Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo - Jelínek Jiří

Praktikum z trestního práva (6. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány.

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní (5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.

Sleva 24 % z běžně ceny 1 050 Kč

Naše cena: 798 Kč

Skladem

Zákon o obětech trestných činů - Komentář s judikaturou - (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na peněžitou pomoc od státu a reguluje vztahy mezi státem a subjekty, které obětem poskytují odbornou pomoc. Zákon také novelizuje deset právních předpisů. Rozsáhle byl novelizován zejména trestní

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.

Sleva 24 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - Minulost a budoucnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.:

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost právnických osob - Pět let poté

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty.

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu. Jedná se např. o potřebu stanovit princip zákonného státního zástupce či nově vymezit systém základních zásad

Sleva 24 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů (4. aktualizováné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního řádu i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Všechny vzory rozhodnutí a podání v trestních věcech byly aktualizovány a jejich počet byl zvýšen, abychom vyhověli přáním uživatelů o

Sleva 24 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 532 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Autor: Jelínek Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Autor: Jelínek Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.). Desáté výročí přijetí nového českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských

Sleva 24 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému. Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným

Sleva 24 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 912 Kč

SklademPřihlášení uživatele