Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Medicína - Štěpán Svačina

Obezitologie a teorie metabolického syndromu

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

2.3 / 5
Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím a komorbiditám nemocných. Zmíněna je řada patofyziologických fenoménů, které se uplatňují v patogenezi komplikací i v léčbě. Za kapitolami o léčbě obezity, zahrnujícími i inkretinovou léčbu,

Sleva 10 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Systémy pro podporu lékařského rozhodování - Biomedicínská informatika III.

Autor: Kolektiv autorů - editoři,Jana Zvárová,Štěpán Svačina,Zdeněk Valenta

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí díl edice Biomedicínská informatika pojednává o řadě modelů a metod, na kterých jsou založeny systémy pro podporu lékařského rozhodování. Vzhledem k postupu nových informačních a komunikačních technologií se tyto systémy užívají v klinické praxi stále více. Kniha je rozdělena do osmi tematických celků: 1. Kvantifikace informací; 2. Dobývání znalostí v databázích; 3. Logické a statistické

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Metabolické účinky psychofarmak

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Podávání psychofarmak mělo vždy určité metabolické účinky - metabolické změny byly pozorovány jak u osob s depresí, tak i se schizofrenií. V poslední době však problematika vzestupu tělesné hmotnosti, vzniku diabetu i hyperlipoproteinémií po této léčbě nabývá velkého významu. Vedlejší metabolické účinky často omezují podávání účinných léků. Příčina je však nejen ve vlastnostech farmak, ale i v

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Hypertenze při obezitě a diabetu

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Hypertenze, obezita i diabetes patří k nejčastějším onemocněním ve světě. Řadí se k tzv. civilizačním onemocněním a jejich výskyt výrazně stoupá jak v České republice, tak v Evropě i Severní Americe. Autor v knize předkládá nejnovější poznatky a zkušenosti s těmito chorobami s důrazem na integrující roli praktických lékařů při léčbě pacientů s kombinací hypertenze a metabolických onemocnění, jež

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Cévní komplikace diabetu - Symposium 10

Autor: Štěpán Svačina et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje příspěvky přednesené během cyklu seminářů, které proběhly na podzim 2004 celkem v 6 českých a moravských městech (v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích).

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Poruchy metabolismu a výživy

Autor: Štěpán Svačina et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Monografie zpracovává významné téma, které v tomto rozsahu a v této formě nebylo v naší literatuře dosud publikováno. Metabolické choroby jsou představeny jak z pohledu genetika, tak z pohledu pediatra, internisty a případně dalších specialistů. Tato syntetizující forma zpracování umožňuje čtenáři komplexní pohled na řadu metabolických onemocnění. Hlavní důraz byl položen na choroby hromadného

Sleva 20 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 720 Kč

Skladem

Prevence diabetu a jeho komplikací

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Diabetes spolu s obezitou patří celosvětově k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním, odhady WHO navíc předpovídají další vzestup jejich výskytu. Konkrétně v České republice přesáhl počet evidovaných diabetiků 7 %. Diabetes je závažná choroba, která zvyšuje morbiditu populací i náklady na léčbu komplikací, které s ním souvisí - například kardiovaskulárních či onkologických onemocnění. Prevenci

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Prevence diabetu a jeho komplikací

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
Diabetes spolu s obezitou patří celosvětově k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním, odhady WHO navíc předpovídají další vzestup jejich výskytu. Konkrétně v České republice přesáhl počet evidovaných diabetiků 7 %. Diabetes je závažná choroba, která zvyšuje morbiditu populací i náklady na léčbu komplikací, které s ním souvisí - například kardiovaskulárních či onkologických onemocnění. Prevenci

Sleva 6 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Antidiabetika - Historie, současnost a perspektivy

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Axonite

0 / 5
24 %
Publikace v přehledu uvádí všechny aspekty podávání antidiabetik, tedy starších i novějších skupin léků včetně inzulinu. Samostatné kapitoly jsou věnovány jak historii podávání antidiabetik, tak i perspektivám do budoucnosti. Zahrnuty jsou i kapitoly o farmakách používaných v léčbě komorbidit diabetu, kapitola o antidiabetikách nepodávaných u nás, kapitola o potravinových doplňcích i lékových

Sleva 24 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

O duši lékaře

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Pociťovali jsme, že vstupujeme do výsostného hájemství, a těšili se, že dostaneme odpovědi na vtíravé a intimní otázky lidského bytí. Poznávání činnosti mozku bylo jednou z nich. Bylo nápadné, že jsme od našich učitelů nikdy neslyšeli slovo duše. Do sytosti se mluvilo o paměti, vědomí a v době uctívání učení I. P. Pavlova o vyšší nervové činnosti. Nejmilovanější učitelé nás nevtíravě vedli k

Sleva 24 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Léčba obézního diabetika

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje patogenezi diabetu 2. typu u obezity, především novým poznatkům o tukové buňce a tukové tkáni, hormonech svalové a tukové tkáně, střevní flóře a dalších faktorech, které se uplatňují v patogenezi diabetu.

Sleva 20 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 704 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele