Registrace | Přihlášení


Psychiatrie, psychologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Psychologie osobnosti

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.1 / 5
Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění. Činí tak různým způsobem a s použitím různých metod. Všechny z nich mohou být užitečné, ale žádná z nich není ta jediná a výlučná, která by mohla přinést objektivní poznatky trvalé hodnoty... Vědomí omezenosti možného poznání je důležitým předpokladem pro to, aby se výklad

Sleva 10 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

ADHD

Autor: Kolektiv autorů - Goetz Michal,Uhlíková Petra

publisher: Galén

3.3 / 5
12 %
ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte. Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše pozornosti s hyperaktivitou, jinak též hyperkinetické poruše. Najdete zde popis různých oblastí této

Sleva 12 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Esence psychonautiky - Epistemologie psychedelické zkušenosti

Autor: Hájek Filip

publisher: Dybbuk

5 / 5
12 %
Jaké poznání nám mohou zpřístupnit psychedelika? Naše kultura za „poznání“, resp. „vědění“ pokládá obvykle něco poj­menova­tel­né­ho, ideálně vyčíslitelného. Tomu se ovšem prožitky, které nám tyto látky zprostředkovávají, ze své podstaty vyhýbají. Esence psychonautiky si klade za cíl uvést do problematiky změněných stavů vědomí, aniž by hájila konkrétní interpretační rámec. Text je rozložen do

Sleva 12 % z běžně ceny 181 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Náročné mateřství

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 %
Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek postižených dětí. Práce mapuje celou šíři aspektů, které ovlivňují život matek s postiženým dítětem, od procesu adaptace a vyrovnávání se s nastalou situací, přes obtíže, jimž matky

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Paradox moudrosti: Jak být duševně výkonnější, přestože mozek stárne

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 %
Publikace určená odborníkům i širší veřejnosti pojednává o tom, že stárnutí mozku nemusí nutně znamenat pokles mentální výkonnosti. Tomuto problému se věnuje v řadě rovin - historické, kulturní, psychologické a neurologické a doplňuje je příklady ze života historických osobností. Zabývá se funkcemi obou hemisfér a oproti dosavadnímu tvrzení zdůrazňuje nový vědecký poznatek, že i mozkové buňky se

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Kelnarová Jarmila,Matějková Eva

publisher: Grada

5 / 5
Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití ve zdravotnických profesích. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a předpoklady pro jejich využití v praxi. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při

Sleva 10 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Způsob bytí

Autor: Rogers Carl R.

publisher: Portál

4.7 / 5
11 %
Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele

Sleva 11 % z běžně ceny 437 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Schizofrenie, její příčiny a léčba

Autor: Dragomirecký Andrej

publisher: Stratos

4.5 / 5
Sleva
Schizofrenie je duševní nemoc, se kterou si naši psychologové a psychiatři nevědí dost dobře rady. Jejich potíže se jim snaží ulehčovat různými farmaky, ale podstata nemoci a tím i způsob léčby jim stále zůstává utajen. V této malé knížečce chci ukázat na možnou příčinu nemoci, která uniká pozornosti, protože současná medicína a psychologie (u nás) v současné době zaujaly k předmětu svého zájmu

Sleva 8 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem u dodavatele

Logopedie

Autor: Klenková Jiřina

publisher: Grada

3.3 / 5
15 %
Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. K tomu, aby člověk s ostatními lidmi mohl komunikovat, potřebuje dobře rozvinutou komunikační schopnost. Její narušení jsou mnohdy překážkou v edukaci a socializaci jedince. Narušené komunikační schopnosti se věnuje logopedie. Tato učebnice oboru logopedie je určena studujícím speciální pedagogiky všech forem studia, ale může

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Suicidialita u psychických poruch

Autor: Kolektiv autorů - Látalová Klára,Kamarádová Dana

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním návykových látek a dalších. Nabízí vodítka, jak zabránit sebevražednému chování. Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře

Autor: Honzák Radkin

publisher: Karolinum

2.9 / 5
21 % Sleva
Kniha, která je rozdělena do 15 tematických kapitol, obsahuje ucelený přehled psychiatrické problematiky, s níž se setkávají zejména praktičtí lékaři. Čtenář se mj. seznámí s nejčastějšími syndromy psychických poruch, duševními poruchami dospívání, geront

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Blátný Marek

publisher: Grada

3.6 / 5
15 %
Monografie shrnuje nové poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti: temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Pozornost je věnována též otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru.

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Psychologie 1. díl - Pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

3 / 5
Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů. Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti,

Sleva 7 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Úvod do psychologie osobnosti

Autor: Cakirpaloglu Panajotis

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já. Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Gerontopsychiatrie

publisher: Galén

0 / 5
Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, má ambice stát se základní monografií oboru gerontopsychiatrie, lékařského podoboru psychiatrie, který se zabývá psychickými poruchami souvisejícími se stárnutím a stářím. Gerontopsychiatrie se v tomto knižním zpracování věnuje především diagnostice, terapii, prevenci i výzkumu

Sleva 8 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem

Odběry orgánů k transplantacím

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry orgánů a tkání pro účely transplantace. Tvoří ji dvacet samostatných kapitol, probírajících postupně celou problematiku odběrů: od právních norem potřebných pro diagnostiku potvrzení smrti dárce orgánu přes detailně popsanou péči o dárce a samotné technické provedení odběru až po přípravu odebraných orgánů a

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Neurodegenerativní onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Matěj Radoslav,Rusina Robert

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 % Sleva
Reedice a aktualizace prakticky zaměřené publikace, která je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům, patologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. V úvodní části jsou představeny obecné etiopatogenetické principy neurodegenerativních procesů. Přehledně a prakticky jsou diskutovány etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické i

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Elektrokonvulzivní léčba - teorie a praxe

Autor: Kališová Lucie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. V současnosti se používá ve většině lůžkových psychiatrických zařízení v České republice. Za dobu užívání EKT došlo k výrazné modernizaci a modifikaci metody a v

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální psychologie

Autor: Kolektiv autorů - Výrost Jozef,Slaměník Ivan

publisher: Grada

0 / 5
15 %
V novém, přepracovaném a rozšířeném vydání vychází již klasická monografie profesora Nakonečného o osobnostní psychologii, jednom z nejdůležitějších oborů psychologických věd. Ve své práci shromáždil autor množství empirického materiálu, nových poznatků a teorií, vedle tradičních témat oboru, jako jsou typy osobnosti, její psychické vlastnosti či biologické a kulturní určení, najde čtenář i

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Psychologie pro studenty pedagogických oborů

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pugnerová Michaela

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Tato publikace je určená studentům pedagogických oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a staršího školního věku, tedy se žáky základní školy. Text umožňuje studentům nahlédnout do psychologických disciplín ze tří úhlů pohledu: učitele-edukátora, který by měl být vybaven základními znalostmi z obecné, vývojové, pedagogické a sociální psychologie, jakož i

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele