ústupem behaviorismu – změnila, což vedlo k explozi nových vhledů do přírodních zákonů,

Sleva 15 % z běžně ceny 517 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem

Soužití s partnerem po mrtvici

Autor: Sara Palmer

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Následky mrtvice postihují nejen nemocného, ale i jeho nejbližší. Zdravotní a psychické problémy, které vzniknou v důsledku poškození mozku, zahrnují problémy s mluvením a porozuměním řeči, potíže se sebeobsluhou, omezenou hybnost, depresi vyplývající z pocitu závislosti na druhých a změny osobnosti, někdy i demenci. A lidé, kteří se starají o člověka po mrtvici, také mohou trpět různými

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Nedovolte mozku stárnout

Autor: Allen D. Bragdon

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha kombinuje poznatky neuropsychologie o tom, co se v průběhu života (zejména stárnutí) děje s naším mozkem, s testy a technikami ukazujícími, jak si až do stáří zachovat přesně pracující mysl. Autoři radí, co dělat, když se objeví známky poškození paměti. Čtenáři se také dozvědí, které problémy paměti a myšlení jsou běžné a není třeba se jimi znepokojovat. Kniha přístupnou formou přináší

Sleva 15 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 142 Kč

SklademPřihlášení uživatele