Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Autorské právo

Nejprodávanější v této kategorii

ÚZ č.1264: Autorské právo, Průmyslová práva

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva

Autor: Ivan David

publisher: Nová beseda

5 / 5
20 %
Publikace poutavým jazykem a s historickými a filozofickými přesahy představuje filmové právo chápané jako soubor právních norem, s důrazem na autorskoprávní problematiku. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výroby a distribuce filmu. Současná úprava filmového práva autorského v České republice je přiblížena i prostřednictvím náhledu na jeho historické podoby. Srovnáním s filmovým právem

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Softwarové právo - Praktický průvodce právní problematikou v IT

Autor: Kolektiv autorů - Martin Števko, Lukáš Jansa, Petr Otevřel

publisher: CPress

0 / 5
24 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? S orientací ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům

Sleva 24 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Film z hlediska autorského práva

Autor: Jiří Hrabánek

publisher: Nakladatelství Leges

2 / 5
16 %
Publikace zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání autor reagoval na ohlasy čtenářů a rozšířil zejména poznámkový aparát, podrobněji vysvětlující některé použité instituty a pojmy, doplnil exkurz o cross-license smlouvách a zapracoval změny právní úpravy, zejména z oblasti evropského práva.Publikace, vycházející z

Sleva 16 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Patentový zákon - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch Chloupek, Kateřina Hartvichová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 981 Kč

Skladem u dodavatele

Autorské právo v architektuře

Autor: Pavla Sýkorová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 % Novinka
Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře. Kniha mimo jiné objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 586 Kč

Skladem u dodavatele

Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Chaloupková,Holý

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Limity autorskoprávní ochrany

Autor: Petr Prchal

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních názorů a závěrů, které jsou v současnosti aktuální nebo o kterých se vede diskuze.

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Autorská práva a práva související v daňových souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Koukal, Jan Neckář

publisher: Anag

0 / 5
20 %
1. vydání Komentář autorů této publikace se zabývá ochranou autorských děl a souvisejících předmětů ochrany (umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání, databáze), a to se zaměřením na zdaňování příjmů, které vznikají při využívání duševního vlastnictví. Obsah knihy V první části jsou na praktických příkladech rozebírány základní pojmy autorského práva a

Sleva 20 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1193 Autorské právo, průmyslová práva 2017

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Autorské právo a práva související

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti.

Sleva 16 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Autorské právo

Autor: Marie Šebelová

publisher: CPress

0 / 5
25 %
Publikace i CD-ROM jsou určeny autorům, umělcům, ale také všem osobám, které s umělci spolupracují, například jim zadávají práci a následně od nich přebírají hotová díla. V knize naleznete: - podrobný komentář k dané problematice - vzorové dokumenty - související legislativu CD-ROM s možností fulltextového vyhledávání obsahuje: - knihu v elektronické podobě s odkazy na příslušné paragrafy zákona

Sleva 25 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Autorské právo v divadle

Autor: Jiří Srstka

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
První z řady edice akademických prací, věnovaná aplikaci autorského práva na užití autorských děl v divadelním představení a vším, co s tímto užitím souvisí. Práce je uvozena dvěma obecnými kapitolami, a to kapitolou "Několik právních poznámek k základním rysům autorského práva" a kapitolou "Pedagogické aspekty výkladu autorského práva". Následující kapitoly již sumarizují konkrétní problematiku

Sleva 20 % z běžně ceny 134 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Kolektivní správa autorských práv

Autor: Matějičný Tomáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kolektivní správa je v současnosti nejen v ČR, ale i ve světě významným instrumentem dohlížejícím na ochranu autorských práv. S ohledem na historický vývoj jsou kolektivní správci práv k dílům hudebním povětšinou největšími a nejtransparentnějšími správci, a proto se publikace v závěru zaměřuje pouze na jejich činnost. Z hlediska obsahu je kniha rozdělena na tři základní části – první z nich

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Fotografie a právo - Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii

Autor: Martin Valoušek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých objektů i fotografování na veřejných prostranstvích. Výklad je doplněn příklady z praxe.

Sleva 16 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Autor: Ivo Telec

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.

Sleva 16 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání

Autor: Stanislava Bálková

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Velká část padělků se vyrábí na jihu Číny v oblasti, která je nazývána „továrnou světa“. Najdeme zde 60 tis. manufaktur, ve kterých pracuje okolo 44 mil. lidí. Denně je z Hongkongu do USA posláno 6 tis. kontejnerů s padělky. Oblíbeným a také nejčastějším místem pro vytipování nových plagiátorů bývají výstavy. Na nich si plagiátor výrobek koupí a zašle jej do Číny, kde se hned začne s jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Autorské právo - v otázkách a odpovědích

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Bartoš,Petr Šulc

publisher: Pierot

0 / 5
26 %
Publikace pomocí otázek a odpovědí upozorňuje na mnohá úskalí autorskoprávních vztahů. Bude jistě užitečným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí s danou problematikou do kontaktu a chtějí se v ní lépe zorientovat. Je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům, překladatelům, ale i nakladatelům, pracovníkům reklamních agentur či studentům a učitelům. V závěru knihy je

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Úvod ke studiu patentového práva

Autor: Hák Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha podává základní výklad k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. Podrobně jsou vyložena práva k vynálezům, biotechnologickým vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům. Tyto předměty průmyslového vlastnictví jsou zasazeny do širšího rámce mezinárodních smluv. Základním mnohostranným úmluvám pro oblast průmyslového vlastnictví je věnována samostatná pozornost, je

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Autor: Ivo Telec

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Informační zdroje v odborné literatuře

Autor: Vymětal Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Publikace uvádí velmi přístupnou formou návody nejen jak provádět „pasivní“ vyhledávání a využívání informací z nejrůznějších zdrojů, ale také jak „aktivně“ vytvářet tyto informační zdroje, tj. publikace různého druhu. Autor zde zúročil své bohaté zkušenosti jak z oblasti výzkumu, tak i z vedení odborného informačního střediska a technické knihovny. Kniha je velice systematicky a logicky

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, 2. vydání

Autor: Šalomoun Michal

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Pojetí doménových jmen ve vybraných perspektivách a jejich důsledky

Autor: Radka MacGregor Pelikánová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Tato publikace představuje prvotní sbírku interdisciplinárních informací ohledně vnímání doménových jmen z mnoha úhlů pohledu, přičemž důraz je kladen na perspektivu práva a právních institucí, v zahraničí stejně jako v České republice, a jejich dopad. Nashromážděné informace jsou narativně shrnuty, kriticky analyzovány s cílem pochopit a vysvětlit vlivy těchto různých perspektiv na konečné

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Obžaloba duševního vlastnictví

Autor: Stephan N. Kinsella

publisher: Ludwig von Mises Institut

0 / 5
Tento pamflet si klade za cíl rozvířit alespoň pár zrnek prachu usazených na zatuchlých myšlenkách glorifikujících duševní vlastnictví a podpořit argumenty všech zastánců svobody při diskusích o této chiméře – jmenovitě při poukazování na nekonzistenci, nákladnost a především protiprávnost duševního vlastnictví.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele