Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika

Autor: Marek Vácha

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká. Dále se zde dozvíme, že samotné slovo „eutanázie“ je jedním z

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - Nemocenské pojištění , Zaměstnávání (změny po novelach v praktických…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
V publikaci jsme shrnuli všechny potřebné informace a novinky pro mzdovou a pracovněprávní praxi v praktických příkladech. Jsou zde zachyceny změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2019 a ke kterým dojde od roku 2020. Mnoho změn nastalo zejména v oblasti nemocenského pojištění, ale také při zaměstnávání cizinců, ve zdravotním pojištění, nelegálním zaměstnávání … Publikace je rozdělena do pěti

Sleva 32 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Správní řízení od A do Z

Autor: Eva Šromová

publisher: Anag

0 / 5
18 % Novinka
Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení. Postup krok za krokem ještě před zahájením řízení Tato publikace

Sleva 18 % z běžně ceny 579 Kč

Naše cena: 475 Kč

Skladem

PaM 7-8/2020 - Práce a mzdy bez chyb, pokut a penále

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Novinka
Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na rubriky: Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Judikatura, Pracovní cesta, Automobil v podnikání, Odvody, Veřejná správa, Vedoucí pracovník … - PráPlatební neschopnost zaměstnavatele – mzdové nároky zaměstnanců - PráPracovní neschopnost a Covid-19 - PráKompenzační bonus – kdo jej může

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Jak odškodnit holocaust? - Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění…

Autor: Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký historický a komparativní záběr, obsahuje podrobnou analýzu právních aspektů a zabývá se i dodnes nedořešenými otázkami. Nejpodrobněji je v knize zastoupeno území

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnávací reklama

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se v českém prostředí poprvé komplexně zabývá srovnávací reklamou. Podrobně objasňuje její problematiku a vykládá podmínky, za jejichž splnění je srovnávací reklama dovolena, a to včetně uvedení do kontextu s evropským právem. Kniha obsahuje odkazy na desítky českých a zahraničních soudních rozhodnutí a rozsudků Soudního dvora EU. Výklad je podložen množstvím praktických ukázek a

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Sportovní právo

Autor: neuveden

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 32 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Kontakt s dětmi po rozvodu – Jak nepřijít o dítě - Jak nepřijít o dítě

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Čeká vás soudní znalecký posudek ve sporu o svěření dětí do péče jednoho z rodičů? Absolvovali jste psychologické vyšetření a máte dojem, že znalec popsal někoho jiného než vás? Máte zájem o minikurz rodinného práva? Odpovíte-li alespoň na jednu z otázek ano, pak je tato kniha napsaná pro vás. Kniha volně navazuje na publikaci Tomáše Nováka Znalecké posudky dětí pod drobnohledem.

Sleva 23 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Sociologie, veřejnost, politika

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha představuje výběr z textů významného britského sociologa, jejichž sjednocujícím motivem je otázka povahy sociologického vědění. Je rozdělena do dvou částí: první obsahuje texty, které se zaměřují na vývoj sociologického myšlení, druhá podává kritický výklad proměn současné akademické kultury. Ukazuje se zde, nakolik jsou aktuální problémy sociologie jakožto vědy spjaté s problémy současné

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce

Sleva 9 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvody, rozchody a zánik partnerství

Autor: Kolektiv autorů - Jana Dvořáková Závodská,Marie Francová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Z historie exilu - Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

publisher: Památník národního písemnictví

0 / 5
18 %
Odborná publikace navazuje na předchozí monografie Zkušenost exilu (2017) a Příběhy exilu (2018), které byly výsledkem práce na výzkumném projektu, který probíhal v letech 2016–2018 v Památníku národního písemnictví za účasti badatelů z dalších institucí, především ze Slovanského ústavu AV ČR, Slovanské knihovny v Praze, Divadelního ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy. Kniha významně rozšiřuje úhel

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie práva - 7. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné strany z toho, že obecná teorie práva není jen teorií soukromého práva, a tím méně

Sleva 9 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením na sociální interakci a komunikaci. Další kapitola

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Případové studie z trestního práva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Jednotlivá zadání obsahují nejen standardní otázky, tj. takové, na které existuje jen jedna správná odpověď, ale rovněž otázky analytického charakteru, kterými je pro řešitele vytvářen prostor k hlubší analýze případu a navržení několika vhodných variant řešení. Všechny

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Kohezní politika Evropské unie

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými aktivitami, ať již jsou realizovány uvnitř nebo vně EU. Cílem kohezní politiky je zmenšit rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a především pak mezi jednotlivými regiony v rámci EU, a podnítit tak

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ 1317 Životní prostředí

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s

Sleva 32 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Kontrola kriminality mládeže

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Cílem této publikace je analýza a zhodnocení působení současné společnosti na zacházení s tou částí mládeže, u níž je vysoké riziko kriminálního ohrožení. Je určena všem, kteří pracují s kriminálně ohroženou mládeží nebo se připravují na povolání, ve kterém se budou dostávat s touto mládeží do kontaktu. Recenzenti: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.; doc. MUDr. Jaroslav Nikl, CSc., JUDr. Mgr. Pavel

Sleva 9 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do evropského práva, 6. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější práce v oboru evropského práva a na četnou judikaturu či přehledně strukturovaným a

Naše cena: 750 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí