Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty - Právní aspekty

Autor: Adam Doležal

publisher: Academia

3.5 / 5
32 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by za určitých podmínek v rámci legislativy měla být umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zevrubně zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií a problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále pak analyzuje jednotlivé

Sleva 32 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Volný čas v českých zemích 1957 - 1967

Autor: Kolektiv autorů - Martin Franc,Jiří Knapík

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Poválečné zkracování pracovní doby a nárůst objemu volného času patřilo k jevům, které mimořádně významně ovlivnily vývoj životního stylu v padesátých a šedesátých letech. Podle dobových ideologických představ měly volný čas vyplňovat primárně projevy společenské angažovanosti, sebevzdělání a tělesná aktivita, realita však vyhlížela odlišně a ve formách trávení volného času se zejména mladá

Sleva 32 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Helsinský efekt - mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu

publisher: Academia

0 / 5
21 %
Kniha Helsinský efekt Daniela Thomase je jako celek velmi srozumitelná, napsaná s hlubokou znalostí věci a rozhledem po celém komplexu helsinské problematiky. Přehledně, ale současně všestranně osvětluje cestu, na jejímž konci byl Závěrečný akt, jemuž vévodila „Deklarace principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy“. Kniha velmi přesně pojmenovává onen přelom v dějinách mezinárodní

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzum věcí K estetice každodennosti (Edice 21. století)

Autor: Konrad Paul Liessmann

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann proslul knihou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí v evropských zemích. V Univerzu věcí předkládá k úvaze další pronikavé postřehy o současné společnosti. Kniha je souborem dvanácti esejů, v nichž autor s výsostnou filozofickou erudicí zkoumá každodennost našeho života z úhlů, které otvírají nečekané pohledy a

Sleva 32 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech - Sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace

Autor: Tomáš Radil

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty rozvoje společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných režimů a jejich ideologie v Evropě, teorie a praxe masových genocidních programů, metody manipulace fašistů s vězni a obranné mechanismy obětí uplatněné proti pachatelům, antisemitismus a terorismus. Zvláštní pozornost je pak věnována teorii a praxi

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie

Autor: Cesare Lombroso

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Dílo představuje souhrn nejdůležitějších poznatků evropských vědeckých osobností nové školy inspirovaných Lombrosovým revolučním opusem Člověk zločinec. V první části autor představuje nové objevy na poli antropologie, anatomie a duševních nemocí zločinných mužů a žen. Druhá část je souborem pojednání v oblasti trestněprávní, zabývá se povahou zločince a možnostmi, jak rozlišit zločince ještě

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Čeští novináři v komparativní perspektivě

Autor: Kolektiv autorů - Marína Urbaníková,Jaromír Volek

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Euroamerická žurnalistika se nachází v hluboké profesně-existenciální i existenční krizi. Zdá se, že novinářská profese v té podobě, jak se ustavila zvláště po druhé světové válce, stojí před paradigmatickou změnou, které obyčejně předchází stav krize. Tento proces se dotýká i českých žurnalistů. Monografie Čeští novináři v komparativní perspektivě: Hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v

Sleva 32 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Sociální prostředí Prahy - Město na prahu 21. století

Autor: Kolektiv autorů - Jana Jíchová,Martin Ouředníček

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kolekce textů vychází především z empirické práce se statistickými daty a jejich vizualizace formou grafických a kartografických prvků. V úvodu jsou diskutovány současné trendy urbánních studií v kontextu výzkumu Prahy. První kapitola reflektuje dva důležité demografické procesy, které se podílejí na proměňování sociálního prostředí Prahy, demografické stárnutí a reprodukční chování mladých

Sleva 32 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Inventura předsudků

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Čížek,Michaela Šmídová,Martin Vávra

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha je hlavním shrnujícím výsledkem projektu, jenž zkoumá předsudky v české společnosti. Soustřeďuje se zejména na postoje vůči třem vybraným marginalizovaným skupinám: lidem bez domova, cizincům/imigrantům a Romům jako třem příkladům „jinakosti“ v české společnosti. Teoretický rámec publikace vychází z konceptů G. W. Allporta a jeho následovníků, nejvíce pozornosti je věnováno analytickým

Sleva 32 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Kapela - Pozadí operace, která stvořila Chartu 77

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Kudrna,František ",Čuňas", Stárek

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Na počátku procesu s undergroundem stála celostátní akce „Kapela“, která si za „snadný“ cíl zvolila „vlasatce“, respektive „závadové“ bigbeatové skupiny. Zápas komunistického režimu s nechtěnou hudbou začal ale již o deset let dříve, v září 1964. Brutální zásah v Rudolfově na konci března 1974 navždy proměnil podzemní společenství. Počínaje srpnem 1974 se stranické špičky systematicky zabývaly

Sleva 32 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Lidské zdroje a personální management

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Krpálek,Jaroslav Mužík

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Jak řídit, nabírat a vést lidi ve své firmě nebo svěřeném podniku? Jak nejlépe využít lidský kapitál a jaký má vliv personální řízení na chod podniku? Podniku je výrobně-technologické, technické, sociální, kulturní a administrativní jednotka a lidský činitel, respektive lidská práce tvoří vedle – kapitálu, materiálních zdrojů, techniky či půdy – v tomto konceptu důležitý produkční faktor.

Sleva 32 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Česko na cestě - Zpráva k výročím roku 2018

Autor: Pavel Baran

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Zpráva Česko na cestě přispívá k reflexi situace Česka u příležitosti výročí připomínaných rokem 2018. Vychází z diskusí, které vedly osobnosti veřejného života na půdě Akademie věd ČR o stavu české společnosti a výzvách, s nimiž se potýká. Zabývá se historickou zkušeností, vztahem ke státu a demokracii, kvalitou veřejného prostoru, udržitelností dalšího vývoje a postojem k okolnímu světu.

Sleva 32 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou

Autor: Jiří Hlaváček

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha rozhovorů se zástupci tří generací českých etnografů a folkloristů, kteří reprezentují různé oblasti bádání (pražská a brněnská pobočka Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, univerzitní katedry, muzea a skanzeny). Vzpomínková interview reflektují rozličná témata související s vývojem disciplíny před rokem 1989 (například osobní motivace pro volbu oboru, vzpomínky na dobu studia,

Sleva 32 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Jak se žije Čechům v současné Evropě?

Autor: Kolektiv autorů - Eva Krulichová,Jaroslava Pospíšilová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize. Důsledkem jsou rostoucí protievropské nálady,

Sleva 32 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Proč selhal liberalismus

Autor: Patrick J. Deneen

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Ze tří ústředních ideologií 20. století – fašismu, komunismu a liberalismu – přežila jen ta poslední. Došlo tak k podivné situaci, kdy zastánci liberalismu mají ve zvyku zapomínat, že se také jedná o ideologii, a nikoli o přirozené a konečné vyústění politického vývoje lidské společnosti. Jak ve své provokativní knize připomíná její autor, Patrick Deneen, liberalismus je založen na protikladech:

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Tyranie metrik

Autor: Jerry Z. Muller

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha Jerryho Z. Mullera, profesora historie na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu, si bere na paškál naši posedlost metrikami. Ty se začaly používat v sedmdesátých letech k efektivnímu řízení podniků, ale postupně pronikaly do všech oborů lidské činnosti. Nejrůznější instituce propadly víře, že cesta k úspěchu spočívá v kvantifikaci výkonnosti, zveřejňování jejích výsledků a odměňování

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) - Retribuce jako služební úkol na hraně možností i…

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Němečková,Jakub Šlouf

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na

Sleva 32 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Tělo za katrem

Autor: Alena Lochmannová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Jack London kdysi pronesl: „Ukaž mi muže s tetováním a ukážu ti muže se zajímavou minulostí.“ Ačkoliv tetování zažilo ve společnosti renesanci a překonalo stigmatizaci s ním dlouhodobě spojovanou, rozšířilo se napříč společenským spektrem, napříč ekonomickými třídami, věkovými kohortami i jedinci s různým společenským statusem, stále existují prostředí, v nichž je tetování identifikující

Sleva 32 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Hierarchie v pralesích - Evoluce rovnostářského chování

Autor: Christopher Boehm

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Jsou lidé ve své podstatě hierarchické, nebo rovnostářské bytosti? Kniha Hierarchie v pralesích se na tuto otázku pokouší odpovědět zkoumáním evolučních kořenů našeho sociálního a politického chování. Na základě rozboru rozličných modelů chování lidských i lidoopích společenství předkládá antropolog Christopher Boehm tezi, že rovnostářské formace jsou vlastně hierarchiemi, v nichž slabí spojují

Sleva 32 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 289 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí