Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

ÚZ č.1225: Evropské právo

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám. Dále je zde Listina základních práv Evropské unie a vysvětlivky k ní. Nově byla publikace rozšířena

Sleva 21 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty

Autor: Kolektiv autorů - Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Mezinárodní právo veřejné je právním oborem, který se zejména v posledních třech dekádách mimořádně dynamicky rozvíjí a s ohledem na stále intenzivnější zapojování České republiky do mezinárodních struktur se tak pro studenta právnické fakulty stává nepostradatelnou znalostní součástí i v případě jeho působení ve vnitrostátní aplikaci práva.

Sleva 22 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Data a soukromí v digitálním světě (komentář) -…

Autor: Kolektiv autorů - Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
22 %
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence a lze očekávat, že v budoucnu bude pohledem digitální ekonomiky vnímáno podobně jako římské právo

Sleva 22 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 694 Kč

Skladem

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Kolektiv autorů - Radek Novák, kol.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Evropská úmluva o lidských právech

Autor: Kolektiv autorů - Kmec,Kosař,Kratochvíl,Bobek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

4.8 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 3 730 Kč

Naše cena: 3 357 Kč

Skladem u dodavatele

GDPR: Praktický průvodce implementací

Autor: Luděk Nezmar

publisher: Grada

4 / 5
15 % Doprava zdarma
Jediná kniha o GDPR na trhu, která vysvětluje, jak jednotlivá ustanovení a povinnosti plynoucí z nového ustanovení ovlivní chod firem a organizací, a není jenom právním rozborem.

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Tomášek, Vladimír Týč, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
22 %
Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků.

Sleva 22 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 515 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z práva EU

Autor: Kolektiv autorů - Janků Martin,Janků Linda

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Právo Evropských společenství a Evropské unie, které již po více než pět let představuje závazný právní rámec rozvoje podstatné části českého právního řádu, doznává v posledních letech zásadních změn. Tyto souvisejí především s úsilím o prosazení reforem institucionálního rámce EU, souvisejících s nabytím účinnosti Lisabonské reformní smlouvy. Jelikož se právo EU i většina jeho změn, k nimž

Sleva 21 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. - Žijeme v nejlepším z možných právních světů?

Autor: Kolektiv autorů - Cvrček František,Jermanová Helena

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Po 25 letech od přechodu k demokracii a právnímu státu se ukazuje, že v oblasti právní se země V4 potýkají se závažnými problémy. O životě v nejlepším z možných právních světů nemůže být řeči, čím dál více pozorujeme odklon od původních ideálů a nárůst negativních tendencí. Snaha vysvětlovat potíže dědictvím minulého režimu patří spíše k populistickému zastírání skutečnosti a vyjadřuje

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě (2. aktualizované vydání)

Autor: Jiří Krofta

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii.

Sleva 22 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Autor: Kolektiv autorů - Martin Janků, Linda Janků

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Tři roky po prvním vydání knihy "Právo EU po Lisabonské smlouvě", vychází její druhé vydání, jehož text je doplněn, aktualizován a mírně rozšířen, aby odrážel změny, které proběhly na základě implementace Lisabonské smlouvy, ale i některých významných politických dokumentů EU, jakými jsou kupř. sdělení Komise „Jednotný trh pro Evropu v 21. století“ (2007), „Akt o jednotném trhu“ (2011) a další.

Sleva 21 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie

Autor: Jan Grinc

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Přestože se postavení parlamentů proměňuje, zůstávají klíčovými institucemi demokratické legitimizace veřejné moci. Platí to i v kontextu evropské integrace. Kniha mapuje pravomoci národních parlamentů sloužící k jejich spolupůsobení v evropských záležitostech (ať už vůči vlastním vládám nebo přímo vůči orgánům Evropské unie) a snaží se vymezit funkce, které tyto parlamentní pravomoci ve vztahu k

Sleva 22 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Evropské právo (5. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
• páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví

Sleva 10 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 071 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v mezinárodní politice

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Dufek, Hubert Smekal, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Publikace představuje meziooborvý přehled v současnosti frekventované problematiky lidských práv. Ve třech částech a 16 kapitolách se zabývá I. základem LP (prameny, pojmosloví, současné trendy a společenskovědní výzkum); II. LP v mezinárodním kontextu (teoretické reflexe, lidskoprávní aktéři, od globálního systému - OSN, přes evropský i mimoevrospký systém ochrany LP,

Sleva 21 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států

Autor: Kolektiv autorů - Dalibor Jílek, Jaroslav Větrovský, Katarína Šmigová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Více než sedm dlouhých let uplynulo od vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní v. Česká republika, během nichž Česká republika nepřijala nutné kroky vedoucí k plné implementaci soudem potvrzených principů a pravidel. Kauza českých zvláštních škol se stala jedním z nejvýznamnějších případů Evropského soudu týkajících se vymezení práva na vzdělání v kontextu

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

Autor: Pikna Bohumil

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Kniha navazuje na úspěšnou sérii učebních textů zpracovaných autorem zvláště v posledních deseti letech pro Policejní akademii ČR a pro Metropolitní univerzitu Praha. Kromě základních otázek teorie evropského práva a procesních pravidel či výkladu problematiky orgánů a institucí Evropské unie, se učebnice hlavně zabývá problematikou vnitřní bezpečnosti Unie v návaznosti na oblast prostor svobody,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní trestní soud (2005–2017)

Autor: Ondřej Svaček

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
26 % Výprodej

Sleva 26 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat

Sleva 21 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 695 Kč

Skladem

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia

Autor: Kolektiv autorů - Peter Staněk,Pavlína Ivanová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu EÚ, keď sa neúplne a izolovane pristupuje k jeho parciálnym problémom. Prináša množstvo nových poznatkov, ktoré sú vďaka uplatnenému metodologickému konceptu buď úplne nové, alebo inovujú doteraz relatívne známe poznatky, ktorým dávajú hlbší konceptuálny zmysel.

Sleva 21 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Globálne zdroje - hrozba alebo šanca?

Autor: Kolektiv autorů - Peter Staněk,Dušan Doliak,Pavlína Ivanová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí nedostatok prírodných zdrojov, čo by sa mohlo stať kľúčovým limitom ďalšieho vývoja ekonomiky i spoločnosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 568 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné mezinárodní právo v dokumentech (4., doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej,Potočný

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 621 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

Autor: Klára Hurychová , Petr Tomášek , Michael Zvára

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je přiblížit studentům vybraná česká i zahraniční soudní rozhodnutí vztahující se k právu obchodních korporací a usnadnit jim studium tohoto právního oboru. Autoři se neomezují na výtah z odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, nýbrž snaží se vystihnout také

Sleva 30 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Praktikum práva Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže.

Sleva 22 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Casebook - Výběr případů z mezinárodního práva veřejného (3. vydání)

Autor: Pavel Šturma

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
Kniha obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů. Všechny případy obsahují vedle výňatků z rozhodnutí také úvod do problému a kontrolní otázky, které mají ověřit pochopení právního problému. Tato publikace je určena především studentům PF

Naše cena: 229 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta