Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Finanční právo

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Pelc, Vladimír Pelc

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.).

Sleva 14 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Teorie finančního práva a finanční vědy

Autor: Michael Kohajda

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
23 %
Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách.

Sleva 23 % z běžně ceny 634 Kč

Naše cena: 488 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Autor: Pavel Běhounek

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě.

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 1. 2019

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2019 i 1. 2. 2019, včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů,

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Daňové zákony 2018 - Úplná znění platná k 1. 1. 2018

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

3.3 / 5
15 %
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Daňové zákony 2020 - Úplná znění k 1. 1. 2020

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2020 včetně všech čísel.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení

Autor: Petr Dobiáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2013 - s přehledy změn

publisher: Anag

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012.

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

DPH a daňové doklady

Autor: Kolektiv autorů - Benda Václav, Hrůšová Růžena

publisher: Bova Polygon

0 / 5
18 %
V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a archivaci. Vysvětleny jsou i související změny v oblasti intrakomunitárních plnění a správy DPH. Stručně jsou

Sleva 18 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jolana Maršíková, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím svých praktických zkušeností získaných aplikací titulního

Sleva 24 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 828 Kč

Skladem

Zákon o České národní bance (č. 6/1993 Sb.) - Komentář

Autor: Tomáš Rýdl

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky.

Sleva 23 % z běžně ceny 1 124 Kč

Naše cena: 865 Kč

Skladem

Ochrana finančného spotrebiteľa

Autor: Strémy Jana

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť. Publikácia reaguje na aktuálne trendy v oblasti poskytovania finančných

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Veřejné finance: Teorie a praxe

Autor: Pavlína Hejduková

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace

Autor: Martin Hobza

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie je věnována problematice distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu a její veřejnoprávní regulaci. Autor analyzuje dosud ne zcela vyjasněné otázky regulace distribuce investičních nástrojů prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí též jejich uchopení v praxi.

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně

Autor: Jaroslav Kobík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech naleznete 19 nejběžnějších problémových situací při správě daní. U každé autoři navrhují postup nejen daňového subjektu nebo správce daně, který by měl následovat, ale mnohdy i obecné řešení

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Daň z přidané hodnoty 2017

Autor: Zdeněk Kuneš

publisher: 1. VOX

0 / 5
21 % Novinka
JEDINEČNÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLEMATIKY DPH PRO PRAXI V KOMENTÁŘÍCH A NA PŘÍKLADECH

Sleva 21 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Investiční služby v právní teorii a praxi

Autor: Martin Hobza

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Daňové právo de lege lata, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jánošíková Petra,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Druhé vydání publikace reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o dani z hazardních her, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o spotřebních a energetických daní. Publikace podává ucelený přehled o současné podobě a stavu daňového práva v České republice v širších souvislostech. Autoři se materií zabývají z čistě právního hlediska. Publikace

Sleva 9 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Daňová politika v Evropské unii

Autor: Danuše Nerudová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
18 %
Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají

Sleva 18 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Karuselové podvody

Autor: Michael Šefčík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe.

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele