Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Aktualizace II/4 – Zákon o ochraně spotřebitele, Insolvenční zákon

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby … , Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, Opatření

Sleva 31 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Nesvoboda - O zneužívání zvířat lidmi, zaměřeno na ČR

Autor: neuveden

publisher: Vincour Lukáš

0 / 5
32 % Novinka
Zneužívání zvířat v České republice má mnoho podob. Začíná u jídelních stolů, pokračuje v budovách pokusných laboratoří a zdaleka nekončí v klecích zoologických zahrad nebo cirkusových manéžích. Zvířata nenacházejí klid ani ve volné přírodě. Myslivci z nich dělají živé terče, rybáři je za ústa tahají ven z vody a včelaři si přivlastňují jejich zimní zásoby. Mnohdy se taktéž ocitají v roli

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Novinka
Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě znalectví nastanou od roku 2021, porovnává autor dosavadní právní úpravu znalectví se změnami, které přináší nový zákon

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Lex voucher: Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví…

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Novinka
Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu. Lex voucher se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020, které byly zrušeny nebo od kterých bylo odstoupeno

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v praxi obecných soudů

Autor: Jan Kratochvíl

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v soudním rozhodování vznikají, například kdy je namístě aplikovat základní práva přímo, kdy mohou působit pouze

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

DaÚ 9/2020 - Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem

Autor: Václav Benda

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Daňový řád před dalšími změnami, Personální situace po skončení pandemie S ohledem na závažnost krize, aby se ekonomika mohla pořádně nadechnout, schválil Parlament České republiky v souvislosti s koronavirem daňové opatřeni a úlevy, na které upozorňujeme v příspěvcích mesíčníka... Titul obsahuje: - Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem - Daňový řád před dalšími změnami -

Sleva 32 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

ÚZ 1381 Obchodní korporace 2020

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Novinka
Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva – najdete zde zákon o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí,

Sleva 14 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

ÚZ 1382 Obchodní korporace 2021

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Novinka
Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost).

Sleva 14 % z běžně ceny 111 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty a podněty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Zatímco v roce 2019 se naše pozornost soustředila k desátému výročí přijetí nového

Sleva 24 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Autor: Matěj Daněk

publisher: Anag

0 / 5
18 % Novinka
Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás! Publikace se věnuje zaměstnávání

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Zákon o platebním styku. Komentář

Autor: Jiří Beran

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a zároveň odpovědi na otázky vyvolané úpravou druhé směrnice o platebních službách, která byla výsledkem složitě

Sleva 23 % z běžně ceny 2 550 Kč

Naše cena: 1 964 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ 1383 Daňový řád 2021

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
14 % Předprodej

Sleva 14 % z běžně ceny 81 Kč

Naše cena: 70 Kč

vyjde 9. 7. 2020

Poradce 11/2020 - Stavební zákon s komentářem

Autor: Jiří Plos

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Přinášíme aktuální znění stavebního zákona po poslední novele s komentářem. Rozsáhlejší a podstatnější novelizaci představuje v souladu se současnými tendencemi digitalizace výkonu veřejné správy, zejména s nakládáním soubory dat a jejich standardizací tak, aby byly zpřístupněny nejširšímu okruhu uživatelů. Novelou zákona o zeměměřictví a stavebního zákona byl rozšířen předmět právní úpravy též o

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Podnikání a koronavirus - Odvody, Bezúročné půjčky, Mzdy- náhrada, Daňové přiznání - odklad, Pokuty…

Autor: Petr Taranda

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Stát a banky uleví firmám a OSVČ v souvislosti s koronavirem. Přinášíme komplexní přehled opatření a jejich podrobný popis. Obsahuje témata Mzdy a jejich náhrada, Odvody, Daňové přiznání - odklad, Bezúročné půjčky, Pokuty a jejich prominutí, EET - úlevy, Daňový řád - poplatky - V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění

Sleva 32 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Práce a mzdy 6/2020 Kurzarbeit - náhrada mzdy v krizových situacích, Pandemie a ošetřovné

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Toto číslo měsíčníku jsme přizpůsobili situaci v naší společnosti – pandemii koronaviru a přinášíme vícero příspěvků na toto téma. Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti – tzv. kurzarbeit upravuje zákon o zaměstnanosti. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené. Měsíčník obsahuje aktuální

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí