Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další odborná literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Německy psaná publikace komentuje poznatky o jazykovém stylu a popisuje metody jeho výzkumu.

Sleva 29 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Us – them – me. Nous – eux – moi: The Search for Identity in Canadian Literature and Film. La quete…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha mapuje problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnickokulturních, sociálních a individuálních identit: obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot ve francouzskokanadské literatuře, anglokanadské literatuře a kanadském filmu. Východiskem analýza vzájemně křížených pohledů: hlediska anglokanadského, francouzsko-kanadského,

Sleva 29 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Cahier pratique de syntaxe française

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tato publikace představuje syntaktické pojmy a struktury z didaktického úhlu pohledu. Problematické syntaktické struktury jsou analyzovány metodou přímých konstituentů. Před každým ze čtyřiceti úkolů se čtenář obeznámí s několika klíčovými pojmy, které mu umožní problém analyzovat. Za každým cvičením následuje vzorové řešení. Hlavní didaktickou inovací této publikace je použití metody obrácené

Sleva 29 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Universaux argotiques des jeunes: Analyse linguistique dans les lycées professionnels français et…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Hlavním tématem knihy je srovnání společných a odlišných obecných rysů slangového projevu mladých v rozdílném sociálním a etnickém prostředí. Materiálovým východiskem se staly projevy mladých lidí, převážně chlapců ze dvou francouzských učilišť (v multietnické Paříži a v provinčním městě Yzeure ve střední Francii) a z českého učiliště v Brně. Cílem této publikace je v první řadě poukázání na

Sleva 29 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Collected Works of Jan Firbas: Volume One (1951–1967)

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha obsahuje články Jana Firbase publikované v letech 1951–1967 v různých odborných časopisech a sbornících. Představuje nejstarší výzkum Jana Firbase v oblasti funkční větné perspektivy. Kniha je prvním z pěti svazků Souborného díla Jana Firbase, v nichž bude zpřístupněna většina odborných článků tohoto významného českého vědce. Články doprovází předmluvy, anotace a biografické poznámky

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

S genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na generové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím povolání

Sleva 29 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén Public-private Partnerships a poskytování veřejných služeb

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Odborná kniha je věnována problematice Public-private Partnerships a jeho roli v poskytování veřejných služeb. Je určena orgánů veřejné správy a odborné veřejnosti. Kniha má ambice objasnit koncept PPP v kontextu poskytování veřejných služeb. Je členěna do šesti kapitoly. První a druhá kapitola je věnována rešerši teoretických východisek a popisu jednotlivých způsobů poskytování veřejných služeb.

Sleva 29 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Culture et identité en Europe centrale: Canons littéraires et visions de l’histoire

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace sdružuje bádání dvaceti středoevropských a francouzských historiků, literárních historiků a filozofů, kteří se zaměřili na problematiku kulturní identity ve střední Evropě. Ta na rozdíl od zemí západní Evropy, kde identita byla v minulosti i nyní více spojována se státem a státními institucemi, postavila v průběhu 19. století do středu národní identity kulturu, jazyk a literaturu. Toto

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Potřebujeme filosofii přežití?: Úvahy o přírodě, kultuře, ekonomice, práci, poznání a popularizaci…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Autor rozšířeného a přepracovaného textu knihy, jejíž první vydání bylo brzy rozebráno, předkládá evolučně ontologickou charakteristiku přírody, kultury, ekonomiky, práce, poznání a popularizace vědy a filosofie. Ústředním tématem knihy zůstává sice existenciální konflikt kultury s přírodou, ale jeho analýza je zde na jedné straně prohloubena o reflexi skrytého duchovního základu kultury, a na

Sleva 29 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

SCO 2011. Sharable Content Objects: 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno, Česká…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha obsahuje 24 recenzovaných příspěvků konference, texty dvou zvaných přednášek, 11 kurzů a technických řešení, autorský, jmenný a tematický rejstřík. Články jsou ve sborníku členěny do deseti tematických oblastí. Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky – e-learningu.

Sleva 29 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Předmětem knihy jsou tři významní francouzští myslitelé 18. a 19. století: Ch.-L. Montesquieu, Voltaire a E. Durkheim. Jejich výběr znamená pokračování zájmu autorky o francouzskou historiografickou školu – Annales. Ta se místy odvolávala na Voltaira a Durkheima, jako na ty, kdo se zabývali dějinami v jejich širším sociálně kulturním smyslu. Montesquieu sice není chápán jako předchůdce školy

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Aux marges de la langues argots, style et dynamique lexicale: Hommage a Marc Sourdot pour son 65eme…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Sborník představuje ve své první části šestnáct vybraných článků z díla Marca Sourdota, a to v chronologickém uspořádání. V druhé části následuje kompletní autorova bibliografie, biografické údaje formou rozhovoru a editorčin rozbor přínosu jeho díla pro francouzskou jazykovědu.

Sleva 29 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnost v oblasti západního Balkánu z pohledu ČR

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tento sborník se zabývá bezpečnostními problémy západního Balkánu z pohledu ČR (obecné zájmy, současná bezpečnostní situace, korupce, organizovaný zločin, extremismus).

Sleva 29 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Tocharian Studies: Works 1

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha je souborem studií věnovaných tocharské etymologii a gramatice a obsahuje i dva životopisné a bibliografické portréty dvou osobností tocharistiky: Wernera Wintera a Pavla Pouchy.

Sleva 29 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Litter on the Shores of Bohemia: Environmental Justice, European Enlargement, and Illegal Waste…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Nakládání s odpady je téma, o kterém lidé příliš nepřemýšlí. Většinou jen hodí odpadky do koše a nezajímá je, co se s nimi děje dál. Jenže moderní společnost by bez efektivního systému nakládání s odpadem nebyla schopna fungovat. Vzpomeňte si na situaci ve městech, když systém svozu odpadu nefunguje, jak by měl. Stávka zaměstnanců nebo jiné narušení systému učiní život ve městech nesnesitelným.

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Die Marienlegende des Heinrich Clusenere: Manuskript, diplomatischer Abdruck, Übersetzung, Kommentar

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Edice přináší středohornoněmecký text mariánské legendy Heinricha Clusenere. Součástí vydání je otisk rukopisu, diplomatická transkripce, překlad do současné němčiny, rozsáhlý gramatický komentář stejně jako charakteristiku rukopisného pramene a vybraných jazykových, literárních a historicko-teologických aspektů.

Sleva 29 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Input, Process and Product: Developments in Teaching and Language Corpora

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tato publikace je sborníkem 21 příspěvků, přednesených na 9. ročníku konference „Teaching and Learning Corpora“, která se uskutečnila na Masarykově univerzitě v létě 2010. Statě byly vybrány na základě dvou anonymních posudků, poskytnutých vědeckou radou konané konference. Kniha se zabývá rozmanitými způsoby využití jazykových korpusů při výuce a při studiu cizího jazyka, a je rozdělena do čtyř

Sleva 29 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 532 Kč

Skladem u dodavatele

Mladí a nevšední: Studie občanského života mladých lidí z etnických menšin a majority v České…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Cílem knihy je zachytit, jak mladí lidé ze dvou etnických menšin (romská a ukrajinská) a společenské majority vnímají současnou českou společnost a jak na ní jako občané participují. Všímáme si celkového hodnocení společnosti, důvěry v její instituce, přesvědčení o vlastním vlivu na společnost a vnímané diskriminace. Dále se věnujeme tomu, jaké typy (vzorce) občanské participace se u mladých lidí

Sleva 29 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Předmostí: Building an authentic museum

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace popisuje výkopové práce, které proběhly v roce 2006 a jejichž cílem bylo zachovat části lokality Předmostí I pro veřejnou prezentaci. Výkopy odhalily komplex dvou gravettských vrstev, jež se utvářely v podmínkách chladného a suchého, ale obecně mírnějšího klimatu interpleniglaciálu (MIS 3). Prozkoumaný výsek je charakterizován centrálně umístěnou kumulací velkých kostí, přičemž malé

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Retrográdní slovník toponym na Moravě a ve Slezsku je vytvářen již od šedesátých let minulého století souběžně s jinými velkými projekty. Slovník poskytuje přehledné informace o repertoáru, produktivitě a četnosti formálních prostředků a názvotvorných modelů, které existují v toponymii Moravy a Slezska. To umožňuje snadné vyhledání požadovaných údajů.

Sleva 29 % z běžně ceny 467 Kč

Naše cena: 332 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí