Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo - Jouza Ladislav

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Poradce 8/2020 - Zákon o zaměstnanosti s komentářem a Zákon o odpovědnosti za škodu s komentářem

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 %
Poradce 8/ 2020 Vám přináší zákon o odpovědnosti a zákon o zaměstnanosti v platném znění s komentářem renomovaných autorů. Státní politika zaměstnanosti má za cíl dosažení plné zaměstnanosti a ochranu proti nezaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti vám přinášíme za účelem vytvořit povědomí zaměstnavatelů a dalších subjektů o jejich právech, povinnostech a zákonných postupech, jakož i o možnostech

Sleva 31 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Práce a mzdy 4-5/2020 - Zdravotně postižené osoby - zvýšení příspěvku

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 %
Srážky ze mzdy nově, Sdílené pracovní místo, Vysílání zaměstnanců do EU Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením – zvýšení příspěvku Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýšil o 800 Kč oproti dosavadní výši. Maximální částka příspěvku nyní činí 12 800 Kč. Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na

Sleva 31 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Práce a mzdy 6/2020 Kurzarbeit - náhrada mzdy v krizových situacích, Pandemie a ošetřovné

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 %
Toto číslo měsíčníku jsme přizpůsobili situaci v naší společnosti – pandemii koronaviru a přinášíme vícero příspěvků na toto téma. Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti – tzv. kurzarbeit upravuje zákon o zaměstnanosti. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené. Měsíčník obsahuje aktuální

Sleva 31 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

PaM 7-8/2020 - Práce a mzdy bez chyb, pokut a penále

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 %
Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na rubriky: Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Judikatura, Pracovní cesta, Automobil v podnikání, Odvody, Veřejná správa, Vedoucí pracovník … - PráPlatební neschopnost zaměstnavatele – mzdové nároky zaměstnanců - PráPracovní neschopnost a Covid-19 - PráKompenzační bonus – kdo jej může

Sleva 31 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

PaM 9/2020 - Zdravotní pojištění a karanténa

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 %
Dočasné přidělení zaměstnance - zmírnění dopadů pandemie koronaviru, Insolvenční návrh zaměstnanců – dočasně jinak, Hypoteční úvěry a odpočet úroků – aktuálně a chystané změny Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci, tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Karanténa ovlivňuje stanovení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Mnoho

Sleva 31 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Zaměstnávání v období pandemie - Opatření proti koronaviru

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 %
Řešení dopadů mimořádných opatření, které byly přijaty v souvislosti s pandemií koronaviru, se dotýká rovněž pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají v této souvislosti své povinnosti. Publikace přináší pohled na překážky v práci, odměňování během i po koronakrize, osobní ochranné pracovní prostředky, homeoffice, dohody během karantény, výdaje, sociální fond, kratší pracovní

Sleva 31 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

PaM 11-12/2020 Novela zákoníku práce - přechod práv a povinností

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Krácení dovolené po novele zákoníku práce, Kompenzační bonus – novela, Změny v doručování písemností, Novela školského zákona Ke změnám v novele ZP došlo s účinností od 30. července 2020 v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. K přechodu může dojít jen podle § 338 odst. 1 ZP, nebo podle zvláštních právních předpisů, např. podle občanského zákoníku nebo podle zákona o obchodních

Sleva 31 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - Zákoník práce po novele, Reklama a propagace

Autor: Ladislav Jouza

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Novela zákoníku práce přinesla změny ve výpočtu dovolené, přinesla institut tzv. sdíleného pracovního místa; upravila právo na náhradu škody a nemajetkové újmy pozůstalých po zaměstnanci, který v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel; vztahuje se na vyslané zaměstnance … a mnohé další. Mnoho firem bude v rámci oživování ekonomiky potřebovat reklamu. Přinášíme příklady, jak řešit

Sleva 31 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

DÚVaP 12/2020 - Vzory smluv dle zákoníku práce, Obchodní korporace - přeměny

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Jouza,Dalimila Mirčevská

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Vzory smluv dle zákoníku práce Vzory vycházejí z pracovněprávních předpisů platných a účinných k 30. červenci 2020 a 1. lednu 2021, tedy po novele zákoníku práce č. 285/2020 Sb. Jde zejména o zákoník práce (v textu zkratka „ZP“), nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (v textu zkratka NOZ), zákon o zákazu diskriminace a dodržování rovnosti (č. 198/2009 Sb.), zákon na ochranu zaměstnanců při

Sleva 31 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

DaÚ č. 1/2021 - Novela zákona o DPH – daňový balíček, Opožděné daňové přiznání a pozdě zaplacená…

Autor: Kolektiv autorů - Zdenka Cardová,Antonín Daněk,Martin Děrgel,R. W. Fetter,Ladislav Jouza,Ivan Macháček,Helena Máchová,Pavel Malovič,Eva Sedláková

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Nová lhůta pro podání daňového přiznání se použije na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č.

Sleva 31 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

PaM 10/2020 - Novela zákoníku práce – přehled změn, Změny v odškodňování pracovních úrazů po novele…

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Jouza, kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
31 % Novinka
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021- přehled změn Změny v právní úpravě dovolené - Podle nové úpravy § 213 ZP zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní

Sleva 31 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 130 Kč

SklademSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí