Registrace | Přihlášení


Odborná literatura

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761): Vesnická komunita a její kultura v první…

publisher: Muni Press

5 / 5
29 %
Pokud se zajímáte o život ve vesnici barokní Moravy a o naše možnosti poznání tohoto života, je tato kniha určená pro vás. Prozkoumává všechna přístupná zákoutí dobové kultury vesnice, od jejích sociálních struktur, přes hmotnou kulturu a rodinné obřady až k religiozitě a duchovnímu světu dobových vesničanů. Práce není ale pouze monografií kultury historické vesnice. Obrací svůj výzkumný zájem

Sleva 29 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Vratký vzlet Fénixe: Československá strana lidová 1988–1990

publisher: Muni Press

4 / 5
23 %
Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988–1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele křesťanské demokracie v novém politickém systému. Hlavním metodologickým nástrojem je analýza primárních pramenů obohacená o rozhovory s tehdejšími významnými politickými

Sleva 23 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Má maďarská cesta: Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin

publisher: Muni Press

5 / 5
24 %
Publikace je reprezentativním výborem z díla našeho předního badatele v oboru hungaristika, ugrofinistika a česko-maďarské historické vztahy. Vedle titulního, vzpomínkově laděného textu obsahuje jeho zásadní studie Latinská písemnictví v Uhrách 11.–14. století, Maďarská reformovaná misie do Čech a Moravy po vydání tolerančního patentu a Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. Nejrozsáhlejším

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti

Autor: Librová Hana

publisher: Muni Press

4.5 / 5
25 %
Kniha navazuje na úspěšné tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat?

Sleva 25 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem

Národ ďáblů: Proč si necháváme vládnout?

Autor: Ringen Stein

publisher: Muni Press

5 / 5
36 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 36 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Lekcii po morfologii russkogo jazyka

publisher: Muni Press

5 / 5
23 %
Učebnice podává základní popis gramatického systému ruského jazyka, jeho zákonitostí a pravidel s cílem zvládnutí ruského tvarosloví. Skripta obsahují gramatickou terminologii, výklad všech slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) a jejich paradigmatiku. Je uveden značný objem příkladů a je důsledně zachováno hledisko srovnání s češtinou u jevů

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Pravé, věrné a křesťanské příměřie…: Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na…

Autor: Elbel Petr

publisher: Muni Press

5 / 5
23 %
Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje

Sleva 23 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Gen - O dědičnosti v našich osudech

Autor: Mukherjee Siddhartha

publisher: Muni Press

5 / 5
36 %
Nakladatelství Munipress věnuje oslavám 100. výročí založení Masarykovy univerzity české vydání mimořádné a?oceňované knihy o historii genu – jednotce dědičnosti a biologické informace. Kniha poprvé v úplnosti popisuje zrození a rozvoj vědní disciplíny vzniklé na základě objevů Gregora Mendela a?významně se dotýká „živé“ současnosti. Poskytne čtenářům informace o fenoménech souvisejících

Sleva 36 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Tradiční horský transport - Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky

Autor: Smrčka Aleš

publisher: Muni Press

5 / 5
23 % Novinka
Publikace přibližuje tradiční transport materiálu v pohoří Krkonoš, Šumavy, Západních Beskyd a Javorníků. Záměrně bylo vybráno výzkumné teritorium, které spojuje horský charakter, ale přitom z hlediska historie, etnické skladby či příslušnosti ke kulturním areálům se liší. Účelem práce je přinést syntézu tradičního horského transportu v českých zemích na příkladu čtyř pohoří. Autor rovněž odkrývá

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Morava v době ledové: Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání

Autor: Musil Robert

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tradice vědeckého zpracovávání čtvrtohor sahá na Moravě hluboko do předminulého století, avšak souhrnná, multidisciplinárně pojatá publikace, jako je tato, dosud vydána nebyla. Autor v ní dokumentuje výjimečnost Moravy v porovnání s okolními územími, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Talking Stones: The Chipped Stone Indrustry in Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the…

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Štípaná industrie vyráběná jak mezolitickými lovci a sběrači, tak neolitickými zemědělci hraje klíčovou roli v diskuzích o počátcích neolitu ve střední Evropě (kultura s lineární keramikou). V této knize Inna Mateiciucová srovnává štípanou industrii z mezolitických a neolitických lokalit ve střední Evropě a na Balkáně z hlediska technologie výroby čepelí, distribuce kamenných surovin a výskytu

Sleva 23 % z běžně ceny 1 238 Kč

Naše cena: 954 Kč

Skladem u dodavatele

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: Aplikace přístupů…

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

Sleva 23 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Práce shrnuje veškeré dosavadní poznatky o tzv. epoše popelnicových polí (stupně BD–HB, tj. cca 1300–800 př.n.l.) v přirozeně definovaném regionu jižních Čech. V prvé části je podána podrobná typologická analýza všech artefaktů, na základě tohoto rozboru jsou ve druhé části definovány čtyři základní chronologické etapy. Následuje analýza jednotlivých typů památek (rovinných a výšinných sídlišť,

Sleva 26 % z běžně ceny 1 031 Kč

Naše cena: 764 Kč

Skladem

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy: Studie z dějin klasické české sociologie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Janák Dušan

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí? Jaká je role a význam prvorepublikového sociologa I. A. Bláhy pro konstituování sociologie v českých zemích a v čem leží těžiště jeho koncepce? Je kritika a hodnocení společenských jevů legitimní součástí vědecké aktivity nebo jde v nejlepším případě o mimovědeckou aktivitu vědců? Hledání odpovědí na tyto tři otázky je základem tří částí

Sleva 29 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 12 Smrt a pohřbívání u Tibeťanů

Autor: Kolmaš Josef

publisher: Muni Press

0 / 5
Dvanáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován tématu smrti a pohřbívání u Tibeťanů. V okruhu západní kultury jsou pocity strachu a obav z lidské smrtelnosti stupňovány v podstatě nereálným přístupem k fenoménu smrti – příliš málo, pakliže vůbec, si ji připouštíme dokud jsme zdraví, takže nenadálá, ale i očekávaná, konfrontace s ní nás doslova drtí. Jinak

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Opevnění Pohanska u Břeclavi

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Jsou zde představeny jednotlivé řezy destrukcí a jejich vyhodnocení, stejně jako komplexní vyhodnocení získaných poznatků a jejich zařazení do celkového rámce v oblasti jižní Moravy, jádra

Sleva 29 % z běžně ceny 675 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem u dodavatele

Střední paleolit v moravských jeskyních. Middle Palaeolithic in Moravian Caves

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů,

Sleva 24 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Kniha pojednává o mladoneolitickém osídlení (lengyelská kultura) části sídliště v Těšeticích-Kyjovicích nedaleko Znojma na jižní Moravě. Jsou zde důkladně analyzovány keramika, štípaná, broušená a ostatní kamenná industrie, malakofauna a osteologický materiál v kontextu středního Podunají. Rozbory doplňuje statistická analýza keramického materiálu. Jedná se o další díl ze série monografií, které

Sleva 23 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech. Äneolitische…

Autor: Kazdová Eliška

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je upravený a doplněný habilitační spis doc. Pavla Koštuříka, CSc. (zemř. 1998). Ve své práci zhodnotil eneolitický materiál z hradiska u Kramolína na Třebíčsku a jiných lokalit jihozápadní Moravy a zasadil jej do středoevropského rámce. Prezentuje se tak bohatý obrazový a dokumentační materiál v graficky výborné podobě.

Sleva 29 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Studium der sozialen und geistlichen Strukturen…

Autor: Kazdová Eliška

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
První část publikace obsahuje příspěvky, které se týkají výsledků výzkumu významné polykulturní lokality v Těšeticích-Kyjovicích. Druhá část se zabývá problematikou sociálních a duchovních dimenzí pravěké těžby, příčinami budování rondelové architektury a postavením žen, mužů a dětí v pravěké společnosti.

Sleva 23 % z běžně ceny 593 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí