Registrace | Přihlášení


Právo - Alexander J. Bělohlávek

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Autor: Alexander J. Bělohlávek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí množství judikatury a rozhodnutí jsou podrobně rozebrána a provázána s pohledem rozhodovací praxe. - Publikace jako první přináší nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a

Naše cena: 2 010 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhodčí řízení v zemích Evropy

Autor: Alexander J. Bělohlávek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace podrobně informuje o právní úpravě a praxi rozhodčího řízení téměř ve všech zemích Evropy, včetně standardů stálých rozhodčích soudů a institucí. Těžiště spočívá především v předpisech o rozhodčím řízení, pravidlech rozhodčích soudů a dalších pramenech, včetně odpovídajících ustanovení smluv o právní pomoci ze a ve vztahu k jednotlivým evropským zemím. Ve většině případů se jedná o

Naše cena: 2 920 Kč

Skladem u dodavatele

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společ- ností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpů- sobit vnitřní režim tomuto předpisu (ve spojení s občanským zákoníkem a dalšími předpisy), nýbrž upravit i své statuty

Sleva 3 % z běžně ceny 2 890 Kč

Naše cena: 2 803 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi - stati a judikatura - stati a judikatura

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: Havlíček Brain Team

0 / 5
15 %
Nejen diskuse v odborných kruzích, ale i bohatá judikatura k problematice náhradních způsobů řešení sporů (ADR) ukazuje, že tato oblast je nejen vysoce aktuální, často ale i poněkud výbušná. Zdá se totiž, že právnické i neprávnické kruhy jsou ve svých názorech na jiné než soudní řešení sporů rozštěpeny. O to více je však potřeba komunikovat a hledat průsečíky názorových protipólů. Ačkoliv jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Římská úmluva: Nařízení Řím I: Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Systém tzv. Římských instrumentů, tj. Římské úmluvy, Nařízení Řím I a Řím II, představuje pomyslnou páteř kolizní části evropského mezinárodního práva soukromého a z podstatné části nahrazuje ve své aplikaci národní předpisy členských zemí EU, a to nikoliv jen ve vztazích mezi subjekty z těchto států. Jde o úpravu univerzální, která se v případě smluvních a mimosmluvních závazků s mezinárodním

Naše cena: 2 990 Kč

Skladem

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace přináší soubor předpisů mezinárodního práva soukromého jednotlivých evropských zemí v překladu do českého jazyka. Ve snaze, aby předkládaný materiál byl maximálně použitelný pro právní praxi, je zde zařazena jak problematika kolizní (hmotněprávní), tak oblast procesní, a to včetně takových speciálních oblastí, jako např. pracovní právo s mezinárodním prvkem, ochrana

Naše cena: 1 470 Kč

Skladem

Ochrana přímých zahraničních investic v energetice

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Tato publikace navazuje na autorovu monografii Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii, která v mezidobí vyšla také v polštině a ruštině.Ochrana investic je pojmem skloňovaným ve všech pádech. Má dopad jak na individuální investory, tak na celou společnost. Její význam je umocněn značnými hodnotami. Právě pro Českou republiku a další státy střední a východní Evropy je tato

Naše cena: 730 Kč

Skladem

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o…

Autor: Alexander J. Bělohlávek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ 1346/2000) ukázal, že problematika insolvenčního řízení je v Evropě pilířem, ale též politickým prubířským kamenem

Naše cena: 2 390 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí