Registrace | Přihlášení


Medicína

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Cvičení při bolestech zad

Autor: Jan Hnízdil

publisher: Triton

3.5 / 5
16 %
Bolesti v zádech jsou jednou z nejčastějších civilizačních chorob. Jejich příčinou je u převážné většiny pacientů svalová nerovnováha jako důsledek pohybové chudosti a stereotypu. Proto je zásadní součástí léčby aktivní zapojení pacienta do léčebné tělesné výchovy. Autor v zájmu co nejlepší informovanosti pacientů o sestavách cviků přinášejících úlevu při bolesti v zádech, ale především s cílem

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Akutní stavy na interním oddělení

Autor: Jan Piťha

publisher: Triton

4.2 / 5
27 %
Autoři popisují nejčastější situace, s nimiž se může mladý internista setkat při zařazení do pohotovostních služeb. Důraz na jednoduchost a přehlednost umožňuje okamžitě rozpoznat závažné problémy a rychle se rozhodnout, jak je řešit. Do nového vydání přibyly kapitoly o resuscitaci, antibiotikách, lékových interakcích, předoperačním vyšetření, postupu při úmrtí pacienta a některých právních

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Základy imunologie

Autor: Kolektiv autorů - Jiřina Bartůňková,Václav Hořejší

publisher: Triton

3.9 / 5
Publikace je již šestým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědeckých fakultách. Používají ji s oblibou také postgraduální studenti doktorského studia v biomedicíně, lékaři připravující se na atestaci z alergologie a klinické imunologie a další vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní zájemci o obor. Oproti předchozímu vydání

Sleva 8 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče

Autor: Richard A. Gardner

publisher: Triton

5 / 5
27 %
Vznik a rozvoj syndromu zavržení rodiče se v životě dětí rovná emocionálnímu týrání, protože oslabení, či dokonce zničení původně pevného pouta mezi rodičem a dítětem může být trvalé. Cílem této knihy je nabídnout terapeutům postupy přispívající k obnově narušeného vztahu. Richard A. Gardner podrobně popisuje intervenční techniky, s nimiž na teoretické i praktické rovině pracuje, a doplňuje je

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Klinická neurologie - speciální část I

Autor: Kolektiv autorů - Josef Bednařík, kolektiv autorů

publisher: Triton

4.8 / 5
Speciální část navazuje na úspěšnou část obecnou a přináší systematický a detailní přehled etiopatogeneze, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby a prognózy tradičních nejvýznamnějších typů postižení nervové soustavy: cévních onemocnění, nádorů, úrazů, infekcí, degenerací, epilepsie, poruch spánku, bolestí hlavy, demyelinizací, vývojových a kongenitálních abnormalit,

Sleva 8 % z běžně ceny 2 498 Kč

Naše cena: 2 298 Kč

Skladem

Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie

Autor: František Véle

publisher: Triton

4 / 5
27 %
Předkládaná příručka pojednává o vyšetřování pohybových funkcí a terapii poruch pohybového chování. Autor vychází z vlastních praktických zkušeností získaných při klinickém vyšetřování osob postižených pohybovými poruchami i z literárních údajů osobně ověřených praxí. Publikace představuje zásady, z nichž je třeba při klinickém fyzikálním vyšetřování a terapii pohybových poruch vycházet. Má-li

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Individualizace farmakoterapie

Autor: Kolektiv autorů - František Perlík,Ondřej Slanař

publisher: Triton

4.7 / 5
27 %
Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci eliminačních orgánů, lékové interakce a genetické vlivy. V přehledu se dále popisují vybrané laboratorní metody, např. hodnocení funkce jater a ledvin,

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Mikrobiom lidského těla - Jak spolupracovat s mikroby v těle a prostředí a žít déle a zdravěji

publisher: Triton

4.5 / 5
27 %
Mikrobi jsou našimi celoživotními partnery v nemoci i ve zdraví. Nejdůležitější jsou pro nás na začátku života a před jeho koncem. Autoři podávají přístupnou formou nejnovější zásadní vědecké informace o mikrobiomu lidského těla. Mikrobiom nazývají pramenem mládí. Podrobně popisují nejen ústní, kožní, střevní a žaludeční mikrobiom, ale i mikrobiom mozku, plic, močových cest či srdce. Zvláštní

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Memorix anatomie

Autor: Kolektiv autorů - Radovan Hudák, kolektiv autorů

publisher: Triton

5 / 5
Novinka
Memorix anatomie je moderní učebnice, která si za 6 let našla více než 10.000 hrdých majitelů, zejména z řad mediků a lékařů. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, které jsou doplněny velkým množstvím (1500) ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací každá kapitola obsahuje klinické korelace, mnemotechnické pomůcky a důležité zajímavosti.

Sleva 8 % z běžně ceny 1 399 Kč

Naše cena: 1 287 Kč

Skladem

Dětská psychoterapie a poradenství - Komplexní průvodce

Autor: Christiane Bremsová

publisher: Triton

5 / 5
27 %
Christiane Bremsová, zkušená terapeutka, supervizorka a učitelka, předkládá metateoretický, a přesto praktický úvod k práci s dětmi ve věku 3 až 12 let. Upozorňuje na příspěvky vývojové a interpersonální teorie, teorie rodinných systémů a selfpsychologické školy a jasným a stručným způsobem integruje jádrové prvky všech těchto přístupů. Zdůrazňuje potřebu intenzivního posouzení, které má

Sleva 27 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem u dodavatele

Farmakologie - Lékařské repetitorium - Lékařské repetitorium

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Slíva,Martin Votava

publisher: Triton

3.6 / 5
27 %
Farmakologie je velice dynamicky se rozvíjejícím oborem. Poznatků o nových léčivech a jejich mechanismech účinků přibývá a vydané učební texty rychle zastarávají. Tato kniha je vydávána s cílem poskytnout všem čtenářům co možná nejucelenější přehled ve formě jednoduše a srozumitelně psaného textu, a to se zaměřením na stěžejní oblasti, jejichž porozumění je předpokladem pro úspěšné absolvování

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Mimsova lékařská mikrobiologie

Autor: Richard Goering

publisher: Triton

3.5 / 5
Publikace je překladem díla renomovaných autorů MIMS Medical Microbiology, které již v páté verzi vydalo v roce 2013 nakladatelství Elsevier–Saunders. Oproti většině učebnic lékařské mikrobiologie je tato kniha zaměřena hlavně na klinické aspekty mikrobiologie a infekčních onemocnění. Její text sice obsahuje základní údaje o obecných vlastnostech mikroorganismů, hlavní část knihy je však seřazena

Sleva 8 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 187 Kč

Skladem

Základy anatomie

Autor: Ivan Dylevský

publisher: Triton

3.7 / 5
27 %
Masáž a hydroterapie patří mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Teprve jejich osvojení mu totiž umožní plně pochopit indikace i kontraindikace, přínos i úskalí tohoto typu terapie.Publikace je učebnicí, kterou ocení i čtenáři bez detailních

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií + CD-ROM

Autor: Kolektiv autorů - Pavel kolektiv autorů, Petrovický

publisher: Triton

3.7 / 5
Kniha je určena zájemcům o neuroanatomii a pro kliniky, kteří dnes neuroanatomii ve svém oboru potřebují. Tomuto cíli slouží i „klinické“ kapitoly vložené těsně za příslušné kapitoly anatomické. V každé kapitole jsou podstatné informace umístěny na začátku a další rozšiřující znalosti pak uvedeny na konci kapitoly jako „Anatomické a funkční poznámky“. Za většinou anatomických kapitol následují

Sleva 8 % z běžně ceny 1 699 Kč

Naše cena: 1 563 Kč

Skladem u dodavatele

Fyziologie do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Mysliveček,Stanislav Trojan

publisher: Triton

3.7 / 5
27 %
Autoři s elánem a notnou dávkou odvahy při zachování vysoké odbornosti shrnují na obdivuhodně malém prostoru vše podstatné, co obnáší široký obor fyziologie. Podrobně se věnují fyziologii buňky, buněčné komunikaci, regulačním procesům, složení a mechanizmům fungování vnitřního prostředí a postupně i všem orgánovým soustavám. Publikace výrazně usnadní studium medikům, a erudovaným odborníkům

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Homo psychoticus

Autor: Michaela Malá

publisher: Triton

3 / 5
27 %
Statečná, otevřená a nestylizovaná osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost, podléhajíce iluzorní představě, že na ni mají nárok. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, na niž — přesněji na některou z jejích forem — stůně asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani

Sleva 27 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Interna 3 svazky

Autor: Richard Češka

publisher: Triton

2.7 / 5
Třetí, významně přepracované vydání INTERNY se snaží reflektovat změny, které nastaly od dob vydání prvního i druhého. Na jedné straně jsou to změny, které odpovídají dramatickému až překotnému vývoji diagnostiky a léčby v interně samé i v oborech z interny vzešlých, dnes více nebo méně nezávislých. Na druhé straně dochází ke změnám jak ve vzdělání pregraduálním, tak, a to dnes především,ve

Sleva 8 % z běžně ceny 1 799 Kč

Naše cena: 1 655 Kč

Skladem

Obezitologie a teorie metabolického syndromu

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

2.3 / 5
27 %
Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím a komorbiditám nemocných. Zmíněna je řada patofyziologických fenoménů, které se uplatňují v patogenezi komplikací i v léčbě. Za kapitolami o léčbě obezity, zahrnujícími i inkretinovou léčbu,

Sleva 27 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Sexuální život a onemocnění srdce

Autor: Petr Niederle

publisher: Triton

0 / 5
15 %
Tato publikace pomůže pacientům nalézt odpovědi na některé otázky, umožní rozptýlit některé pověry, tradující se v této oblasti, poskytne určité tipy ohledně opětovného zahájení sexuálního života a napomůže zformulovat problémy, které lze následně prodiskutovat s odborníky.

Sleva 15 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Transezofageální echokardiografie do kapsy

Autor: Petr Niederle

publisher: Triton

0 / 5
14 %
Transezofageální echokardiografie (TEE) představuje v současné době dobře zavedenou a v naší zemi již dostatečně rozšířenou echokardiografickou metodu zobrazování srdce a hrudní aorty. Jejím úkolem je nejen detailní zobrazování nitrosrdečních struktur, ale i posuzování funkce srdečních oddílů, především levé komory a onemocnění aorty. Metoda je určena zejména kardiologům provádějícím

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí