Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Petr Vopěnka

Příležitostné rozpravy s matematikou

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
24 %
Kniha umožňující sdílet velký příběh počátků a následující mocnosti a moci matematiky. Brilantní matematické úsudky formulované s historickou znalostí a filosofickým přesahem. Tento titul doplňuje slavné autorovy Rozpravy s geometrií i některé další.

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Práh

0 / 5
20 %
Stěžejní dílo předního českého vědce a myslitele vychází už počtvrté, tentokrát po několikaleté odmlce, kdy na trhu zcela chybí.

Sleva 20 % z běžně ceny 970 Kč

Naše cena: 776 Kč

Skladem

Prolegomena k nové infinitní matematice

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak opírá o problematický předpoklad existence množiny všech přirozených čísel, jehož jediné – a to navíc teologické – odůvodnění bývá zamlčováno a vytlačováno do kolektivního

Sleva 20 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Je tomu tak právem, neboť matematika jím obdržela metodu nevídané účinnosti, která jí umožnila získávat poznatky výrazně překračující obzor do té doby obvyklého geometrického názoru a novověká evropská přírodověda nepostradatelný nástroj, jemuž vděčí za nejeden ze svých

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického geometrického světa, kde by měla zachycovat jeho soudržnost a kontinuitu. Na rozdíl od klasické matematiky ale neklademe tuto hranici až do nějakého strnulého absolutního

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu. Již v přirozeném reálném světě je v syrové podobě nekonečno přítomné v neurčitosti a vůbec v neostrosti jevů. Ostatně, pokud jsou poznatky dosavadní infinitní matematiky vůbec aplikovatelné, pak právě na

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažená v této knize není ani zdaleka

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
24 %
Nové původní autorské dílo předního českého matematika a filosofa Petra Vopěnky. Text navazuje na myšlenku vydání jeho stěžejního matematického traktátu (Alternativní teorie množin) v českém jazyce. Po mnohaleté práci však nyní čtenář nedostává překlad této knihy, ale nové zpracování a rozvoj základních prvků této teorie s řadou přesahů do epistemologie a filosofie vůbec. Úvodní část knihy je

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Calculus infinitesimalis. Pars prima - Pars prima

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
24 %
Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, o něž se původní pojetí tohoto kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec.

Sleva 24 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Podivuhodný květ českého baroka - První přednášky o teorii množin

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého a dvacátého století. Ve spiritualitě barokní Prahy hledá živnou půdu, z níž mohla vyrůst osobnost takové velikosti, jakou byl Bernard Bolzano, zakladatel teorie množin.

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Hádání v hospodě - 27 filosofických disputací

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Práh

0 / 5
20 %
Rámec "totalitní hospody" autorovi posloužil nejen jako připomínka života doby minulé, ale i jako východisko k vyjádření řady originálních a hlubokých myšlenek určených pro naši současnost. Neobyčejně podnětné, živě psané a myšlenkově dramatické dialogy tak potěší každého, kdo dokáže prožít radost z poznávání. Prorežimní vědec-technokrat, samorostlý myslitel topič, farář bez státního souhlasu a

Sleva 20 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 223 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele