Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní (5. vydání)

Autor: Jan Ondřej

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Páté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva – jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe na jedné straně odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této myšlence je

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Kolektiv autorů - Radek Novák, kol.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská úmluva o lidských právech

Autor: Kolektiv autorů - Kmec,Kosař,Kratochvíl,Bobek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

4.8 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 3 730 Kč

Naše cena: 3 357 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Data a soukromí v digitálním světě (komentář) -…

Autor: Kolektiv autorů - Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence a lze očekávat, že v budoucnu bude pohledem digitální ekonomiky vnímáno podobně jako římské právo

Sleva 20 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 712 Kč

Skladem

Základy mezinárodního práva veřejného

Autor: Kolektiv autorů - Jan Ondřej, Petr Mrázek, Oto Kunz

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o mediaci. Komentář.

Autor: Kolektiv autorů - Doležalová,Hájková,Potočková,Štandera

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo soukromé (8. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička, kol.

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o mezinárodním právu soukromém. Od 7. vydání učebnice v roce 2009 se pro Českou republiku staly závazné četné mezinárodní smlouvy a nařízení Evropské unie (nařízení Brusel I bis, nařízení o dědictví atd.). Nová česká úprava mezinárodního práva soukromého přinesla celou řadu změn a řešení otázek, které nebyly dříve upraveny

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

GDPR: Praktický průvodce implementací

Autor: Luděk Nezmar

publisher: Grada

4 / 5
15 % Doprava zdarma
Jediná kniha o GDPR na trhu, která vysvětluje, jak jednotlivá ustanovení a povinnosti plynoucí z nového ustanovení ovlivní chod firem a organizací, a není jenom právním rozborem.

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Tomášek, Vladimír Týč, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
20 %
Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků.

Sleva 20 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Právo mezinárodních smluv

Autor: Kolektiv autorů - Šturma Pavel,Balaš Vladimír,Čepelka Čestmír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Instrument mezinárodní smlouvy patří k základním pramenům mezinárodního práva. Publikace zpracovává problematiku uzavírání mezinárodních smluv, která je ve své písemné podobě z roku 1969 (tzv. Vídeňská úmluva o smluvním právu). V tištěné podobě vychází komentář k této Vídeňské úmluvě již potřetí, místy je však nově provázen kritikou, což z něj činí o to zajímavější odborný materiál. Nově je též

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - M.Bobek,P.Bříza,J.Komárek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se prolínání obou právních řádů, unijního a českého. Cílem publikace je provést praktikující právníky principy a procesem

Sleva 10 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Autor: Kolektiv autorů - Martin Janků,Jana Mikušová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh

Autor: Kolektiv autorů - Naděžda Šišková,kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace je sondou do tradičních institutů materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a zároveň se zaměřuje na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí. Širší dimenze je vyhrazena otázkám prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Učebnice přináší srozumitelný výklad a přiblížení relevantní judikatury.

Sleva 19 % z běžně ceny 564 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie (4.vydání)

Autor: Danuše Nerudová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace se ve svém čtvrtém vydání jako jediná na trhu nejen podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně, ale taktéž upozorňuje na jeho nejasnosti a úskalí. Čtvrté vydání v reakci na světovou ekonomickou a finanční krizi a její dopady do daňové politiky EU navíc přináší kapitolu mapující nejnovější vývoj v oblasti možnosti jednotného zdaňování

Sleva 19 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské právo (5. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
• páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví

Sleva 10 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 071 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v mezinárodní politice

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Dufek, Hubert Smekal, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace představuje meziooborvý přehled v současnosti frekventované problematiky lidských práv. Ve třech částech a 16 kapitolách se zabývá I. základem LP (prameny, pojmosloví, současné trendy a společenskovědní výzkum); II. LP v mezinárodním kontextu (teoretické reflexe, lidskoprávní aktéři, od globálního systému - OSN, přes evropský i mimoevrospký systém ochrany LP,

Sleva 19 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem u dodavatele

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty

Autor: Kolektiv autorů - Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Mezinárodní právo veřejné je právním oborem, který se zejména v posledních třech dekádách mimořádně dynamicky rozvíjí a s ohledem na stále intenzivnější zapojování České republiky do mezinárodních struktur se tak pro studenta právnické fakulty stává nepostradatelnou znalostní součástí i v případě jeho působení ve vnitrostátní aplikaci práva.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

Autor: Pikna Bohumil

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Kniha navazuje na úspěšnou sérii učebních textů zpracovaných autorem zvláště v posledních deseti letech pro Policejní akademii ČR a pro Metropolitní univerzitu Praha. Kromě základních otázek teorie evropského práva a procesních pravidel či výkladu problematiky orgánů a institucí Evropské unie, se učebnice hlavně zabývá problematikou vnitřní bezpečnosti Unie v návaznosti na oblast prostor svobody,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní trestní soud (2005–2017)

Autor: Ondřej Svaček

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo).

Sleva 19 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia

Autor: Kolektiv autorů - Peter Staněk,Pavlína Ivanová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu EÚ, keď sa neúplne a izolovane pristupuje k jeho parciálnym problémom. Prináša množstvo nových poznatkov, ktoré sú vďaka uplatnenému metodologickému konceptu buď úplne nové, alebo inovujú doteraz relatívne známe poznatky, ktorým dávajú hlbší konceptuálny zmysel.

Sleva 19 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem u dodavatele

Globálne zdroje - hrozba alebo šanca?

Autor: Kolektiv autorů - Peter Staněk,Dušan Doliak,Pavlína Ivanová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí nedostatok prírodných zdrojov, čo by sa mohlo stať kľúčovým limitom ďalšieho vývoja ekonomiky i spoločnosti.

Sleva 19 % z běžně ceny 568 Kč

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné mezinárodní právo v dokumentech (4., doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej,Potočný

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 621 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele