Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Judikatury

Nejprodávanější v této kategorii

Pracovní úrazy v judikatuře

Autor: Šenk Zdeněk

publisher: Anag

5 / 5
24 %
Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář detailně rozebírají proces posuzování pracovního úrazu v souvislostech. Důraz je kladen na klíčové informace, které

Sleva 24 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a…

Autor: Kolektiv autorů - Helena Kučerová, Eva Horzinková

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
20 %
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Sleva 20 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 792 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou (3. aktualizované vydání) - Podle stavu k 1.…

Autor: Helena Kučerová

publisher: Nakladatelství Leges

3.6 / 5
20 %
Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z pohledu trestního práva a správního trestání.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 952 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Sleva 4 % z běžně ceny 367 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o geologických pracích - S komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy

Autor: Ondřej Vícha

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením.

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Autor: Martin Kopa

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva používá tuto doktrínu při hledání vhodné míry volné úvahy členských států při plnění závazků vyplývajících z Úmluvy a sebeomezení (či intenzity přezkumu) Soudu. Vzhledem k odlišnostem historické, společenské, kulturní, ekonomické a jiné povahy jsou totiž vnitrostátní demokraticky

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Unijní právo před českými soudy

Autor: Kolektiv autorů - Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi - 2. aktualizované a podstatně doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Petr Havlan, Jan Janeček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných celcích přibližuje a vysvětluje platnou právní úpravu, jakož i příslušnou judikaturu, a propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv

Sleva 22 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Pracovník v Evropské unii - Za prací, studiem a na dovolenou v Evropě „jen“ s právem EU

Autor: Tereza Kunertová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Monografie se zaměřuje na velmi aktuální problematiku volného pohybu osob napříč Evropskou unií.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Autor: Petr Liška

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s právní úpravou zahraniční, jakož i popis vývoje uvedených finančních nástrojů. Zajímavé jsou rovněž historické náhledy. Tento přístup zajišťuje komplexní pohled na uvedenou problematiku.

Sleva 19 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi - stati a judikatura

Autor: Alexander J. Bělohlávek , Daniela Kovářová , Karel Havlíček

publisher: Havlíček Brain Team

0 / 5
20 %
Nejen diskuse v odborných kruzích, ale i bohatá judikatura k problematice náhradních způsobů řešení sporů (ADR) ukazuje, že tato oblast je nejen vysoce aktuální, často ale i poněkud výbušná. Zdá se totiž, že právnické i neprávnické kruhy jsou ve svých názorech na jiné než soudní řešení sporů rozštěpeny. O to více je však potřeba komunikovat a hledat průsečíky názorových protipólů.

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Rozsudky velkého senátu - výběr - Svazek II…

Autor: Eva Hubálková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a rychle se zorientovat v jejich problematice bez náročného dohledávání relevantních informací v cizojazyčných zdrojích. Tato publikace navazuje na první svazek Přehledu judikatury velkého

Sleva 4 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem.Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové

Sleva 19 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Autor: Pavel Horák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto zajišťovacího institutu. Přehled je členěn na kapitoly: obsah ujednání o smluvní pokutě forma ujednání o smluvní pokutě

Sleva 4 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 767 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Na Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči

Sleva 19 % z běžně ceny 657 Kč

Naše cena: 532 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Autor: Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich vypořádání a vyživovací povinnosti mezi manžely v době trvání manželství i po rozvodu. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o

Sleva 4 % z běžně ceny 592 Kč

Naše cena: 568 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Autor: Antonín Draštík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Přehled představuje první část dvoudílného svazku mapujícího další významnou oblast kriminality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele. Navazuje tak na předchozí (v pořadí už šestý) svazek týkající se skutkových podstat sedmé hlavy zvláštní části trestního zákona a institutu nutné obrany (Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana).S ohledem i na

Sleva 19 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Autor: Jan Dědič

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré

Sleva 19 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Autor: Lisse Luděk

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a krajských soudů jsou doplněna rozhodčími nálezy Rozhodčího soudu při IAL SE. Připojeny jsou i některé zajímavé rozsudky

Sleva 19 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

Autor: Hamuĺák Ondrej

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Ústavnímu soudu České republiky se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství České republiky v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, na kontury české ústavnosti a na posuny v chápání některých ústavních institutů. Základním cílem publikace je poodhalit, jaké implikace pro chápání ústavního práva sensu lato, pro suverenitu

Sleva 20 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem.Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se

Sleva 19 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, ježlze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v

Sleva 19 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou (5. vydání)

Autor: Jolana Maršíková

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená.

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Autor: David Kosař

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající se kárné odpovědnosti českých soudců a vyvráceny některé mýty o „sankční novele“ kárného soudnictví připravené tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem v roce 2008. Data, která se

Sleva 19 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 154 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Branding Čtení je nejvíc Branding Čtení je nejvíc