Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Praktikum českého ústavního práva - 3. vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

4.8 / 5
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Policejní etika

Autor: Nesvadba Petr

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace pojednává o profesní etice policie. V první části seznamuje čtenáře se základními pojmy, filosofickými východisky a myšlenkovými souvislostmi, v jejichž kontextu byly a jsou kladeny v evropské tradici ty nejzákladnější etické otázky. Druhá část nabízí autorův pohled na klíčové etické nároky a výzvy, které s sebou přináší výkon policejní profese na počátku 21. století. Zdůvodňuje

Sleva 10 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-německý právnický slovník

Autor: Horálková Milena

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Česko-německý právnický slovník přináší nejdůležitější právní terminologii z hlavních oborů práva soukromého i veřejného, bohatou měrou je zastoupeno právo evropské. V řadě případů jsou uváděny ekvivalenty rakouské a švýcarské. Slovník obsahuje přibližně 13 000 hesel, 26 000 českých výrazů a 40 000 německých ekvivalentů. Německé ekvivalenty hlavních hesel jsou uváděny se základními gramatickými

Sleva 3 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem u dodavatele

Policejní vědy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Čeněk Aleš

4 / 5
Publikace jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určena zejména policistům působícím v různých pracovních pozicích na všech stupních policejní organizace, ale i širší veřejnosti, zájemcům o bezpečností problematiku nebo subjektům, které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají. Srozumitelně

Sleva 3 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Smíšené volební systémy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly, kde je mimo jiné představeno různorodé chápání pojmu smíšeného volebního systému v průběhu historie, jeho současnou obecnou definici a typologii. V knize jsou dále představeny faktory ovlivňující smíšený

Sleva 2 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní ekonomie - 2. vydání

publisher: Čeněk Aleš

4 / 5
Publikace se zabývá rozborem mezinárodní ekonomie z hlediska ekonomické teorie, je v ní zastoupena mikroekonomická i makroekonomická část. Úvodní část je věnována zachycení mezinárodní ekonomické problematiky od starších ekonomických teorií až do současnosti. V dalších částech jsou čtenáři seznámeni se základními teoretickými modely mezinárodní směny, s problematikou obchodní politiky či měnovými

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Právní teorie

publisher: Čeněk Aleš

4.7 / 5
Publikace reprezentuje snahu o postižení fundamentálních otázek obecné právní teorie, Smyslem je přiblížení role a funkcí právních norem, institutů, právních zásad a principů jako jednotících prvků, na jejichž základě je možné rozčlenění a soustavné poznávání pozitivního práva. Vedle tohoto dogmatického aspektu obecné právní teorie jsou sledovány syntetické přístupy, především v realizaci

Sleva 3 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 563 Kč

Skladem u dodavatele

České právní dějiny

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav,Knoll Vilém

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojednání o státních a právních dějinách na území České republiky od nejstarších dob do rozpadu Československa. Od

Sleva 3 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 728 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do kriminologie

Autor: Tomášek Jan

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Kriminalita patří dlouhodobě k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy o jejím rozsahu, nejtypičtějších formách nebo o efektivitě trestů ukládaných za její páchání realitě? A nakolik pravdivý je obraz, který nám o zločinu podávají média či oficiální kriminální statistiky? Odpověď na tyto i mnohé další otázky nalezne čtenář v publikaci, která je

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (5. vydání)

Autor: Spirit Michal

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Páté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.),

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Policejní psychologie - 2. vydání

Autor: Čírtková Ludmila

publisher: Čeněk Aleš

3.7 / 5
Druhé rozšířené vydání publikace nabízí základní psychologické poznatky užitečné pro policisty a ostatní profese, ve kterých jde o prosazování práva. Jak orientačně odhadnout, co je druhý zač a zvolit vhodný tón komunikace? Jak snížit napětí v konfliktní situaci? Jak jednat s agresivním jedincem, duševně narušenou osobou či obětí trestného činu? Jak zvládat stres typický pro policisty v dopravní,

Sleva 3 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní smlouva a reformy Evropské unie

Autor: Klíma Michal

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Jaká je budoucnost návrhu Smlouvy o ústavě pro Evropu? • Jaké jsou možné scénáře vývoje reformy EU? • Jak může Evropský soudní dvůr měnit směřování evropské integrace i bez posvěcení členských států? • Jaké změny by Smlouva o ústavě pro Evropu přinesla v oblasti ochrany lidských práv a zahraničních vztahů? • Má Německo šanci prosadit ratifikaci Smlouvy o ústavě pro Evropu? Na tyto a další otázky

Sleva 2 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Základní slova - Rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu

Autor: Pejchal Aleš

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
..."Rozpravy" Aleše Pejchala a Ireny Válové o vztazích práva a svobody a společnosti a politiky před ničím nezavírají oči, a přece - či práve proto - působí především jako povzbuzení. Rozmlouvají zde dva experti, jejichž povolanost je dána jak teoretickým vybavením, tak praktickými zkušenostmi a je nejen odborná, ale i mravní: v době, kdy morálka je vydávána za pouhý virtuální pojem, prodírají se

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Historická sociologie

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci. Z jejího tematicky velmi bohatého obsahu byla pro účely této kolektivní práce zvolena jako klíčová problematika koncepcí usilujících odhalit, charakterizovat a vysvětlit povahu a směr dlouhodobých sociálních procesů.

Sleva 3 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem u dodavatele

Moc, peníze a právo

Autor: Sokol Jan

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Moderní společnosti fungují jinak, než jak jsme byli až do roku 1989 zvyklí. Přitom předpokládají, že každý občn tomuto fungování rozumí a že se v něm nějak vyzná. Kde se bere moc a jak souvisí se svobodou? Jak vnikly peníze, jak fungují a proč vůbec platí?

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Současné podoby občanské společnosti

Autor: Strnadová Lenka

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Občanská společnost je dobře známým pojmem. Rostoucí frekvence, s jakou spojení zaznívá, ovšem zároveň přispěla k tomu, že se „občanská společnost“ vyprazdňuje. Hranice a obsah konceptu i jeho role ve společnosti jsou značně nejasné. Současné společenské vědy se soustředí spíše na empiricko-analytické zkoumání občanské společnosti a často ponechávají dopady jejího rozdílného normativního určení

Sleva 3 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem u dodavatele

Francouzsko-český česko-francouzský právnický slovník

Autor: Larišová Markéta

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Do rukou všech, kteří ke své práci potřebují odbornou slovní zásobu z oblasti práva se dostává francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník. Snahou autorky bylo vytvořit slovník k praktickému využití pro právníky, odborné překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult, studenty oboru překladatelství a tlumočnictví a všechny uživatele, kteří při své práci musí převádět právnické

Sleva 3 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomická a sociální geografie

Autor: Toušek Václav

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Předkládaná publikace vzešla ze spolupráce odborníků tří univerzitních pracovišť - Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všichni autoři se danou problematikou dlouhodoběji zabývají jak ve výukovém procesu, tak v rámci svých vědecko-výzkumných aktivit. Text je uspořádán do deseti kapitol pojednávajících o dílčích disciplínách a

Sleva 3 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Kanonické právo

Autor: Hrdina Ignác Antonín

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem,

Sleva 3 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Základy finančního a daňového práva

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Finanční právo, které svými normami reguluje právní vztahy v oblasti oběhu peněz, je nezbytným studijním oborem pro posluchače vysokých škol, které svým studentům poskytují vzdělávání v oboru práva a managementu. Znalost základních pojmů a institutů finančního a daňového práva patří k nezbytné výbavě jak pracovníků veřejné správy, tak podnikatelů. Tato publikace má za cíl zprostředkovat základní

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí