Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další odborná literatura

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Die Seele Brünns

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
„Naším cílem je antologie nepopisná, vymykající se, žádný další „fotosvazek“, nýbrž soubor textů a dokumentů z dějin, přítomnosti i budoucnosti města početných vysokých škol, města nejedné avantgardy, města – průsečíku kultur, ale i průmyslu a obchodu, města učenců a umělců podivuhodných osudů, ale i trvalého dosahu a měnlivé nadčasovosti.“ (Ludvík Kundera, redigent). Kniha je souborem 23 textů,

Sleva 29 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Biosocial Interactions in Modernisation

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost,

Sleva 29 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 037 Kč

Skladem u dodavatele

Základy fylogenetické analýzy

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii

Sleva 29 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Malé státy v EU: Případ České republiky

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii pohledem malého státu. Skrz ekonomicko-politický model malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách evropských institucí.

Sleva 29 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu západního Balkánu. Analýza

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Antická filosofie v obrázcích

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Myšlenky a představy, slova a obrazy, filosofie a kresba. Dvě lidské aktivity, jistě v něčem příbuzné, ale obecně vnímané přece jen jako výrazně odlišné. Jedna usiluje o přesné a věcné slovní postižení podstaty „věcí “ a celého světa, aby uspokojila lidskou touhu po poznání. Oslovuje především rozum posluchače či čtenáře. Druhá chce tytéž věci a tentýž svět zobrazit vizuálně a vzbudit v divákovi

Sleva 29 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Hlavním cílem knihy je analyzovat široké spektrum otázek a problémů současných mezinárodních vztahů obou zemí. Hlavní pozornost analýzy se zaměřuje na bilaterální dimenzi česko-německých vztahů, avšak v případech, kdy je to nezbytné, berou autoři příspěvků v úvahu i širší dimenzi česko-německých vztahů zakotvených v realitě Evropské unie. Přístup knihy je analytický v tom smyslu, že je zaměřena

Sleva 29 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Péče na prodej: Jak se práce z lásky stává placenou službou

Autor: Adéla Souralová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Co mají společného miniškolky, hotely pro psy, hodinoví manželé, agentury poskytující péči o seniory, děti či domácnost? Jedná se o subjekty prodávající služby ještě donedávna vykonávané z lásky – rozuměj bezplatně – samotnými členkami a členy domácnosti. Kniha Péče na prodej se věnuje současnému trendu přesouvání úkonů tzv. sociální reprodukce ze soukromé sféry rodin a domácností do veřejného

Sleva 29 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Média v pohybu: K proměně současných českých publik

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření se věnuje základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: fragmentaci konvergentních mediálních praxí a změně vztahu mediálních publik s producenty mediálních obsahů,

Sleva 29 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 211 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí