Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo - Eva Kabelková

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář § 1257 - 1308

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a osobní služebnosti a upravují klasické služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu cizího majetku. Mimořádná pozornost je věnována svěřenským fondům. Autoři zde komentují jak ustanovení českého předpisu, tak srovnání s quebeckou

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Sousedská práva

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sousedské právo je tradičně charakterizováno jako právo, které reguluje vzájemné právní vztahy vlastníků sousedících nemovitých věcí, a to ať vlastníků nemovitých věcí bezprostředně ležících vedle sebe, tak sousedů vzdálenějších. Zároveň toto právo upravuje i vztahy vlastníků a třetích osob. Stávající občanský zákoník obsahuje poměrně rozsáhlou úpravu sousedského práva. Řada institutů sousedského

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí