Registrace | Přihlášení


Právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

ÚZ 1420 Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu,…

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka
Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé změny s účinností od roku 2022. Velké změny nastaly od ledna 2021 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (88 změn a doplnění) a dále ve vyhlášce o FKSP (4 změny). Dále zde najdete novelizované zákony

Sleva 10 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Brychta,Marie Hajšmanová,Petr Kameník,Tereza Krupová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 % Předprodej
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a

Sleva 19 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 275 Kč

vyjde 31. 3. 2021

Majetek státu v teorii a praxi

Autor: Petr Havlan

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatele

Poradce 10 -11/2021 - ZDP s komentářem - úplné znění zákona o daních z příjmů po novele

Autor: Kolektiv autorů - Drahomíra Martincová,Eva Sedláková

publisher: Poradce

0 / 5
29 % Předprodej

Sleva 29 % z běžně ceny 264 Kč

Naše cena: 187 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Daňové a nedaňové výdaje 2021 - Abecedně seřazeny daňové a nedaňové výdaje s příklady + hesla…

Autor: Kolektiv autorů - Zdenka Cardová,Eva Sedláková

publisher: Poradce

0 / 5
29 % Předprodej
Máte při vedení účetnictví problém správně posoudit daňové výdaje? Podle zákona o ZDP lze za daňové výdaje považovat náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. No v praxi to je někdy těžké posoudit. Abyste neměli problémy při případné daňové kontrole – na pomoc jako každý rok přicházejí Daňové a nedaňové výdaje z daňového a účetního hlediska, které jsou obohaceny o

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence

Autor: Michal Štang

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Monografie je věnována vývojovým tendencím základních pracovněprávních vztahů. Tyto vztahy jsou ovlivňovány nejen společenským vývojem, ale i technologickými změnami, které jsou významné jak pro výkon práce, tak i pro jednotlivé formy zaměstnání. Publikace vychází z geneze zákonodárství o práci, zaměřuje se na hlavní etapy této geneze. Velká pozornost je věnována současné úpravě individuálních

Sleva 5 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Ukládání trestů a jejich výkon

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Hana Šimánová

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Novinka
Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon, které bylo uspořádáno Unií obhájců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy dne 4. 6. 2020. Téma, které je v odborných debatách mnohdy opomíjeno, se ukázalo být studnicí

Sleva 5 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů - Trestní právo, stav ke dni 18. 1. 2021

Autor: kolektiv autorů

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Novinka Předprodej
Milí čtenáři, trestní právo bývá označováno za královskou disciplínu. Pádným důvodem k takovému pojmenování je fakt, že když udělá právník při aplikaci trestního zákonu chybu, mívá to pro subjekt aplikace zpravidla těžší důsledky než v případě jiných právních odvětví. S tím je přirozeně spjata i přesná, až matematická systematika trestního práva, která klade velké nároky na velmi specifický druh

Sleva 5 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 380 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Zákon o právu na digitální služby. Komentář

Autor: Zdeněk Zajíček

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Novinka Předprodej
Komentář přináší ucelený výklad k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun v digitalizaci úkonů (služeb), které státní správa provádí a které je teoreticky možné činit digitálně. Na základě zákona vznikne detailní přehled povinností státní správy a typů jednání s důsledky navenek, tzv. katalog služeb. Díky němu bude zaručeno právo občanů jednat vzdáleně (digitálně) a

Naše cena: 790 Kč

vyjde 5. 3. 2021

ÚZ 1423 Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka
Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021 a 1. 6. 2021. Dále se změnil zákon o realitním zprostředkování a zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Publikace obsahuje také aktuální znění zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, zákona o volném pohybu služeb,

Sleva 10 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Proměny odměny

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 % Předprodej
Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících. Jednotícím prvkem mnoha

Sleva 19 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 202 Kč

vyjde Dnes

Svěřenské fondy krok za krokem

publisher: Grada

0 / 5
15 % Předprodej
Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, jak si uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití u nás zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů. Tento institut a jeho možnosti plně nechápou nejen

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Stárnutí na venkově - Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech

Autor: Lucie Vidovićová

publisher: Slon

0 / 5
17 % Novinka
Vznik této knihy byl motivován třemi otázkami: Co znamená stárnutí na venkově? Jaké podoby zde má aktivní stárnutí? A je venkov místem přátelským k vyššímu věku? Jednotící linkou studie jsou úvahy nad tím, jakým způsobem gerontologické „brýle“ mění pohled na venkov a venkovské pohled na stárnutí, resp. co znamená městská hegemonie v politikách stárnutí a proč je venkov vždy „až ten

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Účtová osnova, České účetní standardy, Postupy účtování pro podnikatele 2021

Autor: Jana Pilátová

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o

Sleva 14 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Člověk v zrcadle teorie her - Jak nám matematika a filozofie pomáhají zjišťovat, co jsme zač

Autor: Jaroslav Peregrin

publisher: Dokořán

0 / 5
23 % Předprodej
Vyplácí se spolupracovat a je důvěra v jiné lidi racionální? Je člověk homo economicus? Jak se vůbec mohla zrodit lidská komunikace? Produkuje evoluce zákonitě sobce? Účinným pomocníkem při hledání odpovědí na tyto otázky, které si kladou jak přírodovědci, tak filozofové, může být mimo jiné teorie her. Ta vznikla v polovině minulého století na půdě matematiky jako nástroj, jenž měl lidem pomoci

Sleva 23 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 152 Kč

vyjde 9. 3. 2021

1000 řešení č. 3/2021 ZDP - novela, Práce ve svátek , OSVČ a zdravotní pojištění

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
29 % Novinka
Očekávaná novela zákona o daních z příjmů přinesla mnoho podstatných změn, které se týkají oblasti sazby daně FO i daňových výdajů. V názorných příkladech Ing. Evy Sedlákové se dočtete jak postupovat z hlediska superhrubé mzdy, kdy mohou poplatníci použít paušální daň, jaké jsou peněžní příspěvky na stravování a jiné. Pokud jde o odměňování práce ve svátek, stanoví zákoník práce zásady, o

Sleva 29 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Problematika reprezentace v dědickém právu

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Novinka Předprodej
Monografie se zabývá právem reprezentace, tedy jedním z dílčích principů dědického práva, který se uplatňuje především v úpravě zákonné dědické posloupnosti a má dále přesah i do dalších institutů dědického práva a který upravuje podmínky a způsob nastoupení potomků dědice do dědického práva a práva na povinný díl. V monografii je obecně pojednáno o zasazení dědického práva do systému práva, o

Naše cena: 350 Kč

vyjde Dnes

DPH 2021 - výklad s příklady

Autor: Zdeněk Kuneš

publisher: Grada

0 / 5
15 % Předprodej
17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2021. Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v případě

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

vyjde 1. 3. 2021

Dlouhodobá péče nejen v České republice

Autor: Ladislav Průša

publisher: Asociace poskytovatelů sociáln

0 / 5
19 % Novinka Předprodej
Kniha Ladislava Průši a kolektivu je první ucelenou publikací, která identifikuje klíčové problémy, jež brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Hlavním cílem je nastínit řešení, která by přispěla k odstranění existujících nedostatků, a to na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb

Sleva 19 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 283 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Šest pilířů cenzury - Příručka moderního Koniáše

Autor: Oto Jurnečka

publisher: Naštvané matky

0 / 5
19 % Novinka Předprodej
Autor Oto Jurnečka věří v pracné hledání pravdy prostřednictvím analýzy strohých dat, ale i pomocí selského rozumu, kterým někteří opovrhují. Jako bloger se začal čím dál častěji setkávat s rafinovanými způsoby omezování svobody slova. Začal o tom psát blog - a je z toho kniha. A přichází v pravý čas! Na jednom místě jsou představeny všechny běžné praktiky, které pomáhají marginalizovat

Sleva 19 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 194 Kč

vyjde 8. 3. 2021Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí