Registrace | Přihlášení


Další odborná literatura

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Latinská lékařská terminologie

Autor: Kolektiv autorů - Klára Čebišová,Pavel kolektiv autorů,Eva Nečas, Schánělová

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
"Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných jak pro obory teoretické a preklinické, tak pro samotné obory klinické – jde zvláště o gramatiku latinských substantiv a adjektiv, výklad základních jevů latinské a řecké slovotvorby či uvedení do latinské

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenščina ni težka / Slovinština není těžká

Autor: Jansa Honzak Jahić

publisher: Karolinum

3.5 / 5
20 %
Slovenščina ni težka / Slovinština není těžká je vysokoškolská učebnice slovinštiny pro začátečníky určená českým slovenistům a slavistům. V úvodní kapitole Základní údaje o slovinském jazyce seznamuje kniha studenty s nejdůležitějšími informacemi o vývoji slovinštiny od nejstaršího období až do současnosti. V kapitole Hláskosloví slovinského spisovného jazyka je vysvětlena fonetická povaha

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Grundlagen der Sportsprache - Lehrbuch für Sportstudierende + CD

Autor: Kolektiv autorů - Barbara Löbel,Eva Pokorná

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jazyková učebnice Grundlagen der Sportsprache je primárně určena studentům bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, studujícím na UK FTVS, kteří si německý jazyk osvojují v rámci akreditovaných povinných předmětů. Výběr tematických okruhů byl proveden tak, aby je bylo možné uplatnit rovněž při přípravě odborníků ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví. Texty poslouží

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Pravděpodobnost a matematická statistika

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text ke stejnojmenné přednášce z matematiky na MFF UK. Předpokládá znalost základů teorie míry a integrálu. Obsah: - základy pravděpodobnosti, - náhodné veličiny, - náhodné vektory, - limitní věty, - odhady parametrů, - testování hypotéz, - regresní analýza, - statistické tabulky.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Je tomu tak právem, neboť matematika jím obdržela metodu nevídané účinnosti, která jí umožnila získávat poznatky výrazně překračující obzor do té doby obvyklého geometrického názoru a novověká evropská přírodověda nepostradatelný nástroj, jemuž vděčí za nejeden ze svých

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického geometrického světa, kde by měla zachycovat jeho soudržnost a kontinuitu. Na rozdíl od klasické matematiky ale neklademe tuto hranici až do nějakého strnulého absolutního

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu. Již v přirozeném reálném světě je v syrové podobě nekonečno přítomné v neurčitosti a vůbec v neostrosti jevů. Ostatně, pokud jsou poznatky dosavadní infinitní matematiky vůbec aplikovatelné, pak právě na

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažená v této knize není ani zdaleka

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Geostatistika a prostorová interpolace

Autor: Josef Ježek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice vysvětluje základy geostatistiky, a to se zaměřením na prostorovou interpolaci. Probírají se též interpolační metody, které s geostatistikou a jejími aplikacemi bezprostředně souvisejí. V centru zájmu je případ, kdy jsou data zadána v ploše, v nepravidelné síti bodů. Výklad je ilustrován příklady naprogramovanými v Matlabu. Ukázky programů jsou uvedeny na konci knihy. Text vychází z

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Základy latinské lékařské terminologie

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Páté vydání učebního textu pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni. Text obsahuje gramatické partie a slovní zásobu, která umožní studentům porozumět odborným lékařským pojmům, lékařským zprávám, diagnózám a lékařským receptům. Praktická pomůcka i pro postgraduální studium a lékaře.

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza interminentní pohybové aktivity

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Vědecká práce Rudolfa Psotty analyzuje metodologické problémy a limity hodnocení intermitentních pohybových aktivit a specificky pohybového zatížení ve sportovních hrách. Je určená především pro potřeby výuky na fakultách tělesné výchovy a sportu, ale i např. fotbalovým trenérům či trenérům dalších sportovních her.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Biotechnologie a společnost

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Svou biologickou složkou přesahuje biotechnologie v mnoha směrech do oblasti etiky a náboženství a svou složkou technologickou je významným faktorem ekonomickým, sociologickým, a tedy i politickým. Studenti Přírodovědecké fakulty jsou vysoce odborně vychováváni v biologických a chemických vědeckých disciplínách, při přechodu do praktických aplikací však narážejí na společenský faktor, na který

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Algoritmy v digitální kartografii

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace poskytuje přehled vybraných algoritmů z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Algoritmy pro kompresi rastrů (RLE, LZ-77, LZW, JPEG), rasterizační algoritmy (Bresenham), metody klasifikace dat (konstantní i proměnná velikost třídy), 2D triangulace (Greedy, Delaunay triangulace), 2D teselace (Voronoiova teselace, teselace s neeuklidovskými metrikami), skeletonizační algoritmy

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Catalogue of Rust Fungi of the Czech and Slovak...

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Rozsáhlý rukopis vědeckého díla o rzích České a Slovenské republiky pojednává o důležité skupině hub, které jsou parazity na cévnatých rostlinách. Práce vychází jak z dosud publikovaných údajů o výskytu rzí, tak z vlastních sběrů a některých dokladů uložených v našich herbářích. Vedle podrobných údajů o rozšíření jednotlivých druhů jsou rozebírány i otázky systematiky, ekologie a fytopatologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 170 Kč

Naše cena: 936 Kč

Skladem u dodavatele

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
The publication views elites and the general public as actors of modernization processes within the Czech society. While individual authors apply their own perspectives on the ?catch-up modernization? (Habermas) in post-communist countries, the requirements the current stage of modernization places upon elites or the general public create a common ground for all texts. This means that the authors

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Cur homo?: A History of the Thesis of Man as a Replacement for Fallen Angels

Autor: Vojtěch Novotný

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Examining, outlining, elucidating, and supplementing the existing body of scholarship concerning the medieval theological supposition that man was created as a replacement for fallen angels, Cur Homo? traces the implications of the question from the first century of the common era to the present day. First introduced by St. Augustine and developed by other church fathers, the concept truly

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Consumer Lending in Theory and Practice

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
This book deals with consumer lending from both theoretical and empirical points of view. In the theoretical section, it book analyses the wider context of financial literacy, household indebtedness and the global consumer credit market including relevant legal, regulatory and risk management issues. In the empirical section, the book uses The Navigator of Responsible Lending as an evaluation

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Études de prosodie contrastive franco-tchéque

Autor: Tomáš Duběda

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace přináší studii prozódie dvou evropských jazyků, francouzštiny a češtiny, a to z kontrastivního hlediska inspirovaného metrickou a autosegmentální fonologií. Monografie je členěna do pěti částí. V první části autor shrnuje hlavní aspekty prozodického fungování jazyka a vymezuje epistemologický rámec své studie. Následující tři části jsou věnovány třem hlavním rovinám

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Chemická laboratorní technika pro farmaceuty

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebního textu seznamuje posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se základními pojmy a metodami, které jsou obsahem preparativních postupů používaných v chemické laboratoři. Autoři studenty seznamují i se základním materiálním vybavením syntetické a analytické laboratoře

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Technika plaveckých způsobů

Autor: Zdeněk Hofer

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebního textu, který je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých sportů. Obsah : biomechanické základy plavání, kraul, znak, motýlek, prsa, starty, obrátky. Dotisk čtvrtého vydání

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatelePrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí