Registrace | Přihlášení


Další odborná literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

From the Pannonian steppes to the Tatra summits: Manual to the IAVS Post-Symposium Excursion (25-30…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Manuál k postkonferenční exkurzi obsahuje popis tras a charakteristiku flóry a rostlinných společenstev na sedmi lokalitách, které účastníci během šesti dnů navštívili. Kniha nabízí i mapky území a seznamy taxonů pro každou lokalitu.

Sleva 25 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Výzkum se zaměřil především na

Sleva 25 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Tremendismo: el sabor amargo de la vida: Tras las huellas de la estética tremendista en la…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Tremendismus je jedním z nejpozoruhodnějších literárních jevů ve španělské literatuře 20. století. Na literární scéně se objevil s nástupem představitelů nové Generace 36, jejichž tvorba poznamenala další vývoj španělské literatury. Přesto je však na tremendismus pohlíženo jako na fenomén marginálního významu. Od 90. let 20. stol. lze pozorovat jisté oživení zájmu o tento pozoruhodný literární

Sleva 25 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Covariant Approach to Weil Bundles

publisher: Muni Press

0 / 5
Kniha se zabývá původním konceptem A. Weila, který odpovídá algebraické geometrii, a alternativnim konceptem C. Ehresmanna, který má blíže k diferenciální geometrii. Následně představuje svůj vlastní koncept A-rychlosti, který oba náhledy sjednocuje.

Sleva 4 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Ethnology for the 21st Century: Bases and Prospects

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Předkládaná monografie je koncipovaná jako kolektivní dílo univerzitních pedagogů, doktorandů a odborníků z akademických pracovišť k problematice dalšího směřování výuky oboru Etnologie na univerzitách. Záměrem autorů je pojmenovat témata, která by měla ve výuce Etnologie přežít generační i společenské změny na prahu milénia. Jejich představy, záměry i nejistoty jsou ve vizi těchto témat

Sleva 25 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické schopnosti: Teoretický přehled a jejich měření

Autor: Hynek Cígler

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího hlediska. Zaměřuje se například na rozdíly mezi muži a ženami, příčiny chybných řešení, neuropsychologické procesy zodpovídající za zpracování číselných informací a jejich

Sleva 25 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Regulace médií

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Tento sborník obsahuje devět textů věnovaných problematice regulace médií. Autoři jednotlivých příspěvků, kterými jsou odborníci na ústavní právo (akademici, soudci, advokáti) a také aktivní novináři, se ve svých textech zabývají širokým spektrem problémů. Kladou si např. otázku, jak má být zaručena skutečná pluralita médií, zda potřebujeme veřejnoprávní média, anebo jak média regulovat.

Sleva 25 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Architektura a programování paralelních systému

Autor: Václav Dvořák

publisher: Vutium

0 / 5
Učební text je věnován úvodu do parelelních architektur a programování. Oblast paralelních výpočetních modelů, architektur, meziprocesorové komunikace a paralelního programování je předmětem intenzivního výzkumu a má řadu zajímavých průmyslových aplikací i praktických výsledků. Cílem tohoto...

Sleva 10 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Ten můj font

Autor: Simon Garfield

publisher: Akropolis

0 / 5
29 %
Stručné dějiny typografie v esejích Čteme všichni. Když ne zrovna poezii, ruský román nebo filozofický traktát, určitě směrovky na silnicích, nápisy na obalech sušenek nebo esemesky. Písmena v jakékoli podobě provázejí člověka již po staletí, ale nepřišla k nám sama od sebe: někdo je vymyslel, nakreslil a v dřívějších dobách navíc ještě na ně odlil formu a vyrazil, aby jimi mohl tiskař pokrýt

Sleva 29 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

501 kytarových akordů - Ilustrované akordy pro rock, blues, soul, country, jazz a klasickou kytaru

Autor: Phil Capone

publisher: Slovart

0 / 5
20 %
Tento kompaktní slovník obsahuje více než 500 akordů spolu s jejich nejčastějšími tvary a uvádí jasné fotografie, jednoduché diagramy a návody. Kroužková vazba umožňuje rozložit knihu pro snadnou manipulaci během hraní. Nákresy prstokladu pro každý akord jsou jasně popsány v tabulce. Poznámky k technice jsou vždy uvedeny u řad akordů, které s nimi souvisí. Ať už preferujete rock, pop, blues,

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Autor: Irena Trojanová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Pracujete ve školství, vedete nebo chcete vést ostatní a přitom potřebujete občas poradit, jak vést sami sebe? Pak je publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství určena právě (ale nejen) vám. Text knihy je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe s uvedením řady příkladů, podnětů k zamyšlení, návodů i testů, které vám umožní zjistit vaše momentální nastavení. Pro

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Hydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyjí, Czech Republic

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Studie výskytu mikro- a meiozoobentických společenstev v prudce tekoucí zóně řeky Dyje ovlivněné umělou regulací vodního toku v závislosti na biotopu.

Sleva 25 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnoty a postoje v ČR 1991–2008 (pramenná publikace European Values Study)

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Pramenná publikace dat, která zobrazují, jak se vyvíjely hodnoty a postoje českého obyvatelstva od roku 1991 do roku 2008. Jedná se o tabelované výsledky v oblasti postojů k životu, rodinných hodnot, postojů k práci, náboženských hodnot, postojů k morálce, k politice a sociální oblasti. Publikace je určena badatelům sociálních věd, žurnalistům a politikům, neboť mapuje průběh hodnotové

Sleva 25 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Hystereze nezaměstnanosti v České republice v makroekonomických souvislostech

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Tato kniha nabízí vyváženou a komplexní analýzu hystereze v nezaměstnanosti. Inovativní charakteristikou této publikace je detailní popis nejdůležitějších hysterezních mechanismů a jejich makroekonomických implikací. Mimo to kniha obsahuje základní vysvětlení metod klasické a bayesiánské ekonometrie. Autor ukazuje, jak prakticky tyto metody aplikovat k ověření existence hypotézy hystereze (nejen)

Sleva 25 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Homomorphic Transformations: Why and possible ways to How

publisher: Muni Press

0 / 5
Monografie je věnována výzkumu problémů homomorfních transformací algebraických struktur. V centru pozornosti se nalézají možnosti konstrukcí homomorfismů. Tyto otázky tvoří podstatnou část mnoha problémů v matematice a dalších disciplinách, kupříkladu v počítačové vědě. Kniha je tudíž určena matematikům, pokročilým studentům a dalším specialistům používajícím matematické metody, zajímajícím se o

Sleva 4 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky soudobé psychoanalýzy: Tradice a současnost

Autor: Vladimír Vavrda

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Psychoanalýza je tradičně chápána jako způsob léčby psychických poruch „na kanapi“. Takové pojetí je však neúměrně zúžené a nepřesné. Psychoanalýzu můžeme chápat spíše jako způsob myšlení, jako přístup k chápání lidské existence a v neposlední řadě také lidského trápení. Ta ji činí zajímavou nejen pro ty, kteří se zabývají psychoterapií, ale i pro všechny lidi se zájmem o porozumění podstatě

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Media Relations není manipulace

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Sílu a dosah vlivu médií si mnozí uvědomují, ale těžší je už porozumět jejich práci a komunikovat s jejich zástupci tak, aby to příznivě formovalo image firmy či jednotlivce. V knize se čtenář blíže seznámí se světem speciálního oboru oblasti Public Relations - a to s komunikací se zástupci médií, tzv. Media Relations. Je zde představeno nejen pros­tředí českých novinářů, ale také práce

Sleva 13 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Připravujeme životopis. Jak zvýšit své šance na získání zaměstnání, o které se ucházíte

Autor: Rebecca Corfield

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Každý, kdo hledá zaměstnání, potřebuje působivý, jasný a srozumitelný CV, který popisuje jeho vzdělání a profesní vývoj, jeho dovednosti, dispozice i praktické zkušenosti. Dobře připravený a individuálně „ušitý“ životopis je nedocenitelný a může významně zvýšit šance každého zájemce na získání pracovního místa, o které má zájem. Tento překlad nového vydání anglického originálu Preparing Your

Sleva 13 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 147 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí