Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

ÚZ 1370 Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Novinka
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o pojišťovnictví včetně všech prováděcích vyhlášek, dále je zde novelizovaný zákon o distribuci pojištění a zajištění se všemi změnami od května 2020 včetně vyhlášek. Publikace dále obsahuje příslušná ustanovení občanského zákoníku a aktuální text zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a příslušné vyhlášky. Všechny změny jsou vyznačeny tučným

Sleva 14 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

ÚZ 1371 Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
15 % Novinka
S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění od roku 2021), novelizovaný zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové

Sleva 15 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Aktualizace II/2 – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o některých opatřeních v…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Úprava zahrnutá nově do občanského zákoníku nahradila úpravu obsaženou v zákoně o vlastnictví bytů. Změna zákona o obchodních korporacích má za cíl umožnit družstvu svolání členské schůze prostřednictvím informační desky. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 se použije na úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020 podle stanovených

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Aktualizace II/3 - Trestní zákoník, Trestní řád, Zákon o správních poplatcích

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Cílem novel trestního zákoníku a trestního řádu je dát předsedovi senátu pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu nebo dojde k jeho přerušení – pokud tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Právní dějiny církví - Synagoga a církve v průběhu dějin

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Zachycuje dějiny vztahu státu a církví po celé toto období. Autoři, oba zkušení vysokoškolští učitelé, podávají přehledný výklad, který doplňují zajímavými podrobnostmi. Originálním způsobem pojednávají o biblických

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Daně a účetnictví 6/2020 - Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 6/2020

Autor: Václav Benda

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Číslo měsíčníku kromě příspěvků z oblastí daní, účetnictví a odvodu reaguje na aktuální situaci v naší společnosti – pandemii koronaviru. Tématu se věnujeme v příspěvcích Koronavirus a daně a Nebezpečí koronaviru – mzdové a sociální nároky, ve kterých přinášíme základní informace a postupy v dané oblasti… Měsíčník je určen podnikatelům, zaměstnavatelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním,

Sleva 32 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Aktualizace I/2 - Živnostenský zákon, Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že fakticky o tři měsíce odloží start závěrečné fáze evidence tržeb. Tento krok vycházel z aktuální situace a sledoval cíl omezit návštěvy finančních úřadů poplatníky např. za účelem vyzvednutí autentizačních údajů či bloků účtenek. S ohledem

Sleva 32 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Aktualizace II/1 - Zákon o obchodních korporacích, Notářský řád

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Česká právní úprava obchodních korporací je do značné míry určena požadavky vyplývajícími z evropského práva. Regulace je v této oblasti prováděna zpravidla prostřednictvím směrnic. Velká část změn souvisí s tím, že text zákona o obchodních korporacích je poměrně novým předpisem, jehož aplikace v praxi ukázala mnohé legislativní nepřesnosti, mezery a výkladové problémy. Rozsáhlá novela

Sleva 32 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Aktualizace III/1 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Opatření proti koronaviru

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Navrhuje se, aby za vyhlášeného nouzového stavu nebylo nutné plnit povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, resp. je bylo možné plnit za jiných podmínek. Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy realizovat OSVČ až do 3. srpna letošního roku. V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje k pojistnému

Sleva 31 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Slepé skvrny - O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti

Autor: Daniel Prokop

publisher: Host

0 / 5
32 % Předprodej

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 237 Kč

vyjde 1. 7. 2020

ÚZ 1372 Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Novinka
Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Zásadní změny nastaly od 1. 5. 2020 u zákona o podnikání na kapitálovém trhu (90 změn), zákona o investičních společnostech a investičních fondech (89 změn), zákona o

Sleva 14 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

ÚZ 1373 Penzijní spoření a připojištění

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Novinka
Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Správní řízení od A do Z

Autor: Eva Šromová

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení. Postup krok za krokem ještě před zahájením řízení Tato publikace

Sleva 14 % z běžně ceny 579 Kč

Naše cena: 498 Kč

Skladem

Civilní proces: Obecná část a sporné řízení

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Novinka
Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Nezávislost soudní moci

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ale také o způsobech, jakými bývají tyto záruky v různých zemích prolamovány. Se znalostí těchto skutečností je

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář ve znění zákona č. 190/2020 Sb. s účinností…

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký je právní režim rezervační zálohy? Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou? Kdo, jak

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem u dodavatele

Soudní řád správní - Kritická analýza

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Novinka
Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází z tezí o základní funkci správního soudnictví, kterou je poskytování ochrany veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob před zásahy orgánů veřejné správy. Autoři se mimo jiné zamýšlí nad možnými změnami, které by zajistily kvalitní,

Sleva 32 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Pohledy zpět, výhledy vpřed

Autor: Klára A. Samková

publisher: Olympia

0 / 5
32 % Předprodej
Známá politička, publicistka, právnička, aktivistka a bojovnice za lidská práva přináší ve své nové knize sérii rozhovorů, v nichž připomíná řadu nedávných politických afér, které zasvěceně komentuje a uvádí na pravou míru. S odstupem času zároveň některé z nich znovu komentuje a shrnuje jejich dopady na celou společnost. Čtenáři tak získávají jedinečný dokument a svědectví doby.

Sleva 32 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 224 Kč

vyjde 19. 6. 2020

ÚZ 1374 Zdravotní služby

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Novinka
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o specifických zdravotních službách. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 14 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Aktualizace I/3 2020 Spotřební daně, Rozpočtová pravidla

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
V reakci na aktuální situaci se šířením koronaviru Vám přinášíme novelizované úplné znění zákonů. Právní úpravy se týkají Spotřebních daní a Rozpočtových pravidel. Změny v zákonech jsou v textu přehledně označeny. Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: - Zákon o spotřebních daních - Rozpočtová pravidla

Sleva 31 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 61 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí