Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo - Lucie Hlavatá

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Lucie Hlavatá,Vojtěch kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
24 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 24 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 132 Kč

Skladem

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
V českém prostředí dosud citelně chyběla kniha, která by nabídla nejen hlubší poznatky o kompetencích, ale hlavně informace využitelné pro lidi ve „školském terénu“. Mezeru se proto rozhodl zaplnit kolektiv autorů z Centra pro školský management PdF UK a sestavil praktickou publikaci, která mimo jiné vysvětlí, co to vlastě kompetence či přímo kompetence řídících pracovníků škol jsou, jak na ně

Sleva 23 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2013 - s přehledy změn

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Anag

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012. Daňové změny pro rok 2013 Mezi nejdůležitější změny, které se v roce 2013 dotknou daňových zákonů, patří např. novelizace zákona o spotřebních daních, o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty nebo zákona o dani z

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Monitoring evropské legislativy 2012

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Monitoring evropské legislativy 2012 je v pořadí již sedmým svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu, který po vstupu ČR do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, od roku 2004 zevrubně sledují dění v EU a pokoušejí se zachytit vývoj ve všech klíčových unijních politikách. Vždy přitom zohledňují potenciální dopady na ČR. Rok 2012

Sleva 18 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností

Sleva 14 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 945 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ 902 Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení nové právní úpravy může účinně napomoci tabulkové porovnání deseti nejdůležitějších stávajících zákonů s novými

Sleva 32 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Vznik a uznání státu - Aktuální pohled mezinárodního práva

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Unijní právo před českými soudy

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii. Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům unijního práva, mezi něž patří zejména přímý a nepřímý účinek či přednostní aplikace unijního práva. Významnou část

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Správní právo - Zvláštní část (2. vydání)

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou platnou právní úpravu vybraných oblastí, která je však uvedena v kontextu historického vývoje a také v souvislostech

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Aktuální otázky metodologie právního myšlení

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci. Je tvořena sedmi příspěvky, jejichž tematické zaměření rozděluje práci na tři pomyslné části. První část je věnována výkladu základních otázek, které tvoří jádro metodologie právního myšlení, jako je role pojmu

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Bičovský,Lucie Hlavatá,Dušan Hrabánek,Jiří kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy, především vlastnickým právem a věcnými břemeny. Kniha podrobně rozebírá právní vztahy mezi sousedy, právní důvody užívání nemovitostí a zákonné způsoby

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta, Tomus I, Fragmenta Selecta

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku excerpt z odborné právnické literatury převážně klasického období, která spolu Institucemi (český překlad Karolinum 2010) a Justiniánovým kodexem tvořila monumentální svod římského práva známý jako Corpus Iuris Civilis. Český překlad reprezentativního výboru z tohoto díla je

Sleva 20 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami podnikatelské praxe. Typové i nepojmenované smlouvy řeší řadu otázek nad rámec podstatných náležitostí. Praktické

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Místní a účelové komunikace

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 251 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí