Registrace | Přihlášení


Autorské právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pojmové znaky duševního vlastnictví

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo vědecké dílo či oprávněnost změny autorského díla. Kniha obsahuje i známý Tříkrokový test používaný v právu autorském,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Autorské právo v otázkách a odpovědích

Autor: Kolektiv autorů - Šulc Petr,Bartoš Aleš

publisher: Pierot

0 / 5
15 %
Publikace pomocí otázek a odpovědí upozorňuje na mnohá úskalí autorskoprávních vztahů. Bude jistě užitečným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí s danou problematikou do kontaktu a chtějí se v ní lépe zorientovat. Je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům, překladatelům, ale i nakladatelům, pracovníkům reklamních agentur či studentům a učitelům. V závěru knihy je

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Smlouva o dílo

Autor: Štenglová Ivana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe soudkyně. Čtenáři se tak dostává do rukou čtivý a prakticky využitelný zdroj zajímavých informací o právním institutu

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Autorské právo v architektuře

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře. Kniha mimo jiné objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Autorský zákon: Komentář, 5. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ 1193 Autorské právo, průmyslová práva 2017

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Patentový zákon: Komentář

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Chloupek Vojtěch

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví. Nedostatek judikatury českých soudů publikace překonává přiléhavými odkazy na správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a Evropského patentového úřadu. Kolektiv autorů Pavel Hejl, Andrea Jarolímková, Jiří Malý

Naše cena: 1 090 Kč

Skladem u dodavatele

Limity autorskoprávní ochrany

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Pojetí doménových jmen ve vybraných perspektivách a jejich důsledky

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato publikace představuje prvotní sbírku interdisciplinárních informací ohledně vnímání doménových jmen z mnoha úhlů pohledu, přičemž důraz je kladen na perspektivu práva a právních institucí, v zahraničí stejně jako v České republice, a jejich dopad. Nashromážděné informace jsou narativně shrnuty, kriticky analyzovány s cílem pochopit a vysvětlit vlivy těchto různých perspektiv na konečné

Sleva 2 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Autor: Telec Ivo

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
13 %
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, zejména pirátskými stranami – viz např. Internacionálu pirátských stran. Autor rozlišuje hospodaření s

Sleva 13 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových

Autor: Kříž Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Vysokoškolské skripta

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Cílem publikace je předložit čtenářům teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. Za tímto účelem autorka použila metody komparativní a analytickou, rozebírající přehled právní ochrany de lege lata na příkladech kontinentálního i anglosaského práva (common law), doplněnou o historické stopy směrnice 96/9 a rozbor dostupné judikatury. Důraz je kladen na rozdílná východiska

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Velká část padělků se vyrábí na jihu Číny v oblasti, která je nazývána „továrnou světa“. Najdeme zde 60 tis. manufaktur, ve kterých pracuje okolo 44 mil. lidí. Denně je z Hongkongu do USA posláno 6 tis. kontejnerů s padělky. Oblíbeným a také nejčastějším místem pro vytipování nových plagiátorů bývají výstavy. Na nich si plagiátor výrobek koupí a zašle jej do Číny, kde se hned začne s jeho

Sleva 2 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele