Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další odborná literatura

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

Autor: Ilona Bytešníková

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace má charakter monografické studie s kvantitativním výzkumem. Je určena odborné komunitě i široké veřejnosti. Může rovněž sloužit jako učební text pro studenty speciální pedagogiky, specializace logopedie a surdopedie bakalářského i magisterského studia v prezenční a kombinované formě, studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy a dále pro učitelky mateřských škol, které si rozšiřují

Sleva 29 % z běžně ceny 484 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem

Václav Hlavatý (1894–1969): Cesta k jednotě

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Český a později americký matematik Václav Hlavatý (1894–1969) věnoval značnou část své kariéry oblastem matematiky souvisejícím s hledáním jednotné teorie pole inspirované Einsteinovou teorií relativity. Jeho život a dílo byly silně ovlivněny jak vývojem v oblasti vědy, tak významnými událostmi v dějinách 20. století: světovými válkami, založením Československa, nacistickou okupací a uzavřením

Sleva 29 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO II

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Druhá část komentovaného seznamu sestaveného na základě literárních údajů a současného výzkumu dvoukřídlého hmyzu, který se vyskytuje v Biosférické rezervaci Pálava v jejím navrhovaném rozšířeném pojetí. Celkem bylo zjištěno 3017 druhů, které představují téměř 45 % druhů dipter obývajících celou Českou republiku. Každá čeleď je stručně charakterizována a provázena seznamem druhů doložených

Sleva 29 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Colloquium. Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen…

Autor: Petr Macek

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? bylo téma mezinárodního muzikologického kolokvia konaného v Brně v září 1997. Sborník prací se celkově zabývá filozofií hudby a jejímu ubírání se směrem k novým stylům a osudy stylů minulých. Komponist und Humanität/Prosa – vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt z druhé části sborníku bylo

Sleva 29 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem u dodavatele

Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Šestý svazek komentovaného seznamu bezobratlých živočichů je věnován vodním bezobratlým živočichům, kteří byli nalezeni v oblasti Biosférické rezervace Pálava (v jejím rozšířeném pojetí). Ve spolupráci s řadou specialistů na jednotlivé skupiny tak byl završen projekt, pokrývající celé bezobratlé. V prvních třech svazcích byli zpracováni suchozemští bezobratlí ("Terrestrial Inverbrates of the

Sleva 29 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Dvoudílná monografie je komentovaným soupisem dvoukřídlého hmyzu severozápadních Čech oblasti Duchcov–Bílina, který připravil autorský kolektiv 26 českých a 10 zahraničních specialistů. V letech 1992–1999 proběhl na všech nejdůležitějších, těžbou ovlivněných biotopech intenzivní výzkum, na jehož základě vznikla tato práce. První díl monografie přináši celkem 43 čeledí skupiny Nematocera a

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Dvoudílná monografie je komentovaným soupisem dvoukřídlého hmyzu severozápadních Čech oblasti Duchcov–Bílina, který připravil autorský kolektiv 26 českých a 10 zahraničních specialistů. V letech 1992–1999 proběhl na všech nejdůležitějších, těžbou ovlivněných biotopech intenzivní výzkum, na jehož základě vznikla tato práce. První díl monografie přináši celkem 43 čeledí skupiny Nematocera a

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Komunikácia v matematike na strednej škole

publisher: Muni Press

0 / 5
Didaktika matematiky je základní disciplínou ve vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. Předložený text se zabývá klíčovou oblastí působnosti učitele – problematikou sdělování v matematice. Z teoretického i praktického hlediska je rozebrána role jazyka, specifičnost matematického vyjadřování a jeho vliv na porozumění matematice. Teorie je demonstrována na řadě konkrétních situací. Rozebrána

Sleva 6 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

On Expressing Meaning in English Conversation: Semantic Indeterminacy

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Monografie se zabývá sémantickou neurčitostí v běžné anglické konverzaci, především jevy nepřímosti, neosobnosti, oslabováním a zesilováním významu a jeho modifikací, a také vágností významu. Výzkum se opírá o materiál mluvené angličtiny, který je obsažen v korpusu „A Corpus of English Conversation“, který reprezentuje různé žánry mluveného jazyka (bezprostřední konverzace, telefonní konverzace

Sleva 29 % z běžně ceny 92 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 1: Proceedings from the Seventh Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů jazykovědy, translatologie a metodologie výuky angličtiny (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2003).

Sleva 29 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Le roman mythologique de Michel Tournier

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Monografie probírá problematiku mytologického románu na příkladu díla Michela Tourniera. Ty jsou nejprve analyzovány z hlediska mýtotvorby (sémantické postupy, motivická struktura, kompozice), poté z hlediska naratologie a nakonec jako součást kulturního a literárního kontextu 70.–90. let ve Francii.

Sleva 29 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 2: Proceedings from the Seventh Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů literárních a kulturních studií (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2003).

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Soubor článků sjednocuje téma lidské postavy v postmoderní fantastické literatuře a filmu. Analyzované texty (romány, povídky, operní libreta) a filmy pocházejí z různých kulturních oblastí (americké, rakouské, britské, kanadské a dalších) a dotýkají se různých žánrů fantastické literatury (gotický román, romance, science fiction).

Sleva 29 % z běžně ceny 131 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 4: Proceedings from the Eighth Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů literárních a kulturních studií (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2005).

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Theory and Practice in English Studies. Volume 3: Proceedings from the Eighth Conference of…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Editovaný soubor recenzovaných odborných článků z oborů jazykovědy, translatologie a metodologie výuky anglického jazyka (z nichž některé byly předneseny na 8. mezinárodní konferenci anglistiky, amerikanistiky a kanadianistiky na FF MU v Brně v roce 2005).

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Imaginaire du roman québécois contemporain: Actes du colloque. Université Masaryk de Brno, 11–15…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha soustřeďuje dvacet příspěvků mezinárodní konference (Brno 2005). Texty se člení do tří celků zkoumajících jednotlivé aspekty identitární obrazovosti - sebestředné, odstředivé, intersubjektivní - jež se projevují v soudobém quebeckém románě.

Sleva 29 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Laetae segetes: Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v roce 2005 v Brně.

Sleva 29 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management: The book of the 14th ENIRDEM…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha představuje vybrané příspěvky ze 14. konference sítě ENIRDEM (European Network for Improvement, Research and Development in Educational Management), která se konala 22.–25. září 2006 v Brně a Telči. Ústředním tématem konference bylo zvládání rozmanitosti v kontextu řízení škol, školství a vzdělávání.

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Secreted Desires: The Major Uranians: Hopkins, Pater and Wilde

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Svazek vymezuje pederastické prvky zřetelné v řadě vysoce nuancovaných uranistických textů. Uranisté navzdory silnému odporu společnosti svým literárním a estetickým dílem vytvořili výstřední pozici, jež zasluhuje pozornost vedoucí k prohloubení našeho pochopení viktoriánské sexuality a kultury. První kapitola se zabývá současným zkoumáním erotismu Gerarda Manley Hopkinse; druhá kapitola se

Sleva 29 % z běžně ceny 1 080 Kč

Naše cena: 767 Kč

Skladem u dodavatele

Mediální integrace národa v době globalizace

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha se věnuje úloze masových médií v procesech konstrukce národní identity. V první části práce se autor soustředí na prezentaci vybraných mechanismů národně integračního působení masových médií, z nichž některé dále empiricky zkoumá v rámci případové studie českého televizního zpravodajství. Druhá část knihy se zaměřuje především na analýzu diskurzu mediálního imperialismu jako specifického

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí