Registrace | Přihlášení


Finanční právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Teorie finančního práva a finanční vědy

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.5 / 5
19 %
Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Monografie je rozčleněna na tři části. První z nich se zabývá základy finančního práva a finanční vědy včetně dozoru, kontroly a dohledu. Druhá část se věnuje základům podoborů finančního práva, jako

Sleva 19 % z běžně ceny 634 Kč

Naše cena: 514 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Autor: Pavel Běhounek

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě. Legislativní změny pro rok 2018 Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Aktuální znění legislativy s ohledem na veškeré

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 1. 2019 - Úplná znění k 1. 1. 2019

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2019 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: Vladimír Pelc

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických

Sleva 14 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 2018 - Úplná znění platná k 1. 1. 2018

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

3.3 / 5
15 %
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Finanční právo, 6. upravené vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práva přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti. Šesté vydání: * Představuje užitečnou pomůcku k porozumění významnému a neustále se rozvíjejícímu úseku platného českého práva * Přináší nejnovější informace a poznatky z řady oblastí a úseků finančního

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Financování akvizic v právním řádu ČR

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Financování akvizic v právním řádu ČR - příručka pro management Kniha, která se Vám dostává do rukou, analyzuje současnou právní úpravu obchodních společností a jejich fůzí, zabývá se právní problematikou finanční asistence a samozřejmě také úvěrem a jeho zajištěním. Všechny tyto oblasti jsou přitom propojeny společným jmenovatelem, kterým je právní úprava financování akvizic. Kniha se věnuje

Sleva 4 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem u dodavatele

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autorka se zabývá problematikou spotřebitelského úvěru. Řešená problematika je zasazena do kontextu s aktuální diskuzí v odborné právní literatuře včetně související judikatury zveřejněné Soudním dvorem Evropské unie. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru je v této publikaci řešena komplexně. Především je provedena analýza příslušných norem práva hmotného se zaměřením na původní

Sleva 4 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční právo se zaměřením na daňové právo

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem publikace by mělo být zjištění a zanalyzování právní úpravy, zmapování procesních předpisů upravujících celou oblast finančního práva. Podrobné rozpracování z pohledu řízení ve věcech správy daní a poplatků, je jen základním vodítkem pro snazší orientaci a přehled v této nepříliš oblíbené povinnosti, vždyť daně přece musíme platit všichni! Publikace je určena posluchačům vysokých škol

Sleva 4 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2013 - s přehledy změn

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012. Daňové změny pro rok 2013 Mezi nejdůležitější změny, které se v roce 2013 dotknou daňových zákonů, patří např. novelizace zákona o spotřebních daních, o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty nebo zákona o dani z

Sleva 5 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Jandová, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
-zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu -komentář je určen především pro odborné specialisty pojistného práva, advokáty a soudce; řadu praktických příkladů mohou ocenit i poučení neprávníci - publikace

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

DPH a daňové doklady

Autor: Václav Benda

publisher: Bova Polygon

0 / 5
14 %
V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a archivaci. Vysvětleny jsou i související změny v oblasti intrakomunitárních plnění a správy DPH. Stručně jsou

Sleva 14 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou (2. aktualizované vydání)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 872 Kč

Skladem

Právo cenných papírů

Autor: Josef Kotásek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Tato publikace: * Reaguje na rekodifikaci českého soukromého práva, která v oblasti práva cenných papírů přinesla řadu změn * Přináší podrobný obecný výklad, na který

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika dokazování v daňovém řízení

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon směnečný a šekový: Komentář, 6. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a šeku, jakkoli předpisy zatím směnečným a šekovým právem upravené věcně nebyly. Došlo jen k formálnímu přesunu

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o České národní bance: Komentář

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky.

Sleva 19 % z běžně ceny 1 124 Kč

Naše cena: 910 Kč

Skladem

Nemovité věci v podnikání - 200 otázek a odpovědí z praxe

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Sleva 4 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Základy finančního a daňového práva

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Finanční právo, které svými normami reguluje právní vztahy v oblasti oběhu peněz, je nezbytným studijním oborem pro posluchače vysokých škol, které svým studentům poskytují vzdělávání v oboru práva a managementu. Znalost základních pojmů a institutů finančního a daňového práva patří k nezbytné výbavě jak pracovníků veřejné správy, tak podnikatelů. Tato publikace má za cíl zprostředkovat základní

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o finančním arbitrovi. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář k zákonu o finančním arbitrovi podává výklad k poměrně novému institutu pro mimosoudní řešení sporů vzniklých především mezi bankami a jejich klienty při převodu finančních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků. Předkládaný komentář k zákonu o finančním arbitrovi s účinností od 1.1. 2003 řeší spory spotřebitelů s

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí