Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Judikatury

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a…

Autor: Kolektiv autorů - Helena Kučerová, Eva Horzinková

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
16 %
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Sleva 16 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 832 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Svoboda, Tlášková, Vláčil, Levý, Hromada

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5
- První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu.

Sleva 10 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 341 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní úrazy v judikatuře

Autor: Šenk Zdeněk

publisher: Anag

5 / 5
Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář detailně rozebírají proces posuzování pracovního úrazu v souvislostech. Důraz je kladen na klíčové informace, které

Sleva 10 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou (5. vydání)

Autor: Jolana Maršíková

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená.

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 79 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 739 Kč

Naše cena: 702 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 80 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 810 Kč

Naše cena: 770 Kč

Skladem u dodavatele

Nesporná řízení III

Autor: Karel Svoboda

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 1 045 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví

Autor: Kolektiv autorů - Horáček Roman,Macek Jiří

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Nová Sbírka vydávaná Nakladatelstvím C. H. Beck je věnována správním a soudním rozhodnutím ve věcech průmyslového vlastnictví a navazuje tak na prvorepublikové sbírky s ambicí rozšířit výklad podávaný v této oblasti dosud jen právnickými učebnicemi a komentáři. Základním účelem publikace je přinést použitelné vodítko k orientaci ve spletité právní úpravě průmyslových práv a tím posílit i

Sleva 10 % z běžně ceny 610 Kč

Naše cena: 549 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Autor: Antonín Draštík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Přehled představuje první část dvoudílného svazku mapujícího další významnou oblast kriminality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele. Navazuje tak na předchozí (v pořadí už šestý) svazek týkající se skutkových podstat sedmé hlavy zvláštní části trestního zákona a institutu nutné obrany (Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana).S ohledem i na

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Autor: Jan Dědič

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré

Sleva 15 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Autor: Lisse Luděk

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a krajských soudů jsou doplněna rozhodčími nálezy Rozhodčího soudu při IAL SE. Připojeny jsou i některé zajímavé rozsudky

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 46

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 792 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení svazek 52

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Sleva 10 % z běžně ceny 1 140 Kč

Naše cena: 1 026 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 53

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Sleva 10 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 981 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010, II.díl

Autor: Kolektiv autorů - Biskupová,Horáček,Macek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 830 Kč

Naše cena: 747 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD)

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 924 Kč

Naše cena: 878 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Sleva 5 % z běžně ceny 1 074 Kč

Naše cena: 1 020 Kč

Skladem u dodavatele

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Autor: Ivan Chalupa

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Autor: DVOŘÁKOVÁ Veronika Ing. Ph.D.

publisher: Anag

0 / 5
Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu.Zaměření a zpracování publikaceKniha může být užitečná nejen účetním a daňovým odborníkům řešícím zdanění příjmů s. r. o., ale alternativně i ostatním poplatníkům právnických a fyzických osob, a to vždy podle

Sleva 10 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Autor: David Kosař

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající se kárné odpovědnosti českých soudců a vyvráceny některé mýty o „sankční novele“ kárného soudnictví připravené tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem v roce 2008. Data, která se

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Směnka v soudním řízení

Autor: Radim Chalupa

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení.

Sleva 16 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Kompendium judikatury 3. díl, Správní judikatura ve zdravotnictví

Autor: Blanka Havlíčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Kompendium judikatury 4. díl, Posudkové lékařství

Autor: Blanka Havlíčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

SklademPřihlášení uživatele