Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Psychosomatická prvouka

Autor: Radkin Honzák

publisher: Vyšehrad

3.5 / 5
21 %
Kniha významného českého psychiatra hledá odpověď na otázku vztahu lidského těla a lidské duše. Psychosomatická prvouka Radkina Honzáka je výsledkem jeho padesátiletého hledání pravdy o zdraví a nemoci. Psychosomatický pohled v jeho pojetí nepředstavuje však nějakou alternativní medicínu, požaduje „brát v úvahu stejně vážně jako faktory biologické také velmi obtížně měřitelné faktory sociální a

Sleva 21 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Co je nového v psychologii

Autor: Zbyněk Vybíral

publisher: Nová beseda

4.8 / 5
27 %
Víme toho o sobě díky všudypřítomné psychologii víc? Slyšeli jste už, že hmotné statky se štěstím nesouvisejí? Nebo že děti, které mají ve čtyřech letech sebedisciplínu, budou v životě úspěšnější? Takhle jednoduše lze podle populární psychologie rozumět světu. Jak ale vypadají složitější příběhy? Psychologové chtějí upevnit základy své disciplíny, které byly položené ve dvacátém století. A při

Sleva 27 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Adiktologické poradenství

Autor: Geraldine A. Millerová

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe. Slouží jako referenční materiál, který mohou využít jednak studenti bakalářských, magisterských a postgraduálních programů, kteří se přímo připravují na práci ve službách pro osoby závislé na návykových látkách, a jednak

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Nervové buňky a jejich svět

Autor: Miroslav Orel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha přináší aktuální přehled o světě nervových buněk, které jsou základem složité a komplexní činnosti nervového systému, a tedy i všech duševních dějů a procesů. Seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí těchto buněk, s komunikací a spojením mezi nimi i s nejvýznamnějšími poruchami a možnostmi jejich ovlivnění a léčby. Součástí systematicky strukturovaného textu jsou i četné ilustrace a

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Nadační fond Holar

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje Jungovy texty: Zásadní aspekty praktické psychoterapie; Cíle psychoterapie; Psychoterapie a světový názor; Psychoterapie v přítomnosti; Základní otázky psychoterapie; Terapeutická hodnota abreakce; Praktická použitelnost analýzy snu; Obecná hlediska psychologie snu; O podstatě snů; Obecné pojednání k teorii komplexu; Obecný popis typů; Schizofrenie.

Sleva 15 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 676 Kč

Skladem u dodavatele

Mentální postižení

Autor: Kolektiv autorů - Martin Lečbych,Jan Michalík,Milan Valenta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
V dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak nezbytnému objasnění terminologie, tak právní úpravě postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice, vzdělávání a také sociálním službám, jež jsou jim

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Londýnská věž (ToL). Schalliceova verze ToL, manuál k administraci

Autor: Tim Shallice

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Londýnská věž (Tower of London; ToL) je diagnostický test pro měření exekutivních funkcí. ToL vyvinul prof. T. Shallice v r. 1982 a sestává ze tří kolíků o různých délkách a ze tří koulí rozdílných barev (červené, zelené a modré). Na každý z kolíků je možné nasadit omezený počet koulí. Úkolem vyšetřované osoby je z výchozího uspořádání koulí při omezeném počtu tahů sestavit uspořádání cílové,

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Bolest v psychiatrii

publisher: Galén

0 / 5
17 %
„Co je to bolest, víme snad všichni. Provází nás celý život, od útlého dětství přes produktivní dospělost až do vysokého stáří. Většina našich bolestí je vysloveně tělesná. Existuje však ještě jeden druh bolesti, a to bolest při různých stavech, poruchách a onemocněních duševních.“ Tak začíná předmluva ke knize MUDr. Heleny Kučerové, zkušené lékařky v oboru psychiatrie s více než čtyřicetiletou

Sleva 17 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Šílenství a civilizace - Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k…

Autor: Andrew Scull

publisher: Academia

0 / 5
15 %
Od Bible k Sigmundu Freudovi, od exorcismu k mesmerismu, od blázinců k psychiatrickým nemocnicím, od teorie tělesných šťáv k moderní farmakologii, tam všude nás provází kniha předního amerického historika psychiatrie Andrewa Sculla. Autor důkladně sleduje, jaký byl postoj různých civilizací v průběhu tisíciletí k projevům neobvyklého chování a duševních onemocnění, všímá si proměn tohoto vztahu i

Sleva 15 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 506 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologické základy verbální komunikace

Autor: Jaromír Janoušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá vnitřními souvislostmi mezi jazykem a lidskou psychikou. Zvláštní pozornost je věnována její poznávací funkci, zejména myšlení. Více či méně obsáhle jsou charakterizovány všechny druhy komunikace. Hlavním tématem je neobyčejně složitý vztah vnitřní řeči a interpersonální komunikace. Kniha věnuje pozornost rovněž psané řeči a písemné komunikaci, vlivu individuality či

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Zdravotnická psychologie - Teorie a praktická cvičení (2., aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Eva Zacharová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Druhé vydání úspěšné učebnice psychologie pro zdravotnické profese postihuje všechny důležité oblasti vztahu sestra – pacient, problematické situace, patopsychologické rysy nemocných i oblast duševní hygieny zdravotnických pracovníků. Učebnice je doplněna cvičeními vhodnými pro výuku budoucího zdravotnického personálu.

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Klinická neuropsychologie v praxi

Autor: Petr Kulišťák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Autory příspěvků jsou především neuropsychologové, kliničtí psychologové a neurovědci, ale také kolegové z experimentálních a vědeckých pracovišť majících vztah k neurovědám. Kniha je členěna do tří částí. Úvodní část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie, zobrazovacích metod

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí