Registrace | Přihlášení


Právo - Gřivna Tomáš

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Jiří Jelínek,Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Kriminologie

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní kriminologické směry a školy a nejdůležitější zásady kriminologického výzkumu a zmiňuje také význam kriminologie pro legislativu a další právní odvětví. V pátém, aktualizovaném vydání

Sleva 19 % z běžně ceny 735 Kč

Naše cena: 595 Kč

Skladem

Příklady z trestního práva hmotného a procesního (3. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Bohuslav,Tomáš Gřivna,Rudolf kolektiv autorů, Vokoun

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ve třetím vydání byla sbírka aktualizována v návaznosti na novelizace trestních předpisů a doplněna na

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost právnických osob

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může

Naše cena: 1 890 Kč

Skladem

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám: Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace je vydávána u příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu ČR a předního českého odborníka v oboru trestního práva. Jedná se o sborník bezmála čtyřiceti odborných statí významných českých, slovenských i dalších zahraničních osobností nejen z oblasti, v níž jubilant působí. První část publikace je tvořena 27 příspěvky českých a slovenských

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka klauzurních prací z trestního práva

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména Nejvyššího soudu. Sbírku klauzurních prací sestavil autorský kolektiv z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením doc. JUDr. Tomáše

Sleva 19 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Trestní právo a právní stát

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017 ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nesla název Limity zákonnosti opatřování důkazů. Svůj příspěvek přednesli odborníci z řad advokátů, státních zástupců i

Sleva 5 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Přípravné řízení dnes a zítra

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Hana Šimánová

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace je souborem odborných statí, jež byly svými autory prezentovány na konferenci „Přípravné řízení dnes a zítra“, kterou uspořádala dne 20. června 2019 Unie obhájců ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Celkem dvacet příspěvků z pera odborníků z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků i dalších osobností nejen trestního práva představuje záruku

Sleva 5 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem u dodavatele

Ukládání trestů a jejich výkon

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Hana Šimánová

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Novinka
Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon, které bylo uspořádáno Unií obhájců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy dne 4. 6. 2020. Téma, které je v odborných debatách mnohdy opomíjeno, se ukázalo být studnicí

Sleva 5 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí