Registrace | Přihlášení


Právo - Koldinská Kristina

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech

Autor: Koldinská Kristina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, 2. vydání

Autor: Koldinská Kristina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání této mezioborové učebnice reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Druhé vydání: * Mapuje vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU a EHP * Upozorňuje na základní judikaturu Soudního dvora EU a dává ji do souvislostí s

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální práva cizinců

Autor: Kolektiv autorů - Koldinská Kristina,Štefko Martin

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na občany třetích států. Předkládaná publikace analyzuje opatření v oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, která ovlivňují

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální právo 2. vydání

Autor: Koldinská Kristina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Již druhé vydání úspěšné publikace pracuje s pojmem sociální právo, do kterého je zahrnuto jak právo sociálního zabezpečení, tak některé části pracovního práva, pokud v sobě zahrnují některé aspekty sociální ochrany. Tato publikace: * Klade důraz na sociální události a jejich souvislosti * V devíti kapitolách pojednává o reakci sociálního práva na jednotlivé sociální události * Členěním

Naše cena: 540 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální integrace cizinců

Autor: Kolektiv autorů - Koldinská Kristina,Štefko Martin,Scheu Harald C.

publisher: Auditorium

0 / 5
30 %
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v ze-mích původu osob, jež v posledních několika le-tech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hle-diska jejich sociální integrace, která je

Sleva 30 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Sociální právo Evropské unie

Autor: Koldinská Kristina

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
21 %
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z

Sleva 21 % z běžně ceny 561 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Právo sociálního zabezpečení

Autor: Koldinská Kristina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze celého systému, bylo nově koncipováno pojednání o pramenech práva sociálního zabezpečení a přidána kapitola o

Naše cena: 850 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální práva v Evropě - 100 let Mezinárodní organizace práce MOP

Autor: Koldinská Kristina

publisher: Auditorium

0 / 5
29 %
V roce 2019 jsme si připomínali 100. výročí vzniku Mezinárodní organizace práce (MOP), založené Versaillskou mírovou konferencí v roce 1919 jakožto součásti mírového uspořádání po první světové válce. Za dobu své existence přijala bezmála 200 úmluv – mezinárodních standardů, upravujících nejrůznější aspekty práce, které přispěly, často radikálně, ke zlepšení pracovních podmínek na celém světě. I

Sleva 29 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe

Autor: Kolektiv autorů - Koldinská Kristina,Štefko Martin

publisher: Auditorium

0 / 5
31 %
International team of authors examines the social issues of contemporary Europe, as well as the options of solving the present social problems in the future, while exloiting the knowledge and the experience of the countries of Central Europe during the past twenty years. The authors also take into account the experience from the economic transition period of the post-communist countries. The main

Sleva 31 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 151 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí