Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - Komentář

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
18 %
Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto je

Sleva 18 % z běžně ceny 1 250 Kč

Naše cena: 1 025 Kč

Skladem

Naturalizace v České republice

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními závazky? A jak skutečně probíhá naturalizace cizinců v České republice? Tato kniha se pokouší na nastíněné otázky nabídnout odpověď. Vychází přitom z analýzy více než 1600

Sleva 23 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Zákon o poštovních službách: Komentář

Autor: Lukáš Buzek

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Komentář zákona o poštovních službách čtenáře seznamuje s fungováním a provozováním poštovních služeb, poštovním tajemstvím, právy a povinnostmi provozovatele poštovních služeb, regulací cen, státní správou a regulací. Zároveň přibližuje podobu trhu, kde se pošta musí vyrovnávat s rychle se měnícím technologickým prostředím, globalizací, neustále se měnící regulací a zároveň rostoucím očekáváním

Sleva 23 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 916 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Autor: Ivan Chalupa

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři

Sleva 23 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Zákon o specifických zdravotních…

Autor: Jan Mach

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. Stanoví povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním orgánům, pacientům i dalším subjektům. Zakotvuje zcela nové právní instituty, z nichž

Sleva 23 % z běžně ceny 1 365 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem

Rekognice

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu kriminalistiky. Velmi zajímavá je skutečnost, že pohled trestního práva procesního a kriminalistiky je rozdílný. Publikace

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Jak se žije Čechům v současné Evropě?

Autor: Kolektiv autorů - Eva Krulichová,Jaroslava Pospíšilová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize. Důsledkem jsou rostoucí protievropské nálady,

Sleva 32 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu - Díl. I. Druhá polovina…

Autor: Ondřej Koupil

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a trestu a výrazně uplatňují státní zájem, ať je

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Exilové periodikum Nový život (1949-2001) - Nový život (1949 - 2001)

Autor: Marie Benáková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jádrem publikace Exilové periodikum Nový život (1949–2001) je bibliografický soupis padesáti tří ročníků exilového periodika, které vycházelo nejprve jako Věstník Cyrilometodějské ligy [akademické] a od roku 1950 jako Nový život v Londýně (1949–1953). V roce 1954 převzala jeho vydávání Křesťanská akademie v Římě. Bibliografický soupis čítající 11 312 položek (pro uživatelsky výhodnou formu

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Společensky odpovědný cestovní ruch

Autor: Kolektiv autorů - Martina Pásková,Josef Zelenka

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci

Sleva 23 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Usucapio - Vydržení v římském právu - Vydržení v římském právu

Autor: Petr Bělovský

publisher: Auditorium

0 / 5
27 %
Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem

Sleva 27 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Manipulace se zbraní pří zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz - Pro žadatele…

Autor: Jan Komenda

publisher: Legraf s.r.o.

0 / 5
32 %
Autor působí jako pedagog na Univerzitě obrany v Brně. Jako zkušební komisař přezkoušel během své dlouholeté praxe několik tisíc žadatelů o zbrojní průkaz. V brožuře je přehledně zachycen celý průběh praktické části zkoušky spolu s názornou obrazovou částí (celkem 53 obrázků). V příloze je uveden oficiální zkušební řád zkoušky. Brožura čtenáři poskytuje možnost osvojit si správné návyky pro

Sleva 32 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář

Autor: Pavel Sedláček

publisher: 1. VOX

0 / 5
21 %
Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varąavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor v knize podrobně rozebírá její jednotlivá ustanovení, vzájemné právní

Sleva 21 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní právo procesní: Část druhá - Řízení vykonávací, řízení insolvenční - 2. aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Alena kolektiv autorů,Alena Macková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí. Část věnovaná insolvenčnímu řízení je doplněna výkladem mezinárodního a evropského

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Praktická příručka GDPR pro Správce, Zpracovatele a Pověřence ochrany osobních údajů

Autor: František Nonnemann

publisher: Klika

0 / 5
32 %
Kniha je pomůckou pro běžnou činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů či dalších zaměstnanců odpovědných za zpracování osobních údajů. Najde uplatnění jak v soukromých společnostech, které zpracovávají větší objemy dat (IT, finanční služby, telekomunikace, energetický sektor, zdravotnictví atd.), tak i ve veřejné správě a samosprávě, která je povinna Pověřence jmenovat. Příručka obsahuje

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Školský zákon - vyhlášky po novelách - Vyhlášky po novelách

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Zákon o obecní policii: Komentář

Autor: Patrik Šebesta

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi strážníků s návaznými pravomocemi uvedené v jiných právních předpisech. Komentář vychází z bohaté zkušenosti autora z činnosti obecních a městských policií, které jako konzultant

Sleva 23 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Smlouva o přepravě osoby

Autor: Ondřej Frinta

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
„Doprava a její vyspělost jsou mnohdy považovány za jeden z klíčových ukazatelů vyspělosti lidské civilizace vůbec. Jedině díky postupnému rozvoji dopravy byl totiž možný dynamický rozvoj obchodu i státní správy, který vymanil civilizaci z chudoby, ať už tím máme na mysli civilizace starověké (zejména starověký Řím), či obdobně také současnou civilizaci moderní doby, která se jen díky průmyslové

Sleva 23 % z běžně ceny 624 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem

Podnikatelský pronájem věcí movitých

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv. zvláštního nájmu; stručně poukazuje také na jeho vybrané veřejnoprávní souvislosti, konkrétně v oborech práva živnostenského a veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Samotný výklad je doplněn

Sleva 23 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Cizinci a daně

Autor: Magdaléna Vyškovská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, následně pak z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány

Sleva 23 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 306 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí