Registrace | Přihlášení


Právo - Jelínek Jiří

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 050 Kč

Naše cena: 840 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Jiří Jelínek,Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Praktikum z trestního práva (6. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 % Novinka
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Každá práce obsahuje popis skutkového děje, otázky k němu a jejich úplné řešení. S ohledem na legislativní změny bylo nutné u starších klauzurních prací při

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému. Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným

Sleva 20 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 960 Kč

Skladem

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení. Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší

Sleva 20 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 792 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o obětech trestných činů - (2. vydání)

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů. Zákon rozšiřuje práva obětí trestných činů, zejména o právo na relevantní informace pro oběť trestné činnosti, posiluje pomoc obětem

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - Minulost a budoucnost

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů (4. aktualizováné vydání)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního řádu i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Všechny vzory rozhodnutí a podání v trestních věcech byly aktualizovány a jejich počet byl zvýšen, abychom vyhověli přáním uživatelů o

Sleva 20 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 560 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního

Sleva 20 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.). Desáté výročí přijetí nového českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty a podněty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Zatímco v roce 2019 se naše pozornost soustředila k desátému výročí přijetí nového

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí