Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo - Horzinková Eva

Živnostenský zákon: Praktický komentář

Autor: Eva Horzinková

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
23 % Předprodej
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován.

Sleva 23 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 293 Kč

vyjde 29. 5. 2020

Správní právo hmotné - Obecná část

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Fiala,Eva Horzinková

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
24 %
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Správní právo trestní

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Fiala,Kateřina Frumarová,Lucie Hlavatá,Eva Horzinková,Martin kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Správní právo procesní

Autor: Kolektiv autorů - Eva Horzinková,Vladimír Novotný

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru

Sleva 24 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a…

Autor: Kolektiv autorů - Eva Horzinková,Helena Kučerová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Druhé vydání

Sleva 24 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 980 Kč

Skladem



Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí