Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Evropská úmluva o lidských právech

Autor: Kolektiv autorů - Kmec,Kosař,Kratochvíl,Bobek

publisher: C. H. Beck

4.8 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 3 730 Kč

Naše cena: 3 544 Kč

Skladem u dodavatele

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Tomášek, Vladimír Týč, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
21 %
Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků.

Sleva 21 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 521 Kč

Skladem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Data a soukromí v digitálním světě (komentář) -…

Autor: Kolektiv autorů - Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
21 %
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence a lze očekávat, že v budoucnu bude pohledem digitální ekonomiky vnímáno podobně jako římské právo

Sleva 21 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 703 Kč

Skladem

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Kolektiv autorů - Radek Novák, kol.

publisher: C. H. Beck

5 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém

Autor: Magdalena Pffeifer

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikace se zabývá pojmem obvyklého pobytu, jedním ze základních institutů mezinárodního práva soukromého. Pojem obvyklého pobytu se stále častěji objevuje v moderních pramenech mezinárodního práva soukromého, jak v kolizních normách, tak i v normách mezinárodního civilního procesního práva. Je nejfrekventovanějším hraničním určovatelem v mezinárodních smlouvách, v unijních nařízeních a nově i v

Sleva 21 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 320 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik a uznání státu - Aktuální pohled mezinárodního práva

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Bureš, Martin Faix, Ondřej Svaček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Státy jsou základními tvůrci i subjekty systému mezinárodního práva, proto zůstávají v centru pozornosti praxe mezinárodního společenství i právní doktríny. Jako reflexi této skutečnosti předkládají autoři publikace své úvahy k otázce vzniku a uznání státu jako výzvy pro současné mezinárodní právo na pozadí aktuálního dění, především v souvislosti s problematikou státnosti Kosova a Palestiny.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo

Autor: Kolektiv autorů - Lucia Madleňáková (ed.), Lucie Piechowiczová (ed.)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Tématem sedmého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků byly otázky zahraničních vlivů na vnitrostátní právo. Právní řád České republiky prochází neustálými změnami, od drobných, kterých bývají mnohdy stovky ročně, až po zásadní a rozsáhlé, které nás potkávají jen několikrát za život. Aktuálně jsme svědky komplexní reformy soukromého práva související s přijetím nového občanského

Sleva 21 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků

Autor: Richard Král

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská dimenze legislativního procesu

Autor: Pítrová Lenka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Publikace je věnována tvorbě legislativy Evropské unie – analýze a průběhu unijního legislativního procesu a zásadám legislativní činnosti. Odpovědi na otázku, v jakých oblastech může být vůbec unijní legislativa přijímána a kde patří legislativní pravomoc členským státům, vycházejí z analýzy principu svěření a dělby pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy a způsobu změn rozsahu svěřených

Sleva 21 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní (5. vydání)

Autor: Jan Ondřej

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Páté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva – jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe na jedné straně odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této myšlence je

Sleva 5 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie (4.vydání)

Autor: Danuše Nerudová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace se ve svém čtvrtém vydání jako jediná na trhu nejen podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně, ale taktéž upozorňuje na jeho nejasnosti a úskalí. Čtvrté vydání v reakci na světovou ekonomickou a finanční krizi a její dopady do daňové politiky EU navíc přináší kapitolu mapující nejnovější vývoj v oblasti možnosti jednotného zdaňování finančního

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Autor: Martin Kopa

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva používá tuto doktrínu při hledání vhodné míry volné úvahy členských států při plnění závazků vyplývajících z Úmluvy a sebeomezení (či intenzity přezkumu) Soudu. Vzhledem k odlišnostem historické, společenské, kulturní, ekonomické a jiné povahy jsou totiž vnitrostátní demokraticky

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Evropské právo (5. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský

publisher: C. H. Beck

0 / 5
• páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví

Sleva 5 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 130 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovník v Evropské unii - Za prací, studiem a na dovolenou v Evropě „jen“ s právem EU

Autor: Tereza Kunertová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie se zaměřuje na velmi aktuální problematiku volného pohybu osob napříč Evropskou unií.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Lidská práva v mezinárodní politice

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Dufek, Hubert Smekal, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace představuje meziooborvý přehled v současnosti frekventované problematiky lidských práv. Ve třech částech a 16 kapitolách se zabývá I. základem LP (prameny, pojmosloví, současné trendy a společenskovědní výzkum); II. LP v mezinárodním kontextu (teoretické reflexe, lidskoprávní aktéři, od globálního systému - OSN, přes evropský i mimoevrospký systém ochrany LP, humanitární

Naše cena: 699 Kč

Skladem

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty

Autor: Kolektiv autorů - Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Mezinárodní právo veřejné je právním oborem, který se zejména v posledních třech dekádách mimořádně dynamicky rozvíjí a s ohledem na stále intenzivnější zapojování České republiky do mezinárodních struktur se tak pro studenta právnické fakulty stává nepostradatelnou znalostní součástí i v případě jeho působení ve vnitrostátní aplikaci práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě - Prevence, plánování a řízení sporu v mezinárodním obchodě

Autor: Vít Makarius

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Mezinárodní rozhodčí řízení (mezinárodní arbitráž) je ve vyspělých tržních ekonomikách po desetiletí vyhledávaným způsobem řešení sporů. Ačkoliv dnes již na českém i slovenském trhu existuje řada publikací věnující se dílčím tématům mezinárodního obchodního rozhodčího řízení, doposud nevyšla kniha, která by dávala ucelený – pro praktiky přístupný – přehled, jak mezinárodní obchodní arbitráž

Sleva 5 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 560 Kč

Skladem u dodavatele

Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva

Autor: Klíma Karel

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky v zákonech prakticky všech právních odvětví právního řádu České republiky. V úvodních částech díla převládají aspekty teoretické, zatímco v částech následujících převažuje praktický rozbor právních předpisů, a tak

Naše cena: 499 Kč

Skladem

Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní

Autor: Emanuel Tilsch

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
V ediční řadě Klasická právnická díla vychází další klenot české civilistiky – kniha prof. Emanuela Tilsche Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní s předmluvou prof. Jana Dvořáka. Do této útlé knížky shrnul Tilsch neobyčejnou šíři poznatků o dědickém právu od primitivních národů přes římské právo až po soudobé dědické právo nejrůznějších států Evropy a Asie.Kniha je velmi

Sleva 20 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem

Public International Law at Central European Universities Casebook

Autor: Kolektiv autorů - Geistlinger Michael,Konjecic Erwin (eds.)

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské správní soudnictví

Autor: Kolektiv autorů - Pítrová,Pítrová Lenka

publisher: C. H. Beck

0 / 5
První česká komparativní práce zabývající se správním soudnictvím. Autoři se zaměřili na poslední vývoj tří velkých západoevropských systémů správního práva ? anglického, francouzského a německého. Obsahem jejich publikace je i analýza fungování evropských soudů ? Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Evropského soudního dvora v Lucemburku. Díky této publikaci se dozvíte vše o vývoji

Sleva 5 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Právní předpisy Evropské Unie s judikaturou. Právo obchodní společností.

Autor: Jan Lasák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí společenského a hospodářského života. Spolu se zvyšujícím se množstvím evropské legislativy, jakož i judikatury Soudního dvora pak narůstá potřeba právní praxe konzultovat

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele