Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další odborná literatura

Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká

Autor: Jansa Honzak Jahić

publisher: Karolinum

3.3 / 5
20 %
Slovenščina ni težka / Slovinština není těžká je vysokoškolská učebnice slovinštiny pro začátečníky určená českým slovenistům a slavistům. V úvodní kapitole Základní údaje o slovinském jazyce seznamuje kniha studenty s nejdůležitějšími informacemi o vývoji slovinštiny od nejstaršího období až do současnosti. V kapitole Hláskosloví slovinského spisovného jazyka je vysvětlena fonetická povaha

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Fyziologie krve a základy imunity

Autor: Kolektiv autorů - Mistrová Eliška,Chottová Dvořáková Magdaléna

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice Fyziologie krve a základy imunity je určena studentům lékařských fakult. Obsahuje základní informace o fyziologii krve (popisuje vznik, funkci a zánik jednotlivých složek krve) a imunitním systému (vysvětluje základní principy imunitních dějů). Do textu jsou vloženy pasáže tištěné petitem, které detailněji vysvětlují konkrétní jev či spojitost fyziologických procesů s procesy

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Grundlagen der Sportsprache Lehrbuch für Sportstudierende

Autor: Barbara Löbel , Eva Pokorná

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jazyková učebnice Grundlagen der Sportsprache je primárně určena studentům bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, studujícím na UK FTVS, kteří si německý jazyk osvojují v rámci akreditovaných povinných předmětů.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Pravděpodobnost a matematická statistika

Autor: Kolektiv autorů - Hušková Marie,Dupač Václav

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text ke stejnojmenné přednášce z matematiky na MFF UK. Předpokládá znalost základů teorie míry a integrálu. Obsah: - základy pravděpodobnosti, - náhodné veličiny, - náhodné vektory, - limitní věty, - odhady parametrů, - testování hypotéz, - regresní analýza, - statistické tabulky.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Je tomu tak právem, neboť matematika jím obdržela metodu nevídané účinnosti, která jí umožnila získávat poznatky výrazně překračující obzor do té doby obvyklého geometrického názoru a novověká evropská přírodověda nepostradatelný nástroj, jemuž vděčí za nejeden ze svých

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického geometrického světa, kde by měla zachycovat jeho soudržnost a kontinuitu. Na rozdíl od klasické matematiky ale neklademe tuto hranici až do nějakého strnulého absolutního

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu. Již v přirozeném reálném světě je v syrové podobě nekonečno přítomné v neurčitosti a vůbec v neostrosti jevů. Ostatně, pokud jsou poznatky dosavadní infinitní matematiky vůbec aplikovatelné, pak právě na

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažená v této knize není ani zdaleka

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Geostatistika a prostorová interpolace

Autor: Josef Ježek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice vysvětluje základy geostatistiky, a to se zaměřením na prostorovou interpolaci. Probírají se též interpolační metody, které s geostatistikou a jejími aplikacemi bezprostředně souvisejí. V centru zájmu je případ, kdy jsou data zadána v ploše, v nepravidelné síti bodů. Výklad je ilustrován příklady naprogramovanými v Matlabu. Ukázky programů jsou uvedeny na konci knihy.Text vychází z

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza interminentní pohybové aktivity

Autor: Psotta Rudolf

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Vědecká práce Rudolfa Psotty analyzuje metodologické problémy a limity hodnocení intermitentních pohybových aktivit a specificky pohybového zatížení ve sportovních hrách. Je určená především pro potřeby výuky na fakultách tělesné výchovy a sportu, ale i např. fotbalovým trenérům či trenérům dalších sportovních her.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Bodové procesy

Autor: Kolektiv autorů - Mendel,Ostřanský,Rataj

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jediná česky psaná příručka o teorii vnějšího a vnitřního podmiňování je určená posluchačům Matematicko-fyzikální fakulty UK. Je koncipována tak, aby podala základní informace o tomto oboru teorie pravděpodobnosti. Obsah: lokálně konečné míry na lokálně kompaktním prostoru, náhodné míry - jednoznačnost a existence, bodové procesy a náhodné množiny, charakteristiky náhodných měr a bodových

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Biotechnologie a společnost

Autor: Jaroslav Drobník

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Svou biologickou složkou přesahuje biotechnologie v mnoha směrech do oblasti etiky a náboženství a svou složkou technologickou je významným faktorem ekonomickým, sociologickým, a tedy i politickým. Studenti Přírodovědecké fakulty jsou vysoce odborně vychováváni v biologických a chemických vědeckých disciplínách, při přechodu do praktických aplikací však narážejí na společenský faktor, na který

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Algoritmy v digitální kartografii

Autor: Tomáš Bayer

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace poskytuje přehled vybraných algoritmů z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Algoritmy pro kompresi rastrů (RLE, LZ-77, LZW, JPEG), rasterizační algoritmy (Bresenham), metody klasifikace dat (konstantní i proměnná velikost třídy), 2D triangulace (Greedy, Delaunay triangulace), 2D teselace (Voronoiova teselace, teselace s neeuklidovskými metrikami), skeletonizační algoritmy

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Catalogue of Rust Fungi of the Czech and Slovak...

Autor: Zdeněk Urban

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Rozsáhlý rukopis vědeckého díla o rzích České a Slovenské republiky pojednává o důležité skupině hub, které jsou parazity na cévnatých rostlinách. Práce vychází jak z dosud publikovaných údajů o výskytu rzí, tak z vlastních sběrů a některých dokladů uložených v našich herbářích. Vedle podrobných údajů o rozšíření jednotlivých druhů jsou rozebírány i otázky systematiky, ekologie a fytopatologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 170 Kč

Naše cena: 936 Kč

Skladem u dodavatele

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy

Autor: Pavol Frič

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
The publication views elites and the general public as actors of modernization processes within the Czech society. While individual authors apply their own perspectives on the ?catch-up modernization? (Habermas) in post-communist countries, the requirements the current stage of modernization places upon elites or the general public create a common ground for all texts. This means that the authors

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Cur homo?: A History of the Thesis of Man as a Replacement for Fallen Angels

Autor: Vojtěch Novotný

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Examining, outlining, elucidating, and supplementing the existing body of scholarship concerning the medieval theological supposition that man was created as a replacement for fallen angels, Cur Homo? traces the implications of the question from the first century of the common era to the present day. First introduced by St. Augustine and developed by other church fathers, the concept truly

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Consumer Lending in Theory and Practice

Autor: Petr Teplý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
This book deals with consumer lending from both theoretical and empirical points of view. In the theoretical section, it book analyses the wider context of financial literacy, household indebtedness and the global consumer credit market including relevant legal, regulatory and risk management issues. In the empirical section, the book uses The Navigator of Responsible Lending as an evaluation

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Études de prosodie contrastive franco-tchéque

Autor: Tomáš Duběda

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace přináší studii prozódie dvou evropských jazyků, francouzštiny a češtiny, a to z kontrastivního hlediska inspirovaného metrickou a autosegmentální fonologií. Monografie je členěna do pěti částí. V první části autor shrnuje hlavní aspekty prozodického fungování jazyka a vymezuje epistemologický rámec své studie. Následující tři části jsou věnovány třem hlavním rovinám

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Chemická laboratorní technika pro farmaceuty

Autor: Alexandr Hrabálek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebního textu seznamuje posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se základními pojmy a metodami, které jsou obsahem preparativních postupů používaných v chemické laboratoři. Autoři studenty seznamují i se základním materiálním vybavením syntetické a analytické laboratoře

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Technika plaveckých způsobů

Autor: Zdeněk Hofer

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebního textu, který je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých sportů.

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele