Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Judikatury

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pracovní úrazy v judikatuře

publisher: Anag

4.5 / 5
18 %
Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář detailně rozebírají proces posuzování pracovního úrazu v souvislostech. Důraz je kladen na klíčové informace, které

Sleva 18 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář - Komentář

publisher: C. H. Beck

5 / 5
* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. * Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. * Některá zvláštní řízení od 1. 1. 2014 doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení), některá jsou zcela nová (např. řízení o

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace pojednává o organizaci a činnosti Evropského soudu pro lidská práva patřícího do kategorie mezinárodních soudů řešících spory mezi státem a jednotlivcem. Soud byl zřízen k „zajištění plnění závazků přijatých Vysokými smluvními stranami“ v rámci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Kniha je doplněna řadou konkrétních rozhodnutí tohoto soudu dokumentující rozsah a význam

Sleva 6 % z běžně ceny 384 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy slouží jako interpretační vodítko ustanovení platného práva, resp. jako jeho určitý korektiv. Tato povaha zásad znamená, že rekodifikace soukromého práva by se použitelnosti judikatury zařazené do

Sleva 6 % z běžně ceny 367 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 63 (bez CD)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty ? odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání v knize usnadní věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů. Vzhledem k povaze zásad soukromého práva lze

Sleva 6 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Přehled judikatury z oblasti věcných práv

Autor: Jan Šarman

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor rozhodnutí z oblasti vlastnického práva zabývající se zejména ochranou, omezením a převody vlastnictví. Následující části

Sleva 6 % z běžně ceny 1 210 Kč

Naše cena: 1 137 Kč

Skladem

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Autor: Eva Hubálková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a rychle se zorientovat v jejich problematice bez náročného dohledávání relevantních informací v cizojazyčných zdrojích. Tato publikace navazuje na první svazek Přehledu judikatury velkého

Sleva 6 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze.

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové

Sleva 23 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Autor: Pavel Horák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto zajišťovacího institutu. Přehled je členěn na kapitoly: obsah ujednání o smluvní pokutě forma ujednání o smluvní

Sleva 6 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 751 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. připravilo druhé vydání přehledu judikatury na téma výkonu rozhodnutí a exekuce. Aktualizovaný Přehled byl zhotoven s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele občanského soudního řádu a exekučního řádu č. 396/2012 Sb. Prezentované judikáty byly autorem vybrány tak, aby byly využitelné i za nového právního stavu. Některé z nich doplnil

Sleva 23 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 537 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
18 %
Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Na Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči

Sleva 18 % z běžně ceny 657 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech manželství

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich vypořádání a vyživovací povinnosti mezi manžely v době trvání manželství i po rozvodu. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o

Sleva 6 % z běžně ceny 592 Kč

Naše cena: 556 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 68 (vč. CD)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Naše cena: 670 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o geologických pracích - S komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy - S…

Autor: Ondřej Vícha

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením. Komentář vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2014 a reaguje na všechny nedávné legislativní změny titulního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, přijaté v souvislosti s novým zákonem o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a s novým kontrolním řádem. Komentář

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 69 (vč. CD)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Naše cena: 1 140 Kč

Skladem u dodavatele

Unijní právo před českými soudy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii. Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům unijního práva, mezi něž patří zejména přímý a nepřímý účinek či přednostní aplikace unijního práva. Významnou část

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi - 2. aktualizované a podstatně doplněné…

Autor: Petr Havlan

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Anotace: Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných celcích přibližuje a vysvětluje platnou právní úpravu, jakož i příslušnou judikaturu, a propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových

Sleva 24 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 70 (vč. CD)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Naše cena: 820 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí