Registrace | Přihlášení


Medicínské právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Valuš Antonín

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z nového občanského zákoníku, a reflektuje tak hodnotový posun občanského práva, který se promítá i ve vztahu lékaře a pacienta. Autor pojednává o smlouvě jako základním důvodu vzniku vztahu

Sleva 7 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Forenzní traumatologie

publisher: Karolinum

4.7 / 5
21 %
Učební text Forenzní traumatologie je ve své úvodní části věnován jednak právním a kriminalistickým aspektům práce soudního lékaře a jednak obecné charakterizaci mechanických poranění. Následně se jeho speciální část podrobněji zaměřuje na zranění jednotlivých částí těla včetně biomechaniky jejich vzniku. Na závěr publikace je pak v plném znění uvedena vyhláška Ministerstva zdravotnictví o

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty

Autor: Doležal Adam

publisher: Academia

3.5 / 5
17 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by za určitých podmínek v rámci legislativy měla být umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zevrubně zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií a problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále pak analyzuje jednotlivé

Sleva 17 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika

Autor: Vácha Marek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká. Dále se zde dozvíme, že samotné slovo „eutanázie“ je jedním z

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Pracovnělékařské služby - Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Autor: Kolektiv autorů - Tuček Milan,Šubrt Bořivoj

publisher: Anag

0 / 5
19 %
Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasnosti mezi zaměstnavateli, ale i lékaři. To se týká i významných novel těchto právní předpisů z roku 2017. Blíže k obsahu publikace Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně.

Sleva 19 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Medicínské právo. 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie

Autor: Kolektiv autorů - Hirt Miroslav,Hejna Petr,Vorel František

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Výkladový slovník soudního lékařství je určen všem, kteří se pohybují v oblasti lékařských forenzních věd. Více než 3 200 hesel využijí nejen lékaři, kteří se ve své praxi setkávají s násilnou trestnou činností (soudní lékaři, chirurgové, traumatologové, ortopedi, psychiatři), ale i další odborníci: z lékařských a přírodních věd především toxikologové a genetici, z právních věd policisté, soudci,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Právo přírodního léčitelství

Autor: Telec Ivo

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších

Sleva 10 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem

Informovaný souhlas

Autor: Kolektiv autorů - Bartůněk Petr,Ptáček Radek

publisher: Galén

0 / 5
Informovaný souhlas pacienta je v současné době nezbytnou součástí jakéhokoliv poskytování zdravotních služeb. Je to úkon, který má velmi široký kontext, a to nejen právní, tak jak je v současné době převážně vnímán. Přestože k tématu existuje poměrně rozsáhlá literatura, problémy spojené s uplatňováním informovaného souhlasu v lékařské praxi jsou značné. Způsob realizace informovaného souhlasu

Sleva 8 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Autor: Král Jakub

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších profesí, kteří musí dnes a denně pracovat se zákonem o zdravotnických prostředcích. S ohledem na tuto skutečnost se

Sleva 17 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 730 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotnictví a právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší literatuře a poskytuje nejen právníkům, ale všem, kdo působí ve zdravotnictví, tedy lékařům, zdravotnickým profesionálům, pracovníkům managementu zdravotnických zařízení a pojišťoven, farmaceutických firem, ale také pacientům a v neposlední řadě i studentům podrobný přehled aktuální české legislativy. Každá část se uceleným a

Naše cena: 1 290 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Kniha popisuje právní úpravu povinné mlčenlivosti a praktické problémy vznikající při sdělování údajů o zdravotním stavu a nakládání s nimi. Kniha se tedy soustředí na rozbor pravidel přístupu k údajům zahrnutým ve zdravotnické dokumentaci nebo získaných při poskytování zdravotní péče. Zabývá se jak obecnými dopady právní úpravy a její celkovou filozofií, tak konkrétní kazuistikou. Pozornost je

Sleva 17 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej staroslivosti

publisher: Osveta

0 / 5
11 %
Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené. V jednotlivých kapitolách sa uvádzajú rôzne aspekty informovaného súhlasu od vysvetlenia, čo vlastne informovaný súhlas je, cez počiatky jeho používania a jeho postupný vývoj, jeho hlavná podstata, jeho význam a jeho prvky. Po všeobecnom rozobratí

Sleva 11 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele