Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Antropologie turismu

Autor: Půtová Barbora

publisher: Karolinum

5 / 5
12 %
Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století. Barbora Půtová ve své knize popisuje, analyzuje a interpretuje předmět a základní témata antropologie turismu včetně jeho historických proměn v kontextu západního světa od starověku až po současnost. Věnuje se například

Sleva 12 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

České probuzení z amerického snu - Proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy

Autor: Kozák Kryštof

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 %
Tato kniha přichází s novým pohledem na Spojené státy, který vychází z nutnosti překonat nekriticky obdivné i nekriticky odsuzující přístupy. Nový přístup je založen na hlubším pochopení vnitřní rozmanitosti, rozporuplnosti i rozhádanosti uvnitř americké politiky i společnosti. Tím se jednak otevírají netušené možnosti transatlantické spolupráce v nových oblastech, jednak se obohacuje veřejná

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Právní systémy Dálného východu I

Autor: Tomášek Michal

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
První svazek knihy Michala Tomáška je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až do recepce západních právních institutů v devatenáctém století. Odkrývá tak souvislosti, bez kterých nelze pochopit odlišnosti současného dálněvýchodního práva od systémů kontinentální Evropy a systému angloamerického, jejichž srovnání bude předmětem druhého

Sleva 21 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Židovské tradice a zvyky

Autor: Kolektiv autorů - Nosek Bedřich,Damohorská Pavla

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Židovské tradice a zvyky představují jednu z nejzajímavějších a také nejrozmanitějších oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího Žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010

Autor: Přibyl Stanislav

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie Stanislava Přibyla podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po sametové revoluci. Pokud je to nutné, všímá si rovněž dění v diecézích sousedních, například založení plzeňského biskupství roku 1993, které mělo

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Spravedlnost: Co je správné dělat

publisher: Karolinum

5 / 5
11 % Sleva
V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z nejožehavějších morálních otázek, které dnes hýbou společností na Západě: je morální sanovat banky, požadovat přemrštěné ceny, pozitivně diskriminovat při

Sleva 11 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám

Autor: Kolektiv autorů - Maslowski Nicolas,Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

5 / 5
11 % Sleva
Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd. Někteří autoři dokonce v této souvislosti hovoří o novém paradigmatu. Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, vzájemně se proplétají a ovlivňují ve svém vývoji. Vzniká tak situace, která není úplně přehledná, ba

Sleva 11 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Právní překlad v teorii a praxi: Nový občanský zákoník

Autor: Chromá Marta

publisher: Karolinum

4.3 / 5
21 %
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ). Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Příběhy (ne)obyčejných profesí

Autor: Vaněk Miroslav

publisher: Karolinum

5 / 5
11 % Sleva
Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitř odborné komunity, ale i v řadách široké veřejnosti. Tomuto zájmu jde vstříc předkládaná kolektivní monografie, která volně navazuje na předešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. (Obyčejní lidé…? Praha, Academia 2009). Příběhy

Sleva 11 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Instituce a odpovědnost

publisher: Karolinum

4 / 5
21 % Sleva
Publikace představuje originální sociálně-ekonomické názory Václava Klusoně. V devíti kapitolách autor postupně analyzuje pojem odpovědnosti, její ekonomický význam a vliv na vývoj společnosti. V knize jsou postupně formulována pravidla jednak omezující vliv politické moci a vlastníků, jednak vedoucí ke zvyšování společenské odpovědnosti vlastníků, podnikatelů, manažerů, politiků i samotných

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Sebevražednost seniorů

Autor: Havránková Olga

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Sebevražda je téma tabuizované, často budící rozpaky, nesouhlas, nebo dokonce odpor. S prodlužující se délkou lidského života se stávají sebevraždy seniorů významným problémem. Autorka se jím zabývá z hlediska krizové intervence, přičemž vychází z kvalitativního výzkumu zjišťujícího, které z potřeb (podle Alberta Pessa) jsou u seniorů ohrožených sebevraždou v největším deficitu.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání odpovědnosti

Autor: Kolektiv autorů - Hvížďala Karel,Přibáň Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
11 %
Volné pokračování úspěšného knižního rozhovoru Karla Hvížďaly a Jiřího Přibáně Hledání dějin z roku 2018 se dotýká nejpalčivějších otázek současnosti. V Hledání odpovědnosti je řeč hlavně o etice a morálce, paradoxech moderní a postmoderní doby nebo diferencovanosti soudobých společností, do hloubky zasažených pandemickou situací. Definice základních filosofických a sociologických pojmů, jako

Sleva 11 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

Život v průsečíku rizik

Autor: Buriánek Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Současná sociologie si klade otázky, kde, jak a proč vznikají rizika, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost a jak se promítají do jedincovy každodennosti. Na jedné straně stojí rizika jako terorismus či korupce, s nimiž se jednotlivci potýkají jen vzácně, která ale mění podobu celé společnosti. Na straně druhé jsou potom rizika v životě jedinců neustále přítomná, ať už jako možné

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Böö - Tradice a současnost burjatských šamanů

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha vznikla na základě dlouholetých výzkumů v oblastech obývaných Burjaty, kde autor po několik let sledoval průběh obnovy šamanských tradic, jejichž kontinuita byla přetrhána v období, kdy spadaly pod hegemonii Sovětského svazu. Výsledky bádání jsou zařazeny do širšího etnohistorického kontextu a konfrontovány s nejednoznačným chápáním celého fenoménu šamanismu, který v širokém spektru výkladů

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Methodology of Science

Autor: Ochrana František

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to mean primarily a theory of scientific methods and techniques; the use of scientific methods in scientific research and in the construction of scientific theories. It examines in detail the axiomatic-deductive and inductive approaches in constructing a scientific theory. It

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Etnomuzikologie - Velmi krátký úvod

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Všichni lidé, nejen hudebníci, jsou muzikální. Muzikalita je jedním ze základních kamenů lidské zkušenosti. Abychom lidské hudebnosti plně porozuměli, potřebujeme hudbu studovat v celé její geografické a historické rozmanitosti. Držíte v rukou první úvod do oboru etnomuzikologie v češtině. Jeho přední postava, Timothy Rice, zde uceleným, přehledně strukturovaným a nanejvýš srozumitelným způsobem

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

Autor: Kolektiv autorů - Kosek Jan,Agha Petr,Ondřejková Jana

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Právní věda zpravidla zkoumá právní řád jako soubor pravidel a doktrín, ale jazykové a rétorické prostředky, které používá, zůstávají téměř zcela mimo oblast zájmu právních vědců, a to přesto, že jazyk hraje zásadní roli jak při tvorbě práva (např. při tvorbě konkrétních zákonů), tak při jeho provádění (např. v tom, jak se jazyk používá v průběhu soudního řízení). Tato kniha seznamuje čtenáře s

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku - Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející stagnace některých evropských regionů. V hrubých obrysech a jen torzovitě známe sociální struktury a instituce středověkého rolnictva, o skutečné vnitřní dynamice a demografických aspektech však nevíme takřka nic. Předkládaná

Sleva 21 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretation of Law in China

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Právnická fakulta UK v Praze a Univerzita v Curychu uspořádaly v březnu 2009 společnou konferenci na téma Kořeny čínského práva a právní kultury. Předkládaná publikace obsahuje upravené studie účastníků konference a dalších následně oslovených odborníků z Evropy, Jižní Koreje a Spojených států. Články se věnují počátkům a principům čínské právní kultury, stupni moderních reforem, otázce

Sleva 21 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza obsahu mediálních sdělení

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
První část publikace tvoří tři texty sociologů z univerzity v Erlangenu-Norimberku, vypracované v rámci společného projektu s katedrou masové komunikace IKSŽ a Centrem mediálních studií FSV UK. Uvádějí čtenáře do problematiky vztahu médií a veřejné sféry, ukazují způsoby kvantitativního rozboru masově mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část knihy přináší konkrétní výsledky

Sleva 21 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele