Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Medicínské právo

Forenzní traumatologie

Autor: Michal Beran et al.

publisher: Karolinum

4.7 / 5
20 %
Učební text Forenzní traumatologie je ve své úvodní části věnován jednak právním a kriminalistickým aspektům práce soudního lékaře a jednak obecné charakterizaci mechanických poranění. Následně se jeho speciální část podrobněji zaměřuje na zranění jednotlivých částí těla včetně biomechaniky jejich vzniku. Na závěr publikace je pak v plném znění uvedena vyhláška Ministerstva zdravotnictví o

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Antonín Valuš

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
24 %
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení.

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty

Autor: Adam Doležal

publisher: Academia

3.5 / 5
32 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si klade, je, zda by měla být za určitých podmínek v rámci legislativního rámce umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou

Sleva 32 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Zdravotnická praxe a právo. Praktická příručka

Autor: Sovová Olga

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního.V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej staroslivosti

Autor: Ivica Gulášová

publisher: Osveta

0 / 5
23 %
Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené. V jednotlivých kapitolách sa uvádzajú rôzne aspekty informovaného súhlasu od vysvetlenia, čo vlastne informovaný súhlas je, cez počiatky jeho používania a jeho postupný vývoj, jeho hlavná podstata, jeho význam a jeho prvky. Po všeobecnom rozobratí

Sleva 23 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Autor: Pavel Uherek

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Kniha popisuje právní úpravu povinné mlčenlivosti a praktické problémy vznikající při sdělování údajů o zdravotním stavu a nakládání s nimi. Kniha se tedy soustředí na rozbor pravidel přístupu k údajům zahrnutým ve zdravotnické dokumentaci nebo získaných při poskytování zdravotní péče. Zabývá se jak obecnými dopady právní úpravy a její celkovou filozofií, tak konkrétní kazuistikou. Pozornost je

Sleva 23 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Porodnické soudní kazuistiky

Autor: Aleš Roztočil

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Autor publikace, známý a zkušený porodník, je nejen autorem mnoha publikací, ale také soudní znalec. Publikace přináší padesát tři soudně znaleckých posudků z oblasti porodnictví, které autor jako soudní znalec zpracoval od roku 2010 a od roku 2014. Kniha je určena jak porodníkům, tak porodním asistentkám, managementu nemocnic a jistě se stane středem zájmu i pro orgány činné v trestním řízení

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

Autor: Kolektiv autorů - Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry, kol.

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na

Sleva 9 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem u dodavatele

Medicínské právo - Co a jak - Praktické rady pro lékaře a zdravotníky

Autor: Jan Mach

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Publikace obsahuje souhrn praktických rad, jak řešit problémové situace, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat v běžné lékařské praxi, při řízení zdravotnického zařízení nebo provozování soukromé lékařské praxe. Může posloužit i dalším zdravotnickým profesím - klinickým psychologům, klinickým logopedům, fyzioterapeutům, zdravotnickým záchranářům, porodním asistentkám a zdravotním sestrám.

Sleva 23 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Zdravotnictví a právo

Autor: Kolektiv autorů - Svejkovský,Vojtek,Arnoštová,kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 174 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o…

Autor: Ladislav Pokorný

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Informovaný souhlas

Autor: Kolektiv autorů - Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach, al.

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Informovaný souhlas pacienta je v současné době nezbytnou součástí jakéhokoliv poskytování zdravotních služeb. Je to úkon, který má velmi široký kontext, a to nejen právní, tak jak je v současné době převážně vnímán. Přestože k tématu existuje poměrně rozsáhlá literatura, problémy spojené s uplatňováním informovaného souhlasu v lékařské praxi jsou značné. Způsob realizace informovaného souhlasu

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Právo přírodního léčitelství

Autor: Ivo Telec

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie

Autor: Hirt Miroslav, Vorel František, Hejna Petr, kolektiv

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace je určena studentům medicíny, soudním lékařům, policistům a právníkům. Mohou ji samozřejmě využít i pracovníci mnoha dalších medicínských i nemedicínských odborností.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Medicínské právo. 2. vydání

Autor: Jolana Těšinová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu a

Sleva 9 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 810 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovnělékařské služby - Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Autor: Šubrt Bořivoj, Tuček Milan

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasnosti mezi zaměstnavateli, ale i lékaři. To se týká i významných novel těchto právní předpisů z roku 2017. Blíže k obsahu publikace Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně.

Sleva 14 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika

Autor: Vácha Marek

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká. Dále se zde dozvíme, že samotné slovo „eutanázie“ je jedním z

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

SklademPřihlášení uživatele