Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Finanční právo

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Pelc, Vladimír Pelc

publisher: Anag

5 / 5
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.).

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Teorie finančního práva a finanční vědy

Autor: Michael Kohajda

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
20 %
Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách.

Sleva 20 % z běžně ceny 634 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Autor: Pavel Běhounek

publisher: Anag

5 / 5
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Daňové zákony 2018 - Úplná znění platná k 1. 1. 2018

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

3.3 / 5
15 %
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 4. 2019

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Nejprodávanější daňová publikace v ČR!

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Zákon o finančním arbitrovi - komentář

Autor: Scholz Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právě vyšel komentář, který podává výklad k poměrně novému institutu pro mimosoudní řešení sporů vzniklých především mezi bankami a jejich klienty při převodu finančních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků. Tento institut byl zřízen k 1. lednu 2003 s ohledem na doporučení EU, aby každý členský stát měl zřízen orgán, který by

Sleva 5 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o platebním styku. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Beran, Doležalová,Strnadel, Štěpánová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zákon transponuje do českého práva několik evropských předpisů, zejména směrnici o platebních službách.

Sleva 5 % z běžně ceny 1 040 Kč

Naše cena: 988 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení

Autor: Petr Dobiáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Husták,Šovar,Franěk,Smutný,Cetlová,Doležalová

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 2 010 Kč

Naše cena: 1 910 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční právo, 6. upravené vydání

Autor: Kolektiv autorů - Bakeš,karfíková,Kotáb,Marková,Kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2013 - s přehledy změn

publisher: Anag

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012.

Sleva 5 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Autor: Zdeňka Tesařová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Nový komentovaný výklad zákona o dani silniční se vyznačuje velkým množstvím praktických příkladů k jednotlivým komentářům ustanovení. Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve znění platném k 1. lednu 2013, s podrobným zaměřením na z hlediska výkladu složitější vybraná ustanovení, včetně příkladů z praxe a judikatury.

Sleva 8 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jandová,Vojtek

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 750 Kč

Skladem u dodavatele

DPH a daňové doklady

Autor: Kolektiv autorů - Benda Václav, Hrůšová Růžena

publisher: Bova Polygon

0 / 5
15 %
V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a archivaci. Vysvětleny jsou i související změny v oblasti intrakomunitárních plnění a správy DPH. Stručně jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jolana Maršíková, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím svých praktických zkušeností získaných aplikací titulního

Sleva 21 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 861 Kč

Skladem

Právo cenných papírů

Autor: Kolektiv autorů - Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika dokazování v daňovém řízení

Autor: Vendula Sochorová

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Zákon směnečný a šekový - Komentář (6. vydání)

Autor: Zdeněk Kovařík

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 940 Kč

Skladem

Zákon o České národní bance (č. 6/1993 Sb.) - Komentář

Autor: Tomáš Rýdl

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 124 Kč

Naše cena: 899 Kč

Skladem

Nemovité věci v podnikání - 200 otázek a odpovědí z praxe

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. V jednotlivých kapitolách knihy jsou objasněny nejen běžné, ale i některé

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Vzory korespondence podle daňového řádu 2015 + CD

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Prudký, Milan Lošťák

publisher: Anag

0 / 5
Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem.

Sleva 10 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem

Ochrana finančného spotrebiteľa

Autor: Strémy Jana

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť. Publikácia reaguje na aktuálne trendy v oblasti poskytovania finančných

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Veřejné finance: Teorie a praxe

Autor: Pavlína Hejduková

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem

Veřejné finance - Sbírka příkladů a případových studií

Autor: Pavlína Hejduková

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele