Registrace | Přihlášení


Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (č. 424/1991 Sb.): Komentář

Autor: Jan Kysela

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Politické strany a hnutí mají v procesu ustavování i fungování zastupitelských sborů a posléze i ústavních systémů mimořádný význam. Dílo, které je v době svého vzniku na trhu jedinečné, komentuje jejich právní regulaci prostřednictvím zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář srozumitelným způsobem vysvětluje fungování politických stran a

Sleva 17 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu - Komentář

Autor: Kateřina Šimáčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly. Nabízí navíc i srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi střední Evropy a způsoby, jakými se ony vyrovnávaly se svou nedemokratickou minulostí. Autoři komentáře otevřeně

Sleva 17 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem

Zákon o veřejných dražbách: Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Hradil,Renata Valešová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti zákona těšily značné oblibě. Zákon o veřejných dražbách byl za celou dobu své účinnosti osmnáctkrát novelizován, z toho se pouze dvakrát jednalo o významnější novely. Cílem tohoto komentáře je

Sleva 17 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Autor: Kolektiv autorů - Josef Fiala,Jiří Handlar,Zbyněk kolektiv autorů, Pražák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně zajištění a utvrzení dluhů a jednotlivým smluvním typům, upraveným v občanském zákoníku. Text zákona je ve znění novely provedené zákonem č. 460/2016 Sb. Komentář vysvětluje praktické dopady nové právní úpravy do aplikační praxe,

Sleva 18 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 222 Kč

Skladem

Církevní právo

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k českému právu. Její druhá část je věnována právnímu řádu katolické církve neboli kanonickému právu. Soustřeďuje se na platné právo latinské

Sleva 18 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem

VAT Frauds (Carousel Frauds)

Autor: Kolektiv autorů - Natalia Hangačová,Tomáš Strémy

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
The publication addresses up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. Starting with European Union’s legislation in terms of value added taxes and the VAT system functioning within the European Union Member States, it describes various VAT fraud schemes and finally emphasizes European Commission’s proposed solution, i.e. Action plan

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Autor: Petr Lavický

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má soudce překlenout stav non liquet a rozhodnout, i když některá z rozhodných skutečností zůstala neobjasněna. Největší

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Zákon o auditorech: Komentář

Autor: Vladimír Králíček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně uživatelů účetních informací. Nové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela

Sleva 17 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Ukončení podnikání

Autor: Jan Ondřej

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje k bankrotu), jakými lze podnikatelskou činnost ukončit, případně ukončení zabránit. Hlavním účelem knihy je, jak

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Autor: Petr Bukovjan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž se ví dlouho (jen mnohdy chyběla písemná odvaha je řešit), tak problémům, které nemohl dříve nikdo tušit, protože

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Postavení úření osoby v trestním právu

Autor: Marek Fryšták

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na postoje a názory občanů na celkový stav veřejné správy, státní správy a samosprávy a ostatních institucí, v nichž

Sleva 17 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Zákon o dráhách: Komentář

Autor: Jiří Lojda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na

Sleva 17 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 498 Kč

Skladem

Novičok nebo kulka: Jak umírají Putinovi kritici

Autor: Ondřej Kundra

publisher: Paseka

0 / 5
19 % Předprodej
Ruské tajné služby stále častěji operují na evropském území a jejich sebevědomí i agresivita roste. Dokládá to otrava Sergeje Skripala nebo Alexeje Navalného, vražda čečenského velitele Zelimchana Changošviliho v Berlíně či pokus o puč v Černé Hoře v roce 2006. Jak popisuje investigativní reportér Ondřej Kundra, nejde o izolované události, ale o propracovaný systém likvidace kritiků Putinova

Sleva 19 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 283 Kč

vyjde 19. 5. 2021

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází tato publikace.

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Maoři - Společnost, kultura, jazyk

Autor: Václav Černý

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 % Novinka
Publikace Maoři: společnost, kultura, jazyk představuje druhý svazek z literární pozůstalosti Václava A. Černého. Ten se od roku 1968 zabýval studiem polynéských kultur, jazyků a slovesnosti. Sestavoval slovníky a překládal moderní literaturu i tradiční lidovou slovesnost. Tento svazek obsahuje rozsáhlý česko-maorský a maorsko-český slovník, slovník maorské mytologie, ukázky novel a přísloví.

Sleva 27 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Proč si nerozumíme - Co bychom měli vědět o lidech, které neznáme

Autor: Malcolm Gladwell

publisher: Dokořán

0 / 5
21 %
Co si myslet o ostrém přístupu americké policie, který často vede k masovým protestům? Jak dokázal Hitler obalamutit tolik cizích státníků? Proč se na největší investiční podvod v dějinách Spojených států přišlo až v době, kdy škoda dosáhla desítek miliard dolarů? Proč si italští vyšetřovatelé mysleli, že má Amanda Knoxová něco společného s vraždou své spolubydlící, přestože důkazy říkaly něco

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

Autor: Petr Doucek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Stále větší pozornost se dnes obrací k informačním systémům a informačním a komunikačním technologiím (IS/ICT). Proces globalizace s sebou totiž přináší nové požadavky a nároky na ochranu dat a zajištění bezpečnosti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. Kniha přináší obsáhlé informace z této oblasti, nezbytně potřebné pro ochranu dat a systémů v organizacích, analyzuje všechny normy a

Sleva 12 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

DÚVaP 4-5/2021 DPH u služeb a zboží v roce 2021 - Zdravotní pojištění po změně pro mzdovou účetní,…

Autor: Václav Benda

publisher: Poradce

0 / 5
27 % Novinka
Při dodávání zboží a poskytování služeb musí pláte daně respektovat pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty. Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto tímto příspěvkem upozorňujeme hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti a postupy v právních podmínkách roku 2021. Vzory smluv v této publikaci jsou pouze

Sleva 27 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Aktualizace VI/1 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) - Zákon…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
14 % Novinka
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech je nový zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2021. Zrušil zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) je prováděcí vyhláškou k novému zákonu o odpadech. Titul obsahuje úplné znění nové vyhlášky: -Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Daňové zákony 2021

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka
Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých

Sleva 8 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 128 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí