Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Tělo 2.1 - Bolest v proměnách času a kultur

Autor: Martin Soukup

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 % Novinka Předprodej
Autoři knihy Tělo 2.1: bolest v proměnách času a kultur si předsevzali probádat různé podoby bolesti. Mnoha příklady autoři na bohatém historickém, etnografickém a antropologickém materiálu ukazují, že bolest je tvárný kulturní jev, jelikož byla a zůstává v různých kulturách pojímána, využívána, dopřávána či odmítána. Seznamují s rozmanitými podobami trestu a mučení, ale rovněž ukazují, že bolest

Sleva 32 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 163 Kč

Předobjednávka

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Autor: neuveden

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020.

Sleva 14 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 601 Kč

Skladem

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Jakub Hanák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu. Předkládaný komentář není pouze přepisem jednotlivých ustanovení a citací z důvodové zprávy, ale autoři zohlednili veškerou známou veřejně dostupnou judikaturu a literaturu. Dále také

Sleva 23 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Pozemkové vlastnictví

Autor: Adamová Hana, Brim Luboš, Coufalík Petr, Dobrovolná Eva,

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). Podrobně je vyložena problematika nabývání vlastnictví, užívacích vztahů k pozemkům, nájmu, pachtu, věcných břemen,

Sleva 23 % z běžně ceny 1 650 Kč

Naše cena: 1 270 Kč

Skladem u dodavatele

Právní jednání a procesní úkony

Autor: Sedláček Miroslav, Střeleček Tomáš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva a civilního práva procesního či smlouvy, a to v kontextu nových aspektů těchto otázek a oborů občanského práva,

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Nakládání s majetkem státu

Autor: Štancl Michal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát jednající v soukromoprávním styku, definice majetku státu a jeho kategorizace, vztah zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České

Sleva 23 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - Komentář

Autor: Ondřej Vícha

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Podrobný komentář zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, podle právního stavu k 1. 1. 2020.

Sleva 23 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě

Autor: Sedláček, Vaca & spol. advokátní kancel

publisher: Vox

0 / 5
21 % Novinka
Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě představuje ucelený soubor legislativy tvořící základní rámec právní úpravy mezinárodní přepravy a je sestavena tak, aby čtenáři usnadnila práci při aplikaci mezinárodních předpisů v oblasti mezinárodní přepravy. Pro snadnější orientaci čtenáře kniha řadí jednotlivé právní předpisy do příslušných kapitol dle druhu přepravy. Tyto předpisy jsou pak

Sleva 21 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 493 Kč

Skladem u dodavatele

Radikální buddhismus - Malá čítanka (nejen) pro anarchisty

Autor: Max Ščur

publisher: Nakladatelství Anarchistické f

0 / 5
21 % Novinka
Malá čítanka radikálního buddhismu je v Čechách, zahlcených ezoterickým brakem, první publikací svého druhu. Přibližuje čtenářům teoretické a historické základy současného sociálního a ekologického buddhismu na Západě i v Asii, kde je buddhismus takzvaně „doma“. Na příkladu odborných studií (Bondy, Fromm, Shields, Victoria) i vlastních textů angažovaných buddhistů (Učijama, Har Dayal, Ambedkar,

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Anarchie funguje

Autor: Gelderloos Peter

publisher: Nakladatelství Anarchistické f

0 / 5
21 % Novinka
„To by nikdy nefungovalo,“ namítají obvykle lidé, když se jim snažíme přiblížit anarchistické pojetí lidské společnosti. Anarchie je v jejich očích utopický ideál, který v realitě nemá šanci přežít. Peter Gelderloos jim svou knihou říká, že se zásadně mýlí. Přináší desítky příkladů z celého světa, z minulosti i současnosti, a ukazuje na nich, že anarchie, tedy společenské uspořádání, v němž

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Provádění staveb a jejich změn

Autor: Martin Ondra

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Tato ojedinělá publikace obsahuje analýzu všech tří základních režimů stavebního zákona (včetně dvou alternativ ke stavebního povolení), na jejichž základě je možné získat oprávnění k provedení stavby. Věnuje se i problematice tzv. černých staveb a dodatečnému povolení stavby. Kniha přináší kritický rozbor poslední velké novely stavebního zákona i roztříštěné množiny prováděcích předpisů. Autor

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace

Autor: Petr Vrzáček

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem svobodného umění – jedná se o manažerský desetiboj, kterému se řídící pracovník musí věnovat prakticky denně. Počet neziskovek v ČR každoročně roste. Mnohé z existujících organizací se profesionalizují. Hospodaří s vyššími rozpočty, zaměstnávají více pracovníků, uzavírají široká partnerství, komunikují a rozhodují ve virtuálním světě, staví před sebe

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Kontradikce / Contradictions 1-2/2018

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Dvojjazyčná ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické“ situaci v dalších částech světa, které ovlivnil pád vlád komunistických stran. Vychází druhý ročník s texty N. Pepperellové o Lukácsovi, D. Swaina o rawlsovských teoriích spravedlnosti, P. Steinera o Havlovi, N.

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda volby

publisher: Grada

0 / 5
15 % Předprodej
Laureát Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman ve spolupráci se svou ženou sepsal široké veřejnosti přístupné dílo o vztahu ekonomie a svobody. V knize, jež se stala bestsellerem, rozebírá na příkladech z praxe, jak nadměrná byrokracie, mrhání veřejnými prostředky, vysoká míra inflace a složité zákony dusí ekonomický růst a omezují svobodu jednotlivce.

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Předobjednávka

GDPR snadno a přehledně

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Tato kniha představuje přehledný manuál k zavedení všeho, co musí být provedeno pro soulad s Nařízením GDPR. Jelikož každá firma pracuje s osobními údaji svých zákazníků, zaměstnanců nebo obchodních partnerů, musí také každá firma učinit potřebné kroky pro ochranu jejich osobních údajů podle pokynů Evropské unie i upřesnění členských států. Kniha obsahuje základní informace pro pochopení

Sleva 20 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 639 Kč

Skladem u dodavatele

Právo životního prostředí pro bakaláře

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
Novinka
Učební pomůcka, jejímž cílem je seznámit studenty se základy a východisky právní úpravy na ochranu životního prostředí v rozsahu programu předmětu Právo životního prostředí pro bakaláře. Učebnice systematicky vychází z původní učební pomůcky pro bakaláře, avšak vzhledem k rychle se měnící právní úpravě byla aktualizována a podstatně změněna a doplněna o další příklady z praxe a ukázky vybraných

Sleva 6 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo veřejné - obecná část - a poměr k jiným právním systémům

Autor: Jiří Malenovský

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
Novinka
Učebnice pojednává o všech základních pojmech a institutech obecné části mezinárodního práva veřejného.

Sleva 6 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele

Podnikání a koronavirus - Odvody, Bezúročné půjčky, Mzdy- náhrada, Daňové přiznání - odklad, Pokuty…

Autor: Petr Taranda

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Předprodej
Stát a banky uleví firmám a OSVČ v souvislosti s koronavirem. Přinášíme komplexní přehled opatření a jejich podrobný popis. Obsahuje témata Mzdy a jejich náhrada, Odvody, Daňové přiznání - odklad, Bezúročné půjčky, Pokuty a jejich prominutí, EET - úlevy, Daňový řád - poplatky - V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění

Sleva 32 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 112 Kč

Předobjednávka

Poctivost a kreativita: Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy

publisher: Naštvané matky

0 / 5
23 %
Velká sociologie klade velké otázky. Spojuje je jedno - odpovědi absolutně nikoho nezajímají. V této knize se autor ptá jinak. Třeba proč si děti nechaly vymýt mozky propagandou, i když jim rodiče věnovali dost času? Nebo proč politici prosazují nápady, které voliče vůbec nezajímají? Sociolog nemá lidem poskytovat výmluvy, ale má jim pomáhat rozumět silám, které ovlivňují jejich životy. Aby s

Sleva 23 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Autor: Marcus Tullius Cicero

publisher: Jednota klasických filologů

0 / 5
21 %
Marcus Tullius Cicero bývá jednomyslně považován za nejlepšího římského řečníka a mistra latinského jazyka. Mezi jeho nejslavnější řeči patří žaloba hamižného správce Sicílie Gaia Verra (In Verrem, 70 př. n. l.) či vystoupení proti Lucie Sergiu Catilinovi (In Catilinam, 63 př. n. l.) nebo Marcu Antoniovi (Philippicae, 44-43 př. n. l.).

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele