Registrace | Přihlášení


Další odborná literatura

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Václav Hlavatý (1894–1969): Cesta k jednotě

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Český a později americký matematik Václav Hlavatý (1894–1969) věnoval značnou část své kariéry oblastem matematiky souvisejícím s hledáním jednotné teorie pole inspirované Einsteinovou teorií relativity. Jeho život a dílo byly silně ovlivněny jak vývojem v oblasti vědy, tak významnými událostmi v dějinách 20. století: světovými válkami, založením Československa, nacistickou okupací a uzavřením

Sleva 25 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO II

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Druhá část komentovaného seznamu sestaveného na základě literárních údajů a současného výzkumu dvoukřídlého hmyzu, který se vyskytuje v Biosférické rezervaci Pálava v jejím navrhovaném rozšířeném pojetí. Celkem bylo zjištěno 3017 druhů, které představují téměř 45 % druhů dipter obývajících celou Českou republiku. Každá čeleď je stručně charakterizována a provázena seznamem druhů doložených

Sleva 25 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Colloquium. Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen…

Autor: Petr Macek

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? bylo téma mezinárodního muzikologického kolokvia konaného v Brně v září 1997. Sborník prací se celkově zabývá filozofií hudby a jejímu ubírání se směrem k novým stylům a osudy stylů minulých. Komponist und Humanität/Prosa – vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt z druhé části sborníku bylo

Sleva 26 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Šestý svazek komentovaného seznamu bezobratlých živočichů je věnován vodním bezobratlým živočichům, kteří byli nalezeni v oblasti Biosférické rezervace Pálava (v jejím rozšířeném pojetí). Ve spolupráci s řadou specialistů na jednotlivé skupiny tak byl završen projekt, pokrývající celé bezobratlé. V prvních třech svazcích byli zpracováni suchozemští bezobratlí ("Terrestrial Inverbrates of the

Sleva 25 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Dvoudílná monografie je komentovaným soupisem dvoukřídlého hmyzu severozápadních Čech oblasti Duchcov–Bílina, který připravil autorský kolektiv 26 českých a 10 zahraničních specialistů. V letech 1992–1999 proběhl na všech nejdůležitějších, těžbou ovlivněných biotopech intenzivní výzkum, na jehož základě vznikla tato práce. První díl monografie přináši celkem 43 čeledí skupiny Nematocera a

Sleva 25 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Dvoudílná monografie je komentovaným soupisem dvoukřídlého hmyzu severozápadních Čech oblasti Duchcov–Bílina, který připravil autorský kolektiv 26 českých a 10 zahraničních specialistů. V letech 1992–1999 proběhl na všech nejdůležitějších, těžbou ovlivněných biotopech intenzivní výzkum, na jehož základě vznikla tato práce. První díl monografie přináši celkem 43 čeledí skupiny Nematocera a

Sleva 25 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Komunikácia v matematike na strednej škole

publisher: Muni Press

0 / 5
Didaktika matematiky je základní disciplínou ve vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. Předložený text se zabývá klíčovou oblastí působnosti učitele – problematikou sdělování v matematice. Z teoretického i praktického hlediska je rozebrána role jazyka, specifičnost matematického vyjadřování a jeho vliv na porozumění matematice. Teorie je demonstrována na řadě konkrétních situací. Rozebrána

Sleva 4 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

On Expressing Meaning in English Conversation: Semantic Indeterminacy

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Monografie se zabývá sémantickou neurčitostí v běžné anglické konverzaci, především jevy nepřímosti, neosobnosti, oslabováním a zesilováním významu a jeho modifikací, a také vágností významu. Výzkum se opírá o materiál mluvené angličtiny, který je obsažen v korpusu „A Corpus of English Conversation“, který reprezentuje různé žánry mluveného jazyka (bezprostřední konverzace, telefonní konverzace

Sleva 25 % z běžně ceny 92 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 1: Proceedings from the Seventh Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů jazykovědy, translatologie a metodologie výuky angličtiny (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2003).

Sleva 25 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Le roman mythologique de Michel Tournier

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Monografie probírá problematiku mytologického románu na příkladu díla Michela Tourniera. Ty jsou nejprve analyzovány z hlediska mýtotvorby (sémantické postupy, motivická struktura, kompozice), poté z hlediska naratologie a nakonec jako součást kulturního a literárního kontextu 70.–90. let ve Francii.

Sleva 25 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 2: Proceedings from the Seventh Conference of…

Autor: Pavel Drábek

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů literárních a kulturních studií (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2003).

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Soubor článků sjednocuje téma lidské postavy v postmoderní fantastické literatuře a filmu. Analyzované texty (romány, povídky, operní libreta) a filmy pocházejí z různých kulturních oblastí (americké, rakouské, britské, kanadské a dalších) a dotýkají se různých žánrů fantastické literatury (gotický román, romance, science fiction).

Sleva 25 % z běžně ceny 131 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 4: Proceedings from the Eighth Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů literárních a kulturních studií (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2005).

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 3: Proceedings from the Eighth Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů jazykovědy, translatologie a metodologie výuky anglického jazyka (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2005).

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Imaginaire du roman québécois contemporain: Actes du colloque. Université Masaryk de Brno, 11–15…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha soustřeďuje dvacet příspěvků mezinárodní konference (Brno 2005). Texty se člení do tří celků zkoumajících jednotlivé aspekty identitární obrazovosti - sebestředné, odstředivé, intersubjektivní - jež se projevují v soudobém quebeckém románě.

Sleva 25 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Laetae segetes: Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v roce 2005 v Brně.

Sleva 25 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management: The book of the 14th ENIRDEM…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha představuje vybrané příspěvky ze 14. konference sítě ENIRDEM (European Network for Improvement, Research and Development in Educational Management), která se konala 22.–25. září 2006 v Brně a Telči. Ústředním tématem konference bylo zvládání rozmanitosti v kontextu řízení škol, školství a vzdělávání.

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Secreted Desires: The Major Uranians: Hopkins, Pater and Wilde

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Svazek vymezuje pederastické prvky zřetelné v řadě vysoce nuancovaných uranistických textů. Uranisté navzdory silnému odporu společnosti svým literárním a estetickým dílem vytvořili výstřední pozici, jež zasluhuje pozornost vedoucí k prohloubení našeho pochopení viktoriánské sexuality a kultury. První kapitola se zabývá současným zkoumáním erotismu Gerarda Manley Hopkinse; druhá kapitola se

Sleva 25 % z běžně ceny 1 080 Kč

Naše cena: 810 Kč

Skladem u dodavatele

Mediální integrace národa v době globalizace

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha se věnuje úloze masových médií v procesech konstrukce národní identity. V první části práce se autor soustředí na prezentaci vybraných mechanismů národně integračního působení masových médií, z nichž některé dále empiricky zkoumá v rámci případové studie českého televizního zpravodajství. Druhá část knihy se zaměřuje především na analýzu diskurzu mediálního imperialismu jako specifického

Sleva 25 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Le (post)moderne des romans de Jean Echenoz: De l’anamnese du moderne vers une écriture du…

Autor: Petr Dytrt

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Studie se pokouší najít možnou komunikaci mezi jevy existujícími ve dvou odlišných rovinách: rovině socio-filozofické a rovině literární. Klíčovým se pro ni stal pojem "postmoderno" (le postmoderne), který při pojímání současného světa převažuje jakožto společný jmenovatel jevů kladoucích otazník nad samotnou modernitou (la modernité). Jedná se tedy o monografii, která prostřednictvím románového

Sleva 25 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí