Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Ochrana František

Manažerské metody ve veřejném sektoru - Teorie, praxe a metodika uplatňování

Autor: František Ochrana

publisher: Ekopress

5 / 5
13 %
Anotace není k dispozici.

Sleva 13 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Veřejné finance - V teorii a praxi

Autor: Kolektiv autorů - Alena Maaytová, Jan Pavel, František Ochrana, kol.

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá vzájemnými vazbami v oblasti veřejných financí, fungováním jednotlivých prvků, aktuálními problémy a jejich řešením. Dotýká se témat veřejné volby, státního rozpočtu, veřejných zakázek, veřejných příjmů, fiskálního federalismu, sociálního zabezpečení a fiskální politiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Veřejný sektor a veřejné finance - Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Autor: Kolektiv autorů - Ochrana František,Pavel Jan,Vítek Leoš,kolektiv

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena studentům VŠ i lidem z praxe. Uznávaní autoři z VŠE v Praze zkoumají především roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska

Sleva 15 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru

Autor: František Ochrana

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Kniha je první domácí publikací, která se komplexně zabývá použitím metod nákladově užitkové analýzy ve veřeném sektoru. Představuje jednotlivé metody nákladově užitkové anylýzy a na praktických případech ukazuje na jejich použití ve veřejném sektoru při hodnocení výdajových programů, veřejných služeb a při hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže.Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol. V první a

Sleva 13 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení

Autor: František Ochrana

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování a veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám. Tento systém se vyznačuje tím, že v sobě nemá přímo zabudovány prvky, které by umožňovaly zjišťovat poptávku občanů po veřejných službách a zpětně vyhodnocovat jejich spokojenost s danými veřejnými službami. Je

Sleva 13 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Methodology of Science An Introduction

Autor: František Ochrana

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to mean primarily a theory of scientific methods and techniques; the use of scientific methods in scientific research and in the construction of scientific theories. It examines in detail the axiomatic-deductive and inductive approaches in constructing a scientific theory. It

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (jejich tvorba, hodnocení a kontrola)

Autor: František Ochrana

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Kniha Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor František Ochrana se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků z působení ve státní správě.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů

Autor: Ochrana František

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
První domácí publikace, zabývajíci se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru. Případové studie a navrhované postupy mohou být v praxi využity jako návody na změny v oblasti rozhodování reformních procesů veřejné správy, včetně návrhů metodických postupů v podmínkách ČR. Jedná se např. o zavádění programově

Sleva 13 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Programové financování a hodnocení veřejných výdajů

Autor: Ochrana František

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol. První a druhá kapitola seznamuje čtenáře s podstatou programového financování. Analyzuje otázku vytváření programové struktury, podává zásady a praktické postupy jejího vytváření,definuje roli správců hlavních programů a správců programů v podmínkách

Sleva 13 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Metodologie sociálních věd

Autor: František Ochrana

publisher: Karolinum

0 / 5
Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních věd explanací podobnou v přírodních vědách, nebo je odhalením smyslu a porozuměním sociálním jevům na bázi objasnění systémů pravidel? Je sociální poznání svou povahou kauzálním

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele