Registrace | Přihlášení


Finanční právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Karuselové podvody

Autor: Šefčík Michael

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
17 %
Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně doplněn přehlednými schématy. Dále autor hodnotí současný stav boje s karuselovými podvody. Dále autor hodnotí

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: Pelc Vladimír

publisher: Anag

5 / 5
19 %
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
- Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém trhu a fungování trhů, vypořádacích systémů, evidence cenných papírů a podmínek pro vydávání a veřejné nabízení cenných papírů. - Všichni členové autorského týmu mají

Naše cena: 2 010 Kč

Skladem

Mezinárodní pojistné právo

Autor: Dobiáš Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Zákon o platebním styku: Komentář

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zákon transponuje do českého práva několik evropských předpisů, zejména směrnici o platebních službách.

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem u dodavatele

Směnečné spory

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání směnečných nároků. Občanský soudní řád navíc upravuje směnečné rozkazní řízení, které je k vymáhání směnečných

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

AKTUALIZACE I/5 - ZÁKON o finanční kon

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Navrhovaná právní úprava je technického charakteru – rozšiřuje okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Na tyto subjekty se budou uplatňovat principy dosavadní právní úpravy – principy řízení a kontroly veřejných financí

Sleva 21 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Řízení o zaplacení směnečného nároku (specifika a problémové aspekty)

Autor: Chalupa Radim

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná specifika a jsou pro jejich účastníky plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení. Publikace je věnována zvláštnostem a problémovým aspektům soudních řízení vedených při uplatnění směnečného nároku v prostém nalézacím

Sleva 18 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 565 Kč

Skladem

Kryptoměny

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Kryptoměny jsou decentralizované platební systémy, ve kterých se vlastnictví prokazuje kryptograficky. Patří k největším technologickým inovacím současnosti. Z tisíců kryptoměn jsou nejznámější Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash a Monero. Monografie zachycuje rozmanitost celého kryptoměnového ekosystému. Hlavní témata jsou autorem zpracována systémovým přístupem. Jednotlivé vlastnosti

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Vyvlastnění a ochrana investic

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičních sporů mezi státy a zahraničními investory. Text čtenáře seznamuje se dvěma typy přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. První vnímá problém především ze strany státu a jeho užitku z provedeného opatření, druhý naopak posuzuje situaci z

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Investiční služby v právní teorii a praxi

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 %
Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o spotřebitelském úvěru: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke změnám právní úpravy samotné. Podstatná část komentovaného zákona zavádí zcela nové požadavky na důvěryhodnost a

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem u dodavatele

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Monografie je věnována problematice distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu a její veřejnoprávní regulaci. Autor analyzuje dosud ne zcela vyjasněné otázky regulace distribuce investičních nástrojů prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí též jejich uchopení v praxi. První dvě kapitoly

Sleva 16 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Veřejné finance: Teorie a praxe

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Ochrana finančného spotrebiteľa

Autor: Strémy Jana

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť. Publikácia reaguje na aktuálne trendy v oblasti poskytovania finančných

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Zákon o finančním arbitrovi. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Komentář k zákonu o finančním arbitrovi podává výklad k poměrně novému institutu pro mimosoudní řešení sporů vzniklých především mezi bankami a jejich klienty při převodu finančních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků. Předkládaný komentář k zákonu o finančním arbitrovi s účinností od 1.1. 2003 řeší spory spotřebitelů s

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Základy finančního a daňového práva

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Finanční právo, které svými normami reguluje právní vztahy v oblasti oběhu peněz, je nezbytným studijním oborem pro posluchače vysokých škol, které svým studentům poskytují vzdělávání v oboru práva a managementu. Znalost základních pojmů a institutů finančního a daňového práva patří k nezbytné výbavě jak pracovníků veřejné správy, tak podnikatelů. Tato publikace má za cíl zprostředkovat základní

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Daňový řád Komentář I., II.díl přílohy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 2 635 Kč

Naše cena: 2 187 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon směnečný a šekový: Komentář, 6. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a šeku, jakkoli předpisy zatím směnečným a šekovým právem upravené věcně nebyly. Došlo jen k formálnímu přesunu

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika dokazování v daňovém řízení

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele