Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Judikatury

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o zvláštních řízeních soudních - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Svoboda, Tlášková, Vláčil, Levý, Hromada

publisher: C. H. Beck

5 / 5
- První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu.

Sleva 10 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 341 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní úrazy v judikatuře

Autor: Šenk Zdeněk

publisher: Anag

5 / 5
Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář detailně rozebírají proces posuzování pracovního úrazu v souvislostech. Důraz je kladen na klíčové informace, které

Sleva 10 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 603 Kč

Skladem u dodavatele

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Autor: Martin Kopa

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva používá tuto doktrínu při hledání vhodné míry volné úvahy členských států při plnění závazků vyplývajících z Úmluvy a sebeomezení (či intenzity přezkumu) Soudu. Vzhledem k odlišnostem historické, společenské, kulturní, ekonomické a jiné povahy jsou totiž vnitrostátní demokraticky

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 69 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 140 Kč

Naše cena: 1 026 Kč

Skladem u dodavatele

Unijní právo před českými soudy

Autor: Kolektiv autorů - Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi - 2. aktualizované a podstatně doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Petr Havlan, Jan Janeček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných celcích přibližuje a vysvětluje platnou právní úpravu, jakož i příslušnou judikaturu, a propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv

Sleva 21 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 70 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Sleva 10 % z běžně ceny 820 Kč

Naše cena: 738 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003-2013

Autor: Kolektiv autorů - Molek, Stráská

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Cílem knihy je zmapovat správní judikaturu publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za prvních deset let jeho existence. Témata jsou rozdělena do tří úrovní kapitol, podkapitol a oddílů. Smyslem předkládané publikace není být úplnou učebnicí, ale spíše jakýmsi „rozcestníkem“. Autoři měli při psaní na mysli čtenáře, který si vzpomíná na konkrétní rozhodnutí, avšak neví, kde je

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovník v Evropské unii - Za prací, studiem a na dovolenou v Evropě „jen“ s právem EU

Autor: Tereza Kunertová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie se zaměřuje na velmi aktuální problematiku volného pohybu osob napříč Evropskou unií.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Autor: Petr Liška

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s právní úpravou zahraniční, jakož i popis vývoje uvedených finančních nástrojů. Zajímavé jsou rovněž historické náhledy. Tento přístup zajišťuje komplexní pohled na uvedenou problematiku.

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi - stati a judikatura

Autor: Alexander J. Bělohlávek , Daniela Kovářová , Karel Havlíček

publisher: Havlíček Brain Team

0 / 5
20 %
Nejen diskuse v odborných kruzích, ale i bohatá judikatura k problematice náhradních způsobů řešení sporů (ADR) ukazuje, že tato oblast je nejen vysoce aktuální, často ale i poněkud výbušná. Zdá se totiž, že právnické i neprávnické kruhy jsou ve svých názorech na jiné než soudní řešení sporů rozštěpeny. O to více je však potřeba komunikovat a hledat průsečíky názorových protipólů.

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem.Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, ježlze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Na Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči

Sleva 15 % z běžně ceny 657 Kč

Naše cena: 558 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Autor: Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich vypořádání a vyživovací povinnosti mezi manžely v době trvání manželství i po rozvodu. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o

Naše cena: 592 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 58 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Sleva 10 % z běžně ceny 1 210 Kč

Naše cena: 1 089 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 56 (vč. CD)

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 140 Kč

Naše cena: 1 026 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54 (vč. CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Sleva 10 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 57 (bez CD)

Autor: Ústavní soud ČR

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 59

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví

Autor: Kolektiv autorů - Horáček Roman,Macek Jiří

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nová Sbírka vydávaná Nakladatelstvím C. H. Beck je věnována správním a soudním rozhodnutím ve věcech průmyslového vlastnictví a navazuje tak na prvorepublikové sbírky s ambicí rozšířit výklad podávaný v této oblasti dosud jen právnickými učebnicemi a komentáři. Základním účelem publikace je přinést použitelné vodítko k orientaci ve spletité právní úpravě průmyslových práv a tím posílit i

Sleva 10 % z běžně ceny 610 Kč

Naše cena: 549 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Autor: Antonín Draštík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Přehled představuje první část dvoudílného svazku mapujícího další významnou oblast kriminality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele. Navazuje tak na předchozí (v pořadí už šestý) svazek týkající se skutkových podstat sedmé hlavy zvláštní části trestního zákona a institutu nutné obrany (Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana).S ohledem i na

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

SklademČtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele