Registrace | Přihlášení


Urologie, nefrologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze

Autor: kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

5 / 5
29 %
Monografie charakteru diagnostického atlasu (téměř 400 ultrazvukových a histologických obrazů) shrnuje mnohaleté zkušenosti klinických nefrologů a nefropatologa, přináší i řadu nových poznatků, které byly prezentovány jak v českých periodikách, tak v zahraničních impaktovaných časopisech. Hlavním cílem knihy je přispět k lepší orientaci v sonografických obrazech autologních a transplantovaných

Sleva 29 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 706 Kč

Skladem

Urogynekologie

publisher: Galén

2 / 5
19 %
Věk populace se prodlužuje a spolu s tímto potěšujícím vývojem narůstá i výskyt některých chorob a stavů - mezi nimi i inkontinence moči u žen a poruchy morfologie a funkce pánevního dna. Ty představují již po dlouhou dobu inspirující problém pro celé generace lékařů, ale až ve druhé polovině 20. století byly vytvořeny podmínky pro jejich diferenciální diagnostiku a kauzální léčbu. Cílem autorů

Sleva 19 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 215 Kč

Skladem

Klinická nefrologie

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Tesař,Ondřej Viklický

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny. Text je rozdělen do 18 kapitol. První, zcela nová kapitola, se věnuje historii světové i české

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Nárys fyziologie člověka -Sešit IV. B - Fyziologie vylučovací soustavy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text probírá základní aspekty funkce ledvin a vývodných cest močových. Začíná stručným přehledem vývoje vylučovacího ústrojí a pokračuje přehledem funkční morfologie ledvin. Podrobně je pak probírána glomerulární filtrace a tubulární resorpce jako dvě hlavní funkce ledvin. Důraz je přitom kladen na řízení těchto funkcí. V následujících kapitolách je rozebrán přínos ledvin pro udržování

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Analgetika a ledviny

publisher: Triton

0 / 5
29 %
Nadužívání analgetik a chronická tubulointersticiální nefrirtida vzniklá v souvislosti s abúzem analgetik, označovaná v odborném písemnictví jako analgetická nefropatie, je chorobou dvacátého století. Autorka v publikaci pojednává o bolesti jako o impulzu startujícím úzus i abúzus analgetik. Dále se zabývá otázkou spotřeby a prodeje neopioidních analgetik a jejich užíváním, resp. zneužíváním ve

Sleva 29 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Skeletální postižení v uroonkologii

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Vzhledem k biologickému chování řady urologických malignit jsou jedním z nejčastějších a nejhorších projevů nemoci metastázy skeletu a následné komplikace. Moderní léčebné postupy umožňují přežívání nemocných s karcinomem prostaty, ledviny či močového měchýře poměrně dlouhou dobu, což s sebou ale přináší vysoké riziko vzniku skeletových metastáz a kostních komplikací. Skeletální postižení je ve

Sleva 19 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem

Prognóza karcinomu ledviny

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Karcinom ledviny se stal v současné době závažným zdravotnickým problémem. Tato rozsahem i obsahem ojedinělá monografie shrnuje problematiku tohoto onemocnění v celé její šíři. Zabývá se výskytem (včetně pohlavních a věkových rozdílů), známými okolnostmi a rizikovými faktory vzniku (včetně hereditárních), symptomatologií, histogenezí a biologií, diagnostikou (významem mnoha zobrazovacích metod,

Sleva 19 % z běžně ceny 800 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem

Dětská nefrologie - Trendy soudobé pediatrie. Svazek 5 - Trendy soudobé pediatrie. Svazek 5

Autor: Jan Janda

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Cílem této monografie z edice Trendy soudobé pediatrie je prezentovat vybraná aktuální témata z diagnostiky nefrologických onemocnění a významné nozologické jednotky, které jsou důležité pro praktické pediatry aktivní v primární péči i pro pediatry pracující na lůžkových odděleních. Pozornost je věnována genetickým aspektům nefropatií a uropatií, představeny jsou v současnosti používané

Sleva 19 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty + CD

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Infekce močových cest patří spolu s respiračními infekty k nejčastějším zánětlivým onemocněním, která se vyskytují v průběhu celého života u obou pohlaví. Autoři v této monografii podávají přehledný a ucelený obraz jednotlivých problémů, se kterými se setkávají praktičtí lékaři, urologové, gynekologové, dětští lékaři, infekcionisté, mikrobiologové, lékaři jednotek intenzivní péče i další

Sleva 19 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 559 Kč

Skladem

Gastroenterologická problematika v nefrologii

Autor: Olga Marečková

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Gastrointestinální trakt a ledviny jsou metabolicky vysoce aktivní orgány, které ve vzájemné souhře zajišťují řadu vitálních funkcí. Poškození jednoho se může projevit i onemocněním druhého orgánu. Tato ojedinělá publikace nabízí v úvodu přehled onemocnění, která vedou k současnému postižení ledvin a trávicího ústrojí, hlavním tématem monografie jsou však gastroenterologické komplikace u pacientů

Sleva 19 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem

Nemoci močovodu

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Monografie se věnuje všem onemocněním močovodu počínaje vývojovými anomáliemi typu megaureter, vezikoureterální reflux, ureterokéla, nadpočetné či ektopické močovody přes ureterolitiázu, traumatické (zejména iatrogenní) ureterální léze, postižení ureterů retroperitoneální fibrózou až po nádorové onemocnění močovodu.Každá nozologická jednotka je zpracována z hlediska epidemiologie,

Sleva 19 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 567 Kč

Skladem

Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Tyto konsenzuální doporučené postupy navazují na někdejší publikaci Urologie 2003 a shrnují optimální diagnostické a léčebné postupy u nádorových onemocnění v uroonkologii. Prakticky zaměřený a didakticky přehledný manuál připravili zástupci České urologické společnosti za přispění onkologů (Česká onkologická společnost) a radioterapeutů (Společnost radiační onkologie, biologie a

Sleva 19 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Současné možnosti miniinvazivní chirurgické léčby nádorů ledvin + DVD

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Monografie shrnuje současné možnosti chirurgické léčby parenchymových nádorů ledvin zejména z pohledu minimálně invazivních a ledvinu šetřících výkonů. Autoři se věnují především problematice laparoskopické radikální nefrektomie a laparoskopické resekce ledviny, kde mohou čtenáře podrobněji seznámit s vlastními zkušenostmi. Problematika chirurgické léčby nádorů ledvin tvoří nedílnou součást práce

Sleva 19 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Léčba metastatických nádorů ledvin

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Monografie předních odborníků shrnuje současné znalosti o léčbě metastatických nádorů ledvin. Význam monografie podtrhuje skutečnost, že v incidenci tohoto onemocnění obsazuje Česká republika nelichotivé první místo na světě. U obyvatel ČR představuje navíc renální karcinom pátou (u mužů) a sedmou (u žen) nejčastější malignitu.Úvodní dvě kapitoly publikace přinášejí základní teoretické shrnutí,

Sleva 19 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem

Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin

publisher: Galén

0 / 5
19 %
Výchozí myšlenkou této monografie bylo ukázat problematiku abnormalit kalciumfosfátového metabolismu a kostních komplikací při chronickém onemocnění ledvin ze širšího pohledu, tzn. nejen v obraze postihujícím dospělé osoby s chronickou nefropatií a po transplantaci ledviny, ale také její status u dětí a adolescentů stejně postižených. Pozornost byla věnována rovněž několika vědním oblastem

Sleva 19 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 729 Kč

Skladem

Urologie

Autor: Ivan Kawaciuk

publisher: H+H

0 / 5
29 %
Publikace seznamuje čtenáře nejenom se současným stavem urologie, ale reflektuje také mnohem vyšší požadavky na úroveň znalostí v jednotlivých oborech lékařství. Je určena především studentům lékařských fakult, ale také praktickým lékařům, chirurgům, gynekologům a budoucím specialistům v urologii. Je koncipována tak, aby umožnila snadnější přechod ke studiu postgraduálnímu.

Sleva 29 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír kolektiv autorů, Teplan

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Multioborová publikace, která na našem trhu v současné době chybí, se týká aktuálního tématu řady lékařských oborů, a je proto mimořádně přitažlivá nejen pro nefrology, ale také pro všeobecné internisty, praktické lékaře, pediatry, anesteziology, urology, onkology, intenzivisty a další lékaře vybraných chirurgických oborů. Publikace je psána pro klinickou praxi, ale je potřebná i pro pre- a

Sleva 15 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 543 Kč

Skladem u dodavatele

Diabetická nefropatie - Průvodce ošetřujícího lékaře

Autor: Petr Bouček

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
V současné době je v rozvinutých zemích (včetně České republiky) diabetická nefropatie spolu s dalšími typy postižení ledvin u nemocných s diabetem hlavní příčinou chronického selhání ledvin. Včasný záchyt tohoto onemocnění a správně prováděná terapie, především pak léčba hypertenze a dobré vyrovnání diabetu, umožňují zpomalit a v některých případech dokonce zastavit jeho vývoj a zároveň i snížit

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Transplantace ledvin od nebijících dárců  

Autor: Kolektiv autorů - Vladislav kolektiv autorů, Třeška

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Transplantace ledvin patří k velkým úspěchům medicíny druhé poloviny 20. století. Monografie přináší stručný, informačně bohatý a strukturovaný přehled o možnostech odběrů a transplantací ledvin od dárců s nebijícím srdcem (NHBD). Autorský kolektiv zpracoval informace získané z literatury i vlastní zkušenosti s touto metodou, která celosvětově nabývá značné obliby díky sofistikovaným metodám

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Urodynamické vyšetrenia - Vysokoškolská učebnica

publisher: Osveta

0 / 5
19 %
Poruchy funkcie dolných močových ciest vyžadujú spoluprácu viacerých odborov i správnu klinickú prax v diagnostike a liečbe. Urodynamické vyšetrenia patria k významným diagnostickým nástrojom na odhaľovanie príčin takýchto porúch. Všeobecné znalosti o poruchách funkcie dolných močových ciest sa rozširujú aj o špecifické poznatky získané objektívnym meraním. Urodynamické vyšetrenia sa stávajú

Sleva 19 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 81 Kč

SklademSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí