Registrace | Přihlášení


Vnitřní lékařství

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vnitřní lékařství - 2 svazky

Autor: Jan Bureš

publisher: Galén

3.5 / 5
12 %
Po deseti letech od uvedení úspěšné učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu. Autory jsou přední odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové a zkušení pedagogové tamní lékařské fakulty.

Sleva 12 % z běžně ceny 2 900 Kč

Naše cena: 2 552 Kč

Skladem

Propedeutika ve vnitřním lékařství - Třetí, přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Klener,Pavel Klener

publisher: Galén

4 / 5
12 %
Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, v níž se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním předpokladem pro diagnostiku vnitřních chorob. Dosud u nás vydávané učebnice propedeutiky byly většinou pojímány jako ""malé interny"", včetně diferenciálně diagnostických úvah a popisu různých klinických syndromů. Bez

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Akutní stavy na interním oddělení

Autor: Jan Piťha

publisher: Triton

4.2 / 5
27 %
Autoři popisují nejčastější situace, s nimiž se může mladý internista setkat při zařazení do pohotovostních služeb. Důraz na jednoduchost a přehlednost umožňuje okamžitě rozpoznat závažné problémy a rychle se rozhodnout, jak je řešit. Do nového vydání přibyly kapitoly o resuscitaci, antibiotikách, lékových interakcích, předoperačním vyšetření, postupu při úmrtí pacienta a některých právních

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej Felix,Martin Přivřel

publisher: Galén

3.2 / 5
17 %
Netypická publikace nabízí obsáhlé studijní poznámky dvou posluchačů medicíny, připravujících se na zkoušku z vnitřního lékařství. Studenti měli k dispozici jako základní učebnici Vnitřní lékařství kolektivu autorů vedeného Pavlem Klenerem, podrobné vlastní poznámky z přednášek a navíc tyto teze, které jim sloužily k opakování látky a k rychlé orientaci v uvedené problematice. Vzniklé dílo a

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Propedeutika vnitřního lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Chrobák, kolektiv autorů

publisher: Grada

4.8 / 5
15 %
Tato zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách.Publikace byla a je studenty hodnocena za didakticky nejlepší ze současně dostupných učebnic pro vstup do základního klinického oboru.

Sleva 15 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Lymfologie - (Překlad 7. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Ethel Földi,Michael Földi

publisher: Grada

4.3 / 5
15 %
Základní učebnice v oboru, překlad již 7. vydání, které vyšlo v nakladatelství Urban&Fischer ze skupiny ELSEVIER. Čtenář zda najde opravdu vše potřebné a aktuální: anatomii a fyziologii lymfatického systému, příčiny a původ onemocnění lymfatického systému, diagnostiku, léčbu a průběh všech lymfologických patologických obrazů z lékařského pohledu, techniku, účinky využití všech komplexních

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Eduard Havel,Zdeněk Zadák

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Základní učebnice navazuje na znalosti oblastí na pomezí zejména interny, chirurgie a anesteziologie. Kniha obsahuje čtyři základní celky: 1. vymezení oboru a typy jednotek intenzivní péče 2. základní používané metody a technologické možnosti 3. časté stavy a syndromy v intenzivní medicíně (diferenciální diagnóza a léčba) 4. častá systémová onemocnění v intenzivní péči Je dále doplněna

Sleva 15 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 722 Kč

Skladem

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Autor: kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Příručka praktické medicíny napsaná kolektivem internistů se zkušenostmi zároveň jak z fakultních pracovišť, tak i z menších nemocnic a terénní praxe. Cílem publikace je poskytnout rychlou odpověď na nejčastější akutní klinické problémy, nejen v oblasti vnitřního lékařství, ale i v souvisejících oborech, jako je např. neurologie či psychiatrie. Kniha vychází vstříc aktuálním potřebám internistů

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

Choroby plicního oběhu

Autor: Martin Riedel

publisher: Galén

1 / 5
17 %
Z úvodu:V posledních 10 letech došlo k explozivnímu přírůstku poznatků o struktuře a funkci plicního oběhu a k vývoji nových diagnostických metod a léčebných postupů. Echokardiografie umožnila screening osob na plicní hypertenzi. Nová klasifikace plicních scintigrafií umožňuje dobře odhadnout pravděpodobnost plicní embolie. Počítačová tomografie významně přispěla k výzkumu i k diagnostice nemocí

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Jak počítat sacharidy?

Autor: Kolektiv autorů - Klára Picková,Zdeněk Rušavý

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Moderní technologie (inzulinová pera a inzulinové pumpy) a nová inzulinová analoga umožňují osobám s diabetem 1. typu přesně reagovat na příjem potravy (sacharidů) a fyzickou aktivitu. Ukazuje se, že nejčastější nepřesnosti ve výpočtu dávky inzulinu jsou způsobeny špatným odhadem dávky požitých sacharidů. K usnadnění odhadu použitých sacharidů připravil tým autorů z řad nutričních terapeutů a

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Differential Diagnosis in Gastrointestinal Endoscopy 

Autor: Zdeněk Mařatka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Anglicky psané dílo předního českého gastroenterologa profesora Zdeňka Mařatky se zaměřuje na vizuální podobu diferenciální diagnózy endoskopických nálezů. Přináší snímky nálezů podobného vzhledu a ukazuje jejich odlišné endoskopické rysy. Po terminologickém úvodu přichází stručné pojednání o čtyřech hlavních tématech: refluxní nemoci jícnu, gastrických a duodenálních vředech, zánětlivých

Sleva 20 % z běžně ceny 585 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství

Autor: Jindra Lochmanová

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
Tato publikace vznikla jako aktuální potřeba posluchačů vyšších ročníků lékařské fakulty i čerstvých absolventů, kteří nastoupili na interní oddělení. Publikace je koncipována tak, aby v úvodní části byly zopakovány základní údaje o rozdělení, kombinací, profylaxi i nežádoucích účincích antibiotik. Hlavní část je věnována "retenčnímu minimu" o jednotlivých antimikrobních lécích včetně

Sleva 15 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Gastroenterologie

Autor: Zdeněk Mařatka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato lékařská učebnice je dílem více než třiceti čelných představitelů české a slovenské gastroenterologie. Obsahuje část obecnou a speciální a svým záběrem pokrývá celou oblast gastroenterologie, vyjma hepatologie. Výrazným rysem publikace je rozsáhlá a velmi kvalitní obrazová dokumentace, zvláště endoskopická, jež přináší více než stovku barevných fotografií převzatých z archivů předních

Sleva 20 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 760 Kč

Skladem u dodavatele

Bolesti břicha a jiné břišní obtíže u dětí I - Zácpa, průjem, zvracení, cizí tělesa, nesnášenlivost…

Autor: Miluše Sedláčková

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Lékaři, rodiče, a mezi nimi dítě s bolestmi břicha. Úkolem těch prvních je utišit bolest a pomoci malému pacientovi za jakýchkoliv okolností a s využitím veškerých vědomostí a poznatků. Povinností rodičů je vyrovnat se s onemocněním svého dítěte a účinně spolupracovat s lékaři v terapii i prevenci. K úspěšnému zvládnutí této role potřebují rodiče srozumitelné informace – a právě takové nabízí

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Novinky v farmakoterapii interních chorob

Autor: Štefan Alušík

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Farmaceutický průmysl pružně reaguje na novinky v medicínském výzkumu a dodává na trh stále větší množtství léků. Autory vedlo k napsání této publikace několik důvodů: jednak snaha soustředit základní informace o novinkách ve farmakoterapii interních onemocnění, jednak polymorbidita interních pacientů a s ní související polymedikace, kdy pacient užívá několik druhů léků od různých specialistů, a

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Gastroenterologie, hepatologie - skripta - Vnitřní lékařství, svazek IV

Autor: Kolektiv autorů - Marie Brodanová,Václav Jirásek,Zdeněk Mareček

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Tři zkušení autoři připravili moderní publikaci ze svých oborů a koncipovali ji zejména s ohledem na lékaře a studenty LF, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o onemocněních jater, žlučníku a trávicího ústrojí. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti autorů dávají záruku, že se publikace stane nejen základní učebnicí této části vnitřního lékařství, ale i základní praktickou

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Možnosti neinvazívního vyšetřování tenkého střeva

Autor: Pavel Kohout

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Autoři v publikaci podávají přehled různých možností neinvazivního vyšetřování tenkého střeva, jako např. biochemické vyšetření, metodika vyšetření střevní propustnosti, seznamují s problematikou radionuklidového vyšetření chorob tenkého střeva a neivazivní radiodiagnostiky, představují funkční vyšetření a jednu z kapitol věnují rovněž výhodám neivazivního vyšetření tenkého střeva v pediatrii.

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Klinická onkologie

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Klener,Pavel Klener

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie - obecná a speciální - poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu

Sleva 17 % z běžně ceny 2 200 Kč

Naše cena: 1 826 Kč

Skladem

Klinická revmatologie

Autor: neuveden

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Dosud největší a plně barevná monografie je mimořádným dílem specialistů, kteří propojili poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu s klinickými aspekty revmatických onemocnění. Kniha, která se obsahem i formou vyrovná předním světovým monografiím, pokrývá jak revmatologii obecnou, tak speciální, věnovanou jednotlivým typům onemocnění. Součástí jsou i kapitoly věnované ortopedii, fyziatrii a dalším

Sleva 17 % z běžně ceny 2 000 Kč

Naše cena: 1 660 Kč

Skladem

Infarkt myokardu

Autor: Petr Widimský

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Nové poznatky o etiologii a patogenezi infarktu myokardu, možnosti jeho diagnostiky a zejména dramatické proměny ve způsobu léčby v uplynulých letech významně změnily náš pohled na tuto zákeřnou chorobu. Na celosvětovém rozmachu intervenční katetrizační léčby infarktu myokardu se významnou měrou podílela i česká kardiologie. Multicentrické studie »PRAGUE-1«, »PRAGUE-2« a »VINO«, vymyšlené i

Sleva 17 % z běžně ceny 800 Kč

Naše cena: 664 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí